شناسایی نقاط تقاطع


نرم افزار این سیستم بدون نیاز به اتصال به چراغ قرمز توانایی تشخیص وضعیت چراغ راهنمایی را بر اساس پردازش تصویر دارا می باشد. این قابلیت، نصب آن را در بسیاری از تقاطع ها سهولت می بخشد و نیاز به سیم کشی اضافی را مرتفع می نماید. همچنین تشخیص وضعیت چراغ از طریق کنترلر چهار راه نیز ممکن است که برای این امر نیز قطعه ای فرستنده در کنار کنترلر تقاطع قرار گرفته و وضعیت چراغ راهنمایی را به صورت بی سیم به سیستم ارسال می نماید و بدین ترتیب در معماری سیستم سعی شده است که تا حد ممکن از سیم کشی جدید در چهار راه جلوگیری شود. همچنین می توان در صورتی که چندین سیستم در یک چهار راه نصب شده باشد با بکارگیری تنها یک فرستنده در محل کافوی چهار راه، سیگنال تمامی چراغ ها را به سیستم ها ارسال نمود.

هسته پردازشی

بکارگیری روش استریو باعث تشخیص مکان خودروها و ابعاد سه بعدی خودرو صرفنظر از پلاک می شود و در نتیجه به انعکاس ها، سایه ها، ارتفاع های متفاوت پلاک و سایر مواردی که در رویکرد تشخیص خودرو صرفا بر اساس پلاک باعث ضعف و یا اشتباه سیستم می شود، مقاومت می کند. طراحی نرم افزار شناسایی خودروها در این سامانه مبتنی بر یکی از پیشرفته ترین تکنیک های پردازشی برای شناسایی اجسام، تعقیب و دسته بندی آنهاست. این تکنیک که بر اساس Stereo Vision می باشد، این قابلیت را برای سامانه مهیا کرده است که بتواند محیط اطراف خود را به صورت سه بعدی درک کند. استفاده از این روش نوین، دارای مزایای زیادی است و ضعف های سایر الگوریتم هایی که برای این منظور بکار گرفته می شوند را ندارد. در روش استریو به کمک یک جفت دوربین و نرم افزارهای پردازشی خاص، تک تک نقاط تصویر دو بعدی مربوط به سطح معبر که شامل Pixel_x و Pixel_y می باشد به صورت سه بعدی X, Y , Z نشان داده می شود. پس از این مرحله، سیستم توانایی تفکیک اجسام سه بعدی متحرک از سطح خیابان و همچنین از یکدیگر را با پردازش های بعدی به دقت پیدا خواهد کرد. از مزایای این روش قابلیت شناسایی تمام اجسام متحرک دارای ارتفاع از سطح خیابان (موتور، کامیون و . ) بدون در نظر گرفتن شکل ظاهری، جهت حرکت و همچنین توانایی اندازه گیری ابعاد وسیله نقلیه می باشد.

Redlight_Automobile_Path_Detection

همچنین از آنجا که تصاویر این دوربین ها به صورت Wide می باشند و کل عرض تقاطع را پوشش می دهند، امکان تعقیب مسیر وسایل نقلیه در کل تقاطع برای تعیین نوع تخلف امکان پذیر است. به علاوه با توجه به توان پردازشی این سامانه، تمامی خودروهای داخل تقاطع توسط سیستم استریو شناسایی، مکان یابی و سرعت سنجی می گردند. حتی در صورتی که تمامی خودروهای عبوری همزمان مرتکب تخلف گردند، سیستم برای هر کدام تخلف جداگانه ای ثبت و ذخیره می کند در نتیجه، عملکرد سیستم در لحظات قبل از سبز شدن چراغ و یا بعد از قرمز شدن که گاهی چندین خودرو مرتکب تخلف همزمان می شوند دچار اختلال نخواهد شد.

Redlight_Stereo_Vision

مدل قرارگیری دوربین ها و نحوه پوشش تقاطع توسط تصاویر Wide این دوربین ها

از طرفی سایر سیستمهای مشابه، از روش های اولیه مبتنی بر تفکیک زمینه و یا تعقیب پلاک استفاده می نمایند که تفکیک زمینه، حساسیت زیادی به وضعیت نوری، جهت سایه و میزان تردد دارد. به عنوان مثال در این روش در ساعاتی از روز که سایه خودرو در کنار آن و کمی بزرگ باشد، سیستم نسبت به شناسایی محل دقیق خودرو و تفکیک آنها از یکدیگر مشکل خواهد داشت.

Redlight_Image_Processing_Problem

از دیگر مشکلات سیستمهای یک دوربینی، عدم درک ارتفاع وسایل نقلیه می باشد و مکان وسایل در شرایط خاص به درستی توسط سیستم درک نخواهد شد. مثلا در صورتی که سیستم در پشت تقاطع نصب شده باشد مکان خودروهای با ارتفاع بیشتر را جلوتر تخمین خواهد زد.

Redlight_System_Camera_Schematic

تصاویر بالا نشان می دهند که به علت نصب پلاک ها در ارتفاع های مختلف؛ با تشخیص مکان پلاک، امکان مکان یابی خودرو وجود ندارد.

