مالکیت بورس نزدک


اسپرچر گفت:

مالکیت بورس نزدک

با موضوع کلاهبرداری سرمایه گذاری در بورس همراهتان هستیم.

بورس نوعی بازار است که در آن اموال و دارایی‌های اشخاص متفاوت معامله می‌شود و انواع مختلفی دارد مثلا بورس ارز، بورس کالا و بورس اوراق بهادار.

سرمایه گذاری در بورس نوعی فعالیت اقتصادی است که مورد حمایت و پشتیبانی قانون و دولت قرار گرفته است.

افراد زیادی سرمایه خود را وارد بازار بورس کرده‌اند اما در همین حین عده‌ای از افراد سودجو به دنبال کلاهبرداری از افرادی هستند که سرمایه خود را وارد بورس نموده‌اند.

درگروه وکلای کیفری موسسه حقوقی مهرپارسیان، تیم پژوهشی به بررسی جرم کلاهبرداری از طریق سرمایه‌گذاری در بورس پرداخته است و همچنین آماده ارائه هرگونه خدمات در این زمینه می‌باشد.

جهت تنظیم وقت و دریافت مشاوره می‌توانید با شماره تماس‌های موسسه که در انتهای مقاله درج شده‌اند، تماس حاصل نمایید.

سوالات مهم موضوع کلاهبرداری از طریق سرمایه‌گذاری در بورس

1. کلاهبرداری چیست؟
2. شیوه‌های کلاهبرداری از طریق سرمایه‌گذاری در بورس، چه می‌باشند؟
3. مواد قانونی مربوط به جرایم بورسی، چه مواردی می‌باشند؟
4. وکیل خوب در حوزه کلاهبرداری از طریق سرمایه‌گذاری در بورس، چه وکیلی است؟

کلاهبرداری چیست:

کلاهبرداری جرمی است که در آن شخص کلاهبردار با انجام عملیات و رفتارهای متقلبانه و فریب‌کارانه، موجب فریب اشخاص می‌شود و در نتیجه اموالی که از طریق فریب دادن اشخاص به دست آورده است، برای خود یا شخص مورد نظرش تصاحب می‌کند و مالک می‌شود.

کلاهبرداری سرمایه گذاری در بورس

شرایط وقوع جرم کلاهبرداری

برای اینکه جرم کلاهبرداری واقع شود باید شرایطی وجود مالکیت بورس نزدک مالکیت بورس نزدک داشته باشد که حقوق‌دانان به آن شرایط ارکان یا عناصر تشکیل دهنده جرم می‌گویند.
ارکان تشکیل دهنده جرم کلاهبرداری شامل سه مورد رکن یا عنصر قانونی، رکن یا عنصرمادی و رکن یا عنصر معنوی (روانی) می‌گویند.
رکن قانونی جرم کلاهبرداری به این معنی است که آن رفتار و عملی که کلاهبردار انجام داده است توسط قانون جرم محسوب شود و برای آن مجازات تعیین شده باشد.

رکن قانونی جرم کلاهبرداری از طریق سرمایه‌گذاری در بورس

رکن قانونی جرم کلاهبرداری از طریق سرمایه‌گذاری در بورس قانون بورس و اوراق بهادار و همچنین قانون مجازات اسلامی می‌باشد.

در قانون بورس و اوراق بهادار در قسمت جرایم و مجازات‌ها، رفتارهای مجرمانه و مجازات‌های در ارتباط با بورس بیان شده است.

رکن مادی جرم کلاهبرداری از طریق سرمایه‌گذاری در بورس

عنصر مادی به این معنی است که کلاهبردار رفتار یا عملی که توسط قانون‌گذار جرم شناخته می‌شود، را انجام دهد.

بنابراین همان‌گونه که بیان شد، کلاهبرداری نیازمند انجام رفتارهای متقلبانه و فریب‌کارانه می‌باشد.

به طور مثال شخصی با انجام یکسری رفتارهای متقلبانه خود را به عنوان کارگزار بورس معرفی می‌کند و مردم به او اعتماد می‌کنند و سرمایه‌شان را در اختیار او قرار می‌دهند.

رکن معنوی (روانی) جرم کلاهبرداری از طریق سرمایه‌گذاری در بورس

رکن معنوی به این معنی است که شخص مجرم در این فرض کلاهبردار، با انجام رفتار و اعمال مجرمانه قصد و سوءنیت ضرر رساندن به اشخاص را داشته باشد و باید این قصد نزد دادگاه محرز گردد.

به طور مثال شخصی که با معرفی خود به عنوان کارگزار بورس، سرمایه و اموال افراد مختلف را می‌گیرد و سپس از کشور خارج می‌شود، موجب ضرر مالی به افراد شده است و در نتیجه قصد ضرر محقق می‌گردد. کلاهبرداری سرمایه گذاری در بورس

شیوه‌های کلاهبرداری از طریق سرمایه‌گذاری در بورس

با توجه به اینکه در بورس تضمینی برای کسب سود وجود ندارد، بستر برای کلاهبرداری افراد سودجو و کلاهبردار فراهم می‌باشد.

اشخاصی که با سوء استفاده از عدم آگاهی افراد، سرمایه آنها را برای خود برمی‌دارند.

در ادامه به بررسی چند مورد کلاهبرداری از طریق سرمایه‌گذاری در بورس خواهیم پرداخت.

یکی از شیوه‌های کلاهبرداری از طریق بورس به همین علت است، چون سود مشخصی وجود ندارد، هر شخصی ممکن است، با وعده سودآوری بالا در مدت زمان کوتاه، قصد فریب افراد را داشته باشد.

نوعی دیگر از کلاهبرداری از طریق سرمایه‌گذاری در بورس، فرضی است که در آن کارگزار بورس با سوء استفاده از اطلاعات مشتریان خود، اقدام به انجام معامله می‌کند، چرا که افزایش تقاضا نسبت به یک سهم، موجب افزایش نرخ سهم می‌شود.

همچنین دریافت کدهای بورسی سایر اشخاص و کسب سودهای کلان پدیده جدیدی است با استفاده از کدهای بورسی دیگران یا اطلاعات و مدارک هویتی دیگران نیز نوعی کلاهبرداری از طریق بازار بورس می‌باشد.
مواد قانونی مربوط به جرایم بورسی، چه مواردی می‌باشند: کلاهبرداری سرمایه گذاری در بورس

قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران

ماده 46:
اشخاص زیر به حبس تعزیری از سه ماه تا یکسال یا به جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر سود به دست آمده یا زیان متحمل نشده یا هر مالکیت بورس نزدک دو مجازات محکوم خواهند شد:

بند یک:
هر شخصی که اطلاعات نهانی مربوط به اوراق بهادار موضوع این قانون را که حسب وظیفه در اختیار وی قرار گرفته به نحوی از انحاء ( به هر شیوه‌ای) به ضرر دیگران یا به نفع خود یا به نفع اشخاصی که از طرف آنها به هر عنوان نمایندگی داشته باشند، قبل از انتشار عمومی، مورد استفاده قرار دهد و یا موجبات افشاء و انتشار آنها را در غیر موارد مقرر فراهم نماید.

بند دو:
هر شخصی که با استفاده از اطلاعات نهانی به معاملات اوراق بهادار مبادرت نماید.

بند سه:
هر شخصی که اقدامات وی منجر به ایجاد ظاهری گمراه کننده از روند معاملات اوراق بهادار یا ایجاد قیمت‌های کاذب و یا اغوای اشخاص به انجام معاملات اوراق بهادار شود.

بند چهار:
هر شخصی که بدون رعایت مقررات این قانون اقدام به انتشار آگهی یا اعلامیه پذیره نویسی به منظور عرضه عمومی اوراق بهادار نماید.

ماده47:
اشخاصی که اطلاعات خلاف واقع یا مستندات جعلی را به سازمان و یا بورس ارائه نمایند یا تصدیق کنند و یا اطلاعات، اسناد و یا مدارک جعلی را در تهیه گزارش‌های موضوع این قانون مورد استفاده قرار دهند.

به مجازاتهای مقرر در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵/۳/۶ محکوم خواهند شد.

