محدودیت‌های MACD


show port-security

نقش سیلودوزین در درمان نشانه‌های دستگاه ادراری تحتانی در مردان مبتلا به هیپرپلازی خوش‌‌خیم پروستات

افزایش اندازه پروستات در مردان به موازات افزایش سن شایع بوده و ممکن است منجر به بروز مشکلات ادراری از جمله تضعیف جریان ادرار (weak stream)، بیدار شدن در طول شب و محدودیت‌های MACD احساس عدم تخلیه مثانه به طور کامل شود. سیلودوزین (silodosin) یک داروی جدیدتر است که ممکن است به رفع این نشانه‌ها کمک کرده و منجر به بروز عوارض دارویی ناخواسته کمتری شود. ما این مرور را با هدف مقایسه سیلودوزین با دارونما (placebo) (داروی ساختگی (dummy drug)) و سایر داورها انجام دادیم.

ویژگی‌های مطالعه

19 مطالعه را شامل 4295 مرد وارد مرور کردیم. میانگین سنی شرکت‌کنندگان 66.5 سال بود. تمامی مطالعات شامل مردان بالای 40 سال بودند و گزارش کرده بودند که به طور میانگین این مردان دارای درجه‌ متوسطی از نشانه‌های ناخوشایند دستگاه ادراری بودند.

نتایج کلیدی

سیلودوزین در مقایسه با دارونما ممکن است نشانه‌های دستگاه ادراری را بهبود دهد. این دارو ممکن است در مقایسه با سایر داروها، تاثیرات قابل مقایسه‌ای روی نشانه‌های دستگاه ادراری، کیفیت زندگی، انصراف از درمان به هر دلیل و تاثیرات دارویی ناخواسته داشته باشد. با وجود این، سیلودوزین در مقایسه با دارونما و سایر داروها، احتمالا بروز عوارض جانبی جنسی ناخواسته را افزایش می‌دهد.

کیفیت شواهد

کیفیت شواهد برای اکثر پیامدها پائین بود. بدان معنی که تاثیرات درست ممکن است به طور اساسی متفاوت از آن چیزی باشد که این مرور نشان می‌دهد.

سیلودوزین در مقایسه با دارونما ممکن است نمرات نشانه‌های اورولوژیک را در تعداد قابل‌ توجهی از مردان کاهش دهد. به نظر می‌رسد کیفیت زندگی و انصراف از ادامه درمان به هر دلیل یکسان باشد. احتمالا درجه اثربخشی این دارو مشابه سایر آلفا-بلاکرها (تامسولوزین (tamsulosin)، نافتوپیدیل (naftopidil) و آلفوزوسین (alfuzosin)) است اما نرخ بروز عوارض جانبی جنسی احتمالا بالاتر است. اطمینان ما به تخمین تاثیر به دلیل محدودیت‌های مربوط به مطالعه، ناهمگونی و عدم-دقت، پائین بود.

طیف متنوعی از آلفا-بلاکرها (alpha-blockers) برای درمان نشانه‌های دستگاه ادراری تحتانی (lower urinary tract symptoms; LUTS) در مردان مبتلا به هیپرپلازی خوش‌خیم پروستات (benign prostatic hyperplasia; BPH) استفاده می‌شوند. سیلودوزین (silodosin) یک آلفا-بلاکر جدید با قابلیت انتخاب بیشتر (more selective) است که مخصوص دستگاه ادراری تحتانی بوده و ممکن است دارای عوارض جانبی کمتری نسبت به سایر آلفا-بلاکرها باشد.

ارزیابی تاثیرات سیلودوزین در درمان LUTS در مردان مبتلا به BPH.

ما تا 13 جون 2017، با استفاده از چندین بانک اطلاعاتی (کتابخانه کاکرین، MEDLINE؛ EMBASE؛ Scopus؛ google scholar و web of Science)، پایگاه ثبت کارآزمایی‌ها، سایر مآخذ منابع علمی خاکستری و خلاصه مقالات کنفرانس‌ها، بدون اعمال هیچ گونه محدودیتی از نظر زبان یا وضعیت انتشار مطالعات، به‌طور کامل جست‌وجو کردیم.

تمامی کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل شده با طرح موازی (parallel) را وارد مرور کردیم. طرح‌های متقاطع (cross-over designs) را نیز وارد مرور کردیم.

دو نویسنده مرور به‌طور مستقل از هم مطالعات را دسته‌بندی و داده‌های به دست آمده را از مطالعات وارد شده خلاصه‌سازی کردند. با استفاده از مدل اثرات-تصادفی تجزیه‌وتحلیل‌های آماری را انجام داده و آنها را بر اساس کتابچه راهنمای کاکرین برای مرورهای سیستماتیک مداخلات، تفسیر کردیم. کیفیت شواهد را بر اساس رویکرد درجه‌‏بندی توصیه‏، ارزیابی، توسعه و ارزشیابی (GRADE) دسته‌بندی کردیم.

19 مطالعه منحصربه‌فرد را شامل 4295 شرکت‌کننده تصادفی‌سازی شده در چهار دسته مقایسه برای دوره‌های پیگیری کوتاه-مدت وارد مطالعه کردیم. میانگین سنی، حجم پروستات (prostate volume) و نمره بین‌المللی نشانه‌های پروستات (International Prostate Symptom Score) به ترتیب عبارت بودند از 66.5 سال، 38.2 میلی‌لیتر و 19.1.

