افزایش سرمایه و حق تقدم


منبع: با مشارکت سایت باشگاه بلاگ | ایرنا مسئولیتی در خصوص محتوای این خبر یا آگهی تبلیغاتی ندارد

آگهی پذیره نویسی افزایش سرمایه شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان (سهامی عام) ثبت شده به شماره ۳۱۹۱ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۶۱۶۴۹

به اطلاع می رساند به استناد مصوبه مجمع عمومی فوق العاده شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان سهامی عام، مورخ 17/01/1401 و مجوز شمارۀ 238-834684/004 مورخ 18/11/1400 سازمان بورس و اوراق بهادار ، مقرر گردید سرمایه شرکت از طریق صدور سهام جدید از مبلغ۴۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال به مبلغ ۶۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال، منقسم به ۶۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ سهم ۱،۰۰۰ ریالی به شرح زیر افزایش یابد: ۱. سرمایه فعلی شرکت: ۴۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال

۲. مبلغ افزایش سرمایه: ۲۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال

٣. مبلغ سرمایه پس از افزایش: ۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۴. ارزش اسمی هر سهم: ۱،۰۰۰ریال

۵. تعداد سهام عرضه شده: ۱۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ سهم

۶. نوع سهم: عادی با نام

٧. محل افزایش سرمایه: افزایش سرمایه شرکت از محل و به تفکیک زیر انجام خواهدشد:

 • ۱۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی،
 • ۱۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال از محل سود انباشته.
 1. موضوع افزایش سرمایه:

تأمین بخشی از مخارج سرمایه ای مورد نیاز جهت اجرای طرح های توسعه ای احیای مستقیم شماره ۲ و احداث مگامدول احیای مستقیم

 1. به هر صاحب سهم، در ازای هر ۱۰۰ سهم متعلقه در تاریخ 17/01/1401 تعداد ۳۷ حق تقدم خرید سهم جدید و تعداد ۲۵سهام جایزه تعلق می گیرد. بدیهی است تعداد دقیق سهام و حق تقدمهای متعلقه هر سهم در گواهینامه حق تقدم محاسبه و به سهامداران اعلام خواهد شد.

۱۰. سهامدارانی که ظرف مدت هفت روز از تاریخ انتشار آگهی به علت تغییر آدرس و یا به هر دلیل، گواهینامه حق تقدم خود را دریافت ننمایند، می توانند جهت دریافت گواهینامه مربوطه به آدرس مندرج در بند ۱۲ این آگهی مراجعه نمایند.

۱1. مهلت استفاده از حق تقدم در خرید سهام جدید، ۶۰ روز از تاریخ انتشار این آگهی می باشد.

۱۲. سهامداران محترمی که تمایل به استفاده از حق تقدم خود افزایش سرمایه و حق تقدم دارند، حسب مورد باید بر اساس موارد بیان شده زیر اقدام نمایند:

 • سهامدارانی که به موجب گواهی حق تقدم خرید سهام جدید، فاقد مطالبات بوده و یا مطالبات آنان، بهای سهام جدید را تأمین نمی کند، می بایست ظرف مهلت مقرر بهای سهام یا مابه التفاوت آن را از طریق شناسه پرداخت که شامل کد ملی برای اشخاص حقیقی و شناسه ملی برای اشخاص حقوقی می باشد، به حساب شماره ۲۲۸۹۰۷۰۴۴۶ این شرکت نزد بانک تجارت شعبه جهان فولاد سیرجان-کد۲۲۸۹۰ واریز و رسید بانکی مربوطه را به انضمام گواهینامه حق تقدم خرید سهام جدید، ظرف مهلت استفاده از حق تقدم، با پست سفارشی به نشانی تهران – میدان ونک-بزرگراه افزایش سرمایه و حق تقدم حقانی-بعد از چهار اره جهان کودک-خیابان شهیدی- نبش

کوچه ژوبین – پلاک ۲-کد پستی:۱۵۱۸۶۱۲۳۴۵ ارسال نموده و یا مدارک را به آدرس تهران – میدان ونک-بزرگراه حقانی-بعد از چهار اره جهان کودک-خیابان شهیدی-نبش کوچه ژوبین – پلاک ۲-کد پستی:۱۵۱۸۶۱۲۳۴۵ تحویل و رسید دریافت نمایند.

 • سهامدارانی که به موجب گواهینامه حق تقدم خرید سهام جدید، دارای مطالبات به میزان بهای سهام جدید

می باشند، می بایست ظرف مهلت مقرر ضمن تکمیل گواهی حق تقدم، مبنی بر اعلام موافقت با تبدیل مطالبات به سرمایه، مراتب را با پست سفارشی به نشانی تهران – میدان ونک – بزرگراه حقانی بعد از چهار راه جهان کودک-خیابان شهیدی-نبش کوچه ژوبین – پلاک ۲-کد پستی:۱۵۱۸۶۱۲۳۴۵ ارسال نموده و یا مدارک را به آدرس تهران – میدان ونک – بزرگراه حقانی-بعد از چهار راه جهان کودک- خیابان شهیدی-نبش

کوچه ژوبین -پلاک ۲-کد پستی:۱۵۱۸۶۱۲۳۴۵ تحویل و رسید دریافت نمایند.

