ارزش فعلی (PV)


فلوچارت جریان نقدی

ارزش فعلی: چیست ، چگونه محاسبه می شود و مثالها

ویدیو: ارزش فعلی: این چیست ، چگونه محاسبه می شود و مثالها

محتوا:

ارزش حاضر (VP) ارزش فعلی مبلغ آینده پول یا جریان های نقدی است که با توجه به نرخ بازده مشخص از تاریخ ارزیابی ، در نظر گرفته می شود. این مقدار همیشه از ارزش آینده کمتر یا برابر خواهد بود ، زیرا پول توانایی کسب سود را دارد ، مشخصه ای که به عنوان ارزش زمانی پول شناخته می شود.

مفهوم ارزش فعلی یکی از اساسی ترین و گسترده ترین در جهان مالی است. این مبنای قیمت سهام و اوراق قرضه است. همچنین مدل های مالی برای بانکداری و بیمه و ارزیابی صندوق های بازنشستگی.

این امر با این واقعیت توضیح داده می شود که پول دریافتی امروز می تواند برای بدست آوردن بازده سرمایه گذاری شود. به عبارت دیگر ، ارزش فعلی ارزش زمانی پول را نشان می دهد

در هر صورت ، ارزش فعلی برآوردی از آنچه امروز باید هزینه شود را می گذراند تا ارزش سرمایه گذاری مشخصی از پول در یک نقطه خاص در آینده باشد.

ارزش فعلی چیست؟

ارزش فعلی به عنوان مقدار تنزیل شده نیز شناخته می شود. این امر بر این اساس استوار است که دریافت 1000 دلار امروز بیش از 1000 دلار در مدت 5 سال ارزش دارد ، زیرا اگر اکنون پول بدست می آمد می توانست سرمایه گذاری کند و در طی این 5 سال بازده اضافی دریافت کند.

ارزش آینده می تواند مربوط به ورودی های نقدی آینده از طریق سرمایه گذاری پول امروز یا پرداخت آینده مورد نیاز برای بازپرداخت پولی باشد که امروز قرض گرفته شده است.

مقدار فعلی در رابطه با ارزش آینده استفاده می شود. مقایسه ارزش فعلی با ارزش آینده اصل ارزش زمانی پول و نیاز به شارژ یا پرداخت نرخ های بهره مبتنی بر ریسک را بهتر نشان می دهد.

ارزش پول در طول زمان

یعنی پول امروز به دلیل گذشت زمان بیش از همان پول فردا ارزش دارد. تقریباً در همه سناریوها ، فرد ترجیح می دهد امروز 1 دلار داشته باشد در مقایسه با همان 1 دلار فردا.

ارزش یک دلار امروز بیش از یک دلار فردا است زیرا این دلار می تواند سرمایه گذاری شود و سود یک روزه را بدست آورد. این باعث جمع شدن کل می شود و برای فردا ارزش بیش از یک دلار می دهد.

بهره را می توان با اجاره مقایسه کرد. درست همانطور که مستأجر اجاره به یک موجر می پردازد ، بدون اینکه مالکیت دارایی منتقل شود ، وام نیز توسط وام گیرنده ای پرداخت می شود که قبل از بازپرداخت پول به آن دسترسی پیدا کند.

با اجازه دادن به وام گیرنده به پول ، وام دهنده ارزش مبادله این پول را فدا کرده و به صورت سود جبران می شود. مقدار اولیه وجوه وام ، ارزش فعلی ، کمتر از کل پول پرداخت شده به وام دهنده است.

چگونه محاسبه می شود؟

معمول ترین مدل ارزش فعلی مورد استفاده از بهره مرکب است. فرمول استاندارد این است:

مقدار فعلی (VP) = VF / (1 + i) ^ n ، در کجا

VF مبلغی است که در آینده تخفیف داده می شود.

n تعداد دوره های مرکب بین تاریخ فعلی و تاریخ آینده است.

من نرخ بهره یک دوره مرکب است. سود در پایان یک دوره ترکیب اعمال می شود ، به عنوان مثال سالانه ، ماهانه ، روزانه).

نرخ بهره i به صورت درصد در نظر گرفته شده است ، اما به صورت عدد در فرمول بیان می شود.

به عنوان مثال ، اگر قرار است 1000 دلار در مدت پنج سال دریافت شود و نرخ سود سالانه موثر در این مدت 10 درصد است ، ارزش فعلی این مقدار:

PV = 1000 دلار / (1 + 0.10) ^ 5 = 620.92 دلار.

تفسیر این است که برای یک نرخ سود سالانه موثر 10٪ ، شخص برای دریافت 5000 دلار در پنج سال آینده یا 620.92 دلار امروز مهم نیست.

استفاده های دیگر

با همین فرمول ، محاسبه قدرت خرید در پول امروز با مقدار VF پول ، n سال در آینده نیز امکان پذیر است. در این حالت ، من نرخ احتمالی تورم در آینده خواهم بود.

محاسبه ارزش فعلی در بسیاری از محاسبات مالی بسیار مهم است. به عنوان مثال ، ارزش خالص فعلی ، بازده اوراق قرضه ، نرخ لحظه ای و تعهدات بازنشستگی به ارزش فعلی یا تنزیل شده بستگی دارد.

یادگیری نحوه استفاده از ماشین حساب مالی برای انجام محاسبات ارزش فعلی می تواند به شما کمک کند تصمیم بگیرید که آیا پیشنهاداتی مانند بازپرداخت پول ، 0٪ تأمین مالی خرید خودرو یا پرداخت امتیاز وام مسکن را بپذیرید.

مثال ها

مثال 1

فرض کنید پابلو امروز می خواست پول خود را به یک حساب واریز کند تا مطمئن شود پسرش در مدت 10 سال پول کافی برای خرید ماشین دارد.