سیلودوزین در برابر دارونما (placebo)

بر اساس اطلاعات چهار مطالعه با مجموع 1968 شرکت‌کننده تصادفی‌سازی شده، سیلودوزین ممکن است نمرات نشانه‌های اورولوژیک (urologic symptom scores) را در تعداد قابل‌ توجهی از مردان کاهش دهد (تفاوت میانگین (MD): 2.65-؛ 95% فاصله اطمینان (CI): 3.23- تا 2.08-؛ شواهد با کیفیت پائین). سیلودوزین احتمالا منجر به کاهش مهمی در کیفیت زندگی به لحاظ بالینی نمی‌شود (MD: -0.42؛ 95% CI؛ 0.71- تا 0.13-؛ شواهد با کیفیت متوسط). این دارو ممکن است نرخ‌های انصراف از ادامه درمان به هر دلیل را افزایش ندهد (خطر نسبی (RR): 1.08؛ 95% CI؛ 0.70 تا 1.66؛ شواهد با کیفیت پائین). درباره تاثیر سیلودوزین روی بروز حوادث جانبی قلبی‌عروقی (cardiovascular adverse events) نامطمئن هستیم (RR: 1.28؛ محدودیت‌های MACD 95% CI؛ 0.67 تا 2.45؛ شواهد با کیفیت بسیار پائین). سیلودوزین احتمالا بروز حوادث جانبی جنسی را افزایش می‌دهد (RR: 26.07؛ 95% CI؛ 12.36 تا 54.97؛ شواهد با کیفیت متوسط)؛ به طوری که تعداد حوادث جانبی جنسی به ازای هر 1000 مرد، 180 مورد بیشتر بود (95% CI؛ 82 مورد بیشتر تا 388 مورد بیشتر).

سیلودوزین در برابر تامسولوزین (tamsulosin)

بر اساس اطلاعات 13 مطالعه با مجموع 2129 شرکت‌کننده تصادفی‌سازی شده، سیلودوزین ممکن است منجر به تفاوتی اندک تا عدم تفاوت در نمرات نشانه‌های اورولوژیک (MD: -0.04؛ 95% CI؛ 1.31- تا 1.24؛ شواهد با کیفیت پائین) و کیفیت زندگی (MD: -0.15؛ 95% CI؛ 0.53- تا 0.22؛ شواهد با کیفیت پائین) شود. درباره انصراف از ادامه درمان به هر دلیل نامطمئن هستیم (RR: 1.02؛ 95% CI؛ 0.62 تا 1.69؛ شواهد با کیفیت بسیار پائین). سیلودوزین ممکن است منجر به تفاوتی اندک تا عدم تفاوت در بروز حوادث جانبی قلبی‌عروقی شود (RR: 0.77؛ 95% CI؛ 0.53 تا 1.12؛ شواهد با کیفیت پائین). این دارو احتمالا حوادث جانبی جنسی را افزایش می‌دهد (RR: 6.05؛ 95% CI؛ 3.55 تا 10.31؛ شواهد با کیفیت متوسط)؛ به‌طوری که تعداد حوادث جانبی جنسی به ازای هر 1000 مرد، 141 مورد بیشتر بود (95% CI؛ 71 مورد بیشتر تا 261 مورد بیشتر).

سیلودوزین در برابر نافتوپیدیل (naftopidil)

بر اساس اطلاعات پنج مطالعه با مجموع 763 شرکت‌کننده تصادفی‌سازی شده، سیلودوزین ممکن است منجر به تفاوتی اندک تا عدم تفاوت در نمرات نشانه‌های اورولوژیک (MD: -0.85؛ 95% CI؛ 2.57- تا 0.87؛ شواهد با کیفیت پائین)، کیفیت زندگی (MD: -0.17؛ 95% CI؛ 0.60- تا 0.27؛ شواهد با کیفیت پائین)، انصراف از ادامه درمان به هر دلیل (RR: 1.25؛ 95% CI؛ 0.81 تا 1.93؛ شواهد با کیفیت پائین) و بروز حوادث جانبی قلبی‌عروقی (RR: 1.02؛ 95% CI؛ 0.41 تا 2.56؛ شواهد با کیفیت پائین) شود. احتمالا بروز حوادث جانبی جنسی را افزایش می‌دهد (RR: 5.93؛ 95% CI؛ 2.16 تا 16.29؛ محدودیت‌های MACD شواهد با کیفیت متوسط)؛ به طوری که تعداد حوادث جانبی جنسی به ازای هر 1000 مرد، 74 مورد بیشتر بود (95% CI؛ 17 مورد بیشتر تا 231 مورد بیشتر).

سیلودوزین در برابر آلفوزوسین (alfuzosin)

بر اساس اطلاعات دو مطالعه با مجموع 155 شرکت‌کننده تصادفی‌سازی شده، سیلودوزین ممکن است منجر به افزایش مهمی به لحاظ بالینی در نمرات نشانه‌های اورولوژیک بشود یا نشود (MD: 3.83؛ 95% CI؛ 0.12 تا 7.54؛ شواهد با کیفیت پائین). سیلودوزین احتمالا منجر به تفاوتی اندک تا عدم تفاوت در کیفیت زندگی می‌شود (MD: 0.14؛ 95% CI؛ 0.46- تا 0.74؛ شواهد با کیفیت متوسط). ما هیچ رویدادی را مبنی بر انصراف از ادامه درمان به هر دلیل به دست نیاوردیم. سیلودوزین ممکن است بروز حوادث جانبی قلبی‌عروقی را کاهش ندهد (RR: 0.67؛ 95% CI؛ 0.36 تا 1.24؛ شواهد با کیفیت پائین) اما احتمالا بروز حوادث جانبی جنسی را افزایش می‌دهد (RR: 37.21؛ 95% CI؛ 5.32 تا 260.07؛ شواهد با کیفیت متوسط)؛ به‌طوری که تعداد حوادث جانبی جنسی به ازای هر 1000 مرد، 217 مورد بیشتر بود (95% CI؛ 26 مورد بیشتر تا 1000 مورد بیشتر).

