سرمایه گذاران بازنشستگی


نظام بازنشستگی در سوئد

نظام بازنشستگی سوئد شامل سه بخش است: حقوق بازنشستگی همگانی از دولت، حقوق بازنشستگی خدمتی از کارفرمای شما و یک پس انداز احتمالی توسط خود شما.

حقوق بازنشستگی همگانی بر اساس همه درآمدهای شما در طول زندگی است. هر سال که کار می کنید و مالیات می پردازید حقوق بازنشستگی همگانی کسب می کنید. همچنین از طریق چهار سال اول زندگی فرزند خود، صرفنظر از اینکه چه مدت مرخصی والدین داشته اید نیز پول فوق العاده به حساب بازنشستگی همگانی تان واریز می شود.

علاوه بر این مرخصی والدین، تحصیل با وام دانشجویی، انجام خدمت وظیفه (آموزش مقدماتی خدمت سربازی)، دریافت غرامت بیماری یا فعالیت یا دریافت غرامت بیکاری نیز از سوی دولت در حقوق بازنشستگی تان جبران می شود.

برای اکثریت قریب به اتفاق مردم هرچه بیشتر درآمد کسب کنند و دیرتر بازنشسته شوند حقوق بازنشستگی شان بیشتر می شود. روند بالا رفتن حقوق و دستمزد در سوئد و صندوق های مشاع پس انداز بازنشستگی که شما انتخاب کرده اید نیز روی حقوق بازنشستگی تان تأثیر می گذارد.

حقوق بازنشستگی همگانی شما که از سوی دولت پرداخت می شود توسط اداره بازنشستگی مدیریت و پرداخت می شود. حقوق بازنشستگی همگانی از بخش های مختلفی تشکیل می شود- حقوق بازنشستگی بر مبنای درآمد، پس انداز بازنشستگی و حقوق بازنشستگی تضمینی.

برای کسانی که در بین سال های 1938 و 1953 متولد شده اند فوق العاده بازنشستگی نیز در حقوق بازنشستگی همگانی شان شما گنجانده می شود. اگر شما در سال 1937 یا قبلا متولد شده اید حقوق بازنشستگی همگانی تان شامل فوق العاده بازنشستگی و حقوق بازنشستگی تضمینی احتمالی است. حقوق بازنشستگی همگانی مادام العمر پرداخت میشود.

اگر حقوق بازنشستگی تان پایین باشد فوق العاده مسکن و حمایت مالی معاش سالمندان نیز می تواند در بازنشستگی همگانی شما گنجانده شود.

اگر یک خویشاوند نزدیک فوت کند شما میتوانید حقوق بازنشستگی بازماندگان دریافت کنید که یک حمایت مالی بابت از دست دادن درآمد شما بعنوان بازمانده محسوب می شود.

بخش های مختلف نظام حقوق بازنشستگی

حقوق بازنشستگی بر مبنای درآمد (inkomstpension)

هر سال 16 درصد از درآمد مبنای بازنشستگی شما و سایر دریافتی های مشمول مالیات حقوق بازنشستگی بر مبنای درآمد اختصاص داده می شود.

درآمد مبنای بازنشستگی می تواند شامل انواع مختلفی از درآمدها باشد. درآمد مبنای بازنشستگی می تواند علاوه بر حقوق و دستمزد بعنوان مثال شامل درآمد حاصل از فعالیت های کسب و کار (خود اشتغالی)، پول والدین (föräldrapenning)، غرامت بیکاری (a-kassa) و بیماری یا فعالیت (sjukersättning eller aktivitetsersättning) باشد.

حقوق پس انداز بازنشستگی (premiepension)

هر سال 2,5 درصد از درآمد مبنای بازنشستگی و سایر دریافتی های مشمول مالیات شما به پس انداز بازنشستگی اختصاص داده می شود. سرمایه گذاری این پول ها با شماست که صندوق های مشاع (fond) انتخاب می کنید یا اجازه می دهید پول ها در صندوق مشاع منتخب دولتی بنام AP7 Såfa واریز شوند.

حقوق بازنشستگی تضمینی (garantipension)

اگر در طول زندگی درآمد چندانی نداشته باشید ممکن است از حق دریافت حقوق بازنشستگی تضمینی برخوردار باشید. این یک حفاظت اساسی است که در درجه نخست بر اساس میزان مبلغ حقوق بازنشستگی بر مبنای درآمد شما و مدت زمانی که در سوئد زندگی کرده اید تعیین می شود، ولی به وضعیت تأهل شما نیز بستگی دارد.

In Swedish – Pensionssystemet i Sverige Visa fördjupning In Swedish – Pensionssystemet i Sverige

Det svenska pensionssystemet består av tre delar: allmän pension från staten, tjänstepension från din arbetsgivare och ett eventuellt eget sparande.

Den allmänna pensionen grundas på alla dina inkomster genom livet. Varje år som du arbetar och betalar skatt tjänar du in till din allmänna pension. Du får även extra pengar insatta till din allmänna pension genom ditt barns fyra första levnadsår, oavsett eller hur länge du har varit föräldraledig.