اگر می خواهید در مدت 10 سال 10 هزار دلار به فرزند خود بدهید و می دانید در این مدت می توانید 5 درصد سود سالانه از حساب پس انداز دریافت کنید ، اکنون چقدر باید به حساب خود وارد کنید؟ فرمول ارزش فعلی می گوید:

PV = 10،000 دلار / (1 + 0.05) ^ 10 = 6،139،13 $

بنابراین اگر بتوانید هر ساله 5 درصد سود کسب کنید ، 6139،13 دلار امروز در مدت 10 سال 10 هزار دلار ارزش دارد. به عبارت دیگر ، ارزش فعلی 10،000 دلار در این سناریو 6139،13 دلار است.

توجه به این نکته مهم است که سه م componentsلفه تأثیرگذار ارزش فعلی عبارتند از زمان ، نرخ بازده مورد انتظار و همچنین اندازه جریان نقدی آینده.

برای در نظر گرفتن تورم در محاسبه ، سرمایه گذاران باید از نرخ بهره واقعی استفاده کنند. این نرخ سود اسمی منهای نرخ تورم است.

ارزش فعلی مبنایی برای ارزیابی مناسب بودن هرگونه سود یا تعهد مالی آینده فراهم می کند.

مثال 2

یک سرمایه گذار باید تصمیم بگیرد که در کدام پروژه مالی قرار است پول خود را سرمایه گذاری کند. ارزش فعلی روشی را برای اتخاذ چنین تصمیمی ارائه می دهد. یک پروژه مالی نیاز به هزینه اولیه دارد. این پول برای پرداخت بهای سهام یا قیمت اوراق قرضه شرکتی خواهد بود.

این پروژه در نظر دارد هزینه اولیه و همچنین مازاد آن مانند بهره یا جریان های نقدی آینده را پس دهد.

سرمایه گذار می تواند با محاسبه ارزش فعلی هر پروژه ، استفاده از نرخ بهره یکسان برای هر محاسبه و سپس مقایسه آنها ، تصمیم بگیرد که در کدام پروژه سرمایه گذاری کند.

پروژه ای با کمترین مقدار فعلی ، با کمترین هزینه اولیه ، انتخاب خواهد شد. دلیل آن این است که بازدهی مشابه سایر پروژه ها با کمترین هزینه خواهد داشت.

چگونه قیمت یک سهم را از طریق تنزیل سود تقسیمی به دست آوریم؟

یک استاد دانشگاه در سلسه مطالبی با محوریت «درس‌گونه‌هایی از اقتصاد مالی برای فصل مجامع» به تشریح مفاهیم علمی و کاربردی اقتصاد مالی و بازار پول و سرمایه پرداخته که در این گزارش موضوع «تبیین قیمت یک سهم از طریق مدل سود تقسیمی تنزیل شده» را در یادداشتی اختصاصی برای ایبِنا تشریح کرده است.

به گزارش خبرنگار ایبِنا، در یکی از این یادداشت‌های سود تقسیمی قول داده بودم درباره تبیین قیمت یک سهم از طریق مدل سود تقسیمی تنزیل شده یا "ارزش فعلی (PV) مدل گوردن" بنویسم. قبول دارید یکی از مهمترین مهارت های سرمایه گذاران به قیمت گذاری آنها از سهام مربوط می شود.

در کل ، مثل هر بازار دیگری، در بازار سهام هم این عرضه و تقاضا هستند که قیمت یک سهم را تبیین می کنند. وقتی یک سهم فروخته می شود، خریدار و فروشنده آن برای رد و بدل و مالکیت آن با هم پول مبادله می کنند. به قیمتی که آن سهم با آن خریداری شده قیمت جدید بازار مشخص می شود و این داستان با هر فروشی ادامه می یابد و قیمتهای جدید سهم بروز و ظهور پیدا می کنند.

هرچه تقاضا برای یک سهم بالاتر رود ، قیمت سهم به سمت بالا کشیده می شود و برعکس. بنابراین در بحث تئوریک ، عرضه اولیه عمومی (IPO) قیمتی برابر ارزش پرداختی های سود تقسیمی انتظاری آتی آن سهم را دارد، و نوسانات قیمت آن سهم هم بر پایه عرضه و تقاضای آن شکل می گیرد. قوای بسیاری و عوامل متعددی در این عرضه و تقاضا و لذا در قیمت سهم یک شرکت بورسی دخیل هستند.

فهرست کردن ارزش فعلی (PV) مطالب کلیدی بحث مفید فایده خواهد بود :

قیمت های سهام، ابزاری برای انعکاس ارزش فعلی یا حال (PV) جریانات نقدی و سودهای آتی یک شرکت هستند.

به معنی دقیق کلمه ، این امکان وجود دارد که قیمت سهام یک شرکت به نوعی "ارزش عادله" (Fair Value) آن باشد، حتی در هر لحظه این قوای بازار سهام و عرضه و تقاضا هستند که قیمت آنرا تبیین می نمایند.

مدلهای مختلفی برای ارزش گذاری سهم وجود دارند، مثل مدل سود تقسیمی تنزیل شده یا "مدل گوردن" که یکی از مهمترین و متداولترین آنها است.

سهامی که سود تقسیمی یا نقدی نمی پردازند را می توان بر پایه نسبت ها و ضرایب و مبانی نسبی خاصی آنها را ارزش گذاری کرد.

ارزش شرکت و قیمت سهم شرکت

فهم و درک قانون عرضه و تقاضا ساده است ، فهم و درک تقاضا می تواند سخت باشد. نوسانات و تحرکات قیمت یک سهم مبیین احساس سرمایه گذاران نسبت به ارزش یک شرکت است، اما چگونه می توان دریافت که ارزش یک شرکت چقدر است؟ بطور قطع و یقین یک عامل، سودهای عاید شده جاری شرکت اند : شرکت چقدر سود کرده است؟

ولی اغلب سرمایه گذاران به فراسو و ماورای اعداد و ارقام نگاه می کنند. بدین معنی که قیمت یک سهم تنها منعکس کننده ارزش حال و جاری یک شرکت نیست، بلکه منعکس کننده چشم انداز یک شرکت نیز هست، یعنی رشدی که سرمایه گذاران از آینده شرکت انتظار دارند.