تذکر: عدم ارسال مستندات یاد شده یا عدم واریز بهای اسمی، به منزله عدم استفاده از حق تقدم می باشد. ۱۳. در صورت عدم تمایل به مشارکت در افزایش سرمایه، سهامداران می توانند در مهلت تعیین شده برای پذیره نویسی نسبت به واگذاری حق تقدم خود از طریق فرابورس ایران اقدام نمایند. با توجه به قابلیت معامله مکرر حق تقدم خرید سهام شرکت، خریداران نهایی می بایست قبل از پایان مهلت پذیره نویسی نسبت افزایش سرمایه و حق تقدم به واریز بهای سهام جدید و ارسال مستندات به شرح بند ۱۲ اقدام نمایند. بدیهی است در صورت عدم ارسال مستندات یاد شده یا عدم واریز بهای اسمی، سهام جدید به آنها تعلق نخواهد گرفت.

۱۴. حق تقدم سهامدارانی که در مهلت مقرر از حق تقدم خود استفاده ننموده اند و همچنین پاره سهم های ایجاد شده، توسط شرکت از طریق فرابورس ایران عرضه و مبلغ حاصل از فروش پس از کسر هزینه ها و کارمزد

متعلقه به حساب بستانکاری سهامداران منظور خواهد شد.

 • مسئولیت صحت و قابلیت اتکای اطلاعات آگهی پذیره نویسی بر عهده ناشر است.
 • ناشر، شرکت تأمین سرمایه، حسابرس، ارزش یابان و مشاوران حقوقی ناشر، مسئول جبران خسارت وارده به سرمایه گذارانی هستند که در اثر قصور، تقصیر، تخلف و یا به دلیل ارائه اطلاعات ناقص و خلاف واقع در عرضه اولیه که ناشی از فعل یا ترک فعل آن ها باشد، متضرر گردیده اند.
 • ثبت اوراق بهادار نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات قانونی و مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار و شفافیت اطلاعاتی بوده و به منزله تأیید مزایا، تضمین سودآوری ویا توصیه و سفارشی در مورد شرکت ها با طرح های مرتبط با اوراق بهادار توسط سازمان نمی باشد.
 • با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت، این افزایش سرمایه تا تاریخ برگزاری مجمع

نزد مرجع ثبت شرکتها به ثبت نخواهد رسید.

تذکر: با توجه به عدم ثبت افزایش سرمایه شرکت تا تاریخ برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه به

دارندگان حق تقدم سود تعلق نخواهد گرفت.

 • سایر افرادی که تمایل به خرید حق تقدم عرضه شده در فرابورس ایران را دارند جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص فعالیت شرکت، می توانند به سایت اینترنتی شرکت به آدرس WWW.sjsco.ir مراجعه و یا با شماره تلفن ۰۲۱-۸۶۰۸۴۶۳۳ تماس حاصل نمایند.
 • گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه، گزارش بازرس قانونی در این خصوص و همچنین بیانیه ثبت سهام جدید در سایت اینترنتی شرکت به آدرس WWW.sjsco.ir و سیستم جامع اطلاع رسانی ناشران به آدرس WWW.Codal.ir در دسترس می باشد.

هیات مدیره شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان (سهامی عام)

مراحل افزایش سرمایه : +14 قدم تا افزایش سرمایه در بورس

مراحل افزایش سرمایه : +14 قدم تا افزایش سرمایه در بورس

پروسه افزایش سرمایه با توجه به مدل و همین طور عملیات اداری سازمان بورس یا شرکت اغلب مراحل متفاوتی دارد و هر یک زمان متفاوتی هم طول می‌کشد. ما در این مطلب به مراحل افزایش سرمایه شرکت‌ها می ‌بپردازیم.

ما قبل ‌از این در خصوص گونه‌های افزایش سرمایه مطالب گوناگونی نوشته‌ایم. افزایش سرمایه از طریق صرف سهام، افزایش سرمایه از راه آورده نقدی، افزایش سرمایه به طریق سود انباشته و افزایش سرمایه به طریق تجدید ارزیابی دارایی‌های شرکت دارای چهار طریق کاربردی برای شرکت‌ها در افزایش سرمایه است. اما آیا از مراحل افزایش سرمایه آگاهی مورد نیاز را دارید ؟ در ادامه برای کسب این آگاهی همراه ما باشید. همچنین اگر از این حوضه اطلاعات کافی را ندارید پیشنهاد میکنیم مقالات زیر را مطالعه نمایید تا با فرآیند و افزایش سرمایه و حق تقدم انواع آن به خوبی آشنا شوید.

مراحل افزایش سرمایه از راه آورده نقدی

مطالبات حل شده یا افزایش سرمایه به طریق آورده نقدی و صرف سهام به عبارتی از یک نوع‌اند و هر دو با آورده نقدی صورت می‌پذیرند. در این مدل از افزایش سرمایه سهام‌داران جدید یا قدیم پول جدیدی را در حقیقت به شرکتشان می‌آورند و برابر با این پول هم تعدادی سهام تازه می‌گیرند. اگر این سرمایه را به عبارتی سهام‌داران کنونی شرکت بیاورند، به آن "افزایش سرمایه به طریق آورده نقدی با حفظ حق تقدم" گفته می‌شود. در حالتی ‌که در این نوع از افزایش سرمایه اگر شرکتی تصمیم بدارد تا آورده نقدی را از سرمایه‌گذاران افزایش سرمایه و حق تقدم افزایش سرمایه و حق تقدم جدیدش تامین نماید، "افزایش سرمایه به طریق آورده نقدی و سلب حق تقدم سهام‌داران فعلی" می‌گردد.