Även om du är föräldraledig, studerar med studiemedel, gör plikttjänst (grundutbildningen inom värnplikt), har sjuk- eller aktivitetsersättning eller får arbetslöshetsersättning får du kompensation till din pension från staten.

För de allra flesta blir pensionen högre ju mer du tjänar och سرمایه گذاران بازنشستگی ju senare du väljer att gå i pension. Löneutvecklingen i Sverige och de premiepensionsfonder du valt påverkar också din pension.

Din allmänna pension som kommer från staten administreras och betalas ut av Pensionsmyndigheten. Den allmänna pensionen består av flera olika delar – inkomstpension, premiepension och garantipension.

För dig som är född mellan 1938-1953 kan tilläggspension också ingå i din allmänna pension. Är du född 1937 eller tidigare består din allmänna pension av tilläggspension och eventuell garantipension. Den allmänna pensionen betalas ut så länge man lever.

Om du har låg pension kan bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd också ingå i din allmänna pension.

Om en nära anhörig dör kan du få efterlevandepension som är ett ekonomiskt stöd för det inkomstbortfall det innebär för dig som efterlevande.

Pensionssystemets olika delar

Inkomstpension

Varje år avsätts 16 procent av din pensionsgrundande inkomst och andra skattepliktiga ersättningar till inkomstpensionen.

Den pensionsgrundande inkomsten kan bestå av flera typer av inkomster. Förutom lön kan pensionsgrundande inkomst bestå av tillexempel inkomst av näringsverksamhet (egenföretagare), föräldrapenning, arbetslöshetsersättning och sjuk- eller aktivitetsersättning.

Premiepension

Varje år avsätts 2,5 procent av din pensionsgrundande inkomst och andra skattepliktiga ersättningar till premiepensionen. Du väljer själv om du vill placera pengarna genom fondval eller om du låter pengarna ligga kvar i det statliga förvalet AP7 Såfa.

Garantipension

Har du haft litet eller ingen inkomst under livet kan du ha rätt att få garantipension. Det är ett grundskydd som baseras främst på hur stor din inkomstpension är och hur länge du bott i Sverige, men även ditt civilstånd.

سرمایه گذاران بازنشستگی

در بازدید مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری از فولاد اکسین مطرح شد: همدلی و جدیت سهامداران برای اجرای طرح توسعه فولاد سازی

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری با حضور در شرکت فولاد اکسین خوزستان بر لزوم همکاری و پیگیری ها برای تسریع در اجرای طرح توسعه فولاد سازی تاکید کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت فولاد اکسین امروز 22 تیر دکتر بازارنوی مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی و دکتر حسن تاجیک معاون سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی صندوق بازنشستگی کشوری در جلسه ای با حضور اعضا هیات مدیره و سرپرست مدیریت عامل شرکت که در سالن کنفرانس حوزه مدیریت برگزار شد، در جریان آخرین وضعیت این شرکت قرار گرفتند.

در ابتدای این جلسه امین آسیابان سرپرست شرکت فولاد اکسین ، در گزارشی جامع و کامل آخرین وضعیت شرکت در حوزه های مختلف را تشریح کرد و با اشاره به طرح توسعه فولاد سازی بر ضرورت اجرای این طرح برای تثبیت اکسین در جایگاه واقعی خود تاکید کرد.

دکتر انصاریان رئیس هیئت مدیره شرکت فولاد اکسین در ادامه این جلسه ضمن خیر مقدم به مهمانان ابراز امیدواری کرد تا با تمرکز بر زیرساختها شاهد روند پیشرفت و جهش تولید در فولاد اکسین باشیم.

در ادامه دکتر حسن تاجیک معاون سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی صندوق بازنشستگی کشوری با اشاره به تدوین سیاست های شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی در حوزه فولاد گفت : سیاست های صندوق بر این بوده که در شرکتهای فولادی زیر مجموعه وارد فاز فولاد سازی شویم و همین موجب شد موضوع طرح توسعه فولادسازی فولاد اکسین به تصویب برسد.

همچنین دکتر بازارنوی مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی اظهار کرد : مجموعه وزارت رفاه به عنوان سهامدار عمده فولاد اکسین از مجموعه این شرکت رضایت کامل داشته و فولاد اکسین به عنوان یکی از شرکتهای با ارزش در مجموعه وزارت رفاه شناخته میشود.

وی به اهمیت اجرای طرح توسعه فولادسازی در فولاد اکسین اشاره کرد و گفت : امیدواریم با همدلی سهامداران شاهد این باشیم که به زودی طرح فولادسازی در فولاد اکسین به اجرا در آید.