پیش بینی یا پیش نگری قیمت سهم یک شرکت

تکنیک های کمی و عددی و فرمول های چندی برای پیش بینی (Predict) قیمت سهام یک شرکت مطرح هستند. یکی از معتبرترین آنها همین "مدل سود تقسیمی یا نقدی تنزیل شده" (DDM) است، که بر پایه این مفهوم قرار گرفته که مجموع کل تمامی سودهای تقسیمی پرداختی وقتی "تنزیل" شوند به ارزش فعلی و حال (PV) آن سهم بر می گردند.

با تبیین و تعیین سهم یک شرکت توسط مجموع کل سودهای تقسیمی یا نقدی آتی انتظاری آن، مدل های سود نقدی تنزیل شده (با رشد سود نقدی ثابت و متغییر) از تئوری "ارزش زمانی پول" تبعیت می کنند (که امیدوارم در آینده درباره نقش و اهمیت "ارزش زمانی پول" در سرمایه گذاری ها بنویسم، فعلاً از آن این را بدانید که چرا همه ما قبول داریم به فرض ۱۰۰ هزار تومان سود تقسیمی را الان بگیریم بسیار بهتر از آنست که ۸ ماه دیگر ، یا حتی فردا، بدهند! در کلاس اقتصاد مالی به ۶ مورد اشاره می کنم از جمله تورم و اینکه شاید ما و شما فردا نباشیم و سود تقسیمی باشد!)

به این واقعیت هم باید توجه داشت که برای ارزش گذاری از روشهای دیگری همچون نسبت P/E (نسبت قیمت سهم به سود هر سهم) و یا P/S (نسبت قیمت سهم به فروش) ارزش نسبی هستند نیز توسط سرمایه گذاران زیاد ب هکار گرفته می شود. به فرض اگر یک خودروساز P/E ، ۲۰ داشته باشد و میانگین صنعتی که تمامی خودروسازان در آن فعالیت دارند ۳۰ باشد ممکن است نتیجه بگیرند که سهم مزبور زیر قیمت است و کم ارزشی دارد. روش دیگر ارزش گذاری سهام، تحلیل جریان نقدی تنزیل شده (DCF) است که در آن نگرش جریانات نقدی آینده کسب و کار مبنا قرار می گیرند. یادتان باشد در مورد مثلاً ضریب P/E کار "بهمین سادگی" که مثال زدم نیست. هرچند جوهره کار گفته شد، ولی نکته های باریک تر از مو دارد که باید در یادداشتی تشریح شود.

مدل رشد گوردن

انواع گوناگونی از مدلهای سود تقسیمی تنزیل شده وجود دارند. یکی از آنها که بخاطر سر راست بودن و روشنی و سهولت مقبولیت و محبوبیت عام پیدا کرده ، "مدل رشد گوردن" است. این مدل در دهه ۱۹۶۰ توسط اقتصاد دانی به نام Myron Gordon ، از ایالات متحده تدوین شد (بیش از ۶۰ سال قبل).

مدل مزبور را می توان به طریق زیر به نمایش گذاشت :

قیمت جاری و فعلی سهم = P
رشد ثابت و دائمی برای سودهای تقسیمی و نقدی انتظاری = g
هزینه تمام شده ثابت سرمایه صاحبان سهام شرکت (یا نرخ بازده) = r
میزان و مبلغ سود تقسیمی سال بعد = D1

ارزش گذاری قیمت سهم به کمک مدل رشد گوردن

برای مثال ، فرض کنید هر سهم شرکت "الف" در بورس سهام به ۱۰۰۰ تومان معامله می شود. این شرکت حداقل نرخ بازده موردنظر خود را (r) ۵ % و در حال حاضر برای هر سهم ۲۰ تومان سود پرداختی دارد (D۱) ، که انتظار می رود سالیانه ۳ % افزایش داشته باشد (g).

"ارزش ذاتی" یا بنیادی (p) سهم مزبور را می توان چنین محاسبه کرد:

طبق مدل رشد گوردن، سهام در سطح ذاتی خود بدرستی ارزش گذاری شده اند. اگر آنها به فرض با قیمت ۱۲۵۰ تومان برای هر سهم در بورس سهام معامله می شوند ، آن سهام ۲۵ % بیش ارزشی (Overvalued) داشته و اگر هر کدام با ۹۰۰ تومان خرید و فروش می شدند به اندازه ۱۰۰ تومان زیر ارزش واقعی خود بودند (و این فرصتی برای سرمایه گذاری یا خرید برای "سرمایه گذاران ارزشی" که در پی چنین سهامی هستند به شمار می رفت.)

کاستی های مدل گوردن

مدل ها در تئوری ها هرچند بسیار مفیدند ، چرا که یک تئوری دو قدرت به ما می دهد : یکی قدرت "توضیح دهندگی" و دیگری قدرت "پیش بینی" ولی بهرحال مثل هر مدل دیگر ، مدل گوردن هم کاستی های خاص خود را دارد. اول از همه ، فرض مدل آنست که سود تقسیمی یا نقدی پرداختی شرکت به ازای هر سهم رشدی ثابت دارد. در حالیکه، در عمل ، بسیاری از شرکتها بر پایه اوضاع و احوال اقتصادی و شرایط بازار و بخصوص بخاطر ادوار تجاری یعنی رکودها و رونق های بازار نرخ های سود تقسیمی آنها گوناگون و متغیر است، نرخ مزبور نمی تواند بخاطر وضع اقتصاد و پاسخگویی و عکس العمل به مشکلات غیر منتظره مالی یا موفقیت ها ثابت باقی بماند.