مراحل افزایش سرمایه شرکت‌ها

مراحل افزایش سرمایه شرکت‌ها

پیشنهاد هیئت مدیره

هر نوع از افزایش سرمایه‌ای با تصمیم شخص یا گروه هیئت‌مدیره شرکت صورت می‌پذیرد. به همین جهت در مرحله نخست هیئت‌مدیره پیشنهاد افزایش سرمایه‌اش را به سهام‌داران شرکت بیان می‌دارد. به همین خاطر شرکت اطلاعیه‌ای تحت عنوان "پیشنهاد هیئت‌مدیره به مجمع عمومی فوق‌العاده درباره افزایش سرمایه" را حتماً در سایت کدال انتشار داده و از این راه به سهام‌داران شرکت خود مبنی بر تصمیمی در خصوص افزایش سرمایه اطلاع‌رسانی می‌نماید. این اطلاعیه در بر دارنده مراحل زمانی افزایش سرمایه‌ هم است. همین طور به همراه این اطلاعیه "گزارش توجیهی افزایش سرمایه" انضمام می‌یابد که در آن علل و اهداف این مطالبات حل شده (افزایش سرمایه) بیان شده است.

نظر حسابرس قانونی سازمان بورس

در این مراحل افزایش سرمایه حسابرس قانونی در سازمان بورس و اوراق بهادار این گزارش توجیهی را چک می‌نماید. بعد حسابرس قانونی اطلاعیه‌ای تحت عنوان "اظهار نظر بازرس و حسابرس قانونی" در سایت کدال انتشار می‌یابد. سپس سازمان بورس بر اساس نظر این حسابرس قانونی، مجوز افزایش سرمایه را می‌بایستی تا صادر نماید.

در بعضی از موارد در ضمیمه این اطلاعیه "گزارش توجیهی افزایش سرمایه" شرکت هم درج می‌گردد. در همچین مواقعی گزارش توجیهی افزایش سرمایه به همراه اطلاعیه‌ای از سمت هیئت‌مدیره شرکت انتشار نمی‌گردد. بلکه نخست در اختیار حسابرس گذاشته می‌شود و برای نخستین بار در ضمیمه اظهار نظر بازرس و حسابرس قانونی سازمان بورس، انتشار می ‌گردد.

مجوز افزایش سرمایه

در این مراحل افزایش سرمایه در هنگامیکه نظر حسابرس قانونی نسبت به افزایش سرمایه به شکلی مساعد باشد، سازمان بورس و اوراق بهادار مجوز افزایش سرمایه را به راحتی صادر می‌نماید. این مجوز در اطلاعیه‌ای از سوی سازمان تحت عنوان " مستندات و مدارک درخواست افزایش سرمایه" در سایت کدال انتشار می‌یابد. در این اطلاعیه همین طور میزان افزایش سرمایه و همچنین محل آن هم معین می‌شود.

زمانی که این مجوز منتشر گردد شرکت وظیفه دارد تا در 60 روز افزایش سرمایه خود و همین طور کارهای مربوط با آن نظیر برگزاری مجمع فوق‌العاده را هم عملی کند. در حالتی ‌که در این زمان شرکت اقدامات لازم را عملی نکند، این مجوز نیز روشن است که باطل می‌گردد و شرکت جهت دریافت مجوز مجدد بایستی تا دوباره اقدام نماید.

دعوت به مجمع عمومی فوقالعاده

در این مراحل افزایش سرمایه شرکت اطلاعیه‌ای با نام "آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق‌العاده" در سایت کدال به صورت عمومی منتشر می‌کند. در این دعوت‌نامه از سهام‌داران شرکت می‌خواهند تا در مجمع عمومی فوق‌العاده جهت افزایش سرمایه حضور به عمل ‌آورند. در این اطلاعیه تاریخ و ساعت و همچنین محل برگزاری این مجمع بیان می‌گردد.

افزایش سرمایه در بورس

نماد معاملاتی شرکت در بورس، سه روز پیش از این مجمع بسته می‌گردد که این موضوع هم از راه ناظر سهم در قسمت (پیام‌ها) در سایت کارگزاری قابل رویت خواهد بود. همه افرادی که در زمان بسته گشتن نماد شرکت، سهام را در پورتفوی خود دارا هستند، در واقع سهام‌دار شرکت هستند و می‌توانند در مجمع عمومی فوق‌العاده جهت افزایش سرمایه سهمِ نیز شرکت کنند. این که این مجمع ها چه مزایای دارند را می توانید در مقاله " مزایای افزایش سرمایه + معایب " مطالعه نمایید.