ماده 48:
کارگزار، کارگزار / معامله‌گر، بازار گردان و مشاور سرمایه گذاری که اسرار اشخاصی را که برحسب وظیفه از آنها مطلع شده یا در اختیار وی قرار دارد، بدون مجوز افشاء نماید، به مجازاتهای مقرر در ماده (۶۴۸) مالکیت بورس نزدک قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵/۳/۶ محکوم خواهد شد.

ماده چهل و نه:
اشخاص زیر به حبس تعزیری از یک ماه تا شش ماه یا جزای نقدی معادل یک تا سه برابر سود به دست آمده یا زیان متحمل نشده یا هر دو مجازات محکوم خواهند شد:

بند یک:
هر شخصی که بدون رعایت مقررات این قانون تحت هر عنوان به فعالیت‌هایی از قبیل کارگزاری، کارگزار / معامله‌گری، یا بازار گردانی که مستلزم اخذ مجوز است مبادرت نماید یا خود را تحت هر یک از عناوین مزبور معرفی کند. کلاهبرداری سرمایه گذاری در بور

بند دو:
هر شخصی که به موجب این قانون مکلف به ارائه تمام یا قسمتی از اطلاعات، اسناد و یا مدارک مهم به سازمان و یا بورس مربوط بوده و از انجام آن خودداری کند.

بند سه:
هر شخصی که مسئول تهیه اسناد، مدارک، اطلاعات، بیانیه ثبت یا اعلامیه پذیره نویسی و امثال آنها جهت ارائه به سازمان می‌باشد.

همچنین هر شحصی که مسئولیت بررسی و اظهار نظر یا تهیه گزارش مالی، فنی یا اقتصادی یا هرگونه تصدیق مستندات و اطلاعات مذکور را بر عهده دارد و در اجرای وظایف محوله از مقررات این قانون تخلف نماید.

بند چهار:
هر شخصی که عالما (با علم و آگاهی) و عامدا (باقصد) هرگونه اطلاعات، اسناد، مدارک یا گزارش‌های خلاف واقع مربوط به اوراق بهادار را به هر نحو مورد سوء استفاده قرار دهد.

ماده پنجاه:
کارگزار، کارگزار / معامله‌گر یا بازار گردانی که اوراق بهادار و وجوهی را که برای انجام معامله به وی سپرده شده و وی موظف به نگهداری آن در حسابهای جداگانه است، برخلاف مقررات و به نفع خود یا دیگران مورد استفاده قرار دهد، به مجازات‌های مقرر در ماده (۶۷۴) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵/۳/۶ محکوم خواهد شد. کلاهبرداری سرمایه گذاری در بورس

وکیل تخصصی کلاهبرداری از طریق سرمایه‌گذاری در بورس

دریافت مشاوره برای جرم کلاهبرداری از طریق سرمایه‌گذاری در بورس، باعث می‌شود که از روند رسیدگی به جرم انجام شده و همچنین مواد و مستندات قانونی مربوط به آن جرم آگاهی پیدا کنید.

همچنین باعث جلوگیری از ضرر بیشتر و احقاق حق زائل شده می‌گردد.

به همین دلیل موسسه حقوقی مهر پارسیان، با مدیریت وکیل پایه یک دادگستری، دکتر محمد رضا مهری، که دارای وکلای متخصص و متبحر در زمینه کلاهبرداری از طریق سرمایه‌گذاری در بورس، می‌باشد به شما مخاطبان گرامی معرفی می‌گردد.

مجازات کارگزار بورس بدون مجوز چیست؟

مجازات کارگزاری بورس بدون مجوز حبس یا جزای نقدی یا هر دو خواهد بود.

آیا نداشتن مجوز کارگزاری کلاهبرداری است؟

صرف نداشتن مجوز کارگزاری موجب تحقق جرم کلاهبرداری نیست اما چنانچه منجر به فریب سایر افراد و بردن اموال آنها شود با وجود سایر شرایط موجب تحقق جرم کلاهبرداری خواهد شد.

کلاهبرداری سرمایه گذاری در بورس

نشانی دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9و10

تلفن‌های تماس ثابت با دفتر وکیل آنلاین در تهران

تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات
ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل پایه یک

ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل پایه یک جرایم اقتصادی

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.
حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.
دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی وکیل محمد رضا مهری
دفتر وکالت مجازی وکیل آنلاین در ایران خدمات زیر را ارائه خواهد نمود.
مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز.
مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی جرایئم اقتصادی
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل.
خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران.
خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی.
معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران.
بهترین وکیل کیفری تهران
بهترین وکیل ملکی تهران
بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
بهترین وکیل خانواده تهران
بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر
بهترین وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور
بهترین وکیل فرجام خواهی

کلاهبرداری سرمایه گذاری در بورس کلاهبرداری سرمایه گذاری در بورس کلاهبرداری سرمایه گذاری در بورس کلاهبرداری سرمایه گذاری در بورس کلاهبرداری سرمایه گذاری در بورس کلاهبرداری سرمایه گذاری در بورس کلاهبرداری سرمایه گذاری در بورس کلاهبرداری سرمایه گذاری در بورس کلاهبرداری سرمایه گذاری در بورس کلاهبرداری سرمایه گذاری در بورس کلاهبرداری سرمایه گذاری در بورس

مهم ترین بورس های جهان

مهم ترین بورس های جهان

بورس اوراق بهادار در جهان قدمتی بیش از 500 سال دارد و از آغاز فعالیت در آنتورپ در قرن شانزدهم تا به امروز، از مبادله ای در مقیاس کوچک به یک بازار عظیم و جهانی تبدیل شده است. در حال حاضر، ده ها بازار بورس کوچک و بزرگ در کشورهای مختلف فعالیت می کنند و هر کدام از آن ها ویژگی های خاص خود را دارند و برخی از آن ها شرکت های متعددی را در اندازه های گوناگون و حجم معاملات مختلف در خود جای داده اند. در این مقاله قصد داریم راجع به مهم ترین بورس های جهان صحبت کنیم مالکیت بورس نزدک و شما را به یک سفر گردشگری بورسی دعوت نماییم. در این سفر شما با تمام جزییاتی که در بورس اوراق بهادار می گذرد و همچنین نکات مربوط به مهم ترین بورس های جهان آشنا می شوید.

بورس اوراق بهادار چیست؟

بورس اوراق بهادار چیست

بورس اوراق بهادار از نظر تاریخی مکانی بود که فروشندگان و خریداران برای انجام تجارت در مورد خرید و فروش کالا با یکدیگر ملاقات می کردند. امروزه، این موضوع معمولاً با بازار خرید و فروش محصولات مالی مانند سهام و. همراه است. در ابتدا، بورس اوراق بهادار یک ساختمان فیزیکی بود که در آن بازرگانان می آمدند تا با سایر معامله گران به صورت حضوری معامله کنند و سفارشات خرید و فروش خود را فریاد می زدند.

با این حال، به دلیل پیشرفت تکنولوژی و نقاط عطف جدید در فناوری، اکثر بورس های سهام به سمت تجارت الکترونیکی سوق پیدا کردند و اکنون به معامله گران کمک می کنند تا دسترسی بهتری به بازارهای بین المللی داشته باشند. در سراسر دنیا، بازارهای بورس متعددی وجود دارد که از جمله مهم ترین بورس های جهان می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • بورس اوراق بهادار نیویورک
 • بورس اوراق بهادار سیدنی
 • بورس اوراق بهادار فرانکفورت
 • بورس اوراق بهادار هنگ کنگ
 • بورس اوراق بهادار توکیو
 • بورس سهام NASDAQ
 • بورس سهام پکن
 • بورس سهام شانگهای
 • بورس سهام بانکوک
 • بورس سهام هند

بورس اوراق بهادار نیویورک

بورس اوراق بهادار نیویورک، یکی از مشهورترین و مهم ترین بورس های جهان است. این بازار بورس با نام مستعار The Big Board در سال 1817 تاسیس شد اما تا سال 1963 با نام NYSE فعالیت نمی کرد. دفتر مرکزی آن در وال استریت در منهتنِ نیویورک بود و این ساختمان در سال 1978 به عنوان یک نشان ملی شناخته شد. در ژانویه 2018 سرمایه بازار بورس اوراق بهادار نیویورک بیش از 30 تریلیون دلار بود و هم اکنون محل زندگی بیش از 2300 شرکت تجاری است. این شرکت ها طیف گسترده ای از بخش های مختلف مانند انرژی، امور مالی، کالاهای مصرفی، تکنولوژی و. را پوشش می دهند؛ مالکیت بورس نزدک به همین دلیل، بورس اوراق بهادار نیویورک را به عنوان یکی از مهم ترین بورس های جهان می شناسند.