در ضمن سیستمهای یک دوربینی، در شب با انعکاس نور روی خیابان هم مشکلات زیادی دارند که حتی مقالات زیادی را می توان در زمینه ایرادات این سیستمها یافت. همچنین سیستمهای مبتنی بر شناسایی پلاک، توانایی تشخیص تخلف خودروهای فاقد پلاک و یا موتورسیکلت ها را ندارند و علاوه بر این، حساسیت زیادی به مکان نصب پلاک بر روی خودرو دارند. به عنوان مثال اتوبوسی را در نظر بگیرید که بر روی خط عابر توقف کرده است با توجه به اینکه پلاک این خودرو در چند متری جلوی خودرو قرار دارد، این روش توانایی ارایه صحیح محل خودرو را ندارد. همچنین نصب پلاک در ارتفاع های مختلف نیز باعث خطای اینگونه سیستمها خواهد شد (شکل بالا).
همچنین در صورت بروز همپوشانی امکان تشخیص پلاک خودرو وجود ندارد. اما این سیستم، خودرو را تشخیص داده و در تنها لحظه ای که پلاک آن قابل رویت باشد پلاک آن برداشت و ثبت می گردد. نظر به اینکه دید اصلی این سیستم به صورت سه بعدی می باشد و تمامی اطلاعات تصویر به صورت سه بعدی پردازش می گردد، شکل و اندازه تمامی خودروها در ابعاد دقیق از سیستم استخراج می گردد و بدین ترتیب می توان خودروهای عبوری را بدون نیاز به پلاک خوانی، کلاسه بندی نمود و انواع خودروی سبک و سنگین را تشخیص داد که حاوی اطلاعات ارزشمندی برای ملاحظات اعمال قانون و یا برای بررسی های آماری می باشد.

رهگیری سه بعدی

در دست داشتن پیوسته مکان خودروها در فضای سه بعدی، رهگیری سه بعدی تک تک خودروها قبل از ورود به چهار راه و پیش از خط عابر پیاده تا هنگام خروج از چهار راه را میسر می سازد و در نتیجه امکان تشخیص و تفکیک جهت حرکت و ثبت تخلفات گردش به چپ، راست و مستقیم بر اساس رهگیری سه بعدی هدف را فراهم می سازد. همچنین ثبت تخلف توقف روی خط عابر پیاده نیز امکان پذیر است. با استفاده از منحنی های سه بعدی مکان بر حسب زمان هر خودرو، این سامانه حتی قابلیت سرعت سنجی لحظه ای تمامی خودروها را دارا می باشد.

Shadow

تصویربرداری فاز شناسایی و تعقیب خودروها در این سیستم به صورت Wide و دارای پوشش تمام تقاطع می باشد. این روش تصویربرداری قابلیتی را برای سیستم مهیا کرده است که تا چندین لاین را به صورت همزمان با یک ست دوربین استریو پوشش دهد و این سیستم در تقاطع های با عرض زیاد نیز قابل بکارگیری باشد. بدین ترتیب دو نکته اساسی در شناسایی و تعقیب خودروها در این سیستم پیاده شده است: یکی شناسایی سه بعدی و دیگری تصویربرداری به گونه ای که تعقیب مسیر خودروها در هنگام ورود و عبور از چهار راه کاملا مشخص باشد. با توجه به این نوع طراحی، امکان ثبت و تفکیک انواع تخلفات در این سیستم مهیا می باشد. بدین ترتیب می توان تخلفات عبور مستقیم از چراغ قرمز، گردش به سمت راست یا چپ را به تفکیک مشخص نمود و حتی در حالت هایی که یکی از این موارد مجاز و دیگری تخلف است را ثبت نمود.
همچنین این سیستم قابلیت منحصر به فردی در ثبت تخلف توقف بر روی خط عابر دارد. زیرا از طرفی مکان صحیح و سه بعدی خودرو در سطح تقاطع را به درستی تشخیص می دهد (بر خلاف سیستمهای مبتنی بر پلاک که در مورد پلاک های با ارتفاع زیاد یا خودروهای با طول زیاد دچار خطا می شوند) و از طرفی حتی در صورت همپوشانی پلاک خودرو با توجه به تعقیب خودرو در تمام مدتی که در تصویر است، هنگامی که پلاک از همپوشانی خارج گشت، پلاک خودرو را استخراج می کند.

پلاک خوانی

یکی از بخش های اصلی سامانه ثبت تخلف عبور از چراغ قرمز، نرم افزار قرائت پلاک می باشد که به صورت کاملا بومی با توجه به ویژگی های خاص انواع پلاک های ایران طراحی و پیاده سازی شده است. عکس تهیه شده از خودروی متخلف در این سیستم در شب و روز کاملا رنگی بوده و پلاک و نوع خودرو در آن مشخص می باشد. در مورد پلاک های غیر متعارف نیز ثبت تخلف عبور از چراغ قرمز و سرعت سنجی آن ها صورت گرفته و عکس با کیفیت نیز تهیه می شود و در نهایت پلاک آن ها در مرکز مانیتورینگ توسط کاربر خوانده شده و تخلف ثبت می گردد.