بیمه عمر و تشکیل سرمایه سامان

بیمه عمر و تشکیل سرمایه سامان 1401

چند سال دیگه میخواهید برای دخترتان جهیزیه عالی تهیه کنید . با کدام سرمایه؟
شایدم پسرتان از شما درخواست هزینه تحصیل یا هزینه ازدواج بکند، میخواهید مانند یک قهرمان برایش باشید و هزینه هایش را بپردازید . با کدام پول؟
روز اول که با همسرتان ازدواج کردید به او قول دادید که همواره در کنارش خواهید بود و سختی ها را برای هم سهل و آسان میکنید . تابحال برای قولی که دادید چه برنامه ریزی کردید؟
شایدم اصلا ازدواج نکردید، اشکالی نداره. چه برنامه ای برای جمع کردن یک سرمایه خوب دارید؟
تابحال فکر کردید اگر خدای نکرده برای شما اتفاقی بیفته، خانواده شما چطور امرار معاش می کنند؟
اگر اتفاقی بیفته که منجر به از کار افتادگی بشه، چطور هزینه های زندگیمون رو تامین میکنیم؟
. میدونستید که برای تمام این سوال ها یک راه حل هست؟

life-insurance

یک راه حل ساده!

شما میتونید از مبلغی که روزانه یا ماهیانه درآمد کسب می کنید، بخشی که معمولا نیاز ندارید یا صرف هزینه های غیر ضروری می کنید را به بیمه عمر سامان اختصاص بدید و در عوض خیالتون راحت باشه که پول شما به طور منظم براتون سرمایه گذاری میشه. مهم تر اینکه اگه خدای نکرده زندگی دگرگون بشه و اتفاق ناگواری مثل فوت، نقص، عضو، ازکار افتادگی و یا بیماری های خاص اتفاق بیفته، بیمه سامان وارد عمل میشه و نه تنها مبلغ سرمایه گذاری شده و سود ها رو پرداخت می کنه بلکه مبلغی هم به عنوان سرمایه میده تا مشکلات مالی رو پوشش بدیم.


«بیمه عمر و تشکیل سرمایه سامان»

life-insurance: اندوخته صندوق

بخش اول: اندوخته صندوق

یکی از اصلی ترین مزایای بیمه عمر، اندوخته صندوق است. درواقع بیمه عمر بیمه نامه ای است که شما با پرداخت مبلغی به انتخاب خود سالیانه به بیمه سامان پرداخت می کنید که بیمه سامان بخشی از آن را بابت هزینه پوشش های بیمه ای برداشته و مابقی را در حسابی به اسم اندوخته صندوق برایمان سرمایه گذاری میکند.
خوب سرمایه گذاری باید سود هم داشته باشد، بیمه سامان دقیقا همین کار را میکند. طی چند سال گذشته بیمه سامان بین 16.5 تا 45 درصد در همین سرمایه گذاری ها روی اندوخته های بیمه عمر پرداخت کرده است.
مبلغ این سودها به اندوخته صندوق اضافه شده و سالهای بعد با جمع این مبالغ و حق بیمه های سال های بعد سرمایه گذاری شده و باعث میشه که به این اندوخته ها اصطلاحا سود مرکب تعلق بگیره و این اندوخته ها به صورت تصاعدی اضافه بشوند.

خوب حالا با این مبلغ اندوخته صندوق چه کار میشه کرد؟

از ابتدای سال دوم به بعد میشه از مبلغ اندوخته صندوق برداشت کرد. (هر چند که سرمایه گذاری بلندمدت است و برداشت در سال های اول توصیه نمیشه) اگر هم نخواستیم برداشت کنیم، قابلیت این را دارد که به اندازه ۹۰ درصد اندوخته صندوق از بیمه سامان وام دریافت کنیم.
اگر به اندوخته صندوق خود دست نزنیم هم میتونیم در پایان مدت آن را به صورت یکجا دریافت کنیم یا اینکه با بیمه سامان توافق کرده و مبلغ اندوخته را به صورت مستمری دریافت کنیم.
این امکان هم برای ما هست که برای مقابله با تورم سالیانه، سالانه درصدی را اضافه تر پرداخت کنیم که تورم را پوشش بدهیم. (بطور مثال اگر حق بیمه سال اول را دوازده میلیون تومان انتخاب کردیم، سال به سال ۱۰ درصد نسبت به سال قبل بیشتر پرداخت کنیم)
اندوخته ای که تا اینجا برایتان توضیح دادم، در هر صورتی پرداخت می شود، اگر بیمه شده سالم باشد یا خدای نکرده اتفاقی برایش افتاده باشد.

life-insurance: پوشش های بیمه ای

بخش دوم: پوشش های بیمه ای (توضیح با یک مثال):