آموزش CCNA : آموزش Port Security در سیسکو

آموزش CCNA : آموزش Port Security در سیسکو

آموزش CCNA : آموزش Port Security در سیسکو

در بعضی مواقع لازم است تا یکسری موارد امنیتی را برای پورت‌های سوئیچ در نظر گرفت. به‌عنوان‌ مثال مشخص کرد حداکثر دستگاه‌هایی که می‌توانند از طریق یک پورت به سوئیچ متصل شوند چه تعداد باشند و یا اینکه مشخص کرد که چه آدرسی می‌تواند از یک پورت سوئیچ استفاده کند. با استفاده از PortSecurity می‌توان کامپیوترهایی را که به یک پورت سوئیچ متصل می‌شوند از جهات مختلفی محدود کرد به‌عنوان‌ مثال شاید در شبکه نیاز باشد که تعداد محدودی کامپیوتر به سوئیچ وصل شوند و یا اگر کاربری لپ‌تاپ خود را به سوئیچ متصل کرد ارتباط برقرار نشود.

آموزش راه اندازی Port Security

قبل از شروع بهتره به این نکته اشاره کنیم که برای فعال سازی PortSecurity باید پورت مورد نظر در مود access باشد

برای این کار از دستور زیر استفاده میکنیم

Switch(config)#interface fastEthernet 0/1
Switch(config-if)#switchport mode access

حالا می توانیم با دستور زیر قابلیت portsecurity را در سوئیچ موردنظر فعال کنیم

Switch(config-if)#switchport port-security

با استفاده از دستور زیر یک آدرس MAC مشخص می‌شود تا تنها همان آدرس MAC بتواند به سوئیچ متصل شود.

Switch(config-if)#switchport port-security mac-address 00D0.BA6D.1141

با استفاده از دستور زیر می‌توان تعیین کرد تا آدرس‌های MAC را Learn کند و آن‌ها را به‌صورت Static در جدول اضافه کند.

Switch(config-if)#switchport port-security mac-address sticky

با استفاده از دستور زیر بیشترین تعداد کامپیوترهایی که می‌توانند به پورت متصل شوند را مشخص کرد، برای مثال ما 5 قرار دادیم

Switch(config-if)#switchport port-security maximum value 5

با استفاده از دستور زیر می‌توان مشخص کرد که اگر تعداد کامپیوترهای متصل شده به پورت از تعداد MAX که در دستور قبل مشخص گردید بیشتر شد چه محدودیتی اعمال شود.

Switch#switchport port-security violation protect یا restrict یا shutdown

محدودیت هایی که می توان اعمال کرد شامل:

 1. Protect: آدرس جدید Learn نمی‌شود و بسته‌ها Drop می‌شوند.
 2. Restrict: سوئیچ یک پیام امنیتی صادر می‌کند و بسته‌های آن پورت نیز Drop می‌شوند.
 3. Shutdown: سوئیچ یک پیام تولید کرده و اینترفیس را غیرفعال می‌کند.

نکته: توجه داشته باشید که حالت پیش‌فرض Shutdown است

در صورتی که بخواهیم برای Vlan های access و voice تعداد ماکزیمم مک تعیین کنیم می توانیم از دستورات زیر استفاده کنیم

Switch(config-if)# switchport port-security maximum 1 vlan access

Switch(config-if)# switchport port-security maximum 1 vlan voice

قابلیت Auto-recovery

برای اجتناب از مداخله دستی برای برگرداندن وضعیت پورت به حالت عادی زمانی که پورت توسط portsecurity مجبور به رفتن به حالت error-disabled میشود، میتوانیم قابلیت auto-recovery را برای Port security violation فعال کنیم. فاصله زمانی که پورت به حالت عادی بر میگردد بر حسب ثانیه است.

Switch(config)# errdisable recovery cause psecure-violation
Switch(config)# errdisable recovery interval 600

در مثال بالا خواهیم دید که بعد از ده دقیقه که پورت به حال error-disabled رفته است . به صورت اتومات عملکرد پورت به حالت عادی برمیگردد.

نکته: portsecurity یک خصوصیت امنیتی قابل اطمینان نیست. چون mac-address ها قابل spoof شدن میباشند و چندین host هنوز میتوانند به راحتی پشت یک روتر کوچک مخفی شوند

کاهش زمان ضبط مک آدرس (MAC Address Aging) در port security :

به صورت پیش فرض مک آدرس بصورت همیشگی در پورتی که قابلیت portsecurity را فعال کرده ایم ضبط میشود .با aging میتوانیم تنظیم کنیم که آدرس ضبط شده توسط portsecurity بعد ازطی یک زمان معین expire شود. این خصوصیت به یک host جدید اجازه میدهد که به پورتی که اتصال host از آن قطع شده متصل شود. Aging میتواند برای تاثیر در یک مدت زمان معینی تنظیم شود یا مدت زمان که هیچ فعالیتی انجام نشود. در مثال زیر تنظیمات به این صورت است که مک آدرس بعد از 5 دقیقه عدم فعالیت expire میشود.