Redlight_System_Plate_Reading

دقت پلاک خوانی تست شده این سیستم 96.5 درصد در شرایط واقعی و برای تمامی خودروهای عبوری تا فاصله 35 متری می باشد. این پلاک خوان توانایی قرائت تمام انواع پلاک ایران شامل پلاک های خصوصی، دولتی و عمومی را دارا می باشد. همچنین هسته این پلاک خوان تاکنون در پروژه های مختلفی مورد بهره برداری قرار گرفته و در شرایط مختلف کاری تست گردیده است. لازم به ذکر است با وجود دقت بالای پلاک خوانی این سیستم در مقایسه با سایر سیستم های موجود، با توجه به نوع طراحی سیستم و وجود خودروهایی با پلاک های خاص (مانند سیاسی، ترانزیت، نظامی و . ) و همچنین وسایل با پلاک مخدوش و یا فاقد پلاک، در صورتی که تخلفی برای یک وسیله نقلیه محرز گردد ولی پلاک آن استخراج نشود، این خودرو در لیستی مجزا به کاربر سیستم جهت مشاهده و تصمیم گیری ارایه می شود و کاربر می تواند با مشاهده تصویر با کیفیت اخذ شده از خودروی متخلف، آن وسیله را اعمال قانون نماید. با توجه به این که قدرت تشخیص ذهن انسان از تمامی نرم افزارهای پلاک خوانی قوی تر است، با این وجود در این سیستم شاهد هیچ نقصی حتی به دلیل نوع خاص پلاک ها نخواهیم بود و می توان به راحتی این سیستم را در سایر کشورها نیز اجرا نمود. استقلال سامانه ثبت تخلف عبور از چراغ قرمز از تشخیص کاراکترهای پلاک، سبب اطمینان عملکردی بالای دستگاه می شود به گونه ای که اگر قرار بود تشخیص خودروها به کاراکترهای پلاک وابسته باشد آن دسته از خودروهایی که پلاک خوانی نمی شوند قطعا در سیستم تشخیص داده نشده و از دست می روند. به عنوان مثال برخی از سیستم های خارجی که به طور خاص برای پلاک های ایران طراحی نشده اند دقتی بیش از 96% در تشخیص کاراکترها دارند که با توجه به اینکه پلاک های ایران دارای 8 کاراکتر است در نتیجه آن سیستم در نهایت 72% از خودروها را به صورت صحیح تشخیص خواهد داد و حاشیه امنی به لحاظ روانی برای تخلف حدود یک چهارم از خودروها فراهم می شود. این موضوع وقتی جدی تر می شود که قانون شکنان با دستکاری های ساده ای مثل تمیز کردن بخشی از پلاک و یا قراردادن طلق روی آن که لزوما از دید ماموران پلیس، غیر مجاز نیست اطمینان خاطر برای انجام تخلفات خطرناکی مثل عبور از چراغ قرمز را بدست می آورند.

کالیبراسیون

برخلاف بسیاری از سیستم های مشابه، کالیبراسیون محیطی خاصی برای این سیستم ضروری نیست و صحت عملکرد سیستم به کالیبراسیون داخلی دوربین ها مرتبط است.
یکی از نکات مهم در بهره گیری از سیستمهای مبتنی بر استریو مبحث کالیبره این سیستم ها می باشد و از آنجا که بخش اصلی کالیبره این سیستمها به موقعیت دوربینها نسبت به هم بر می گردد، کالیبره کردن آنها تقریبا بدون پیش فرض نسبت به محل نصب و حتی هنگام تولید انجام می گردد که این امر باعث سهولت نصب سیستم در نقاط مختلف می گردد. همچنین این سیستمها احتیاجی به علامت گذاری بر روی سطح خیابان ندارند زیرا موقعیت اجسام تابع حساسی از فاصله و زاویه دوربین با خیابان نیست و لذا مقاومت این سیستمها نسبت به لرزش، انبساط و انقباض، بسیار بیشتر از سایر نمونه ها می باشد که باعث می شود بازه های سرکشی برای کالیبره احتمالی نیز طولانی تر گردد.

تشخیص وضعیت چراغ

Redlight_State

نرم افزار این سیستم بدون نیاز به اتصال به چراغ قرمز توانایی تشخیص وضعیت چراغ راهنمایی را بر اساس پردازش تصویر دارا می باشد. این قابلیت، نصب آن را در بسیاری از تقاطع ها سهولت می بخشد و نیاز به سیم کشی اضافی را مرتفع می نماید. همچنین تشخیص وضعیت چراغ از طریق کنترلر چهار راه نیز ممکن است که برای این امر نیز قطعه ای فرستنده در کنار کنترلر تقاطع قرار گرفته و وضعیت چراغ راهنمایی را به صورت بی سیم به سیستم ارسال می نماید و بدین ترتیب در معماری سیستم سعی شده است که تا حد ممکن از سیم کشی جدید در چهار راه جلوگیری شود. همچنین می توان در صورتی که چندین سیستم در یک چهار راه نصب شده باشد با بکارگیری تنها یک فرستنده در محل کافوی چهار راه، سیگنال تمامی چراغ ها را به سیستم ها ارسال نمود.

مقایسه با سایر فناوری ها

توانایی تفکیک تخلفات مختلف

کارکرد در سرعت های پایین

شناسایی خودروهای فاقد پلاک

کارکرد در ترافیک بالا

* х

مقاومت در برابر اختلالات **

نقاط خطرناک محور جدید بجنورد به آشخانه بهسازی شد

معاون راهداری خراسان شمالی با اشاره به مسدود شدن محور بجنورد به آشخانه از تقاطع خندقلو، گفت: نقاط خطرناک محور جدید بجنورد به آشخانه بهسازی شد.