بورس اوراق بهادار فرانکفورت

بورس اوراق بهادار فرانکفورت

بورس اوراق بهادار فرانکفورت بزرگترین بورس در آلمان و یکی از بزرگترین و مهم ترین بورس های جهان از نظر حجم معاملات و سرمایه بازار است.

توضیحات بورس اوراق بهادار فرانکفورت FSE

 • FSE یکی از اولین بورس های سهام جهان در کنار صرافی های مستقر در لندن و پاریس است. در سال 1949، FSE پس از جنگ جهانی دوم در سطح بین المللی شناخته شد.
 • بازار FSE دارای چندین شاخص است؛ اما شناخته شده ترین آن DAX است.
 • این شاخص 30 شرکت برتر آلمانی را که در بورس لیست شده اند، وزن می کند و آن ها را می سنجد.
 • FSE تلاش کرده است با بورس اوراق بهادار لندن ادغام شود، اما همچنان به عنوان بخشی از گروه دویچه بورس باقی مانده است.

بورس سهام سیدنی

بورس سهام سیدنی که به عنوان یکی از مهم ترین بورس های جهان شناخته می شود، یک بورس اوراق بهادار دارای درجه 1 مجاز در استرالیا است. SSX یک جایگزین جدید و انعطاف پذیر برای شرکت های آسیا و اقیانوسیه فراهم می کند که به دنبال فرصت هایی برای رشد هستند.

SSX به عنوان یک مکان تجارت، یک بستر رقابتی جهانی و همچنین دسترسی به محصولاتی را که در هیچ جای دیگر در دسترس نیستند، ارائه می دهد. علاوه بر شرکت های با رشد بالا، سیدنی محصولات منحصر به فرد لیست شده را در دارایی، سرمایه گذاری های مشترک و بهره ثابت ارائه می دهد تا تنوع را به سهام نمونه نهادی و خرده فروشی اضافه کند.

شیوه های حکمرانی سیدنی اطمینان می دهد که هم سرمایه گذاران و هم صاحبان شرکت ها از یک بستر تمیز و سازگار برخوردار باشند که در آن قوانین به طور مساوی، منصفانه و شفاف برای همه اعمال می شود. بنابراین، بورس سهام سیدنی را به عنوان یکی از مهم ترین بورس های جهان می توان در نظر گرفت.

بورس اوراق بهادار هنگ کنگ

بورس اوراق بهادار هنگ کنگ

بورس اوراق بهادار هنگ کنگ یکی از بزرگترین بازارهای اوراق بهادار جهان است که از طریق سرمایه بازار، ریشه خود را در تاسیس اولین بازار رسمی اوراق بهادار چین، اتحادیه کارگزاران سهام در هنگ کنگ، در سال 1891 دنبال می کند. بازار دوم در سال 1921 و در سال 1947 افتتاح شد و این 2 با هم ادغام شدند و بورس اوراق بهادار هنگ کنگ را تشکیل دادند.

هنگ کنگ راه طولانی را طی کرده است. گزارش شده است که در حال حاضر بورس اوراق بهادار هنگ کنگ پنجمین بازار بورس بزرگ و یکی از مهم ترین بورس های جهان محسوب می شود. در اینجا برخی از مسیرهای مستقیم و غیرمستقیم برای سرمایه گذاران برای قرار گرفتن در روند فعالیت بازار هنگ کنگ آورده شده است:

  در صندوق های قابل معامله بورس (ETF)، یک روش ساده برای سرمایه گذاران برای فعالیت در بورس اوراق بهادار هنگ کنگ بدون قرار گرفتن در معرض خطر ارزی است.
 • سرمایه گذاران در ایالات متحده می توانند از تعداد محدودی از سهام بورس هنگ کنگ که به عنوان رسید سپرده آمریکا در بورس اوراق بهادار نیویورک، نزدک و صرافی های خارج از بورس ذکر شده اند، خرید کنند.
 • سرمایه گذاران همچنین می توانند با افتتاح حساب در یک شرکت کارگزاری که یک بستر تجارت بین المللی ارائه می دهد، سهام هنگ کنگ را معامله کنند.

بورس اوراق بهادار توکیو

بورس اوراق بهادار توکیو بزرگترین بورس اوراق بهادار ژاپن و یکی از مهم ترین بورس های جهان است که در سال 1878 تاسیس شد. پس از جنگ جهانی دوم، این بورس با یک سری تغییرات روبرو شد و اکنون به عنوان گروه صرافی ژاپن شناخته می شود. این گروه با ادغام بورس اوراق بهادار توکیو با بورس اوراق بهادار اوزاکا در سال 2013 ایجاد شد.

بورس ژاپن مانند طلا در هنگام بحران های اقتصادی میزبان حجم زیادی از سرمایه گذاران دنیاست. ابن بازار با بیش از 3500 شرکت در بورس سهام توکیو و ارزش بازار بیش از 5 تریلیون دلار، سومین بورس بزرگ جهان محسوب می شود.

جالب است که معاملات سهام ژاپن 45 درصد از حجم بازار سهام جهانی در سال 1989 را نشان می داد. در حالیکه هم اکنون حجم معاملات سهام در آمریکا شمالی بیشترین حجم در جهان است. بورس اوراق بهادار توکیو، در حال حاضر میزبان بزرگترین شرکت های تجاری عمومی جهان مانند Toyota، سونی و. است و به همین دلیل، خود را به عنوان یکی از مهم ترین بورس های جهان معرفی کرده است.

بورس سهام نزدک (NASDAQ)

بورس سهام نزدک

NASDAQ یک بازار الکترونیکی جهانی برای خرید و فروش اوراق بهادار است. بورس اوراق بهادار NASDAQ مخفف "اتحادیه ملی نقل قول های خودکار نمایندگی های اوراق بهادار" است و دومین بورس بزرگ سهام جهان از نظر سرمایه و یکی از مهم ترین بورس های جهان محسوب می شود. این صرافی در سال 1971 توسط (انجمن ملی فروشندگان اوراق بهادار) تأسیس شد و اولین بورس در نوع خود بود.

بورس اوراق بهادار NASDAQ به جای استفاده از روش سنتی "اعتراض باز" كه شامل معامله گرانی بود كه سفارشات خرید و فروش خود را در جایگاه های معاملات فریاد می زدند، منحصراً از طریق رایانه و تلفن فعالیت می كرد. این موضوع NASDAQ را به اولین بورس اوراق بهادار الکترونیکی جهان تبدیل کرد و اکنون آن ها در خصوص شرکت های مبتنی بر فناوری تخصص دارند.

پس از خرید بورس سهام بوستون و فیلادلفیا در سال های اولیه، NASDAQ در ابتدای سال 2018 به حدود 10 تریلیون دلار سرمایه دست یافت. در حال حاضر این بازار مالکیت بورس نزدک بورس بیش از 3800 شرکت را لیست کرده است که به نظر می رسد بخش زیادی از آن ها مربوط به فناوری هستند و همین موضوع، این بازار را به عنوان یکی از مهم ترین بورس های جهان معرفی کرده است.

بورس سهام پکن

بورس سهام پکن در سال 1994 تأسیس شد و اکنون بیش از 50 درصد عملیات انتقال سهام، M&A و عملیات بازسازی را در چین انجام می دهد و به عنوان یکی از مهم ترین بورس های جهان شناخته می شود. CBEX تنها موسسه انتقال مالکیت شرکت های دولتی است که توسط کمیسیون نظارت و اداره دارایی های دولتی پکن انتخاب شده است و همچنین یکی از اولین موسسات معاملات سهام مجاز توسط نظارت و اداره دارایی های دولتی است.
این بدان معناست که بزرگترین و سودآورترین شرکت های دولتی چینی باید لزوماً از طریق CBEX یا یکی از دو بورس سهام باقی مانده که به این منظور مجاز شده اند، خصوصی شوند.