تصمیمات مجمع عمومی فوقالعاده افزایش سرمایه

پس از این که مجمع عمومی فوق‌العاده برای مطالبات حل شده یا افزایش سرمایه سهام در تاریخ، ساعت و محل مذکور تشکیل گشت، اطلاعیه‌ای از سوی شرکت تحت عنوان "تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده" در سایت کدال به صورت عمومی منتشر می‌گردد. در این اطلاعیه تمامی تصمیمات و همچنین آرای این مجمع مبنی بر افزایش سرمایه، محل تامین و همچنین میزان آن به صورت روشن بیان می‌شود.

تشکیل جلسه هیئت مدیره

مراحل افزایش سرمایه با پیشنهاد هیئت ‌مدیره شروع می‌گردد، با تایید سازمان بورس و اوراق بهادار و همین طور رای مجمع عمومی فوق‌العاده نیز ادامه پیدا می‌کند؛ ولی خود افزایش سرمایه نیز توسط هیئت‌مدیره صورت می‌پذیرد. در این مرحله نیز هیئت‌مدیره شرکت در طی جلسه‌ای که ساعت و تاریخ آن معین شده است جلسه تشکیل می‌دهند. در این جلسه از مراحل افزایش سرمایه هیئت ‌مدیره درباره اقدام‌های افزایش سرمایه و حق تقدم مورد نیاز جهت انجام افزایش سرمایه و همین طور تغییر اساسنامه شرکت تصمیم‌گیری می کنند.

تمدید مهلت افزایش سرمایه

بعضی از مواقع احتمال دارد که شرکت بعد از انجام تمامی مراحل افزایش سرمایه جهت انجام پروسه افزایش سرمایه دچار ایراد می‌شوند؛ به طور مثال اگر افزایش سرمایه (مطالبات حل شده) به روش تجدید ارزیابی باشد، احتمال دارد نوسان‌های قیمت املاک و دلار منجر شوند این تجدید ارزیابی، به طور مجدد نیازمند برخی از ارزیابی‌های جدید باشد.

استفاده از حق تقدم خرید سهام

اگر افزایش سرمایه به طریق آورده نقدی سهام‌داران تعیین گردد، شرکت اطلاعیه‌ای با عنوان «مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام» را به صورت عمومی در سایت کدال انتشار می‌دهد. در این اطلاعیه بیان می‌گردد که نماد دارای حق تقدم تا 60 روز در پورتفوی تمامی سهام‌داران پیشین شرکت قابل معامله است.

در این زمان داده شده سهام‌داران بایستی تا می‌توانند مقدار سهم حق تقدم خود را بفروشند و همین طور از وارد کردن سرمایه جدید هم به شرکت اجتناب کنند. در این حالت سهام‌داران کنونی در پروسه افزایش سرمایه شرکت ندارند و افزایش سرمایه با آورده نقدی سهام‌دارانی صورت می‌پذیرد که این حق تقدم را خریداری نموده‌اند.

افزایش سرمایه و رشد سهام

حالت دیگر مراحل افزایش سرمایه این است که سهامدارانی که هنگام تشکیل مجمع فوق‌العاده سهام‌ حضور داشتند و اکنون حق تقدم را نیز خریداری کرده‌اند یا این که این حق تقدم خرید را از فرد دیگری خریداری کرده‌اند، در این فورژه 60 روز به بهای هر حق تقدم خریداری کرده خود 100 تومان (معادل ارزش اسمی سهام شرکت) به ‌حساب شرکت واریز می‌نمایند.

ثبت افزایش سرمایه

برای افزایش سرمایه به روش آورده نقدی در این مرحله زمان بهره‌برداری از حق تقدم خرید تمام گشته و همچنین این نماد به همراه نماد اصلی شرکت بسته می‌شود. سهام‌دارانی که در پروسه مراحل افزایش سرمایه از محل آورده نقدی یا صرف سهام حضور نداشته بودند (حق تقدم خودشان را در واقع فروخته‌اند یا به عبارتی مبلغ مورد درخواست شرکت را به طریقی واریز نکرده‌اند) مشخص است که دیگر کاری با این که شرکت افزایش سرمایه بدهد یا خیر ندارند.

سهام‌دارانی هم که از حق تقدم خرید خودشان درواقع استفاده نموده‌اند و همچنین مبلغ درخواستی شرکت را نیز به طور دقیق به‌حساب آن واریز کرده‌اند، در این مرحله در اصل بایستی تا منتظر «اطلاعیه ثبت افزایش سرمایه» به صورت عمومی در سایت کدال باشند. در این مراحل افزایش سرمایه سهام‌دارانی که از حق تقدم خرید خود به هیچ وجه استفاده نکرده‌اند، می‌توانند تا مبلغ فروش حق تقدم خودشان را دریافت نمایند. اگر علاقمند هستید با شرکت های که دارای افزایش سرمایه می باشند آشنا شوید مقاله " کدام شرکتها افزایش سرمایه دارند " را مطالعه نمایید.

همان طور که پیش‌تر گفته شد، در واقع هر نوع از افزایش سرمایه‌ای با تصمیم شخص یا گروه هیئت‌مدیره شرکت برای شرکت مد نظر صورت می‌پذیرد. به همین جهت می‌توان گفت به طور کلی نخست هیئت‌مدیره پیشنهاد افزایش سرمایه‌اش را به سهام‌داران شرکت بیان می‌دارد.