مشکل دیگر برآورد و تخمین نرخ تنزیل مناسب (حداقل نرخ بازده است). اگر "نرخ بازده درخواستی" (Required) یا مورد نظر سرمایه گذاران یا خریداران سهام از "نرخ رشد سود تقسیمی" کمتر شود، نتیجه منفی می شود (بعبارت دیگر بی معنی است.)

به همین قیاس ، اگر نرخ بازده درخواستی برابر نرخ رشد سود تقسیمی سهم باشد شما مجبورید عددی را بر صفر تقسیم کنید (که غیر ممکن است ، بی نهایت اینجا مفهوم ندارد.)

سرانجام و همانطور که در بالا اشاره شد ، این مدلها تنها برای ارزشگذاری سهامی مفیدند که سود تقسیمی یا نقدی می پردازند. بسیاری از شرکتها ، بخصوص آنهایی که شرکتهای رشدی هستند و یا در بخش تکنولوژی فعالیت دارند ، اغلب سود تقسیمی نمی پردازند.

چه عواملی بر قیمت یک سهم اثرگذار است؟

قیمت گذاری سهام یک شرکت بر پایه و مبنای انتظارات آینده و رشد و سود دهی آن شرکت رقم می خورد. اگر آن انتظارات که بیشتر از جنس امید هستند پایمال شود و یا بر اثر عدم لیاقت مدیران شرکت و مقامات ناظر بر بازار سرمایه یک جامعه "بر باد رفته" تلقی شون، سقوط قیمت سهام را غیر طبیعی نباید پنداشت.

یک روش برای برآورد این رشد آنست که به سود تقسیمی یا نقدی پرداختی شرکت به سهامداران خود توجه کنیم ، چرا که این عامل سود دهی شرکت را نمایندگی می کند.

به عوامل دیگر که باید دقت نمود و توجه کرد می توان از جریانات نقدی آتی شرکت ، سطح بدهی ارزش فعلی (PV) ارزش فعلی (PV) های آن و میزان نقدینگی موجود شرکت نام برد. بررسی این عوامل این دید را به ما می دهد تا دریابیم که آیا شرکت می تواند به تعهدات کوتاه مدت و بلند مدت خود بخوبی عمل نماید.

قیمت خوب یک سهم

قیمت سهم دلالت کننده ای بر ارزش سهم شرکت است و منعکس کننده ارزش شرکت. وقتی سهمی قیمت بالا می خورد می تواند ارزشمندی شرکت را به تصویر بکشد، اما وقتی سهام زیادی از شرکت در دست مردم نیست نمی توان همیشه حکم گفته شده را درباره شرکت صادق دانست. گاهی ، قیمت سهم به اندازه ای اوج می گیرد که مدیریت بنگاه را وادار به تصمیم گیری در مورد "تجزیه سهم" (Stock Split) می کند.

با افزایش تعداد سهام در اثر تجزیه ، قیمت آن سهم کاهش می یابد. قیمت بسیار پایین یک سهم هم این سیگنال را مخابره می کند که شرکت با مشکلاتی دست و پنجه نرم می کند. به همین جهت در بازار سهام غرب صنعتی به این سهام کم ارزش و کم بنیه Penny Stock می گویند (من در کلاس آنها را "سهام دوزاری" می نامم، نمی دانم معادل بهتری دارد یا نه). این سهام برای سرمایه گذاران پر نوسان و ریسکی اند.

کلام آخر:

اگر فرصتی دست داد درباره "چگونگی انتخاب بهترین متد ارزشگذاری سهم" خواهیم نوشت. مدل رشد گوردن که در بالا بطور مختصر مطرح شد ارزش حال یا فعلی (PV) یک سهم را بصورت یک جریان ثابت از جریان های نقدی برابر هم که در یک بستر زمانی بی نهایت که برای پایان آن تاریخی متصور نیست، در نظر می گیرد. البته در زندگی واقعی شرکتها نرخ رشد یکسان برای سالهای متمادی برای همیشه نمی توانند داشته باشند و سود تقسیمی آنها نمی تواند با یک نرخ ثابت بطور همیشگی افزایش یابد. ولی یادتان باشد میلتون فریدمن نشان داده که مفروضات غیر واقعی از قدرت مدل ها نمی کاهند.

PV در حسابداری چیست؟

ارزش حاضر (PV) ارزش فعلی مبلغ آتی پول یا جریان نقدینگی با نرخ بازده مشخص است. ارزش فعلی ارزش آتی را می گیرد و نرخ تنزیل یا نرخ بهره ای را اعمال می کند که در صورت سرمایه گذاری می تواند به دست آید.

از این رو، ارزش فعلی خوب چیست؟ در تئوری، یک NPV "خوب" است اگر بزرگتر از صفر باشد. از این گذشته، محاسبه NPV از قبل عواملی مانند هزینه سرمایه سرمایه گذار، هزینه فرصت و تحمل ریسک را از طریق نرخ تنزیل در نظر می گیرد.

ارزش فعلی FM چیست؟ ارزش فعلی (PV) (1) این مفهوم که ارزش پول در طول زمان تغییر می کند و الف دلار امروز در آینده بیش از یک دلار ارزش دارد. (2) ارزش تنزیل شده جریانی از جریان های نقدی آتی بر اساس نرخ بازده مورد انتظار.

مربوطپست ها

3 نوع مالیات چیست؟

چگونه نقطه وسط بین دو مکان را پیدا می کنید؟

چگونه پیش بینی های کارکنان را انجام می دهید؟

چگونه سرعت اولیه را فقط با زمان پیدا می کنید؟

به علاوه ارزش فعلی کجا استفاده می شود؟ مبلغ اولیه وجوه قرض شده (ارزش فعلی) کمتر از کل پول پرداخت شده به وام دهنده است. از محاسبات ارزش فعلی و به طور مشابه از محاسبات ارزش آتی استفاده می شود ارزش وام ها، وام های مسکن، مستمری ها، وجوه در حال کاهش، دائمی ها، اوراق قرضه و موارد دیگر.