مرکز حمایت از سرمایه گذاری و تامین مالی پارک علم و فناوری Zhongguancun، که به طور مشترک توسط CBEX و اداره پارک علم و فناوری Zhongguancun تأسیس شده است، بستر مهمی برای سرمایه گذاری و تأمین مالی شرکت های با فناوری پیشرفته در پارک علم و فناوری Zhongguancun است.

در همین حال، CBEX از طریق تاسیس آژانس ها یا موسسات مبادله سهام در 24 استان، با مناطق خودمختار و شهرداری ها روابط همکاری ایجاد کرده و یک شبکه خدمات در سراسر کشور برای مبادلات سهام تشکیل داده است که می تواند اطلاعات پروژه های تبادل سهام را در سراسر کشور منتشر کند.

CBEX کاملا متفاوت از هر بورس سهام دیگر در چین، یک تخصص بین مرزی منحصر به فرد ایجاد کرده و تعداد زیادی معامله با سرمایه گذاران خارجی انجام داده است. CBEX با Nasdaq، بورس اوراق بهادار تورنتو، بورس اوراق بهادار فرانکفورت و. همکاری کرده است.

بورس سهام شانگهای

بورس سهام شانگهای

بورس اوراق بهادار شانگهای «SSE» بزرگترین بورس سهام در سرزمین اصلی چین و یکی از مهم ترین بورس های جهان است. این بورس یک سازمان مالکیت بورس نزدک غیرانتفاعی است که توسط کمیسیون تنظیم مقررات اوراق بهادار چین CSRC اداره می شود. سهام، اوراق قرضه و. در بورس شانگهای معامله می شوند.

در بورس اوراق بهادار شانگهای SSE برای هر شرکت پذیرفته شده دو کلاس اصلی سهام وجود دارد: سهام A و سهام B.

سهام B به دلار آمریکا مبادله می شود و به طور کلی برای سرمایه گذاری خارجی باز هستند. سهام A به یوان (واحد پول چین) مبادله می شود و فقط از طریق یک برنامه واجد شرایط معروف به QFII برای سرمایه گذاری خارجی در دسترس است.

شرایط لازم برای پذیرش شرکت ها در بورس سهام شانگهای

شرکتی که امیدوار است در SSE پذیرش شود باید شرایط زیر را داشته باشد:

 • این شرکت باید تاییدیه CSRC را کسب کرده باشد.
 • مقدار سهام عرضه شده عمومی باید بیش از 25 درصد از کل سهام منتشر شده باشد مگر اینکه کل سرمایه سهام یک شرکت بیش از 400 میلیون RMB (یکای رسمی پول چین) باشد.
 • SSE شرکت های پذیرفته شده در این بورس را ملزم می کند که در دوره های زمانی مشخص شده در قوانین، مقررات اداری و قوانین مختلف قابل اجرا، گزارش های دوره ای را تهیه و افشا کنند.

بورس سهام تایلند (بانکوک)

یکی دیگر از مهم ترین بورس های جهان، بورس سهام تایلند (بانکوک) است؛ بورس سهام تایلند، 4 ساعت و 30 دقیقه در روز باز است. یک جلسه معاملاتی کوتاه تر، کلیه فعالیت های تجاری را در یک دوره زمانی کوچکتر فشرده می کند که منجر به افزایش نقدینگی، اسپردهای کمتر و بازارهای کارآمدتر می شود.

جلسات کوتاه مدت معاملاتی نیز می تواند منجر به نوسانات کمتری شود. اخبار مهم در ساعات معاملات می تواند منجر به نوسان قیمت شود. با یک دوره معاملاتی کمتر، اخبار بیشتری در خارج از ساعات معاملاتی عادی اتفاق می افتد که به سرمایه گذاران زمان بیشتری برای هضم اطلاعات می دهد و می تواند از تصمیمات عجول تجارت جلوگیری کند.

آیا خارجی ها می توانند در بازار سهام تایلند سرمایه گذاری کنند؟

بازار مالکیت بورس نزدک سهام تایلند یک هیئت تجاری خارجی ایجاد کرده است که در آن سرمایه گذاران خارجی می توانند منابع سرمایه گذاری خود را ثبت کنند و از مزایای مشابه سرمایه گذاران داخلی برخوردار شوند.

چگونه می توان در تایلند سرمایه گذاری کرد؟

برای خرید سهام در تایلند، بدیهی است که به یک حساب کارگزاری نیاز دارید. همه بانک های بزرگ کشور حساب های پس انداز، حساب های کارگزاری و معمولاً حتی مجموعه ای از صندوق های سرمایه گذاری مشترک را ارائه می دهند. بانکوک بانک، بانک تجارت سیام، بانک کرونگ تای و بانک کاسیکورن، بزرگترین بانک های تایلند هستند.

بورس سهام هند

بورس سهام هند

بورس سهام هند به عنوان یکی از مهم ترین بورس های جهان شناخته می شود و به طور کلی سرمایه گذاران را می توان به 2 دسته تقسیم کرد: کسانی که از فرصت های سرمایه گذاری در هند اطلاع دارند و کسانی که این کار را نمی کنند. هند ممکن است برای کسی که در ایالات متحده آمریکا زندگی می کند، مانند یک نقطه کوچک به نظر برسد، اما با بازبینی دقیق تر، همان مواردی را که انتظار دارید از هر بازار امیدوار کننده ای پیدا کنید، خواهید یافت. در اینجا نکات مختصری را در خصوص بورس اوراق بهادار هند بیان می کنیم.

 • بیشتر معاملات در بازار سهام هند در دو بورس سهام آن انجام می شود: بورس سهام بمبئی BSE و بورس ملی سهام NSE.
  BSE از سال 1875 آغاز به کار کرده است. از طرف دیگر، NSE در سال 1992 تأسیس شد و در سال 1994 تجارت خود را آغاز کرد. با این وجود، هر دو مبادلات از مکانیسم معاملاتی، ساعات معاملات و روند تسویه برخوردارند.
 • تقریباً تمام شرکت های مهم هند در هر دو صرافی ذکر شده اند.
 • BSE از نظر حجم بزرگترین بازار سهام است.
 • NSE بازار سیال تری است.
 • از نظر محدودیت بازار، هر 2 در حدود 2.3 تریلیون دلار قابل مقایسه هستند.
 • هر دوی آن ها برای جریان سفارش که منجر به کاهش هزینه ها، کارایی بازار و نوآوری می شود، رقابت می کنند.
 • حضور آربیتراژرها قیمت ها را در دو بورس سهام در محدوده بسیار محدود نگه می دارد.

چه کسی می تواند در هند سرمایه گذاری کند؟

هند در دهه 1990 اجازه سرمایه گذاری افراد خارجی را صادر کرد. سرمایه گذاری های خارجی به 2 دسته سرمایه گذاری مستقیم خارجی FDI و سرمایه گذاری اوراق بهادار خارجی FPI طبقه بندی می شوند.
کلیه سرمایه گذاری هایی که یک سرمایه گذار در آن ها در مدیریت روزمره و عملیات شرکت نقش دارد، به عنوان FDI تلقی می شود، در حالیکه سرمایه گذاری در سهام بدون کنترل مدیریت و عملیات به عنوان FPI تلقی می شود.

جمع بندی

تاسیس اولین بازار بورس در جهان، به حدود 500 سال پیش باز می گردد و با گذشت زمان، بورس های متعددی در سراسر جهان فعالیت خود را آغاز کردند و با پیشرفت تکنولوژی و گسترش اینترنت در میان سرمایه گذاران، معاملات آنلاین رواج یافته است. از جمله مهم ترین بورس های جهان می توان به بورس نیویورک، بورس توکیو، بورس هنگ کنگ، بورس سیدنی، بورس NASDAQ و. اشاره کرد.