آگهی پذیره نویسی افزایش سرمایه شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان (سهامی عام) ثبت شده به شماره ۳۱۹۱ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۶۱۶۴۹

به اطلاع می رساند به استناد مصوبه مجمع عمومی فوق العاده شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان سهامی عام، مورخ 17/01/1401 و مجوز شمارۀ 238-834684/004 مورخ 18/11/1400 سازمان بورس و اوراق بهادار ، مقرر گردید سرمایه شرکت از طریق صدور سهام جدید از مبلغ۴۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال به مبلغ ۶۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال، منقسم به ۶۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ سهم ۱،۰۰۰ ریالی به شرح زیر افزایش یابد: ۱. سرمایه فعلی شرکت: ۴۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال

۲. مبلغ افزایش سرمایه: ۲۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال

٣. مبلغ سرمایه پس از افزایش: ۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۴. ارزش اسمی هر سهم: ۱،۰۰۰ریال

۵. تعداد سهام عرضه شده: ۱۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ سهم

۶. نوع سهم: عادی با نام

٧. محل افزایش سرمایه: افزایش سرمایه شرکت از محل و به تفکیک زیر انجام خواهدشد:

 • ۱۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی،
 • ۱۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال از محل سود انباشته.
 1. موضوع افزایش سرمایه:

تأمین بخشی از مخارج سرمایه ای مورد نیاز جهت اجرای طرح های توسعه ای احیای مستقیم شماره ۲ و احداث مگامدول احیای مستقیم

 1. به هر صاحب سهم، در ازای هر ۱۰۰ سهم متعلقه در تاریخ 17/01/1401 تعداد ۳۷ حق تقدم خرید سهم جدید و تعداد ۲۵سهام جایزه تعلق می گیرد. بدیهی است تعداد دقیق سهام و حق تقدمهای متعلقه هر سهم در گواهینامه حق تقدم محاسبه و به سهامداران اعلام خواهد شد.

۱۰. سهامدارانی که ظرف مدت هفت روز از تاریخ انتشار آگهی به علت تغییر آدرس و یا به هر دلیل، گواهینامه حق تقدم خود را دریافت ننمایند، می توانند جهت دریافت گواهینامه مربوطه به آدرس مندرج در بند ۱۲ این آگهی مراجعه نمایند.

۱1. مهلت استفاده از حق تقدم در خرید سهام جدید، ۶۰ روز از تاریخ انتشار این آگهی می باشد.

۱۲. سهامداران محترمی که تمایل به استفاده از حق تقدم خود دارند، حسب مورد باید بر اساس موارد بیان شده زیر اقدام نمایند:

 • سهامدارانی که به موجب گواهی حق تقدم خرید سهام جدید، فاقد مطالبات بوده و یا مطالبات آنان، بهای سهام جدید را تأمین نمی کند، می بایست ظرف مهلت مقرر بهای سهام یا مابه التفاوت آن را از طریق شناسه پرداخت که شامل کد ملی برای اشخاص حقیقی و شناسه ملی برای اشخاص حقوقی می باشد، به حساب شماره ۲۲۸۹۰۷۰۴۴۶ این شرکت نزد بانک تجارت شعبه جهان فولاد سیرجان-کد۲۲۸۹۰ واریز و رسید بانکی مربوطه را به انضمام گواهینامه حق تقدم خرید سهام جدید، ظرف مهلت استفاده از حق تقدم، با پست سفارشی به نشانی تهران – میدان ونک-بزرگراه حقانی-بعد از چهار اره جهان کودک-خیابان شهیدی- نبش

کوچه ژوبین – پلاک ۲-کد پستی:۱۵۱۸۶۱۲۳۴۵ ارسال نموده و یا مدارک را به آدرس تهران – میدان ونک-بزرگراه حقانی-بعد از چهار اره جهان کودک-خیابان شهیدی-نبش کوچه ژوبین – پلاک ۲-کد پستی:۱۵۱۸۶۱۲۳۴۵ تحویل و رسید دریافت نمایند.

 • سهامدارانی که به موجب گواهینامه حق تقدم خرید سهام جدید، دارای مطالبات به میزان بهای سهام جدید

می باشند، می بایست ظرف مهلت مقرر ضمن تکمیل گواهی حق تقدم، مبنی بر اعلام موافقت با تبدیل مطالبات به سرمایه، مراتب را با پست سفارشی به نشانی تهران – میدان ونک – بزرگراه حقانی بعد از چهار راه جهان کودک-خیابان شهیدی-نبش کوچه ژوبین – پلاک ۲-کد پستی:۱۵۱۸۶۱۲۳۴۵ ارسال نموده و یا مدارک را به آدرس تهران – میدان ونک – بزرگراه حقانی-بعد از چهار راه جهان کودک- خیابان شهیدی-نبش

کوچه ژوبین -پلاک ۲-کد پستی:۱۵۱۸۶۱۲۳۴۵ تحویل و رسید دریافت نمایند.