Switch(config-if)# switchport port-security محدودیت‌های MACD aging time 5
Switch(config-if)# switchport port-security aging type inactivity

مشاهده وضعیت Port Security

به محض اینکه تنظیمات مربوط به PortSecurity را بر روی سویچ انجام دادید ، قابلیت فعال شده و سویچ کلیه آدرس های MAC که به سویچ متصل می شوند را ضبط میکند و بوسیله این آدرسها پورت را ایمن میکند . برای مشاهده وضعیت PortSecurity بر روی سویچ ها کافیست از دو دستور show port-security و همچنین دستور show port-security interface استفاده کنید . در ادامه یک مثال از مشاهده این تنظیمات را مشاهده خواهید کرد :

Switch# show port-security

show port security

show port-security

با دستور بالا اطلاعاتی به ما نمایش داده می شود به شرح زیر:

Port: پورت هایی که از قابلیت port-security استفاده می کنند

MaxSecureAddr: حداکثر مک آدرس مجازی که برای این پورت در نظر گرفته شده است

CurrentAddr: تعداد آدرس هایی که برای این پورت استفاده شده است

SecurityViolation: تعداد موارد غیرمجازی که شناسایی شده است

Security Action: محدودیت‌های MACD واکنشی هست که بعد از شناسایی که آدرس غیرمجاز پورت انجام می دهد

نکته: برای این که عدد SecurityViolation را صفر کنیم و پورت مورد نظر را فعال کنیم اول باید یکبار دستور shutdown استفاده کنیم و سپس no shutdown را بزنیم

با دستور زیر نیز می تواینم اطلاعات مفیدی از پورت مورد نظر داشته باشیم

Switch#show port-security interface fastethernet 0/1

آموزش رفع ایراد Port Security در سویچ های سیسکو

فرض کنید سیستمی یه شبکه وصل شده است و Port Security جلوی اتصال آن را گرفته است و یا فرض کنید در شبکه شما جابجایی سیستم بین کارمندان اتفاق میافتد،کاربری اتاقش را عوض میکنید و…. در تمامی این موارد چون Mac Address کامپیوتر روی یک پورت سویچ به اصطلاح Bind است بنابراین با انتقال یا جابجایی آن به محلی دیگر مطمینا به پورت دیگری متصل میشود و بلافاصله این پورت سویچ که قابلیت Port Security روی آن فعال است بنا به تعریف پورت سکیوریتی به یکی از سه حالت Protect ،Restrict ،Shutdown تغییر وضعیت میدهد، و در هر سه حالت سیستم IP از شبکه دریافت نمیکند و وارد مدار شبکه نمیشود، حال چه باید کنیم؟

در مرحله اول باید ببینیم این سیستم که کدام پورت سویچ متصل شده است برای تشخیص این پورت ممکن است ما مستنداتی از سویچ های شبکه داشته باشیم و یا با استفاده از دستور:

Switch#show interface fastethernet
و یا دستور
Switch#show interfaces fastethernet status

در خروجی دستور اول اگر جلوی نام پورت عبارت err-disabled را مشاهده کردید، این پورت دچار خطای پورت سکوریتی شده است و شما باید روی این پورت کار کنید تا مشکل حل شود:

fastethernet 0/1 is down, line protocol is down (err-disabled)

در خروجی دستور دوم هم اگر زیر ستون status،عبارت err-disabled مشاهده شد،پورت دچار مشکل Port security شده است مانند خروجی زیر:

Port Name Status Vlan Duplex Speed Type
Gi4/1 err-disabled 100 full 1000 1000BaseSX

خوب محدودیت‌های MACD بعد از اینکه پورت مورد نظر را پیدا کردیم، حال باید با اجرای دستورات زیر مشکل را حل کنیم: فرض کنید پورت fastethernet 0/1 دچار port security شده است.

Switch(config)#interface fastethernet 0/1
Switch(config-if)#shutdown
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#exit
Switch#clear port-security sticky interface fastethernet 0/1
Switch#conf ter
Switch(config)#interface fastethernet 0/1
Switch(config-if)#no shutdown
%LINK-5-CHANGED: Interface fastethernet /1, changed state to Up
Switch(config-if)# do wr

بعد از اجرای این دستورات port مورد نظر به حالت Up در میاید و سیستم از شبکه IP دریافت میکند و وارد شبکه میشود.

آیا این مطلب مفید بود؟

آموزش CCNA : آموزش Port Security در سیسکو در بعضی مواقع لازم است تا یکسری موارد امنیتی را برای پورت‌های سوئیچ در نظر گرفت. به‌عنوان‌ مثال مشخص کرد حداکثر دستگاه‌هایی که می‌توانند از طریق یک پورت به سوئیچ متصل شوند چه تعداد باشند و یا اینکه مشخص کرد که چه آدرسی می‌تواند از یک پورت سوئیچ استفاده کند. با استفاده از PortSecurity می‌توان …

استراتژی معاملاتی MPM

در گذشته استراتژیهای متفاوتی را آموزش دادیم و هر کدام را با پلتفرم آسان بورس کیفیت‌سنجی کردیم و گرازش آن را ارائه دادیم.