چگونه در بورس آمریکا سرمایه گذاری کنیم؟

چگونه در بورس آمریکا سرمایه گذاری کنیم؟

سرمایه گذاری در بورس آمریکا، آرزوی افراد بسیاری است. خرید سهام شرکت‌های معروف آمریکایی مثل اپل، گوگل، آمازون، اوبر، تسلا و. فرصتی دیگر برای یک سرمایه گذاری پُرسود است اما آیا ایرانیان می‌توانند سهام شرکت‌های آمریکایی را بخرند؟

در ادامه به این سوال مهم پاسخ خواهیم داد و تمام جزئیات مربوط به سرمایه گذاری در بورس آمریکا را برای ایرانی‌ها بررسی می‌کنیم.

مشاهده بیشتر: آموزش فارکس

نحوه خرید سهام در بورس آمریکا

در حالت کلی آمریکا قانون خاصی برای خرید سهام آمریکایی برای افراد خارجی‌ که شهروند آمریکا نیستند، ندارد. به هر حال چون قضیه مربوط به سرمایه گذاری در کشور آمریکاست، دولتمردان این کشور با ورود پول به بازار سهام این کشور مشکلی ندارند.

با این حال این افراد برای خرید سهام باید مدارک خاصی مثل ویزا را به بروکر خود (منظور بروکرهای آمریکایی است) بدهند. علاوه بر این باید کارمزد و مالیات بیشتری به عنوان یک فرد خارجی برای خرید سهام آمریکایی بپردازند.

همان طور که می‌دانید ایران در حال حاضر تحریم است و افرادی که ساکن ایران هستند و تمایل به خرید و فروش سهام آمریکایی دارند نمی‌توانند از شرکت‌های واسطه‌ای که امکان خرید سهام آمریکایی را برای خارجی‌ها فراهم می‌کنند، استفاده کنند (علاوه بر این، هزینه مالیات و کارمزد در این حالت هم بسیار زیاد است).

اما همیشه می‌توان راه حلی برای مشکلات پیدا کرد. خرید سهام شرکت‌های آمریکایی از طریق بروکرهای معتبری که به ایرانیان نیز خدمات می‌دهند، امکان پذیر است. بروکرها رابط معامله گران و بازار فارکس هستند اما فارکس چیست؟ فارکس یک بازار مالی بین المللی است که در بین تمام بازارهای مالی در جهان، بیشترین نقدینگی را دارد. دلیل آن هم خیلی ساده است چون در فارکس پول یا ارز کشورهای مختلف به صورت جفتی در برابر یکدیگر معامله می‌شوند.(چه چیزی می‌تواند از پول، نقد‌تر باشد؟) اگر با مفهوم نقدینگی آشنا نیستید می توانید این مقاله را مطالعه کنید.

حال این بروکرها که عمدتا جفت ارزهای فارکس را برای معامله کردن در اختیار سرمایه گذاران قرار می‌دهند، شرایطی را فراهم کرده‌اند که افراد بتوانند سرمایه گذاری در بورس آمریکا را نیز تجربه کنند. با خرید سهم‌های آمریکایی مثل متا، گوگل و. از طریق بروکرهای فارکس، می‌توانید به صورت غیرمستقیم در بازار بورس آمریکا سرمایه گذاری کنید. در این حالت شما از تفاوت قیمت خرید و فروش سهام سود به دست می‌آورید و مالکیتی روی خودِ سهام ندارید. استفاده از این روش مزایا و معایب خاص خودش را دارد که در ادامه به آن‌ها اشاره می‌کنیم.

مراحل سرمایه گذاری در بورس آمریکا

برای این که به عنوان یک ایرانی، سرمایه گذاری در بورس آمریکا را شروع کنید باید مراحلی که در ادامه بیان می‌کنیم را طی کنید. طی کردن این مراحل ساده است و فقط در مرحله آموزش به تلاش زیاد شما نیاز دارد.

مراحل سرمایه گذاری در بورس آمریکا

نکات مهمی که برای سرمایه گذاری در بورس آمریکا باید به آن‌ها دقت کنید این است که:

 1. دانش معامله گری به معنای یادگیری تحلیل تکنیکال، فاندامنتال، مدیریت سرمایه و ریسک، روان شناسی بازار و استراتژی های معاملاتی است.
 2. پیش از ثبت نام در یک بروکر باید با نحوه انتخاب بهترین بروکر آشنا شوید. برای پیدا کردن بروکر مناسب، می توانید از این مقاله استفاده کنید.
 3. پیش از ثبت نام باید لیست ابزارهای معاملاتی ارائه شده توسط بروکر را چک کنید چون در همه بروکرها امکان خرید و فروش سهام آمریکایی وجود ندارد.

نحوه خرید سهام آمریکایی در بازار فارکس

برای خرید سهام آمریکایی می‌توانید از بروکرهای بازار فارکس استفاده کنید. در بازار فارکس بیشتر معاملات در قالب قراردادهای CFD انجام می‌شوند. برای آشنایی کامل با انواع معاملات در فارکس می‌توانید از این مقاله استفاده کنید.

CFD یا قراردادهای ما به التفاوت، نوعی قرارداد است که بر مبنای تفاوت در ارزش یا قیمت خرید و فروش تعریف می‌شود. با استفاده از معاملات CFD که نوعی معاملات مشتقه به حساب می‌آیند شما به پیش بینی قیمت دارایی پایه (در اینجا منظور از دارایی پایه همان سهام آمریکایی است) می‌پردازید و مالکیتی روی خود دارایی نخواهید داشت.

معاملات CFD به صورت دوطرفه انجام می‌شوند یعنی اگر در معاملات CFD سهام در فارکس، شما پیشبینی کنید که قیمت یک سهم خاص مثلا اپل افزایش پیدا خواهد کرد، با خرید قرارداد CFD اپل می‌توانید از افزایش قیمت آن در آینده سود کنید. اما اگر شما به این نتیجه برسید که قیمت سهام اپل در آینده کم می‌شود، با فروش قرارداد CFD اپل، می‌توانید از کم شدن قیمت سهام اپل سود کنید.

سود دلاری با سرمایه گذاری در بورس آمریکا

یکی از نکات مثبتی که سرمایه گذاری در بورس آمریکا برای سرمایه گذاران ایرانی به همراه خواهد داشت، کسب سود دلاری است. زمانی که شما سهم‌های شرکت‌های آمریکایی را در فارکس خرید و فروش می‌کنید، سود دلاری دریافت می‌کنید.

سرمایه گذاری در بازار بورس آمریکا طرفداران بسیاری در ایران دارد. جدای از این که در بازار بورس آمریکا، بزرگترین شرکت‌های دنیای تکنولوژی وجود دارند که هر ساله با پیشرفت خود، سود مناسبی به سهامدارانشان می‌رسانند، امکان معامله کردن این سهم‌ها و کسب سود به دلار برای ایرانیان، علت اصلی علاقه آن‌ها به بورس آمریکا است.

مزایا و معایب سرمایه گذاری در بورس آمریکا برای ایرانیان

همان طور که گفتیم هم اکنون سرمایه گذاری در بورس آمریکا فقط از طریق بروکرهای فارکس ممکن است. این روش سرمایه گذاری همچون سایر روشها مزیت‌ها و ایرادات خاص خودش را دارد که در ادامه به بیان آن‌ها می‌پردازیم.

مزایا و معایب سرمایه گذاری در بورس آمریکا برای ایرانیان

مزیت های خرید سهام آمریکایی

معاملات دوطرفه: با خرید سهام آمریکایی از طریق بروکرهای فارکس، شما می‌توانید هم از افزایش قیمت‌ها سود ببرید و هم از کاهش قیمت‌ها. در حالی که اگر قرار بود سهام آمریکایی را از بورس‌های آمریکایی بخرید با یک بازار یک طرفه مواجه بودید که فقط می‌توانستید با خرید و افزایش قیمت سود کنید و در مواقع کاهش قیمت کاری از دستتان ساخته نبود.

مالیات: با معاملات سهام در بروکرهای فارکس شما مالکیت فیزیکی سهام را نخواهید داشت به همین دلیل مجبور نیستید هزینه اضافه‌ای مالکیت بورس نزدک به عنوان مالیات پرداخت کنید.