تذکر: عدم ارسال مستندات یاد شده یا عدم واریز بهای اسمی، به منزله عدم استفاده از حق تقدم می باشد. ۱۳. در صورت عدم تمایل به مشارکت در افزایش سرمایه، سهامداران می توانند در مهلت تعیین شده برای پذیره نویسی نسبت به واگذاری حق تقدم خود از طریق فرابورس ایران اقدام نمایند. با توجه به قابلیت معامله مکرر حق تقدم خرید سهام شرکت، خریداران نهایی می بایست قبل از پایان مهلت پذیره نویسی نسبت به واریز بهای سهام جدید و ارسال مستندات به شرح بند ۱۲ اقدام نمایند. بدیهی است در صورت عدم ارسال مستندات یاد شده یا عدم واریز بهای اسمی، سهام جدید به آنها تعلق نخواهد گرفت.

۱۴. حق تقدم سهامدارانی که در مهلت مقرر از حق تقدم خود استفاده ننموده اند و همچنین پاره سهم های ایجاد شده، توسط شرکت از طریق فرابورس ایران عرضه و مبلغ حاصل از فروش پس از کسر هزینه ها و کارمزد

متعلقه به حساب بستانکاری سهامداران منظور خواهد شد.

 • مسئولیت صحت و قابلیت اتکای اطلاعات آگهی پذیره نویسی بر عهده ناشر است.
 • ناشر، شرکت تأمین سرمایه، حسابرس، ارزش یابان و مشاوران حقوقی ناشر، مسئول جبران خسارت وارده به سرمایه گذارانی هستند که در اثر قصور، تقصیر، تخلف و یا به دلیل ارائه اطلاعات ناقص و خلاف واقع در عرضه اولیه که ناشی از فعل یا ترک فعل آن ها باشد، متضرر گردیده اند.
 • ثبت اوراق بهادار نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات قانونی و مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار و شفافیت اطلاعاتی بوده و به منزله تأیید مزایا، تضمین سودآوری ویا توصیه و سفارشی در مورد شرکت ها با طرح های مرتبط با اوراق بهادار توسط سازمان نمی باشد.
 • با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت، این افزایش سرمایه تا تاریخ برگزاری مجمع

نزد مرجع ثبت شرکتها به ثبت نخواهد رسید.

تذکر: با توجه به عدم ثبت افزایش سرمایه شرکت تا تاریخ برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه به

دارندگان حق تقدم سود تعلق نخواهد گرفت.

 • سایر افرادی که تمایل به خرید حق تقدم عرضه شده در فرابورس ایران را دارند جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص فعالیت شرکت، می توانند به سایت اینترنتی شرکت به آدرس WWW.sjsco.ir مراجعه و یا با شماره تلفن ۰۲۱-۸۶۰۸۴۶۳۳ تماس حاصل نمایند.
 • گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه، گزارش بازرس قانونی در این خصوص و همچنین بیانیه ثبت سهام جدید در سایت اینترنتی شرکت به آدرس WWW.sjsco.ir و سیستم جامع اطلاع رسانی ناشران به آدرس WWW.Codal.ir در دسترس می باشد.

هیات مدیره شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان (سهامی عام)

کاربرد افزایش سرمایه از محل سلب حق‌ تقدم در عرضه‌ های اولیه

بازار سرمایه به عنوان یکی از ارکان اقتصاد کشور نقش مهمی در جذب پس‌‌‌ اندازها و منابع مالی کوچک مردم و تخصیص آنها در جهت تامین مالی طرح‌‌‌ های بزرگ اقتصادی دارد. تردیدی نیست که رشد اقتصادی، توسعه رفاه و عدالت اجتماعی و گسترش‌ سازوکارهای تامین مالی در گرو رشد بازار سرمایه به تناسب سایر اجزای سیستم اقتصادی است.

کاربرد افزایش سرمایه از محل سلب حق‌ تقدم در عرضه‌ های اولیه

به گزارش اقتصاد آنلاین ، محمد آزاد، کارشناس بازار سرمایه در دنیای اقتصاد نوشت؛ پذیرش شرکت‌ها در بازار سرمایه ضمن کمک به رشد این بازار، به تعالی و رشد آنها در فضای رقابتی و شفاف منجر خواهد شد و نام و اعتبار آنها را در جامعه ترقی می‌‌‌بخشد. این در حالی است که عرضه شرکت جدید در بازار و به‌ویژه در شرایط یک سال اخیر، حساسیت‌هایی را برای فعالان بازار ایجاد کرده و در واقع به یک امر منفی تبدیل شده است. هنگامی که از هدف مالکان یا مدیران شرکت‌های متقاضی پذیرش برای ورود به بازار سوال می‌شود اغلب مساله تامین مالی را عنوان می‌کنند ولی در عمل چنین افزایش سرمایه و حق تقدم هدفی با روش معمول عرضه‌های اولیه حاصل نمی‌شود. زمانی که بخشی از سهام سهامداران فعلی در روز عرضه اولیه به سهامداران جدید منتقل می‌شود وجوه حاصل به سهامداران فعلی تعلق گرفته و منابع می‌تواند از بازار خارج شود.