در آسان بورس پیش از آموزش یک استراتژی ابتدا کیفیت آن توسط تیم تحلیلگری ارزیابی می‌گردد تا در نهایت محتوایی ارائه گردد که کاربرد لازم را برای کاربر داشته باشد. در ادامه نیز با بررسی و تحلیلی که بر روی استراتژی MPM انجام دادیم به این نتیجه رسیدیم که این استراتژی جذابیت لازم را برای استفاده در بازار سرمایه دارد.

این استراتژی بر پایه روند می‌باشد و جوری طراحی شده است که تا حد امکان بتواند یک روند صعودی را شناسایی و آن را شکار کند.

ابزار مورد نیاز در این استراتژی عبارتند از:

 • اندیکاتور میانگین متحرک ساده
 • اندیکاتور پارابولیک سار
 • اندیکاتور مکدی

شروط ورود به معامله در استراتژی MPM:

برای ورود به این استراتژی سه شرط وجود دارد و تا زمانی که این سه شرط تحقق نیابد اجازه ورود به معامله از طریق این استراتژی را نداریم.

 1. شرط اول: در این استراتژی از دو میانگین متحرک ۱۴ روزه ( کوتاه مدت ) و ۴۲ روزه ( بلند مدت ) استفاده میکنیم. زمانی که از میانگین کوتاه مدت از پایین به بالا میانگین بلند مدت را قطع کند یا اصطلاحا کراس کند؛ شرط اول ما برای ورود به معامله برقرار می‌گردد.
 2. شرط دوم: دومین ابزار مورد نیاز در این استراتژی، اندیکاتور پارابورلیک سار می‌باشد که یک اندیکاتور روندی و از دسته ابزارهایی هست که طرفداران زیادی در بین فعالین بازارهای سرمایه دارد. دومین شرط زمانی تایید می‌گردد که نمودار قیمت بالای پارابولیک سار باشد.
 3. شرط سوم: به نقل از بسیاری از اساتید حوزه تحلیل تکنیکال، مکدی به عنوان یک لیدر در بین اندیکاتورها شناخته می‌شود و شرط سوم زمانی برقرار می‌باشد که خط مکدی بالای خط سیگنال باشد.

شروط خروج از معامله در استراتژی MPM:

یکی از رموز موفقیت بزرگان بورس، پایبندی به استراتژی خود می‌باشد. لذا تا زمانی که استراتژی ما سیگنال قطعی خروج را صادر نکرده است به آن پایبند خواهیم بود.

 1. شرط اول: میانگین متحرک کوتاه مدت از بالا به پایین میانگین بلند مدت را قطع کند.
 2. شرط دوم: پارابولیک سار در بالای نمودار قیمت قرار گیرد.
 3. شرط سوم: خط مکدی در زیر خط سیگنال قرار بگیرد.

حد سود و حد ضرر استراتژی MPM:

در این استراتژی از حد سود و حد ضرر شناور استفاده می‌شود که اصطلاحا به آن تریلینگ می‌گویند.

حد سود / ضرر شناور به این معنی است مه با حرکت نمودار قیمت حد سود و حد ضرر نیز جا به جا می‌شود تا رمانی که سیگنال خروج از معامله طبق دستورات استراتژی صادر گردد.

بررسی تطبیقی محدودیت‌های محدودیت‌های MACD طرفین قرارداد در انتخاب قانون حاکم

در این مقاله، محدودیت­های طرفین قرارداد در انتخاب قانون حاکم، با مطالعه تطبیقی در نظام­های حقوقی و کنوانسیون­های بین­المللی و منطقه­ای و همچنین، حقوق ایران بررسی شده است. هدف پژوهش حاضر، تعیین محدودیت­ها و استثناهای انتخاب قانون قابل‌اجرا پس از اثبات پذیرش قانون محدودیت‌های MACD حاکمیت اراده در نظام حقوقی ایران است. این نتیجه به دست آمد که طرفین نمی­توانند هر آنچه را که می­خواهند، بر قرارداد حاکم کنند. ازاین‌رو انتخاب قانون قرارداد، قواعد حقوقی غیرملی به‌ویژه عرف­های نانوشته و اصول کلی حقوقی و قانون غیرمعین به‌عنوان قانون حاکم، صحیح نیست. در مقابل، انتخاب پیمان­های بین­المللی و منطقه­ای، قانون غیرمرتبط با قرارداد، تغییر قانون منتخب و همچنین، تعیین قوانین متعدد درصورتی‌که مغایر یکدیگر نباشند، مجاز شمرده می­شود. افزون بر محدودیت­های دو طرف از حیث انتخاب، حکومت قانون منتخب بر رابطه قراردادی نیز با محدودیت­هایی روبه­روست، به‌طوری‌که قانون انتخاب­شدة طرفین قرارداد، شامل شکل قرارداد، آیین دادرسی و اهلیت دو طرف نمی­شود. به‌علاوه، قانون قابل ‌اعمال نباید با نظم عمومی و قواعد آمرة کشور مقر دادگاه و کشورِ دارای ارتباط نزدیک با قرارداد، مغایرت داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

 • قانون حاکمیت اراده
 • استثناهای انتخاب قانون قابل ‌اعمال
 • قواعد حقوقی غیرملی
 • حقوق فراملی بازرگانی
 • استثنای نظم عمومی

عنوان مقاله [English]