کارمزد: کارمزد انجام معاملات خرید و فروش سهام در بروکرهای فارکس کم است (البته بهتر است در روزهایی که میزان نقدینگی در بازار سهام بیشتر است، کار خرید و فروش سهام آمریکایی را انجام دهید چون در روزهایی که نقدینگی کمتر است کارمزد انجام معاملات بیشتر می‌شود).

تاریخ سررسید: در بازار فارکس، معاملات CFD سهام، تاریخ خاصی برای تمام شدن قرارداد ندارند و این قراردادها به صورت اتوماتیک به روز بعد منتقل می‌شوند.

مارجین یا لوریج: امکان استفاده از مارجین و لوریج در معاملات سهام باعث می‌شود تا معامله گران بتوانند با خرید و فروش سهام آمریکایی سود بیشتری نسبت به سرمایه اولیه خود به دست بیاورند. البته اگر دانش و مهارت کافی برای استفاده از لوریج را ندارید، بهتر است از آن استفاده نکنید. اگر می‌خواهید اطلاعات بیشتری درباره مارجین و ضریب اهرمی به دست بیاورید می توانید به این مقاله رجوع کنید.

سود دلاری: همان طور که قبلا هم گفتیم، سرمایه گذاری در بورس آمریکا برای ایرانیان به دلیل کسب سود دلاری و حفظ ارزش پول در برابر تورم از اهمیت خاصی برخوردار است.

معایب خرید سهام آمریکایی

خرید سهام آمریکایی از طریق بروکرهای فارکس، معایب خاص خود را نیز دارد. معایبی که البته می‌توان به راحتی از آن‌ها چشم پوشی کرد.

مالکیت سهام: با خرید سهام از طریق معاملات CFD، شما مالکیت سهام را نخواهید داشت بلکه از تفاوت قیمت خرید و فروش سهام، سود به دست می‌آورید. با توجه به تخصیص مالیات در این حالت، عدم مالکیت فیزیکی می‌تواند از این جنبه مفید نیز باشد. علاوه بر این خرید سهام به صورت مستقیم از بورس آمریکا فقط شامل معاملات یک طرفه می‌شود.

سود سهام: با خرید سهام از طریق بروکرهای فارکس و قراردادهای ما به التفاوت، به علت عدم مالکیت فیزیکی سهام، سرمایه گذاران نمی‌توانند از سود سهام (سود تقسیمی) استفاده کنند.

چه سهم هایی را می توان در بازار بورس آمریکا خرید و فروش کرد؟

چه سهم هایی را می توان در بازار بورس آمریکا خرید و فروش کرد؟

در آمریکا بورس‌های مختلفی وجود دارند که در این قسمت به مهمترین آن‌ها اشاره می‌کنیم. با معرفی بازارهای بورس آمریکا، روش‌هایی برای مشاهده سهام آمریکایی و نماد آن‌ها در بازار بورس آمریکا هم معرفی می‌کنیم.

بورس اوراق بهادار نیویورک و نَزدک دو بازار مهم اوراق بهادار در آمریکا هستند.

بازار بورس اوراق بهادار نیویورک (NYSE)

بازار بورس اوراق بهادار نیویورک در سال ۱۷۹۰ میلادی تاسیس شده است. در سال ۲۰۰۷ میلادی این بازار با «یورونکست» که یک بازار بورس اروپایی بود، ادغام شد و با نام بورس یورونکست NYSE به فعالیت خود ادامه داد.

بازار بورس نیویورک، بزرگترین بازار بورس دنیاست که ارزش بازار (ارزش کل شرکت‌های موجود در آن) آن حدود 26.64 تریلیون دلار است (بر اساس آمار سال 2021). این بازار از دوشنبه تا جمعه و از ساعت 9:30 صبح تا 16 بعد از ظهر به وقت محلی باز است (ساعت کار بازار بورس نیویورک به وقت ایران از 17:30 عصر 00:30 بامداد است).

از مهمترین شرکت‌هایی که سهام آن‌ها در بازار بورس نیویورک معامله می‌شوند می‌توان به شرکت اکسان موبیل (ExxonMobil) که دومین شرکت نفتی بزرگ دنیا است با نماد اختصاری XOM‌ اشاره کرد. از دیگر شرکت‌های معروف می‌توان به شرکت داروسازی فایزر (Pfizer) اشاره کرد که سهام آن با نماد PFE در بازار بورس نیویورک معامله می‌شود.

با مراجعه به سایت بورس نیویورک به آدرس https://www.nyse.com/ می توانید لیست شرکت‌های موجود در این بازار را مشاهده کنید.

بازار بورس نزدک (Nasdaq)

بورس نزدک، یک بازار الکترونیکی جهانی برای خرید و فروش اوراق بهادار است که سهام شرکت‌های بزرگی چون اپل و گوگل در آن معامله می‌شود.

نزدک، دومین بازار بزرگ بورس آمریکا از نظر ارزش بازار است. ارزش بازار نزدک در حدود ۲۰ تریلیون دلار است.

سهام بیشتر غول‌های تکنولوژی در جهان در این بورس که در سال ۱۹۷۱ تاسیس شده است، خرید و فروش می‌شود.

از مهمترین شرکت‌های موجود در بورس نزدک می‌توان به شرکت اپل با نماد AAPL، شرکت آمازون با نماد AMZN، شرکت تسلا با نماد TSLA اشاره کرد.

ساعات کار بازار بورس نزدک همچون بورس نیویورک از روز دوشنبه تا جمعه از 9:30 صبح تا 16:00 عصر به وقت محلی است (ساعت کار بازار بورس نزدک به وقت ایران از 17:30 عصر 00:30 بامداد است).

با مراجعه به سایت https://www.nasdaq.com/ می‌توانید لیستی از شرکت‌های موجود در این بورس به همراه نماد اختصاری آن‌ها را مشاهده کنید. علاوه بر این اطلاعات مفیدی در مورد سود تقسیمی و سایر فاکتورهای مربوط به تحلیل بنیادی سهام را می‌توانید در این سایت پیدا کنید.

برای بررسی چارت‌های قیمت سهام آمریکایی و پیش بینی قیمت آن‌ها بر اساس تحلیل تکنیکال می‌توانید از پلتفرم تریدینگ ویو استفاده کنید. برای آشنایی با تریدینگ ویو و نحوه استفاده از آن می توانید این مقاله را مطالعه کنید.

در این مقاله به نحوه سرمایه گذاری در بورس آمریکا پرداختیم. سرمایه گذاری در این بازار از طریق بروکرهای فارکس، بزرگترین بازار مالی دنیا امکان پذیر است. این نوع سرمایه گذاری دو مزیت مهم مخصوصا برای ایرانی‌ها دارد:

 1. امکان انجام معاملات دوطرفه در سهام، فرصت‌های سرمایه گذاری و پتانسیل کسب سود در سهام آمریکایی را بیشتر می‌کند.
 2. سود به دست آمده از خرید و فروش سهام آمریکایی به دلار خواهد بود و ارزش آن در برابر تورم حفظ خواهد شد.

سوالات متداول

۱- آیا امکان سرمایه گذاری در بورس آمریکا برای ایرانیان وجود دارد؟

بله. از طریق بروکرهای فارکس به راحتی می‌توانید سهام‌های آمریکایی مثل اپل و گوگل را خرید و فروش کنید.

۲- چطور می توان سرمایه گذاری در بورس آمریکا را شروع کرد؟

برای این کار ابتدا باید به کسب دانش بپردازید. مراحل سرمایه گذاری در بورس آمریکا در متن مقاله آورده شده است.

۳- نحوه خرید سهام آمریکایی چگونه است؟

با ثبت نام در بروکرهای معتبر فارکس که امکان انجام معاملات در سهام آمریکایی را فراهم کرده‌اند، می‌توانید کار خرید و فروش سهام آمریکایی را شروع کنید.

مالکیت بورس نزدک

با موضوع کلاهبرداری سرمایه گذاری در بورس همراهتان هستیم.

بورس نوعی بازار است که در آن اموال و دارایی‌های اشخاص متفاوت معامله می‌شود و انواع مختلفی دارد مثلا بورس ارز، بورس کالا و بورس اوراق بهادار.

سرمایه گذاری در بورس نوعی فعالیت اقتصادی است که مورد حمایت و پشتیبانی قانون و دولت قرار گرفته است.