تفاوت بین ارزش بازار و ارزش فعلی چیست؟ ارزش ذاتی است ارزش فعلی خالص که بر اساس تورم تقریبی تعدیل شده است، پس از کسر مالیات، جریان های نقدی تنزیل شده بین اکنون تا بی نهایت. . ارزش بازار قیمت سهامی است که خریداران حاضر به پرداخت آن در حال حاضر هستند.

NPV 5 ساله به چه معناست؟

اگر پروژه به مدت پنج سال بازدهی داشته باشد ، این رقم را برای هر یک از آن پنج سال محاسبه می کنید. سپس آنها را به هم اضافه کنید. … این است نرخ بازدهی که سرمایه گذاران انتظار دارند یا هزینه استقراض پولبه اگر سهامداران انتظار 12 درصد بازدهی را داشته باشند ، این نرخ تخفیفی است که شرکت برای محاسبه NPV از آن استفاده می کند.

آیا NPV بالاتر بهتر است؟ NPV مثبت به معنای سرمایه گذاری است ارزشمند، NPV 0 به این معنی است که ورودی ها با خروجی ها برابر است و NPV منفی به این معنی است که سرمایه گذاری برای سرمایه گذار خوب نیست.

چگونه NPV را مقایسه می کنید؟ مقایسه NPV ها

اگر ارقام NPV نسبتاً نزدیک به یکدیگر باشند، سعی کنید NPV هر پروژه را بر هزینه های اولیه آن تقسیم کنید. این به شما مقداری می دهد که به عنوان "شاخص سودآوری" شناخته می شود - برای هر 1 دلار سرمایه گذاری چقدر سود خواهید داشت.

چگونه PV را در اکسل محاسبه می کنید؟

ارزش فعلی (PV) ارزش فعلی یک جریان مورد انتظار در آینده از جریان نقدی است. PV را می توان با استفاده از اکسل نسبتاً سریع محاسبه کرد. فرمول محاسبه PV در اکسل است =PV(نرخ، nper، pmt، [fv]، [نوع]).

همچنین ارزش فعلی یک دارایی چقدر است؟ ارزش فعلی چیست؟ ارزش فعلی (PV) یک دارایی معمولاً به صورت محاسبه می شود ارزش جریان جریان های نقدی آتی آن با نرخ بازده معین تنزیل شده است.

جدول ارزش فعلی چیست و چگونه استفاده می شود؟

تعریف: جدول ارزش فعلی a است ابزاری که به تحلیلگران کمک می کند PV یک مقدار پول را با ضرب آن در ضریب موجود روی جدول محاسبه کنند..

فرمول NPV در اکسل چیست؟ فرمول NPV درک دقیق نحوه عملکرد فرمول NPV در اکسل و ریاضیات پشت آن بسیار مهم است. NPV = F / [(1 + r)^n] که در آن PV = ارزش فعلی، F = پرداخت آتی (جریان نقدی)، r = نرخ تنزیل، n = تعداد دوره های آینده بر اساس جریان های نقدی آتی است.

NPV یا IRR کدام بهتر است؟

اگر نرخ تنزیل مشخص نباشد یا به هر دلیلی نتوان آن را برای یک پروژه خاص اعمال کرد، IRR ارزش محدودی دارد. در مواردی مانند این، روش NPV برتر استبه اگر NPV یک پروژه بالای صفر باشد ، از نظر مالی مقرون به صرفه است.

PVA در حسابداری چیست؟

تجزیه و تحلیل ارزش فرآیند (PVA) بررسی یک فرآیند داخلی است که کسب و کارها برای تعیین اینکه آیا می توان آن را ساده کرد یا خیر، انجام می دهند. PVA به آنچه مشتری می خواهد نگاه می کند و سپس می پرسد که آیا برای دستیابی به آن نتیجه، مرحله ای در یک فرآیند لازم است یا خیر.

PV و NPV چیست؟ ارزش فعلی (PV) است ارزش فعلی یک مقدار پول یا جریان آتی جریان نقدی با توجه به نرخ بازده مشخص. در همین حال، خالص ارزش فعلی (NPV) تفاوت بین ارزش فعلی جریان نقدی ورودی و ارزش فعلی جریان نقدی خروجی در یک دوره زمانی است.

چگونه PV را از NPV دریافت می کنید؟ اگر پروژه فقط یک جریان نقدی دارد ، می توانید از فرمول ارزش فعلی خالص زیر برای محاسبه NPV استفاده کنید:

 1. NPV = جریان نقدی / (1 + i)^t - سرمایه گذاری اولیه.
 2. NPV = ارزش امروز جریانهای نقدی مورد انتظار - ارزش امروز پول نقد سرمایه گذاری شده.
 3. ROI = (کل مزایا - کل هزینه) / کل هزینه.

چگونه از NPV استفاده می کنید؟

نحوه استفاده از فرمول NPV در اکسل

 1. = NPV (نرخ تخفیف ، سری جریانات نقدی)
 2. مرحله 1: نرخ تخفیف را در یک سلول تنظیم کنید.
 3. مرحله 2: یک سری جریانهای نقدی ایجاد کنید (باید در سلولهای متوالی باشد).
 4. مرحله 3: "= NPV (" و نرخ تنزیل "را انتخاب کنید ، سپس سلولهای جریان نقدی و") "را انتخاب کنید.

چگونه NPV را در Word می نویسیم؟ مثالی از نحوه استفاده از تابع NPV: مرحله 1: نرخ تنزیل را در یک سلول تنظیم کنید. مرحله 2: یک سری جریان های نقدی ایجاد کنید (باید در سلول های متوالی باشد). مرحله 3: مهربان "= NPV(«و نرخ تنزیل را انتخاب کنید»، سپس سلول‌های جریان نقدی و «)» را انتخاب کنید.