اما اینجا ما یک سری پوشش های بیمه ای هم داریم که در طول مدتی که بیمه نامه معتبر هست وجود دارد که با یک مثال برایتان تشریح می کنیم:
مثلاً اگر شخصی برای سال اول حق بیمه 12 میلیون تومان را انتخاب کند، از همان ابتدای قرارداد 300 میلیون تومان سرمایه فوت دارد. به این معنی که اگر خدای نکرده بر اثر هر عاملی فوت کند، بیمه سامان 300 میلیون تومان به علاوه اندوخته صندوق به شخص یا اشخاصی می دهد که به عنوان ذینفع بیمه نامه مشخص شده اند.
حالا اگر شخص بر اثر حادثه فوت کرد به جای آن، یک میلیارد و دویست میلیون بعلاوه اندوخته صندوق پرداخت می شود.
اگر شخصی بر اثر حادثه و به صورت دائم از کار افتاده شد، بیمه سامان 300 میلیون تومان به خود شخص به عنوان سرمایه ازکار افتادگی به شخص پرداخت می کند.
شخصی که از کار افتاده شده، به مدت ۱۰ سال هم از پرداخت حق بیمه معاف شده و حق بیمه اش را بیمه سامان پرداخت می کند! همین شخص ۲ برابر حق بیمه سالیانه خود را به صورت مستمری از بیمه سامان به صورت جداگانه هم دریافت می کند!!
یک پوشش فوق العاده هم وجود دارد به نام امراض خاص. بیمه سامان در این زمینه طرح های متنوعی به نام های پایه، آسایش و ممتاز دارد که نهایتاً تا 30 بیماری را پوشش می دهد. این ها بیماری هایی هستند که به اصطلاح صعب العلاج گفته می شوند و تا سقف 200 میلیون تومان به بیمه شده ای که به آن ها مبتلا شده قابل پرداخت هستند.

چگونه بیمه عمر سامان را تهیه کنم؟

برای مشاوره رایگان و خرید بیمه عمر و تشکیل سرمایه سامان فرم زیر را سرمایه گذاران بازنشستگی تکمیل و ارسال نمایید:

بیمه عمر و تشکیل سرمایه سامان 1401

این بود یک توضیح ساده از بیمه عمر و تشکیل سرمایه سامان

حالا یکبار دیگه به صورت تیتر شده مزایای بیمه عمر سامان را برایتان می آوریم:

۱- محدودیت سنی برای بیمه شدن وجود ندارد و تمام افراد زیر 80 سال از بدو تولد می توانند تحت پوشش این نوع بیمه عمر باشند.
۲- سود سرمایه گذاری در این نوع بیمه نامه باتوجه به میزان ریسک پذیری شما متفاوت است که تعیین ریسک آن هم توسط خودتان مشخص خواهد شد.
۳- می توانید برای اینکه چند سال بعد پول دریافتی تان ارزش خود را حفظ کرده باشد سالانه مبلغی را به حق بیمه خود اضافه کنید تا تورم نیز پوشش داده شود.
۴- این نوع بیمه کاملا انعطاف پذیر است و امکان افزایش و یا کاهش حق بیمه هر سال وجود دارد.
۵- در صورتی که سالی مشکل مالی شدید داشتید و قادر به پرداخت حق بیمه خود نبودید امکان پرداخت حق بیمه از محل اندوخته شما وجود دارد!
۶- از سال دوم صدور بیمه نامه امکان برداشت از حساب اندوخته برای شما میسر است.
۷- اگر خارج از طرح بیمه نامه خود پولی داشتید که میخواهید به اندوخته خود اضافه کنید، می توانید در هر زمان واریز کنید و اندوخته خود را ارتقا دهید. به این روش تعدیل اندوخته گفته می شود که بسیار هم ساده هست، اما در عین سادگی بسیار در بازدهی سرمایه گذاری شما موثر است.
۸- شما می توانید از سال دوم صدور بیمه نامه به بعد به اندازه ارزش اندوخته صندوق خود وام دریافت کنید که بهره این وام به نسبت بهره بانکی بسیار مناسب است.
۹- شما بعد از اتمام مدت بیمه می توانید اندوخته صندوق خود را به صورت مستمری بازنشستگی دریافت کنید و اندوخته صندوق خود را کماکان در سبد سرمایه گذاری حفظ کنید.
۱۰- در صورتی که بیمه شده بر اثر حادثه ای دچار از کار افتادگی دائم شود بیمه سامان معادل ۱۰۰٪ سرمایه فوت را به شخص پرداخت می کند تا بتواند تاحدودی جوابگوی هزینه های شخص باشد.
۱۱- امکان دارد که در سالهای بعد بیمه سامان طرح های جدیدی به پوشش های بیمه عمر و سرمایه اضافه کند که در صورتی که شما مایل باشید می توانید این پوشش های جدید را با دریافت الحاقیه، به بیمه نامه عمر خود اضافه کنید.
۱۲- کلیه بیمه گذاران از پرداخت مالیات سرمایه بیمه معاف هستند.
۱۳- در صورتی که بیمه گذار یعنی شخصی که حق بیمه را پرداخت می کند دچار از کارافتادگی کامل شود به طوری که نتواند به شغل و تخصص خود بپردازد بیمه سامان متعهد به پرداخت حق بیمه این بیمه گذار به مدت ۱۰ سال بر اساس آخرین مبلغ پرداختی شخص می شود.
۱۴- برای سهولت در صدور بیمه نامه ها، شرکت بیمه سامان تا سرمایه های مشخصی، آزمایش پزشکی قبل از صدور را حذف کرده است. و بیمه نامه را در کمتر از دو روز صادر می کند.
۱۵- در صورت فوت بیمه شده به صورت طبیعی سرمایه فوت به بازماندگان یا ذینفع پرداخت می گردد که در صورتی که فوت شخص بر اثر حادثه باشد چهار برابر سرمایه فوت پرداخت می شود.