افراد زیادی سرمایه خود را وارد بازار بورس کرده‌اند اما در همین حین عده‌ای از افراد سودجو به دنبال کلاهبرداری از افرادی هستند که سرمایه خود را وارد بورس نموده‌اند.

درگروه وکلای کیفری موسسه حقوقی مهرپارسیان، تیم پژوهشی به بررسی جرم کلاهبرداری از طریق سرمایه‌گذاری در بورس پرداخته است و همچنین آماده ارائه هرگونه خدمات در این زمینه می‌باشد.

جهت تنظیم وقت و دریافت مشاوره می‌توانید با شماره تماس‌های موسسه که در انتهای مقاله درج شده‌اند، تماس حاصل نمایید.

سوالات مهم موضوع کلاهبرداری از طریق سرمایه‌گذاری در بورس

1. کلاهبرداری چیست؟
2. شیوه‌های کلاهبرداری از طریق سرمایه‌گذاری در بورس، چه می‌باشند؟
3. مواد قانونی مربوط به جرایم بورسی، چه مواردی می‌باشند؟
4. وکیل خوب در حوزه کلاهبرداری از طریق سرمایه‌گذاری در بورس، چه وکیلی است؟

کلاهبرداری چیست:

کلاهبرداری جرمی است که در آن شخص کلاهبردار با انجام عملیات و رفتارهای متقلبانه و فریب‌کارانه، موجب فریب اشخاص می‌شود و در نتیجه اموالی که از طریق فریب دادن اشخاص به دست آورده است، برای خود یا شخص مورد نظرش تصاحب می‌کند و مالک می‌شود.

کلاهبرداری سرمایه گذاری در بورس

شرایط وقوع جرم کلاهبرداری

برای اینکه جرم کلاهبرداری واقع شود باید شرایطی وجود داشته باشد که حقوق‌دانان به آن شرایط ارکان یا عناصر تشکیل دهنده جرم می‌گویند.
ارکان تشکیل دهنده جرم کلاهبرداری شامل سه مورد رکن یا عنصر قانونی، رکن یا عنصرمادی و رکن یا عنصر معنوی (روانی) می‌گویند.
رکن قانونی جرم کلاهبرداری به این معنی است که آن رفتار و عملی که کلاهبردار انجام داده است توسط قانون جرم محسوب شود و برای آن مجازات تعیین شده باشد.

رکن قانونی جرم کلاهبرداری از طریق سرمایه‌گذاری در بورس

رکن قانونی جرم کلاهبرداری از طریق سرمایه‌گذاری در بورس قانون بورس و اوراق بهادار و همچنین قانون مجازات اسلامی می‌باشد.

در قانون بورس و اوراق بهادار در قسمت جرایم و مجازات‌ها، رفتارهای مجرمانه مالکیت بورس نزدک و مجازات‌های در ارتباط با بورس بیان شده است.

رکن مادی جرم کلاهبرداری از طریق سرمایه‌گذاری در بورس

عنصر مادی به این معنی است که کلاهبردار رفتار یا عملی که توسط قانون‌گذار جرم شناخته می‌شود، را انجام دهد.

بنابراین همان‌گونه که بیان شد، کلاهبرداری نیازمند انجام رفتارهای متقلبانه و فریب‌کارانه می‌باشد.

به طور مثال شخصی با انجام یکسری رفتارهای متقلبانه خود را به عنوان کارگزار بورس معرفی می‌کند و مردم به او اعتماد می‌کنند و سرمایه‌شان را در اختیار او قرار می‌دهند.

رکن معنوی (روانی) جرم کلاهبرداری از طریق سرمایه‌گذاری در بورس

رکن معنوی به این معنی است که شخص مجرم در این فرض کلاهبردار، با انجام رفتار و اعمال مجرمانه قصد و سوءنیت ضرر رساندن به اشخاص را داشته باشد و باید این قصد نزد دادگاه محرز گردد.

به طور مثال شخصی که با معرفی خود به عنوان کارگزار بورس، سرمایه و اموال افراد مختلف را می‌گیرد و سپس از کشور خارج می‌شود، موجب ضرر مالی به افراد شده است و در نتیجه قصد ضرر محقق می‌گردد. کلاهبرداری سرمایه گذاری در بورس

شیوه‌های کلاهبرداری از طریق سرمایه‌گذاری در بورس

با توجه به اینکه در بورس تضمینی برای کسب سود وجود ندارد، بستر برای کلاهبرداری افراد سودجو و کلاهبردار فراهم می‌باشد.

اشخاصی که با سوء استفاده از عدم آگاهی افراد، سرمایه آنها را برای خود برمی‌دارند.

در ادامه به بررسی چند مورد کلاهبرداری از طریق سرمایه‌گذاری در بورس خواهیم پرداخت.

یکی از شیوه‌های کلاهبرداری از طریق بورس به همین علت است، چون سود مشخصی وجود ندارد، هر شخصی ممکن است، با وعده سودآوری بالا در مدت زمان کوتاه، قصد فریب افراد را داشته باشد.

نوعی دیگر از کلاهبرداری از طریق سرمایه‌گذاری در بورس، فرضی است که در آن کارگزار بورس با سوء استفاده از اطلاعات مشتریان خود، اقدام به انجام معامله می‌کند، چرا که افزایش تقاضا نسبت به یک سهم، موجب افزایش نرخ سهم می‌شود.

همچنین دریافت کدهای بورسی سایر اشخاص و کسب سودهای کلان پدیده جدیدی است با استفاده از کدهای بورسی دیگران یا اطلاعات و مدارک هویتی دیگران نیز نوعی کلاهبرداری از طریق بازار بورس می‌باشد.
مواد قانونی مربوط به جرایم بورسی، چه مواردی می‌باشند: کلاهبرداری سرمایه گذاری در بورس

قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران

ماده 46:
اشخاص زیر به حبس تعزیری از سه ماه تا یکسال یا به جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر سود به دست آمده یا زیان متحمل نشده یا هر دو مجازات محکوم خواهند شد:

بند یک:
هر شخصی که اطلاعات نهانی مربوط به اوراق بهادار موضوع این قانون را که حسب وظیفه در اختیار وی قرار گرفته به نحوی از انحاء ( به هر شیوه‌ای) به ضرر دیگران یا به نفع خود یا به نفع اشخاصی که از طرف آنها به هر عنوان نمایندگی داشته باشند، قبل از انتشار عمومی، مورد استفاده قرار دهد و یا موجبات افشاء و انتشار آنها را در غیر موارد مقرر فراهم نماید.

بند دو:
هر شخصی که با استفاده از اطلاعات نهانی به معاملات اوراق بهادار مبادرت نماید.

بند سه:
هر شخصی که اقدامات وی منجر به ایجاد ظاهری گمراه کننده از روند معاملات اوراق بهادار یا ایجاد قیمت‌های کاذب و یا اغوای اشخاص به انجام معاملات اوراق بهادار شود.

بند چهار:
هر شخصی که بدون رعایت مقررات این قانون اقدام به انتشار آگهی یا اعلامیه پذیره نویسی به منظور عرضه عمومی اوراق بهادار نماید.

ماده47:
اشخاصی که اطلاعات خلاف واقع یا مستندات جعلی را به سازمان و یا بورس ارائه نمایند یا تصدیق کنند و یا اطلاعات، اسناد و یا مدارک جعلی را در تهیه گزارش‌های موضوع این قانون مورد استفاده قرار دهند.

به مجازاتهای مقرر در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵/۳/۶ محکوم خواهند شد.

ماده 48:
کارگزار، کارگزار / معامله‌گر، بازار گردان و مشاور سرمایه گذاری که اسرار اشخاصی را که برحسب وظیفه از آنها مطلع شده یا در اختیار وی قرار دارد، بدون مجوز افشاء نماید، به مجازاتهای مقرر در ماده (۶۴۸) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵/۳/۶ محکوم خواهد شد.