این امر باعث ایجاد ذهنیت منفی در خصوص عرضه‌های اولیه شده است. از طرفی هیچ منابعی وارد شرکت نشده و در واقع هدف تامین مالی محقق نمی‌شود مگر اینکه سهامداران فعلی، منابع حاصل را مجددا در قالب اعتبار به شرکت تزریق کنند که معمولا این اتفاق رخ نمی‌دهد. در این میان افزایش سرمایه از محل سلب حق‌تقدم و عرضه این بخش از سهام به قیمت روز به فعالان بازار در جریان عرضه اولیه شرکت‌ها می‌تواند منجر به ورود نقدینگی مناسب به شرکت شود. انتقال مازاد شناسایی شده در اندوخته صرف سهام به عنوان روش ارجح پیشنهاد می‌شود.

افزایش سرمایه از محل سلب حق‌تقدم

افزایش سرمایه با سلب حق‌‌‌تقدم یعنی افزایش سرمایه شرکت ناشی از سلب حق‌تقدم از سهامداران فعلی و عرضه عمومی سهام جدید در بورس با رعایت تشریفات لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و مقررات مربوطه. مطابق با مفاد ماده ۱۶۰ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، شرکت می‌تواند سهام جدید را برابر مبلغ اسمی بفروشد یا اینکه مبلغی علاوه بر مبلغ اسمی سهم به‌‌‌عنوان اضافه ارزش سهم از خریداران دریافت کند. شرکت می‌تواند عواید حاصله از اضافه ارزش سهم فروخته شده را به اندوخته منتقل یا نقدا بین صاحبان سهام سابق تقسیم کند یا در ازای آن سهام جدید به صاحبان سهام سابق بدهد.

مهم‌ترین مزایای افزایش سرمایه از محل سلب حق‌تقدم، استفاده از وجه نقد حاصل از افزایش سرمایه در پروژه‌‌‌ها و اهداف بلندمدت موردنظر شرکت، افزایش سهام شناور آزاد شرکت با توجه به شرایط پذیرش در بازار، کاهش فرآیند زمانی افزایش سرمایه و بهره‌مندی از معافیت مالیاتی مطابق با قانون مصوب ۲۹/ ۰۵/ ۱۳۹۹ مجلس شورای اسلامی، که به شرکت‌ها امکان می‌دهد در صورت تسلیم مستندات مربوط در مهلت مقرر تا ۲۰‌درصد مبلغ افزایش سرمایه مذکور از سود سال مالی قبل آنها، مشمول مالیات به نرخ صفر شود. نحوه برخورد با صرف سهام ناشی از افزایش سرمایه از محل سلب حق‌تقدم می‌تواند به یکی از سه روش زیر باشد:

الف) سهام جایزه برای سهامداران قبلی: در این حالت، مازاد پرداختی بابت فروش سهام جدید نسبت به ارزش اسمی هر سهم، در قالب صرف سهام ثبت می‌شود و متناسب با آن سهام جدید بین سهامداران قبل از افزایش سرمایه از محل صرف سهام با سلب حق‌تقدم توزیع می‌شود. چون فروش سهام جدید در بازار به قیمتی پایین‌تر از قیمت پایانی روز فروش انجام می‌شود، محاسبات قیمت تئوریک به نحوی است که ثروت سهامداران قبلی تغییر نمی‌کند. به تعبیری، قوانین به شکلی تنظیم شده‌اند که افزایش سرمایه شرکت از محل آورده نقدی، منجر به کاهش یا افزایش ارزش سهامداران قبلی نشود.

ب) سود نقدی: در این حالت، مازاد پرداختی بابت صرف سهام نسبت به ارزش اسمی هر سهم، در قالب سود نقدی بین سهامداران قبلی توزیع می‌شود که البته این روش چون منجر به خروج نقدینگی از شرکت می‌شود کاملا در تضاد با هدف این نوشتار است.

ج) انتقال صرف سهام به اندوخته شرکت: در این حالت، مازاد پرداختی بابت صرف سهام نسبت به ارزش اسمی هر سهم، در قالب اندوخته صرف سهام ثبت می‌شود و شرکت می‌تواند برای تامین مالی طرح‌های جاری یا توسعه‌‌‌ای خود از آن استفاده کند. به این دلیل که در این روش، از محل صرف سهام افزایش سرمایه رخ می‌دهد، قیمت سهام جدید بالاتر از روش‌های اول و دوم تعیین و در بازار به فروش می‌‌‌رسد. این روش به دلیل مزایایی که برای تمام سهامداران دارد و آورده نقدی بیشتری که برای شرکت فراهم می‌کند، بهترین نحوه برخورد با صرف سهام ایجاد شده است که اخیرا مورد توجه قرار گرفته و مصوبه مجلس شورای اسلامی برای معافیت افزایش سرمایه از محل صرف سهام با سلب حق‌تقدم قائل به این حالت است.

نتیجه‌گیری

از بین سه نوع کارآیی بازار سرمایه (اطلاعاتی، عملیاتی و تخصیصی)، آنچه در وضعیت اقتصادی کشور ضرورت بیشتری نشان می‌دهد و در دوسوی دولت و فعالان مورد توافق است افزایش و بهبود کارآیی تخصیصی بازار است. از جمله مواردی که این مهم می‌تواند محقق شود عرضه اولیه شرکت‌هاست. در حال حاضر با توجه به ذهنیت منفی فعالان بازار در رابطه با عرضه‌های اولیه مبنی بر عاملی برای خروج پول از بازار و همچنین دیدگاه کارشناسان بر ضرورت تزریق منابع نقدینگی به شرکت‌ها و نهایتا صرف آن در امر تولید، افزایش سرمایه از محل سلب حق‌تقدم در زمان عرضه اولیه می‌تواند یکی از راهکارهای مناسب جهت جذب منابع جدید، عرضه موفق شرکت‌ها در بازار، عمق بخشیدن به بازار و. باشد.