اگر NPV منفی باشد چه؟

بهترین NPV یا IRR کدام است؟ اگر نرخ تنزیل مشخص نباشد یا به هر دلیلی نتوان آن را برای یک پروژه خاص اعمال کرد، IRR ارزش محدودی دارد. در مواردی مانند این، روش NPV برتر استبه اگر NPV یک پروژه بالای صفر باشد ، از نظر مالی مقرون به صرفه است.

NPV در اکسل چیست؟

ارزش فعلی خالص | درک تابع NPV فرمول صحیح NPV در اکسل ارزش فعلی (PV) از تابع NPV استفاده می کند برای محاسبه ارزش فعلی یک سری جریان های نقدی آتی و کم کردن سرمایه اولیه.

چگونه از NPV در اکسل استفاده می کنید؟ فرمول NPV درک دقیق نحوه عملکرد فرمول NPV در اکسل و ریاضیات پشت آن بسیار مهم است. NPV = F / [(1 + r)^n] که در آن PV = ارزش فعلی، F = پرداخت آتی (جریان نقدی)، r = نرخ تنزیل، n = تعداد دوره های آینده بر اساس جریان های نقدی آتی است.

آموزش ساده و کاربردی تابع FV در اکسل

امروزه بسیاری برای کسب درآمد بدون ریسک علاقه مند به سرمایه گذاری نقدی می باشند که ممکن است محاسبه ارزش آتی سرمایه گذاری برای آنان دشوار به نظر رسد اما اگر با نرم افزار اکسل آشنایی کمی داشته باشید با راهنمایی ها و مثالی که در ادامه خواهید داشت به راحتی می توانید ازتوابع مرتبط، میزان ارزش آتی سرمایه گذاری را (با توجه به نرخ سود و پرداخت های اضافی به حساب سرمایه گذاری ) محاسبه نمایید.

یکی از این توابع، تابع FV است که برای کسب نتیجه صحیح می بایست با آرگومان های آن آشنا و به طور صحیح تکمیل نمود.

Rate: نرخ بهره ای است که به سرمایه گذاری شما تعلق خواهد گرفت که در اغلب موارد به صورت سالیانه می باشد لذا در هنگام تکمیل آرگومان مربوطه، نرخ سود بر عدد 12 تقسیم می شود.

Nper: تعداد کل دوره های پرداخت است یعنی تعداد سال های سرمایه گذاری ضربدر عدد پرداخت های طی سال( که معمولا پرداخت سود ماهیانه است و عدد تعداد سالهای سرمایه گذاری ضربدر 12 می شود).

Pmt: مبلغ پرداخت اضافی هر دوره است که نباید در طول سال تغییر کند. چنانچه سرمایه گذار علاوه بر مبلغ ماهیانه سود سرمایه گذاری، مبلغ اضافه تری را به صورت ماهیانه به مبلغ سرمایه گذاری اضافه نماید.

Pv: ارزش سرمایه گذاری فعلی است.

Type: نوع پرداخت است اگر پرداخت سود در پایان دوره ( ماه ) باشد عدد صفر و در اگر در ابتدای دوره باشد عدد 1 ثبت می شود .

نکته: همانطور که در تصویر زیر ملاحظه می کنید PV و Pmt به علت اینکه مبالغ پرداختی از سوی سرمایه گذار هستند ضریب 1- گرفته اند.

فرض کنیم قرار است مبلغ 400،000،000 ریال را به مدت 5 سال با نرخ سود 20% سالیانه به شرط پرداخت سود به صورت ماهیانه سرمایه گذاری نماییم مشروط به اینکه تا پایان دوره از سود حاصله برداشتی نداشته باشیم. با رعایت موارد فوق در پایان دوره سرمایه گذاری مبلغ 1،078،383،056 ریال سرمایه خواهیم داشت.

ارزش خالص فعلی (NPV) چیست؟ فرمول، دلایل استفاده و اشتباهات رایج

NPV چیست

ارزش خالص فعلی (NPV) چیست؟ فرمول، دلایل استفاده و اشتباهات رایج

ارزش خالص فعلی (NPV) چیست؟

 • ارزش خالص فعلی (NPV) چیست؟
 • روش بهای خالص فعلی (Net Present Value) از مهم ترین روش های ارزیابی اقتصادی پروژه ها است. ارزش پولی که امروز دردست داریم، بیشتراز ارزش همان مقدار پول در آینده است.
 • دلیل این مسئله تورم است. تورم موجب کاهش ارزش پول می شود.
 • این همان چیزی است که به آن ارزش زمانی پول می گویند.
 • حال چگونه میتوان ارزش پول فعلی را با ارزش پول در آینده مقایسه کرد؟

روش ارزش خالص فعلی (NPV) در این مباحث به کار می آید. این روش به طور گسترده برای تشخیص پروژه هایی با قابلیت بازگرداندن بیشترین سود نیز استفاده می شود.

برای فهم بهتر مقاله ارزش خالص فعلی (NPV) چست؟ لازم است با سه مفهوم زیر آشنا شویم.

 • ارزش فعلی (PV)
 • ارزش خالص فعلی (NPV)
 • نرخ بازده داخلی (IRR)

ارزش فعلی (PV)

ارزش فعلی (PV) ارزش فعلی میزان پولی است که در آینده دریافت خواهید کرد. می‌توانید از آن برای پیش‌بینی این استفاده کنید که درآمدهای آینده از یک سرمایه‌گذاری بالقوه، به پول امروز چقدر ارزش دارند.

PV= C1/(1 + r)

C1 = جریان نقدینگی (درآمد) بعد از یک سال

r = نرخ درآمد یک ساله برای سرمایه‌گذاری‌های قابل مقایسه و متناسب به صورت یک کسر

ارزش خالص فعلی (NPV)

ارزش خالص فعلی (NPV) در سرمایه‌گذاری، یعنی تفاوت بین هزینه‌ای که برای شروع سرمایه‌گذاری باید بپردازید و ارزش کنونی تمام جریان‌های درآمدی که از آن سرمایه‌گذاری برای شما ایجاد می‌شود.