ماده چهل و نه:
اشخاص زیر به حبس تعزیری از یک ماه تا شش ماه یا جزای نقدی معادل یک تا سه برابر سود به دست آمده یا زیان متحمل نشده یا هر دو مجازات محکوم خواهند شد:

بند یک:
هر شخصی که بدون رعایت مقررات این قانون تحت هر عنوان به فعالیت‌هایی از قبیل کارگزاری، کارگزار / معامله‌گری، یا بازار گردانی که مستلزم اخذ مجوز است مبادرت نماید یا خود را تحت هر یک از عناوین مزبور معرفی کند. کلاهبرداری سرمایه گذاری در بور

بند دو:
هر شخصی که به موجب این قانون مکلف به ارائه تمام یا قسمتی از اطلاعات، اسناد و یا مدارک مهم به سازمان و یا بورس مربوط بوده و از انجام آن خودداری کند.

بند سه:
هر شخصی که مسئول تهیه اسناد، مدارک، اطلاعات، بیانیه ثبت یا اعلامیه پذیره نویسی و امثال آنها جهت ارائه به سازمان می‌باشد.

همچنین هر شحصی که مسئولیت بررسی و اظهار نظر یا تهیه گزارش مالی، فنی یا اقتصادی یا هرگونه تصدیق مستندات و اطلاعات مذکور را بر عهده دارد و در اجرای وظایف محوله از مقررات این قانون تخلف نماید.

بند چهار:
هر شخصی که عالما (با علم و آگاهی) و عامدا (باقصد) هرگونه اطلاعات، اسناد، مدارک یا گزارش‌های خلاف واقع مربوط به اوراق بهادار را به هر نحو مورد سوء استفاده قرار دهد.

ماده پنجاه:
کارگزار، کارگزار / معامله‌گر یا بازار گردانی که اوراق بهادار و وجوهی را که برای انجام معامله به وی سپرده شده و وی موظف به نگهداری آن در حسابهای جداگانه است، برخلاف مقررات و به نفع خود یا دیگران مورد استفاده قرار دهد، به مجازات‌های مقرر در ماده (۶۷۴) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵/۳/۶ محکوم خواهد شد. کلاهبرداری سرمایه گذاری در بورس

وکیل تخصصی کلاهبرداری از طریق سرمایه‌گذاری در بورس

دریافت مشاوره برای جرم کلاهبرداری از طریق سرمایه‌گذاری در بورس، باعث می‌شود که از روند رسیدگی به جرم انجام شده و همچنین مواد و مستندات قانونی مربوط به آن جرم آگاهی پیدا کنید.

همچنین باعث جلوگیری از ضرر بیشتر و احقاق حق زائل شده می‌گردد.

به همین دلیل موسسه حقوقی مهر پارسیان، با مدیریت وکیل پایه یک دادگستری، دکتر محمد رضا مهری، که دارای وکلای متخصص و متبحر در زمینه کلاهبرداری از طریق سرمایه‌گذاری در بورس، می‌باشد به شما مخاطبان گرامی معرفی می‌گردد.

مجازات کارگزار بورس بدون مجوز چیست؟

مجازات کارگزاری بورس بدون مجوز حبس یا جزای نقدی یا هر دو خواهد بود.

آیا نداشتن مجوز کارگزاری کلاهبرداری است؟

صرف نداشتن مجوز کارگزاری موجب تحقق جرم کلاهبرداری نیست اما چنانچه منجر به فریب سایر افراد و بردن اموال آنها شود با وجود سایر شرایط موجب تحقق جرم کلاهبرداری خواهد شد.

کلاهبرداری سرمایه گذاری در بورس

نشانی دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9و10

تلفن‌های تماس ثابت با دفتر وکیل آنلاین در تهران

تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات
ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل پایه یک

ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل پایه یک جرایم اقتصادی

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.
حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.
دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی وکیل محمد رضا مهری
دفتر وکالت مجازی وکیل آنلاین در ایران خدمات زیر را ارائه خواهد نمود.
مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز.
مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی جرایئم اقتصادی
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل.
خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران.
خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی.
معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران.
بهترین وکیل کیفری تهران
بهترین وکیل ملکی تهران
بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
بهترین وکیل خانواده تهران
بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر
بهترین وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور
بهترین وکیل فرجام خواهی

کلاهبرداری سرمایه گذاری در بورس کلاهبرداری سرمایه گذاری در بورس کلاهبرداری سرمایه گذاری در بورس کلاهبرداری سرمایه گذاری در بورس کلاهبرداری سرمایه گذاری در بورس کلاهبرداری سرمایه گذاری در بورس کلاهبرداری سرمایه گذاری در بورس کلاهبرداری سرمایه گذاری در بورس کلاهبرداری سرمایه گذاری در بورس کلاهبرداری سرمایه گذاری در بورس کلاهبرداری سرمایه گذاری در بورس

مالک بورس نیویورک: بیت کوین می‌تواند اولین پول جهانی باشد !

مالک بورس نیویورک: بیت کوین می‌تواند اولین پول جهانی باشد !

مدیر اجرایی شرکت ICE) Intercontinental Exchange) که مالک اصلی بزرگترین بازار بورس جهان یعنی بورس اوراق بهادار نیویورک است بر این اعتقاد است که بیت کوین پتانسیل تبدیل شدن به اولین ارز جهانی را دارد. او هچنین اذعان داشت مالکیت بورس نزدک که شرکت خود را به عنوان پشتوانه‌ای برای این برنامه بلند پروازانه قرار خواهد داد تا این مهم به واقعیت تبدیل شود.

شرکت آمریکایی ICE در حال راه‌اندازی یک پلتفرم جدید به نام Bakkt است که قصد دارد اتصالی بین وال استریت، مین استریت (اصطلاح محاوره ای است که برای اشاره به سرمایه گذاران فردی، کارکنان و اقتصاد کلی استفاده می شود) و پرچمدار ارز دیجیتال یعنی بیت کوین، ایجاد کند.

جفری اسپرچر (Jeffrey Sprecher) بنیان گذار و مدیر عامل ICE در گفتگویی توضیح داد که او معتقد است با تقویت زیر بنای پلتفرم Bakkt، بیت کوین می‌تواند تبدیل به ارزی برای پرداخت‌های جهانی شود.

مالک بورس نیویورک: بیت کوین می‌تواند اولین پول جهانی باشد !

اسپرچر گفت:

بیت کوین به میزان قابل توجهی گردش پول جهانی را ساده می‌کند و پتانسیل تبدیل شدن به اولین ارز جهانی را دارد.

طی این حرکت، شرکت ICE علاوه بر ارائه قراردادهای آتی بیت کوین به صورت فیزیکی، دارایی های ارز دیجیتال را به طور مستقیم نگه‌داری خواهد کرد. همچنین ICE به کسب‌ و کارهایی مثل استارباکس کمک خواهد کرد تا دارایی های دیجیتالی مثل بیت کوین را برای پرداخت های روزانه بپذیرند.

مالک بورس نیویورک: بیت کوین می‌تواند اولین پول جهانی باشد !

اگر این برنامه موفقیت آمیز باشد، بیت کوین را به جریان اصلی وارد خواهد کرد. به عقیده اسپرچر، این امر همچنین می‌تواند مدیران دارایی‌های سنتی را جذب سرمایه‌گذاران جوان کند. مدیران شرکت‌های سنتی علاقه ای به بیت کوین ندارند و از طرفی سرمایه‌گذاران جوان درباره محصولات سنتی مالی تردید دارند.

نسل هزاره به موسسات مالی سنتی اعتماد نمی‌کنند. برای کسب اعتماد آنها، بانک ها، کارگزاری‌ها و مدیران شرکت‌های دارایی می‌توانند از ارزی نظیر بیت کوین که نسل جدید به آن اعتقاد دارد، استفاده کنند. استفاده از ارزهای دیجیتال توسط کسب و کارها مثل بمب صدا می‌کند.

وی در ماه آوریل گفته بود:

در این حوزه گرایشی وجود دارد که ما نمی‌توانیم آن را در ذهن خود نادیده بگیریم، بنابراین من آن را مبالغه آمیز و عجیب نمی‌دانم. مردم به مردی به نام ساتوشی ناکاموتو که هیچ کس تا به حال او را ندیده است بیشتر از فدرال آمریکا ایمان دارند.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.