- بجنورد- رییس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای بجنورد با اشاره به مسدود شدن محور بجنورد به آشخانه از تقاطع خندقلو، گفت: نقاط خطرناک محور جدید بجنورد به آشخانه بهسازی شد.

هومن وکیلی در گفتگو با خبرنگار مهر" اظهار کرد: با توجه به اینکه نشست تقاطع خنداقلو نیازمند بهسازی داشت، بر اساس تصمیمات مقرر شد ترافیک در محور بجنورد به آشخانه از باند شمالی به باند جنوبی منتقل شود.

رییس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای بجنورد ادامه داد: از همین رو ترافیک آشخانه به بجنورد را از جاده قدیم عبور دادیم.

وی اجرای این تصمیم را نیازمند برخی بهسازی ها در جاده منتقل شده دانست و افزود: نقاط خطرناک شناسایی شد و مناطق ایمن سازی شد.

وکیلی گفت: تابلوهای لازم در طول مسیر نصب شده است و مسیر کاملاً تفکیک شده تا رانندگان جاده را در زمان تاریکی گم نکنند.

رییس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای بجنورد بیان داشت: در طول محور نیز قوس ها با نصب علائم بهسازی شد.

وی در انتها گفت: سال گذشته تمام تابلوهای محور بدرانلو تکمیل بوده که به علت سرقت بخش زیادی از آن ها متأسفانه، اعتبار برای نصب تابلو جایگزین وجود ندارد اما صرفاً برای قوس ها و پل ها تابلو جدید و بنر هشدار نصب شده است.

آموزش مقدماتی تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال (Technical Analysis) یعنی پیش بینی آینده روند قیمت ها با استفاده از تجزیه و تحلیل گذشته نمودار شامل تغییرات قیمت، حجم معاملات و… که در تمامی بازارهای مالی مبتنی بر عرضه و تقاضا مثل بورس، طلا، دلار، فارکس، ارزهای دیجیتال مورد استفاده قرار میگیرد. معامله‌گران از تحلیل تکنیکال کمک می‌گیرند تا بتوانند در معاملات خود به سود برسند. به عبارت دیگر، تحلیل تکنیکال علم ترجمه وتفسیر زبان نمودارهاست.

تاریخچه تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال برای اولین بار در قرن17 در هلند و در قرن 18 در ژاپن مورد استفاده قرار گرفته است. نخستین استفاده مستقیم اقتصادی مشهور از این تحلیل توسط چارلز داو انجام شد است. چارلز داو بعنوان بنیان گذار وال استریت ژورنال، شاخص میانگین صنعتی داو جونز را نیز ابداع کرد. طی سالیان اخیر از زمانی که تحلیل تکنیکال ابداع شد تا امروز، الگوها و تکنیک های بسیاری در تحلیل تکنیکال گسترش پیدا کرده اند. تحلیلگران با ترکیب تعداد زیادی از این الگوها و تکنیک ها، استراتژی بهینه معاملاتی خود را بدست آورده اند. آنها با بکارگیری استراتژی خود، سهام را خرید و فروش می کنند.
تحلیل تنکیکال در شکل مدرن و امروزی خود، به شدت مدیون افراد زیر است :
چارلز داو (Charles Dow)
ویلیام پی همیلتون (William P. Hamilton)
رابرت ریا (Robert Rhea)
ادسون گولد (Edson Gould)
نیکلاس دارواس Nicolas Darvas))

هیستوری تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال بر پایه سه اصل اساسی استوار است :

1) همه‌چیز در قیمت یک سهم منعکس می‌شود

مبنای تحلیل تکنیکال همین اصل است. تحلیلگر تکنیکال می‌داند که همه عوامل تأثیر گذار روی قیمت سهم، در نمودار مشخص شده است. در واقع تحلیل قیمت‌ها همه ی چیزی است که به آن نیاز دارد. اگر عرضه بیشتر شد قیمت‌ها افزایش می‌یابند و چنانچه تقاضا بیش تر از عرضه باشد قیمت‌ها کاهش پیدا میکنند.

2) قیمت سهم بر اساس روند حرکت می‌کند
قیمت در روند نمودار و بر اساس الگوهای مشخصی حرکت می‌کند. گذشته در مسیر روندهای بلندمدت، میان‌مدت و کوتاه‌مدت تکرار می‌شود. به عبارت دیگر، حرکت‌های قیمت تصادفی نیست.

3) تاریخ تمایل به تکرار دارد
تحلیلگران تکنیکال معتقدند که روند حرکت سهم در گذشته، در آینده نیز تکرار میشود. اصول روانشناسی حاکم بر بازار، تکرار پذیر بودن چرخه های قیمت گذشته را توجیه خواهد کرد. به عبارت دیگر، فعالان بازار سرمایه تحت تأثیر احساساتی همچون هیجان و ترس تمایل دارند تا در طول زمان عکس العمل های مشابهی نسبت به نوسانات بازار نشان دهند.