شاید شما بخواهید شرح کامل شرایط و مفاد بیمه عمر و تشکیل سرمایه سامان را هم بخوانید:

چگونه بیمه عمر سامان را تهیه کنم؟

برای مشاوره رایگان و خرید بیمه عمر و تشکیل سرمایه سامان فرم زیر را تکمیل و ارسال نمایید:

بازنشستگی کوتاه مدت بیمه ایران

بیمه بازنشستگی کوتاه مدت

دوست عزیز سلام، معمولا سوالات زیادی از گروه ما میشه که بیمه عمر و بازنشستگی کوتاه مدت ایران شرایطش چیه؟ یا چجوری میتونیم 10 ساله بازنشسته شویم؟ یا برای بازنشستگی کوتاه مدت چه مبلغی باید پرداخت کنیم؟ خیلی جاها هم میبینیم تبلیغ کردند که با پرداخت 10 قسط بازنشسته شوید. به همین دلیل تصمیم گرفتیم اطلاعات دقیق در مورد بازنشسستگی کوتاه مدت شرکت بیمه ایران در اختیار شما بگذاریم که شما بهترین تصمیم رو برای آینده مالی و مدیرییت آن بگیرید.

بیمه عمر و بازنشستگی کوتاه مدت بیمه ایران

خب فک میکنم کمو بیش در مورد بیمه عمر و بازنشستگی اطلاعات دارید و میدونیم که در بیمه های عمر و بازنشستگی ، شخصی که بیمه میشه مبلغی رو تحت عنوان حق بیمه به حسابی که برای او در بیمه ایران باز شده واریز می کنه و از مزایای بازنشستگی این شرکت برخوردار میشه. در مورد بیمه های عمر و بازنشستگی کوتاه مدت همین اول صحبت باید بکم بهتون، که به دلیل اینکه شرایط خاص خودشو داره بهتر از یک مشاوره حرفه ای برخودار بشد که بیمه ایران هم بتونه بازنشستگی بهتون پرداخت کنه که جوابگوی شرایط اقتصادی آینده شما باشه که در ادامه اطلاعات دقیقتری در اختیارتون میزاریم.

مزایای بیمه عمر و بازنشستگی کوتاه مدت بیمه ایران

بیمه بازنشستگی

مزایای بیمه بازنشستگی کوتاه مدت بیمه ایران رو میشه از دو جهت مورد برسی قرار داد، اول از جهت مزایای سرمایه گذاری و دوم پوشش های بیمه ای که در ادامه به آنها پرداختیم.

سرمایه گذاری

 • دریافت مستمری مادام العمر
 • امکان برداشت از اندوخته در مدت قرارداد
 • امکان دریافت وام در مدت زمان قرارداد
 • واریز سود تضمین و پیشبینی از سال اول قرارداد توسط بیمه ایران
 • امکان تغییر در مبالغ پرداختی در هر سال مالی
 • امکان دریافت اندوخته به صورت یکجا در پایان قررداد

پوشش های بیمه ای

 • پوشش غرامت فوت عادی تا 500 ملیون تومان
 • پوشش غرامت فوت حادثی تا 2 میلیارد تومان
 • پوشش از ازکارافتادگی جزئی
 • پوشش از کار افتادگی کامل بیمه نامه

نکته: در پوشش از کار افتادگی کامل بیمه به فرد از کار افتاده شده حقوق ماهانه پرداخت میکند و حق بیمه فرد رو نیز به جای او تا پایان قرارداد پرداخت میکند.

 • پوشش هزینه پزشکی برای بیمارستان
 • امراض خاص(جراحی قلب باز، سکته قلبی، سکنه مغزی، پیوند اعضای اصلی بدن)
 • سرطان

موارد موثر در سرمایه گذاران بازنشستگی بازنشستگی کوتاه مدت بیمه ایران

موارد موثر در بیمه بازنشستگی

موارد موثر در بیمه بازنشستگی

سن بیمه شده: در بیمه های عمر بازنشستگی کوتاه مدت سن بیمه شده نقش مهمی در میزان بازنشستگی بیمه شدگان ایفا میکند. هر فردی بر اساس سن خود پرداختی متناسب با شرایط خودشو انجام میده.