NPV = PV – I

I = هزینه‌ی سرمایه‌گذاری شده

نرخ بازده داخلی (IRR)

یک روش متداول دیگر برای ارزیابی سرمایه‌گذاری‌ها عبارت است از محاسبه‌ی نرخ بازده داخلی (IRR) که روش جریان نقدی تنزیل‌شده هم نامیده می‌شود.

معمولا IRR به صورت درصد بیان می‌شود و اگر بیشتر از نرخ بازده در سرمایه‌گذاری‌های دیگر باشد، به این معنی است که ممکن است این سرمایه‌گذاری ارزش انتخاب و شرکت در آن را داشته باشد.

∑ (Ct/ (1 + IRR)^t)) = I

روش محاسبه ی NPV

ارزش خالص فعلی (NPV) فرآیند مالی یک پروژه عبارت است از تبدیل ارزش کلیه ی دریافت ها و پرداخت های سالیانه در طول عمر مفید پروژه به زمان حال یا مبداء با لحاظ مقدار نمودن حداقل نرخ مورد انتظار سرمایه گذار.

فرمول NPV

 1. NPV مثبت باشد:
  نشانگر آن است که سرمایه گذاری اولیه و نیز هزینه های سالیانه توسط درآمد های سالیانه در طول عمر مفید پروژه پوشش داده شده و درآمد مازاد نقدی را ایجاد می کند.
 2. NPV منفی باشد:
  نشان دهنده عدم پوشش سرمایه گذاری اولیه وهزینه های سالیانه توسط درآمد های سالیانه در طول عمر مفید پروژه می باشد.

رابطه ی کلی محاسبه ی NPV عبارت است از:

رابطه ی کلی محاسبه ی NPV

IC =هزینه یا سرمایه گذاری اولیه
ACF =درآمد سالیانه پس از کسر هزینه ها
I =حداقل نرخ مورد انتظار یا نرخ جذب کننده
عمر مفید پروژه= n

رابطه ی فوق تفاوت ارزش فعلی درآمدها (PWB) و ارزش فعلی هزینه ها (PWC) را نشان می دهد:

ارزش فعلی هزینه ها – ارزش فعلی درآمدها = ارزش خالص فعلی

Net Present Worth (Value) = Present Worth Benefit – Present Worth Cost
NPW(NPV) = PWB – PWC

فرمول NPV

بیشتر مواقع یک تحلیلگر مالی باید ارزش خالص فعلی چند جریان نقدی را محاسبه نماید، نه فقط یک جریان فردی بلکه مجموعه ای آنها را باید محاسبه کند.
فرمول بالا به همین روش کار می کند، با این وجود هر جریان نقدی باید به صورت جداگانه محاسبه گردد، سپس همه ی آن ها با هم جمع برداری شوند.

در اینجا نمونه ای ازجریانات نقدی با حداقل نرخ جذب کننده ی 10% آورده شده است.

فلوچارت جریان نقدی

NPV و حالت های مختلف آن

فرض کنید یک پروژه سرمایه گذاری به شما پیشنهاد می شود و شما قصد دارید بدانید که پروژه مربوطه با توجه به انتظارات شما، اقتصادی و یا غیراقتصادی است.
یکی از راه های متوجه شدن این است کهNPV پرژه را با حداقل نرخ جذب کننده مربوط به خودتان محاسبه کنید و در اینجا سه حالت زیر ممکن است رخ دهد:

 • حالت اول: NPV < 0:
  در این حالت ارزش فعلی درآمدها کمتراز ارزش فعلی هزینه ها است، بنابراین پروژه غیراقتصادی خواهد بود.
 • حالت دوم: 0 < NPV:
  در این حالت ارزش فعلی درآمدها بیشتر از ارزش فعلی هزینه ها است، بنابراین پروژه اقتصادی خواهد بود.
 • حالت سوم: NPV = 0:
  در این حالت ارزش فعلی درآمدها برابر ارزش فعلی هزینه ها است، بنابراین پروژه اقتصادی خواهد بود، زیرا حداقل نرخ جذب کننده برای سرمایه گذاری تامین شده است اما سود مازاد کسب نشده است.

نحوی مقایسه چند پروژه با روش NPV

 1. در بین پروژه های ناسازگار اقتصادی، پروژه ای که دارای NPV بیشتری باشد انتخاب می شود.
 2. در بین پروژه های مستقل اقتصادی، همه ی پروژه هایی که دارایNPV بزرگتر مساوی صفر باشند، انتخاب می شوند.
 3. در هر دو دسته ی پروژه های ناسازگار و مستقل، اگربرای همه ی گزینه ها NPV < 0 باشد، یعنی همه ی پروژه ها غیراقتصادی است وحالت (Do Nothing) رخ می دهد.

پروژه‌های ناسازگار پروژه‌هایی هستند که با انتخاب یکی از آنها، پروژه‌های دیگر اجرا نشوند.
در حقیقت وابستگی و یا رابطه‌ای بین آنها وجود ندارد و پروژه‌ها مستقل از هم می‌باشند.

مثال اول از NPV

یک کارخانه سازنده ماشین های نجاری، خرید یک جرثقیل سقفی را بررسی می کند.
هزینه ی اولیه آن 4800 واحد پولی با ارزش اسقاط 5000 واحد پولی، بعد از عمر مفید 4 سال است.
درآمد سالیانه ی حاصل از این جرثقیل 15000 وحد پولی و هزینه های تعمیرات ونگهداری سالیانه 3500 واحد پولی پیش بینی شده است.
اگر حداقل نرخ مورد انتظار کارخانه 20% در سال باشد، آیا خرید این جرثقیل را توصیه می کنید؟

حل:

NPV= – 48000 – 3500(P/A,%20,4) + 15000(P/A,%20,4) + 5000(P/A,%20,4)= -15820

از آنجا که NPV< 0 است، خرید جرثقیل توصیه نمی شود.
اگر کارخانه نرخ بازگشت سرمایه مورد انتظار را کاهش دهد، از نظر اقتصادی جذابیت خرید بیشتر می شود.