مزایای تحلیل تکنیکال

 • انعطاف پذیری و سازگاری بالا در تمام بازارهای مالی
 • منابع آموزشی بیشتر، فهم راحتتر و یادگیری آسان تر
 • سرعت بالا و واکنش بهتر در معاملات
 • امکان برنامه نویسی و معاملات الگوریتمی
 • شناسایی بهترین نقطه خرید و فروش

محدودیت های تحلیل تکنیکال

 • عدم کاربرد در عرضه اولیه ها
 • تحلیل متعصبانه
 • تعداد زیاد ابزارها و روش های مختلف
 • تحلیل های مختلف؛ تحلیل شخصی و خود تفسیرگری
 • عدم شناسایی ارزش ذاتی

تفاوت تحلیل تکنیکال با تحلیل فاندامنتال (بنیادی)

از نظر مفهوم :

تحلیل تکنیکال : پیش بینی قیمت آینده با توجه به قیمت گذشته
تحلیل بنیادی : تعیین ارزش ذاتی با توجه به عوامل بیرونی

از نظر زمان سرمایه گذاری :

تحلیل تکنیکال : برای سرمایه گذاری کوتاه مدت مناسب تر است
تحلیل بنیادی : برای سرمایه گذاری بلند مدت مناسب تر است

از نظر هدف گذاری :

تحلیل تکنیکال : یافتن بهترین نقاط برای خرید و فروش
تحلیل بنیادی : فهمیدن اینکه قیمت فعلی از قیمت واقعی کمتر است یا بیشتر

از نظر نوع داده ها در تحلیل :

تحلیل تکنیکال : نمودار قیمت مورد بررسی قرار میگیرد
تحلیل بنیادی : استفاده از گزارش های شرکت ها، اخبار وآماروارقام

از نظر تصمیم گیری:

تحلیل تکنیکال : براساس قیمت گذشته انجام میشود
تحلیل بنیادی : بر اساس عوامل بیرونی صورت میگیرد

تحلیلگران تکنیکال معتقدند که ٪۸۰ رفتار بازار متأثر از حالات روانی افراد و ٪۲۰ آن بر پایه منطق است. در حالی که یک تحلیلگر بنیادی معتقد است که ٪۲۰ رفتار بازار بر پایه حالات روانی افراد و ٪۸۰ آن بر پایه منطق است.

مقایسه تحلیل تکنیکال با تحلیل بنیادی

ابزارهای مورد استفاده در تحلیل تکنیکال

انواع نمودارها (Charts)

 • نمودار خطی (Line Chart)
 • نمودار میله‌ای (Bar Chart)
 • نمودار شمعی (Candlestick Chart)

انواع خط روند

روند صعودی : در روند صعودی کف ها از کفهای قبلی و سقف ها از سقفهای قبلی بالاتر است.
روند نزولی : در روند نزولی کف ها از کفهای قبلی و سقف ها از سقفهای قبلی پایین تر است.
روند خنثی : در روند خنثی کف ها و سقفها به صورت نامنظم شکل میگیرند. صعود یا نزول قیمتی خاصی را در این روند انجام نمیشود.

سطوح حمایت و مقاومت

سطوح حمایت

درحالیکه قیمت در یک مسیر نزولی در حال حرکت باشد، اگر به سطحی برسد که نه تنها مانع از ادامه حرکت نزولی شده بلکه باعث تغییر جهت قیمت هم بشود، آن سطح یا محدوده یک سطح حمایتی نامیده می‌شود. در محدوده این سطح میزان عرضه کم می‌شود و به تدریج تمایل افراد به خرید بیشتر شده و در نتیجه تقاضا بر عرضه پیشی می‌گیرد.

سطوح مقاومت

زمانی که قیمت در یک مسیر صعودی در حال حرکت باشد، اگر به سطحی برسد که نه تنها مانع از ادامه حرکت صعودی شده بلکه باعث تغییر جهت قیمت هم بشود، آن سطح یا محدوده یک سطح مقاومتی نامیده می‌شود. در محدوده این سطح میزان شناسایی نقاط تقاطع تقاضا کم شده و به تدریج تمایل افراد به فروش )عرضه) بیشتر شده و در نتیجه عرضه بر تقاضا پیشی می‌گیرد
روانشناسی بازار، نقشی مهمی در تشکیل سطوح حمایت و مقاومتی ایفا می‌کند. معامله‌گران گذشته بازار و واکنش قیمت نسبت به آن سطوح را ترسیم کرده و از آن‌ها به‌منظور پیش‌بینی جهت حرکت قیمت در آینده استفاده می‌کنند.

اندیکاتورها و اسیلاتورها در تحلیل تکنیکال

اندیکاتورها معادلات ریاضی حاکم بر معاملات را به نمودارهای قابل فهم برای معامله‌گران تبدیل می‌کنند. معروفترین وپرکاربردترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال شامل موارد زیر است:

اندیکاتور در تحلیل تکنیکال

میانگین متحرک (Moving Average)

میانگین متحرک با محاسبات و مفهوم ساده، کاربرد فراوانی در تحلیل تکنیکال و سایر ابزارهای معاملاتی آن دارد. دو نوع میانگین متحرک 1)ساده SMA 2) نمایی EMA
میانگین متحرک در دسته اندیکاتورهای پسرو و دنباله‌رو روند قرار دارد. MA با حذف نوسانات قیمت، نمودار حرکت قیمت را هموارتر می‌کند.