Comparative Study of the Limitations of Parties to a Contract in Choosing the Governing Law

نویسندگان [English]

 • Nejad-Ali Almassi 1
 • Hadi Shabani Kandsari 2

In this article, the limitations of the parties to a contract in choosing the governing law have been investigated by conducting a comparative analysis on civilized systems and regional and international conventions. The purpose of the current article is to determine the limitations and exclusions of applicable law after proving the law of autonomy of will in Iranian legal system. However, we are convinced that parties to a contract cannot stipulate whatever they want in the contract. Therefore, choosing the محدودیت‌های MACD governing law of the contract, non-national legal rules especially unwritten customs, general principles of law and indefinite law as the applicable law for contract is incorrect. In contrast, choosing international and regional contracts, unrelated law to the contract, changing the selected law and also determining various laws, provided that do not contradict one another, are permitted. In addition to limitations of parties in terms of choosing the law, governing the chosen law on contractual relationship faces with some exclusions in the way that the chosen law of parties does not contain laws of procedure, capacity and form of contract. Moreover, محدودیت‌های MACD applicable law should not contrast with public order and binding rules of the forum State or the country that has the close relationship with contract.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Law of Autonomy of Will
 • Limitations of Choosing Applicable Law
 • Non-National Legal Rules
 • Transnational Commercial Law
 • Exclusion of Public Order

مراجع

الف) فارسی

ـ کتاب

 • الماسی، نجادعلی؛ تعارض قوانین، چاپ دوم، مرکز نشر دانشگاهی، 1370.
 • _________؛ حقوق بین­الملل خصوصی، چاپ دهم، میزان، 1389.
 • سلجوقی، محمود؛ حقوق بین‌الملل خصوصی، جلد دوم، تعارض قوانین، دادگستر، 1377.
 • جنیدی، لعیا؛ قانون حاکم در داوری­های تجاری بین­المللی، دادگستر، 1376.
 • کاتوزیان، ناصر؛ حقوق مدنی: قواعد عمومی قراردادها، جلد اول، شرکت سهامی انتشار، هشتم، 1388.
 • ________؛ قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، چاپ سیزدهم، میزان، 1385.
 • ________؛ مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران، چاپ دوازدهم، به­نشر، 1369.
 • نصیری، مرتضی؛ اجرای آرای داوری خارجی، چاپخانه موسوی، 1346.
 • _________؛ حقوق تجارت بین­الملل، پیکان، 1352.
 • _________؛ حقوق چند ملیتی، چاپخانه سپهر، 1370.
 • محبی، محسن؛ دیوان داوری دعاوی ایران ـ ایالات متحده امریکا؛ ماهیت، ساختار، عملکرد، ترجمه: محمد حبیبی، چاپ دوم، شهر دانش، (چاپ اول، دادفر، 1383)، 1390.

ـ مقاله

 • اخلاقی، بهروز؛ «اسناد تجاری در قلمرو حقوق تجارت بین­الملل»، محدودیت‌های MACD مجله حقوقی، شماره 12، 1369.
 • انصاری، علی و حجت مبیّن؛ «قواعد فراملی در داوری تجاری بین­المللی و جایگاه آن در حقوق ایران»، فصلنامه حقوق، شماره 3، پاییز 1389. «شناسایی یا انکار اصل حاکمیت اراده در حقوق بین‌الملل خصوصی ایران»، مجله دانشکده حقوق‌وعلوم‌سیاسی، شماره 58، 1381. ؛ «نگاهی اجمالی به اصل حاکمیت اراده در حیطه انتخاب قانون حاکم بر تعهدات ناشی از قراردادهای تجاری»، مجله دانشکده حقوق‌وعلوم‌سیاسی، شماره 55، بهار 1381.
 • جنیدی، لعیا؛ «حقوق قابل‌ اعمال بر تعهدات قراردادی با تأکید بر ماده 968 قانون مدنی»، در: بر منهج عدل، انتشارات دانشگاه تهران، 1388.
 • _______؛ «نظریه حقوق فراملی بازرگانی»، فصلنامه حقوق، دوره 41، شماره اول،1390. شریعت‌باقری، محمدجواد؛ «حاکمیت اراده بر قراردادهای بین­المللی خصوصی»، دیدگاه­های حقوق قضایی، شماره 58، 1391.
 • شهیدی، مهدی؛ «قانون حاکم بر قراردادهای بین­الملل خصوصی»، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 20-19، 1376.
 • ___________؛ «قواعد ایرانی تعیین قانون حاکم بر قراردادهای بین­الملل خصوصی»، مجلهتحقیقات حقوقی، شماره 22ـ21، 1376ـ1377.
 • صفایی، سیدحسین؛ «تعیین حقوق حاکم بر ماهیت دعوی در داوری­های بین­المللی»، مجله دانشکده حقوق‌وعلوم‌سیاسی، شماره 30، 1372.
 • لاگارد، پل؛ «حقوق بین­الملل خصوصی نوین در زمینه قراردادها پس از لازم‌الاجراشدن کنوانسیون رم 19 ژوئن 1980»، ترجمه: محمد اشتری، مجله حقوقی، نشریه دفتر خدمات حقوقی بین­المللی، شماره 20، 1375.
 • لندو، اُول؛ «حقوق بازرگانی فراملی در داوری­های تجاری بین­المللی»، ترجمه: محسن محبی، مجله حقوقی، نشریه دفتر خدمات حقوقی بین­المللی، شماره 4، 1364. نیکبخت، حمیدرضا؛ «مسائل مطرح در قانون حاکم بر قرارداد»، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 39، 1383.
 • ______________؛ «ماده 968 قانون مدنی و ماده 27 قانون داوری تجاری بین­المللی»، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 32ـ31، 1379.