مثال دوم از NPV

اگر حداقل نرخ جذب کننده 15 درصد در سال باشد، سه نوع دستگاه A,B,C را با اطلاعات زیراز طریق روش NPV مقایسه کنید.

ارزش فعلی (PV)
عمر مفید ارزش اسقاط هزینه عملیاتی سالیانه درآمد سالیانه هزینه اولیه دستگاه
5 4000 1000 15000 30000A
5 5000 1200 2500 40000 B
5 3000 1000 10000 20000 C

حل:

NPV(A) = 15000(P/A,%15,5) – [30000+1000(P/A,%15,5) – 4000(P/A,%15,5) =14940>0

پروژه ی A اقتصادی است. به همین صورت NPV را برای پروژه های B و C هم حساب میکنیم.

NPV(B) = 37239 >0
NPV(C) = 8677 >0

همه ی پروژه ها اقتصادی است ولی پروژه B اقتصادی تر است.
برای مشاهده ی مثال های بیشتر به لینک اینجا مراجعه فرمایید.

نحوی محاسبه از فرمول NPV در اکسل

اکثرتحلیلگران مالی هرگز ارزش فعلی خالص را به صورت دستی و یا با ماشین حساب محاسبه نمی کنند، در عوض از نرم افزار هایی مانند اکسل استفاده می کنند.
نمونه ای از ارزش فعلی (PV) چگونگی استفاده از فرمول NPV در اکسل آورده شده است.

1. نرخ تخفیف Discount rate)) را در یک سلول وارد می کنیم.

2. یک سری جریانات نقدی ایجاد می کنیم (باید در سلول های متوالی باشند).

3. عبارت NPV را تایپ کنید و نرخ تخفیف را انتخاب کنید، سپس سلول های جریان نقدی را انتخاب کنید.
بعد از زدن دکمه ی Enter دحر را برای ما محاسبه می کند.

دلایل استفاده ی شرکت ها از NPV

هنگامی که مدیران باید مجبور به تصمیم گیری بین چند پروژه می شوند، به ‌طورکلی برای آن ها سه روش وجود دارد:

 1. نرخ بازده داخلی
 2. روش محاسبه‌ی بازگشت سرمایه
 3. ارزش فعلی خالص (NPV)

دلایل ارجحیت روش NPV

 1. در این روش، ارزش زمانی پول حفظ و جریان‌های نقدیِ آینده براساس ارزش پول امروز بیان می‌شود.
 2. در این روش، رقم دقیقی به دست می آید که امکان مقاسه ی مبلغ سرمایه گذاری شده ی اولیه را با ارزش فعلی بازگشت سرمایه می دهد.

مدیران باید در زمان استفاده از ارزش فعلی خالص به دو مسئله آگاه باشند:

 1. دشواربودنِ توضیح ارزش فعلی خالص برای دیگران است. ارزش تنزیل‌شده‌ی جریان‌های نقدی آینده، عبارتی نیست که به‌راحتی به‌ زبانی غیرمالی بیان شود. بااین‌حال، توضیح و نشان‌دادن ارزش فعلی خالص، ارزش تلاش بیشتر را دارد، زیرا این روش نسبت ‌به روش‌های دیگر برتری دارد.
 2. مدیران باید در نظر داشته باشند، مبتنی‌بودنِ محاسبه‌ی ارزش فعلی خالص بر فرضیات و برآوردهاست، یعنی احتمال خطا بالاست. البته می‌توان با بررسی دوباره‌ی برآوردها و انجام تحلیل حساسیت پس از محاسبات اولیه، ریسک خطا را کاهش داد.

اشتباهات رایج در زمان استفاده از NPV

سه مورد اشتباه در برآوردها، تأثیر قابل‌ توجهی بر نتایج نهایی محاسبه‌ی ارزش فعلی خالص خواهد گذاشت:

 • سرمایه گذاری اولیه: اگر تجهیزاتی می‌خرید که برچسب قیمت مشخصی دارند، ریسکی وجود نخواهد داشت، درغیراین صورت ممکن است ارقام بسیار متفاوتی به دست بیاورید.
 • ریسک‌های مرتبط با نرخ تنزیل: شما از نرخ امروز استفاده می‌کنید و آن را برای بازدهی آینده به کار می‌گیرید. بنابراین، احتمال دارد مثلا در سال دوم پروژه، نرخ‌های بهره افزایش پیدا کند و هزینه‌ی وجوه شما بالا برود. این یعنی بازدهی شما برای آن سال از آنچه در ابتدا تصور می‌کردید، ارزش کمتری خواهد داشت.
 • اشتباهات در برآوردها: باید درمورد بازدهی‌ای که برای پروژه پیش‌بینی کرده‌اید، تقریبا مطمئن باشید.معمولا این پیش‌بینی‌ها خوش‌بینانه هستند، زیرا افراد مایل‌اند پروژه را انجام بدهند یا تجهیزات را خریداری کنند.

خلاصه ای از ارزش خالص فعلی (NPV) چیست؟

در روش ارزش خاص فعلی همه جریان های نقدی آتی یک پروژه را به سال صفر یا زمان حال برده و محاسبه می کنیم.

این تجزیه و تحلیل در بودجه بندی سرمایه برای مشخص کردن این است که آیا پروژه باید اجرا شود یا خیر. پروژه هایی که NPV آن ها بزرگتر مساوی صفر باشند اقتصادی هستند ولی برای مقایسه کردن بهترین آن ها پروژه ایی است که NPV بزرگتری دارد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.