اندیکاتور RSI (Relative Strength Index)

به معنای “شاخص قدرت نسبی” است که در دسته اسیلاتورها قرار می‌گیرد و بین دو سطح 0 و 100 نوسان می‌کند. سطوح 30 و 70 به عنوان سطوح کلیدی درنظر گرفته می‌شود. بدین صورت که با خریدهای هیجانی معامله‌گران، اگر RSI بالای سطح 70 برسد می‌توان آن‌را هشدار اتمام روند صعودی و اشباع خرید دانست. همچنین فروش‌های بیشتر باعث نزول RSI به زیر سطح 30 و سیگنال پایان روند نزولی و اشباع فروش خواهد بود.
در واقع RSI به تنهایی قادر به پیش‌بینی بازگشت روند نیست. استفاده از واگرایی در اندیکاتورهایی مثل RSI و MACD سیگنالهایی با اعتبار بالاتری به ما میدهد.

اندیکاتور MACD(Moving Average Convergence Divergence)

به معنای “میانگین متحرک همگرا واگرا” است. در دسته اندیکاتورهای تاخیری و دنبال‌کننده روند قرار می‌گیرد. شامل دو خط بنام خط مکدی و خط سیگنال و یک هیستوگرام میباشد.
تقاطع خط مکدی (خط آبی) و خط سیگنال (خط قرمز) از پایین، سیگنال خرید و تقاطع آنها از بالا هشدار فروش است. دقت بفرمایید که در نقاط تقاطع، هیستوگرام صفر است چرا که اختلاف بین این دو خط صفر می‌شود! استفاده از واگرایی در MACD و RSI همزمان می‌تواند اعتبار تحلیل را افزایش دهد.

فیبوناچی (Fibonacci)

سطوح فیبوناچی از اعداد 1، 2، 3، 5، 8،… در دنباله فیبوناچی گرفته شده‌اند. این سطوح از طریق تقسیم اعداد این دنباله بر همدیگر به دست می‌آیند که معروف‌ترین آن‌ها سطوح 23.6 درصد، 38.2 درصد، 0.5 درصد، 61.8 درصد و 78.6 درصد هستند. این سطوح محدوده‌های احتمالی حمایت و مقاومت را میسازند.

ابر ایچیموکو (Ichimoku Cloud)

ایچیموکو تنها یک اندیکاتور نیست بلکه یک استراتژی معاملاتی بسیار کارآمد است. با این اندیکاتور جهت روندها و سطوح حمایت و مقاومت شناسایی می‌شوند. ایچیموکو در اصل بر اساس میانگین‌های متحرک رسم می‌شود و در یک نمودار سه اندیکاتور متختلف را در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهد.

سخن پایانی
در مطالب فوق در مورد تحلیل‌ تکنیکال و سبک‌های مختلف آن سخن گفتیم. مزایا و معایب آن را بررسی کردیم تا دیدگاهی مناسب از این روش تحلیل ارائه دهیم. تکیه کردن بیش از حد به تکنیکال با ریسک زیادی همراه است. معامله‌گران موفق تکنیکال را در کنار روانشناسی و مدیریت سرمایه استفاده می‌کنند. اینها سه پایه‌ی اصلی موفقیت در بازارهای مالی هستند. در اصل لازم است با استفاده از تحلیل بنیادی سهم‌های ارزنده را شناسایی کنید و با تحلیل تکنیکال نقاط دقیق ورود و خروج به بازار را شناسایی کنید و در نهایت به کسب سود بیشتر در بازارهای مالی برسید.

رفع نقاط حادثه خیز با پیگیری‌های پلیس راهور شهرستان بهمئی

رفع نقاط حادثه خیز با پیگیری‌های پلیس راهور شهرستان بهمئی

کبنا ؛رئیس پلیس راهور بهمئی از بسته شدن تقاطع رو به رو بانک صادرات این شهرستان خبر داد.
به گزارش کبنا، سروان سید علی نقی فخرایی منش رئیس پلیس راهور بهمئی با اعلام این خبر افزود: رفع نقاط حادثه خیز، شناسایی و آشکارسازی آنها نقش به سزایی در کاهش و پیشگیری از تصادفات فوتی، جرحی و خسارتی دارد.
وی بیان کرد: این نقطه (تقاطع بانک صادرات) یکی از حادثه‌خیزترین نقطه شهر بود.
سروان فخرایی منش گفت؛ با پیگیری‌های متعدد و مستمر این پلیس و بر اساس مصوبه شورای ترافیک شهرداری شهرستان اقدام به بسته نمودن این تقاطع کرد.

وی تصریح کرد: هدف از این بسته شدن تقاطع این بود ان‌شاءالله دیگر شاهد وقوع تصادف و حوادث ناگواری در این نقطه نباشیم.
سروان فخرایی منش در پایان ادامه داد: از شهروندان عزیز استدعا داریم که از انجام تخلفات حادثه ساز به طور جد پرهیز کنند و با سرعت مطمئنه حرکت نمایند.
همچنین ضمن تشکر از شهردار و شورای اسلامی جدید شهر انتظار داریم که جهت ایمن شدن معابر و نجات جان شهروندان نسبت به رفع نقاط حادثه خیز و خط‌کشی و آشکارسازی سرعتکاه ها و معابر و نصب چراغ راهنمایی و سیستم‌های هوشمند تمام تلاش خود را به کار گیرند تا شاهد حوادث تلخ و ناگوار ناشی از تصادفات رانندگی نباشیم