حق بیمه واریزی: شاید این سوال پرتکرارترین سوال از نمایندگان بیمه باشه که چه مبلغی پرداخت کنیم که 10 ساله بازنشسته بشیم؟ مهمترین بخش داستان ما همینه که با توجه به شرایط قرارداد امکان پرداخت هر مبلغی برای بیمه عمر و بازنشستگی کوتاه مدت هست اما میزان دریافتی بیمه شده بر اساس همین مبالغ پرداختی میباشد.

نکته مهم بیمه عمر و بازنشستگی

ویژگی بیمه کودک و نوجوان

ویژگی بیمه کودک و نوجوان

معمولا رویه کار بیمه ها به این شکل هست که برای شخصی که میخواد بیمه عمر و بازنشستگی انجام بده مشخص میکنند شما این مبلغو پرداخت کن فلان مبلغ بازنشستگی شما میشه، ولی از نظرما این رویه د رست نیست، دوستان در این بیمه شما باید برای شرکت بیمه مشخص کنید که به چه مبلغی در دوران بازنشستگی نیاز دارید و طبق نیاز شما حق بیمه متناسب با قرارداد بیمه شده رو محاسبه کنیم.

دوستان با توجه به شرایط حال حاظر برای مثال برای قرارداد های 12 ساله امکان دریافت مبلغ بازنشستگی از 4 ملیون تومان ماهیانه تا 20 ملیون ماهیانه است، اما باز هم امکان تغیر در مدت قرارداد نیز هست که تیم بیمه ایرانی اطلاعات دقیقی در این رابطه در اختیار شما خواهند گذاشت

مراحل ثبت نام بیمه بازنشستگی کوتاه مدت بیمه ایران

بیمه بازنشستگی ایران

بیمه بازنشستگی ایران

آشنایی با بیمه عمر: در بیمه های بازنشستگی کوتاه مدت بهتره اول از تمامی شرایط و قوانینش اطلاع کامل به دست بیاریم و بعد دست به اقدام برای باز کردن این حساب بزنیم، گروه ما سعی کرد اطلاعات اولیه این طرح بیمه ای رو هر چند کم در اختیارتون بگذاره.

تکمیل فرم ثبت نام: دوست عزیزشما میتونید به صورت آنلاین از طریق فرم زیر اقدام به ثبت اولیه و ارتباط با کارشناسان بیمه ایرانی نمایید.

نهایی کردن قرارداد: بعد از تکمیل فرم کارشناسان ما جهت ثبت نهایی و تکمیل اطلاعات با شما ارتباط میگیرند و بیمه بازنشستگی کوتاه مدت شما در شرکت سهامی بیمه ایران ثبت خواهد شد.

مزایای استفاده از خدمات وب سایت بیمه ایرانی

بیمه ایرانی

ارتباط با بیمه ایرانی

همراه گرامی شرکت ها و نمایندگی های زیادی هستند که خدمات بیمه بازنشستگی رو ارائه میکنند ، اما اگر به دنبال حرفه ای ترین و بروز ترین خدمات هستی بیمه ایرانی رو دنبال کن. این وب سایت نمایندگی رسمی شرکت سهامی بیمه ایران است و خدمات این شرکت بزرگ رو به به مردم ایران زمین ارائه میکند.

تاثیر تحریم بر صنعت پتروشیمی در سرمایه گذاری های صندوق بازنشستگی کشوری

مطالعه بازار جهانی صنعت پتروشیمی، جایگاه ایران و تاثیر تحریم‌ها به منظور بررسی سرمایه‌گذاری‌های صندوق بازنشستگی کشوری

موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا سید رضا میرنظامی ۱۵ آبان ۱۴۰۰

تاثیر تحریم بر صنعت پتروشیمی در سرمایه گذاری های صندوق بازنشستگی کشوری

حدود ۷۰ درصد از دارائی صنعت پتروشیمی در دست بخش عمومی شامل صندوق‌ های بازنشستگی و بنیادها و سهام عدالت است. صندوق بازنشستگی کشوری در ۱۴ مجتمع پتروشیمی سهامدار است که بیش از ۵۰% از سرمایه‌گذاری‌های این صندوق را تشکیل می‌دهد. در سال‌های اخیر با تشدید و گسترش دامنه و تعمیق تحریم‌ها علیه ایران، صنعت پتروشیمی با محدودیت‌ های بی‌سابقه‌ ای مواجه شده است. تاثیر این تحریم‌ها بر مولفه‌ های با اهمیت صنعت پتروشیمی شامل تامین مالی، تامین خوراک، دانش فنی و کاتالیست، صادرات محصولات، حمل‌ و نقل و تراکنش‌ های بانکی است.