ب) انگلیسی

- Books

 • Adams, J. & Schmitthoff, M. C., Schmitthoff’s Export Trade, The Law and Practice of International Trade, 8 th ed., London, Steven & Sons, 1986.
 • Batifful, H. & Lagarde, P., Private International Law, T. II, Paris, L.G.D.J., 1981-1983.
 • Boggiano, A., International Standard Contracts, Graham & Trotman/Martinus Nijhoff, 1991.
 • Cheshire, G. C., North, P. M. & Fawcett, J. J., Private International Law, 11 th ed., London, Butterworths, 1987.
 • Dicey & Morrris, The Conflict of Law, 12 th ed., London, Sweet & Maxwell, 1993.
 • Goode, R., New Developments in International and Consumer Law, Ziegel, J.S. (ed.), Hart Publishing, Oxford, 1998.
 • Langen, E., Transnational Commercial Law, A. W. Sijthoff, 1973.
 • Scott, A. W., Private International Law - محدودیت‌های MACD Conflict of Laws, 2 nd ed., London, Macdonald and Evans, 1979.
 • Toope, S. J., Mixed International Arbitration: Studies in Arbitration between States and Private Persons, Cambridge Grotius, 1990.

-Articles

 • Goldman, B., “The Aplicable Law: General Principles of Law – The Lex Mercatoria”, in: Contemporary Problems in International Arbitration, London, J.D.M. Lew, Martinus Nijhoff Publisher, 1987.
 • Güçer, S., “Lex Mercatoria in International Arbitration”, Ankara Bar Review, 1, 2009.
 • Juenger, F. K., “The Lex Mercatoria and Private International Law”, Louisiana Law Review, vol. 60, n. 4, 2000.
 • Lando, O., “Applicable Law to the Merits of the Disputes”, in: Contemporary Problems in International Arbitration, J.D.M. Lew, Martinus Nijhoff Publisher, 1987.
 • Mazzacano, P., “The Lex Mercatoria as Autonomous Law”, CLPE Research Paper 29/2008, vol. 04 N. 06, 2008.
 • Maniruzzaman, A. F. M., “The Lex Mercatoria and International Contracts: A Challenge for International Commercial Arbitration?”, American University International Law Review, vol. 14, Issue 3, 1999.
 • North, P. M., “Reform, But Not Revolution”, General Course on Private International Law, T. I, R.C.A.L.A, Haya, 1990.
 • Shmatenko, L., “Is Lex Mercatoria Jeopardizing the Application of Substantive Law?”, Czech (& Central European) Yearbook of Arbitration, vol. III, 2013.
 • Stoecker, C. W. D., “The Lex Mercatoria: To What Extent Does It Exist?” Journal of International Arbitration, vol. 7. No. 3, 1990.
 • Vicher, F., "General Course on Private International Law", Recueil des Cours, vol. 232, 1992-1.

-Conventions, Cases and Other Materials

آموزش کار با سایت تریدینگ ویو (Trading View)

آموزش سایت تریدینگ ویو (Trading View)

وبسایت تریدینگ ویو (tradingview.com) یکی از معتبرترین و مهمترین وبسایت‌­ها در زمینه تحلیل آنلاین برای تحلیل گران است. نمودار سهام ها و انواع جفت ارزها، شاخص­های بازار امریکا، فلزات، ارزهای دیجیتال و … را می‌توان در این وبسایت مشاهده نمود. اطلاعات و ابزارهای بسیار زیادی که در این پلت فرم برای استفاده وجود دارد، Tradingview را از سایر پلت فرم‌های مشابه متمایز ساخته است. همچنین، تمامی ابزارهای تکنیکال اعم از روند، انواع خطوط مقاومت، کانال‌­های ساده و فیبوناچی، الگوهای کلاسیک و هارمونیک و … نیز به صورت رایگان برای استفاده تحلیل گران وجود دارد.

آموزش تریدینگ ویو (Trading View)

با ثبت نام در سایت تریدینگ ویو به آسانی می‌توان از امکانات آن استفاده نمود.

در شکل زیر برخی قسمت‌های صفحه اصلی وبسایت را مشاهده می‌کنید:

آموزش سایت تریدینگ ویو (Trading View)

در ستون سمت راست امکاناتی از قبیل تنظیم کردن آلارم، استفاده از تقویم، گفت و گو با دیگران و به اشتراک گذاری پیش بینی‌های معاملاتی و غیره و در ستون دوم، دیده بان مورد نظر کاربر، سهم مورد بررسی و اخبار آن قرار دارد. به علاوه در نوار بالایی، اطلاعات کلی برخی از مهمترین شاخص ها، قسمت جست و جو برای یافتن سهم، خلاصه‌ای از بازار و … را می‌توان مشاهده نمود. به منظور استفاده بیشتر از امکانات این پلتفرم، سه اشتراک، pro pro+ و premium نیز با ویژگی‌های متفاوت قرار دارد که از جمله مهم‌ترین تفاوت‌های آن ها می‌توان به استفاده از آلارم، مشاهده چند نمودار در یک صفحه، نمودارهایی بر اساس فرمول های انتخاب شده و … اشاره نمود.