شاید فقط زیر چشمــی نگاهشان کنیـم و از کنارشان بگـــــزریم. امـــــــا همه ما میدانیـــم کـه ☑ نقش پلیس در کاهش جرائم و حوادث رانندگی بسیار حائز اهمیت و بازدارنده است.
حضور فـیزیکی پلیس در خیابان ها باعث ایجـاد نظم در عبــور و مرور خوردرو ها همچنین کاهش تصادفات و حوادث_رانندگی میشود
ترافیک، سروصدای خودرو‌ها، ازدحام، گرما، ســرما و آلودگی هوا فاکتوری های است که می‌تواند برای یک‌ساعت جان هر کسی را به لبهایش برساند.
پلیس‌های راهنمایی و رانندگی کسانی هستند که کارشان هر روز در خیابان‌ها شروع می‌شود با تمام این بلایا و خطرات و جنگ های اعصاب و روان لبخــــند زنان و پر انرژی دست و پنجه نرم میکنند،
برای زحمتکشان و پرسنل راهنمایی و رانندگی فصل سرد با گرمای تابستان، و روزهای دیگر فرقی نمی‌کند، گرما و سرما، شب و روز. تعطیلات و عیـد ها، کرونا و سیزده بدر، و و و و. همان شیفتی که از اول برای آنها مشخص شده است را میگذرانند.✓ قــــــــــدر دانشــــان باشیم،✓
بدون تردید کاهش سوانح رانندگی و افزایش ایمنی و پایدار سازی آن نیازمند تلاش جدی و بی وقفه و از همه مهمتر به کار گیری پرسنلی تواناست. زحمات جناب آقای
سید_محمد_تقی_فخرایی_منش
رئیس_پلیس _راهنمایی_و_رانندگی_شهرستان_بهمئی

جناب آقای مهران__رضاپور و . همه همکـــاران شما بر مردم شهرستان_بهمئی پوشیده نیست
مردم شهرستان شاهد نیروهایی هستند که خلوص نیت و حسن انجام وظیفه بالایی برخوردارند و شاهد چندین برنامه مختلف فرهنگی در شهرستان از شما بوده ایم.
لذا ابنجانب سید یوسف فخرایی
دهیار روستای سیدصفی به نمایندگی شناسایی نقاط تقاطع از اهالی روستا
و عضو کوچکی از فعالان فرهنگی و رسانه، به نیابت از انجمن هنرمندان شهرستان بر خود لازم دانستم
ضمن آرزوی صحت و سلامتی برا شما و همـکارانتان در مجموعه پلیس _راهنمایی_و_رانندگی_شهرستان_بهمئی
نیروی انتظامی، حافظان نظم و امنیت شهرستان بهمئی مراتب تشکر و قدردانی خود را اعلام نماییم. مـــــــــوفق باشــــــــید.✓

شاید فقط زیر چشمــی نگاهشان کنیـم و از کنارشان بگـــــزریم. امـــــــا همه ما میدانیـــم کـه ☑ نقش پلیس در کاهش جرائم و حوادث رانندگی بسیار حائز اهمیت و بازدارنده است.
حضور فـیزیکی پلیس در خیابان ها باعث ایجـاد نظم در عبــور و مرور خوردرو ها همچنین کاهش تصادفات و شناسایی نقاط تقاطع حوادث_رانندگی میشود
ترافیک، سروصدای خودرو‌ها، ازدحام، گرما، ســرما و آلودگی هوا فاکتوری های است که می‌تواند برای یک‌ساعت جان هر کسی را به لبهایش برساند.
پلیس‌های راهنمایی و رانندگی کسانی هستند که کارشان هر روز در خیابان‌ها شروع می‌شود با تمام این بلایا و خطرات و جنگ های اعصاب و روان لبخــــند زنان و پر انرژی دست و پنجه نرم میکنند،
برای زحمتکشان و پرسنل راهنمایی و رانندگی فصل سرد با گرمای تابستان، و روزهای دیگر فرقی نمی‌کند، گرما و سرما، شب و روز. تعطیلات و عیـد ها، کرونا و سیزده بدر، و و و و. همان شیفتی که از اول برای آنها مشخص شده است را میگذرانند.✓ قــــــــــدر دانشــــان باشیم،✓
بدون تردید کاهش سوانح رانندگی و افزایش ایمنی و پایدار سازی آن نیازمند تلاش جدی و بی وقفه و از همه مهمتر به کار گیری پرسنلی تواناست. زحمات جناب آقای
سید_علـی_نقی_فخرایی_منش
رئیس_پلیس _راهنمایی_و_رانندگی_شهرستان_بهمئی

جناب آقای مهران__رضاپور و . همه همکـــاران شما بر مردم شهرستان_بهمئی پوشیده نیست
مردم شهرستان شاهد نیروهایی هستند که خلوص نیت و حسن انجام وظیفه بالایی برخوردارند و شاهد چندین برنامه مختلف فرهنگی در شهرستان از شما بوده ایم.
لذا ابنجانب سید یوسف فخرایی
دهیار روستای سیدصفی به نمایندگی از اهالی روستا
و عضو کوچکی از فعالان فرهنگی و رسانه، به نیابت از انجمن هنرمندان شهرستان بر خود لازم دانستم
ضمن آرزوی صحت و سلامتی برا شما و همـکارانتان در مجموعه پلیس _راهنمایی_و_رانندگی_شهرستان_بهمئی
نیروی انتظامی، حافظان نظم و امنیت شهرستان بهمئی مراتب تشکر و قدردانی خود را اعلام نماییم. مـــــــــوفق باشــــــــید.✓

فاز نهایی تقاطع غیرهمسطح ولیعصر(عج) قم به‌زودی افتتاح می‌شود

قم نیوز: مدیرعامل سازمان توسعه و عمران شهرداری قم از اتمام فاز نهایی تقاطع غیرهمسطح حضرت ولیعصر(عج) در آینده نزدیک خبر داد.