کلیدواژه: صندوق بازنشستگی، پتروشیمی، تحریم، سرمایه‌گذاری

ضرورت و اهداف پژوهش

پورتفوی صندوق بازنشستگی شامل ۱۴ مجتمع پتروشیمی است. بررسی پورتفوی صندوق بازنشستگی از حیث محصولات تولیدی و صادراتی نشان می‌دهد که پتروشیمی‌ های جم، فن‌ آوران، خارک و شازند بیشترین تاثیر را در سبد سرمایه‌ گذاری صندوق بازنشستگی دارند. به طوری‌ که ۸۵ درصد سود خالص صندوق بازنشستگی از پتروشیمی‌ ها، از این ۴ پتروشیمی به دست آمده و به علاوه ۴۷ درصد کل تولیدات و ۴۴ درصد از درآمدهای صادراتی پتروشیمی‌ های پورتفوی صندوق را تشکیل می‌دهند. از این منظر، بررسی روندهای کلان حاکم بر این شرکت‌ ها، محصولات صادراتی آن ها، وضعیت بازار جهانی این محصولات، دورنمای تجاری محصولات در دنیا و بررسی برنامه‌ های آتی صنعت پتروشیمی ایران، مفید خواهد بود. باتوجه به اینکه در بین محصولات تولیدی پتروشیمی‌های بیان‌ شده، متانول و پلیمرها بیشترین تاثیر را دارند، این محصولات به صورت تخصصی بررسی می‌شود. همچنین، تاثیر تحریم‌ های صادارات متانول بر پورتفوی صندوق بازنشستگی نیز مطالعه می‌گردد.

روش‌شناسی پژوهش

روش مورد استفاده در این بررسی، کیفی و گروه تمرکزی(Focus Group) از طریق مصاحبه با مدیران با تجربه فنی، حقوقی، بازرگانی، مالی و فعالان در بازارهای جهانی پتروشیمی است. در این راستا، در فصل اول، به صورت تفصیلی، بررسی پورتفوی سرمایه‌ گذاری صندوق بازنشستگی کشوری در شرکت‌های پتروشیمی، شاخص‌ های عمده صنایع پتروشیمی در دنیا و جایگاه ایران در تقسیم کار جهانی صنعت پتروشیمی انجام داده شده است. با توجه به تاثیر زیاد دو محصول متانول و زنجیره اتیلن در پورتفوی صندوق بازنشستگی، در فصل‌های دوم و سوم، روندهای کلان حاکم بر این محصولات، بازیگران جهانی و داخلی و همچنین پیش‌بینی‌ ها از آینده بازار این محصولات به صورت تفصیلی بررسی شد. درنهایت، در فصل پایانی با مرور تحریم‌های مستقیم و غیرمستقیم مرتبط با صنعت پتروشیمی ایران، تأثیر این تحریم‌ها بر مولفه‌ های با اهمیت صنعت پتروشیمی شامل تامین مالی، تامین خوراک، دانش فنی و کاتالیست، صادرات محصولات، حمل‌ و نقل و تراکنش‌ های بانکی با تمرکز بر پتروشیمی‌ های صندوق بازنشستگی مورد بررسی قرار می‌گیرد. سپس تاثیر نهایی افزایش هزینه‌ های ناشی از تحریم بر سود بالقوه صندوق بازنشستگی کشوری، در سه سناریو محاسبه شده است.

محورهای اصلی تحریم صنعت پتروشیمی

به‌ طور کلی در حوزه پتروشیمی ۵ محور اصلی برای اعمال تحریم‌ها علیه کشور وجود دارد. تحریم صادرات محصولات پتروشیمی (تحریم فروش محصول)، تحریم مالی و بانکی برای تراکنش‌های مربوط به صادرات محصولات، تحریم کشتیرانی و بیمه حمل‌ و نقل، تحریم دانش فنی، تجهیزات و کاتالیست‌ ها و تحریم تامین مالی و سرمایه‌ گذاری در ایجاد یا توسعه واحدهای پتروشیمی . نکته قابل ذکر آنکه تاثیرگذاری بر جریان اقتصادی کشور از طریق محورهای اشاره شده مختص صنعت پتروشیمی نبوده و برای مثال تحریم شبکه بانکی و بانک مرکزی اعم از تحریم فعالیت‌ های مالی مربوط به صنعت پتروشیمی است.

ردیابی آثار تحریم‌ های اعمال شده بر صنعت پتروشیمی، نشان می‌دهد که ۷ مولفه کسب‌وکار این صنعت از تحریم‌ها اثرپذیر هستند. بازه زمانی اثرگذاری تحریم‌های اعمال‌ شده بر هر یک از این مؤلفه‌ها و در نهایت تأثیر تحریم بر سود صندوق بازنشستگی، بر اساس تحلیل محتوای مصاحبه‌ های انجام‌شده با فعالان صنعت و همچنین بررسی صورت‌ های مالی شرکت‌های پتروشیمی وابسته به صندوق بازنشستگی تعیین گردید. به این ترتیب، تامین مالی پروژه‌ های توسعه‌ای، تامین خوراک و تامین دانش فنی در میان‌مدت، و تامین کاتالیست، صادرات محصول، حمل‌ و نقل و تراکنش‌های بانکی در کوتاه‌ مدت تاثیرپذیر هستند.