دو محدودیت مشهودی که در اشتراک رایگان وجود دارد، عدم امکان استفاده بیشتر از سه اندیکاتور در یک زمان، مشاهده نمودار قیمت ها در بازه زمانی پایین تر از یک دقیقه و در دسترس نبودن گزینه آلارم است. اما پرکاربردترین قسمت سایت تریدینگ ویو، تحلیل تکنیکال سهم ها است. برای استفاده از قسمت تحلیل تکنیکال می‌بایست در قسمت جست و جو، نام سهم مربوطه را وارد کرد و سپس گزینه full featured chart را فشار داد.

پس از این صفحه نمودار قیمتی سهم مورد نظر باز می‌شود:

آموزش سایت تریدینگ ویو (Trading View)

پیش از آغاز هرکاری برای تحلیل باید حالت خاصی را در نمودار قیمت ها تنظیم نمود. دو حالت auto و log در قسمت پایینی نمودار قرار دارد. در صورتی که سهم مورد بررسی هریک از جفت ارزها باشند، نیازی به تغییر حالت auto که حالت اولیه ی نمودار است، نمی‌باشد. در غیر این صورت، برای تحلیل هر سهمی اعم از فلزات، سهم‌های بازار امریکا، ارزهای دیجیتال و … می‌بایست قیمت ها را در حالت log تنظیم نمود. در تصویر بعدی در نوار بالایی به ترتیب نام سهم، بازه‌های زمانی متفاوت (در اینجا روزانه یا D)، نحوه نمایش نمودار قسمت ها، ابزار مشاهده همزمان چند سهم با هدف بررسی همبستگی میان آن ها، اندیکاتور و … وجود دارد. همچنین در قسمت راست نوار بالایی، می‌توان از آیکون دوربین برای ذخیره تصویر نمودار استفاده نمود. آیکون‌های بعدی برای بزرگ نمودن صفحه نمودار و تنظیمات می‌باشند.

آموزش سایت تریدینگ ویو (Trading View)

در سمت چپ نمودار قیمتی نیز انواع نشانگر ها، ترندها، چنگال اندروز گن ها و فیبوناچی، اشکال هندسی، باکس توضیحات، الگوها و … قرار دارد.

آموزش سایت تریدینگ ویو (Trading View)

ابزار تردیدینگ ویو

هر یک از این ابزار، شامل زیر مجموعه‌ای هستند که در ادامه به بررسی برخی از آن‌ها می‌پردازیم:

 1. روندها: ستون روندها شامل خطوط حمایت و مقاومت و انواع کانال هاست.

آموزش سایت تریدینگ ویو (Trading View)

 1. چنگال اندروز، گن ها و فیبوناچی: شامل انواع چنگال اندروز، گن و فیبوناچی می‌باشد.

آموزش سایت تریدینگ ویو (Trading View)

 1. اشکال هندسی: شامل قلمو برای رسم شکل مورد نظر، مستطیل، دایره و نیم دایره، منحنی و … است.

آموزش سایت تریدینگ ویو (Trading View)

 1. باکس توضیحات: ابزاری برای یادداشت برداری و نشانه گذاشتن هدف قیمتی است.

آموزش سایت تریدینگ ویو (Trading View)

 1. الگوها: برخی الگوهای کلاسیک مانند الگوی سرشانه، الگوهای هارمونیک مانند انواع ABCD و انواع امواج الیوت در این مجموعه قرار دارد.

آموزش سایت تریدینگ ویو (Trading View)

 1. محاسبه و تخمین، نمودارها و شکلک ها، خط­کش اندازه گیری: یکی از ابزاهای بسیار مفید برای اعمال روی نمودار قیمتی. با این ابزار به آسانی و با یک نگاه می‌توان متوجه شد که آیا حد سود یا ضرر رعایت شده است یا خیر. Long position و Short position برای مشخص نمودن حدود سود و ریسک در معامله‌هایی که به ترتیب پوزیشن‌های buy و sell اتخاذ می‌شود،‌ قابل استفاده است.

آموزش سایت تریدینگ ویو (Trading View)

حال در خارج از این محدوده، در سمت راست نمودار سهم در کادر قرمز رسم شده، می‌توان نام سهم، قیمت باز شدن، بسته شدن، بیشترین و کمترین قسمت و تغییرات آن را در بازه زمانی که سهم در آن در حال بررسی است مشاهده نمود. همچنین به ازای هر اندیکاتوری که بر روی سهم فعال است، در سمت راست نیز اطلاعات مرتبط با همان اندیکاتور در دسترس می‌باشد. به علاوه، هر اندیکاتوری که فعال بوده اما پنهان باشد، به صورت رنگ طوسی نمایش داده می‌شود. در این شکل اندیکاتور حجم یا Vol پنهان و اندیکاتور MACD فعال است.

آموزش سایت تریدینگ ویو (Trading View)

ابزارهای دیگری که سایت تریدینگ ویو در اختیار تحلیل گران قرار می‌دهد، استفاده از فیلترنویسی و طراحی کدهایی برای جداسازی سهم‌هایی با ویژگی‌های خاص و مورد نظر است. امکانات فراوان دیگری نیز وجود دارد که در صورت نیاز می‌توان از تحلیل گران و ویدئوهای آموزشی که برای این وبسایت وجود دارد استفاده نمود.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.