فاز نهایی تقاطع غیرهمسطح ولیعصر(عج) قم به‌زودی افتتاح می‌شود

به گزارش قم نیوز محمدعلی واثقی‌نیا در بازدید اعضای شورای اسلامی شهر از پروژه‌های سازمان توسعه و عمران شهرداری قم، اظهار داشت: در مورد منابع انسانی، مهم‌ترین رویکرد در اجرای پروژه‌های عمرانی، استفاده از پیمانکاران متعهد، سالم و بومی است.

وی افزود: توسعه متوازن و همه‌جانبه در سازمان از دیگر رویکردهاست و ما نگاهی همه‌جانبه به همه نیروها و ظرفیت‌ها داریم تا مبادا تنها به پرسنل خاصی توجه شود.

مدیرعامل سازمان توسعه و عمران شهرداری قم با بیان اینکه سعی شده هزینه‌های واجب و حقوقی را در اولویت قرار دهیم و در تلاشیم معوقاتی که از سال ۹۵ برجای مانده است را پرداخت کنیم، یادآور شد: دراین‌باره سال ۹۸ مجموع سنوات مانده مبلغ یک میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان بوده که ۷۰۰ میلیون تومان آن پرداخت شد و مابقی امسال پرداخت می‌شود.

وی گفت: تعدادی از افراد از شهرداری به سازمان منتقل شدند و با توجه به انتظاراتی که وجود دارد طبق کارآمدی و تعهد مورد ارزیابی قرار می‌گیرند.

واثقی‌نیا با تأکید بر اینکه بودجه سازمان در سال ۹۹ رقمی بالغ‌بر ۱۵۰ میلیارد تومان بوده که در این میان ۵۰۰ میلیون تومان شامل دیون است، افزود: اعتباری که از شهرداری مرکز دریافت می‌کردیم صرف چند پروژه مهم مانند تقاطع حضرت ولی‌عصر (عج)، پل جمهوری و ورودی جعفریه شد.

وی اضافه کرد: در جهت کاهش هزینه‌ها، تمرکز خود را بر روی پروژه‌های اولویت‌دار گذاشته‌ایم، در این زمینه پروژه‌هایی مانند ۴۸ هکتاری پردیسان خوب بوده ولی نسبت به تقاطع ولی‌عصر (عج) خدمت‌رسانی کمتری دارد و در اولویت بعدی است.

مدیرعامل سازمان توسعه و عمران شهرداری قم گفت: در سه ماه اخیر شناسایی نقاط قوت و ضعف را در رأس امور قرار داده‌ایم و از ابتدای امسال اقدامات تدریجی اصلاحی در این سازمان شناسایی نقاط تقاطع آغازشده است.

وی در ادامه بیان کرد: در بخش معاونت فنی عمرانی، با توجه به بودجه مصوب شهرداری، بودجه ۹۹ را آماده کردیم و دراین‌باره ۲۰۰ هزار تن آسفالت پیش‌بینی‌شده است که در ۶ ماه نخست سال بخش عمده‌ای از آسفالت را تأمین می‌کنیم.

واثقی‌نیا عنوان کرد: پروژه تقاطع غیرهمسطح حضرت ولی‌عصر (عج) مراحل انتهایی را سپری می‌کند و بر روی پروژه ادامه جمهوری تمرکز کرده‌ایم و تا اوایل تابستان بخشی از این پروژه‌ها به اتمام می‌رسد.

وی با بیان اینکه در پل بلوار جمهوری اسلامی برای حفظ میدان، اقدامات عمرانی شکل‌گرفته است، اظهار داشت: ۱۰۰ متر دیگر از پروژه باقی‌مانده است که کابل‌های کششی دارد تا دهنه بعدی را بتوانیم عملیاتی کنیم و به‌طورکلی سه دهنه دیگر باقی است و در سه مرحله کشش کابل نیاز است.

مدیرعامل سازمان توسعه و عمران شهرداری قم تصریح کرد: مبلغ باقی‌مانده پروژه ادامه بلوار جمهوری یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان برای خرید لوله‌های باقی‌مانده و ۸۰۰ میلیون ورق‌های حلقه ریل بوده و یک میلیارد تومان نیز معوقات داریم که ۳۰۰ میلیون تومان نیز برای خرید کابل موردنیاز است، هرچند اگر این پروژه می‌خواست در سال جاری بدون خرید تجهیزات از سال‌های قبل انجام شود، قیمت چند برابر می‌شد.

واثقی‌نیا گفت: رویکرد فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی بر فعالیت‌ها حاکم است و با جدیت در جهت کاهش هزینه‌ها قدم برمی‌داریم، در این سازمان فعل خواستن به‌خوبی تعریف‌شده است و در اجرای پل و سازه نگرانی نداریم و فنی‌ترین پل‌ها در قم عملیاتی شد و از تجربیات شرکت‌های بزرگ و توانمند استفاده کرده‌ایم.
انتهای پیام / 137اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.