راهکارهای کاهش آسیب‌های تحریمی برای صندوق بازنشستگی

مولفه‌ های تحریم‌ پذیر، در نهایت خود را در قالب کاهش درآمدها و یا افزایش هزینه‌ های شرکت‌ ها نشان می‌دهند. از این‌ رو در این بخش، راهکارهای ممکن و قابل‌اجرا برای گریز از تحریم‌ ها و کاهش آثار منفی آن بر جریان مالی صندوق بازنشستگی مورد بررسی قرار می‌گیرد .

راهکارهای ضدتحریمی در تامین مالی: با توجه به نتایج مطالعات، در شرایط فعلی سه گزینه تامین مالی از طریق آورده نقدی سهامداران، انتشار اوراق و ایجاد صندوق پروژه خصوصی، برای تکمیل دو طرح اصلی صندوق بازنشستگی، پتروشیمی جم و پروزه اوره-آمونیاک مسجد سلیمان، پیشنهاد می‌شود

راهکارهای ضدتحریمی در تامین دانش فنی و کاتالیست: با توجه به ظرفیت‌های ایجاد شده، به ویژه در حوزه کاتالیست و طرح‌ های عمده کشور مانند متانول و الفین‌ها، می‌توان به منابع داخلی اتکا کرد. البته این موضوع در خصوص طرح‌ های پایین‌دستی صادق نبوده و راهبرد اصلی در این طرح‌ ها همچنان خرید فناوری است. همچنین، تعریف یک بستر همکاری هلدینگ‌های بازنشستگی کشوری با شرکت‌ های داخلی توانمند در حوزه کاتالیست برای تامین این ماده حیاتی طرح‌ های بالادستی، ضرورت دارد.

راهکارهای ضدتحریمی در صادرات فرآورده‌ها: تمرکز بر بازار ترکیه به عنوان بزرگترین بازار پتروشیمی همسایه، باید با سیاست‌های حمایتی دولت از جمله حمایت‌های تعرفه‌ ای و لجستیکی، همراه باشد. همچنین، استفاده مجدد از ظرفیت شرکت‌ های تراستی‌ با قید هماهنگی داخلی و اقدام یکپارچه اما در قالب شرکت‌ های متنوع، یک گزینه تجربه‌ شده برای صادرات محصولات به کشورهای مقصد است.

راهکارهای ضدتحریمی در سرمایه گذاران بازنشستگی حم لونقل محصولات: با توجه به هزینه‌های حمل‌ونقل فعلی، دو سناریوی حمل با کشتی‌های چارتری خارجی و خرید کشتی و حمل با این تانکرها صورت گرفت. بر اساس محاسبات واقع‌ گرایانه انجام‌شده، با حفظ شرایط تحریم، اقدام به خرید تانکرهای شیمیایی و صادرات محصول با کشتی‌ های داخلی پیشنهاد می‌شود. این طرح به سرمایه‌گذاری ۱.۲ میلیارد دلاری نیاز دارد. با فرض فروش تمام کشتی‌ های در اختیار طی ۵ سال آتی، چیزی در حدود ۰.۵ میلیارد دلار صرفه‌جویی ارزی برای پتروشیمی‌های این حوزه ازجمله شرکت‌های در اختیار صندوق بازنشستگی حاصل خواهد شد.

راهکارهای ضدتحریمی در تبادلات مالی و بانکی: اصلی‌ترین راهکارهای آزمون‌شده در حوزه مبادلات بانکی، سه روش بانک‌های ثالث خطرپذیر، فلزات گران‌ بها و ایجاد و تقویت شرکت‌های تراستی هستند. اما در استفاده مجدد از این راهکارها باید الزامات و اقتضائاتی را در نظر گرفت. علاوه بر این، استفاده از اتاق پایاپای مانند بلاک‌چین و رمزارزهای مبتنی بر آن نیز پیشنهاد می‌گردد.

جمع بندی

با توجه به اهمیت صنعت پتروشیمی در سرمایه‌ گذاری‌ های صندوق بازنشستگی کشوری، تاثیر تحریم بر این صنعت بررسی گردید. به این منظور، راهبرد های کوتاه‌ مدت و میان‌ مدت این صنعت از سوی بازیگران آن از جمله صندوق بازنشستگی کشوری مبتنی بر رصد رفتار بازیگران و در عین حال مواجه اصولی و هدفمند با محورهای تاثیر پذیر از تحریم این صنعت، ترسیم شد. با شناسایی مولفه‌ های تحریم‌ پذیر این صنعت، و بررسی راهکارهای سرمایه گذاران بازنشستگی سرمایه گذاران بازنشستگی پیشین، مجموعه‌ای از راهکارها برای هر مولفه ارائه گردید. هدف این راهکارها کاهش ضربه‌پذیری این صنعت از تحریم‌های احتمالی پیش‌رو است.

این مطالعه توسط پژوهشکده سیاست‌ گذاری دانشگاه صنعتی شریف به سفارش موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا و توسط سید رضا میرنظامی در سال ۱۳۹۹ انجام شده است.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.