با این روش، هدف تامین مالی برای شرکت‌های متقاضی که عموما از مهم‌ترین اهدف ورود شرکت‌ها به بازار سرمایه محسوب می‌شود در قالب یک‌سازوکار قانونی، هدفمند و در جهت منافع کلیه ذی‌نفعان نیز رخ می‌دهد. شرکت‌های متقاضی پذیرش متناسب با میزان سرمایه اسمی و قیمت پایه سهام خود منابع را جذب می‌کنند و در راستای توسعه فعالیت و اجرای طرح‌های جاری و آتی صرف می‌کنند.

چگونگی خرید و فروش و استفاده از حق تقدم سهام در بورس

چگونگی خرید و فروش و استفاده از حق تقدم سهام در بورس

شرکت‌ها برای افزایش سرمایه موظف هستندتا تعداد سهام خود را افزایش داده وبرای حفظ درصد مالکیت سهامداران بعد از افزایش سرمایه با توجه به قانون تجارت، حقی در نظر گرفته می‌شود و درفروش سهام جدید، سهامداران فعلی در خریداین سهام جدید نسبت به سهامداران آتی در اولویت هستندکه آن راحق تقدم خرید سهام می‌گویند.

یکی از اصطلاحات بورس که ممکن است بارها آن را شنیده باشید اصطلاح حق تقدم است. حق تقدم سهام بعد از افزایش سرمایه شرکت‌ها رخ می‌دهد. قصد داریم در این مطلب با توضیح انواع افزایش سرمایه به موضوع حق تقدم در بورس و نحوه خرید و فروش حق تقدم سهام بپردازیم. با ما همراه باشید.

افزایش سرمایه چیست؟

برای آن که بهتر با مفهوم حق تقدم آشنا شوید لازم است در ابتدا تعریفی از افزایش سرمایه ارائه دهیم. شرکت‌ها، به طور معمول منابع مالی مورد نیاز خود را، از طریق افزایش سرمایه تأمین می‌کنند. به این ترتیب که با دعوت از همه سهامداران خود به مجمع عمومی فوق‌العاده، در رابطه با نحوه تامین سرمایه مورد نیاز تصمیم‌گیری می‌کنند. در صورتی‌ که اکثریت سهامداران به توافق برسند؛ فرآیند ثبت افزایش سرمایه وارد مرحله اجرایی می‌شود.

چهار نوع افزایش سرمایه داریم:

۱- افزایش سرمایه از محل سود انباشته و اندوخته

۲- افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی‌ دارایی‌های شرکت

۳- افزایش سرمایه از محل صرف سهام

۴- افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و مطالبات سهامداران (حق تقدم سهام)

در روش چهارم افزایش سرمایه یعنی افزایش سرمایه از محل آورده نقدی، مبحث حق تقدم مطرح می‌شود.

حق تقدم سهام چیست؟

شرکت‌ها برای افزایش سرمایه موظفند تعداد سهام خود را افزایش دهد و برای آن که درصد مالکیت سهامداران بعد از افزایش سرمایه حفظ شود، با توجه به قانون تجارت، برای سهامداران حقی در نظر گرفته می‌شود که بر اساس این حق، هرگاه شرکتی سهام جدیدی برای فروش منتشر کند، سهامداران فعلی در خرید این سهام جدید نسبت به سهامداران آتی در اولویت هستند. در حقیقت به این اولویت در خرید، حق تقدم خرید سهام می‌گویند.

با مثالی به شرح این موضوع می‌پردازیم. فرض کنید که شرکتی بعد از برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده، تصمیم به افزایش سرمایه پنجاه درصدی بگیرد و بخواهد سهام بیشتری عرضه کند و دارایی شما هزار سهم از آن شرکت است. بدیهی است که با افزایش سرمایه، میزان مالکیت شما در شرکت نسبت به حالت قبل از افزایش سرمایه، کاهش افزایش سرمایه و حق تقدم پیدا می‌کند. حال برای این که درصد مالکیت شما ثابت بماند، شرکت به شما حق تقدم در خرید سهام جدیدالانتشار را می‌دهد. طبق این قانون به شما پانصد برگه سهام به قیمت اسمی هزار ریال اختصاص می‌یابد. این نسبت با تغییر مقدار افزایش سرمایه تغییر می‌کند مثلا اگر افزایش سرمایه شرکت بیست درصدی باشد به شما به نسبت مقدار سهام، دویست برگه سهام تعلق می‌گیرد.

نحوه استفاده از حق تقدم سهام

هنگامی که شرکت اندوخته یا سود انباشته داشته باشد افزایش سرمایه خود را از آن‌ جا انجام می‌دهد اما اگر سود انباشته نداشته باشد تا آن را میان سهامدارانش تقسیم کند تصمیم بر افزایش سرمایه از محل آورده نقدی سهامداران می‌گیرد. برای این کاری اوراقی را به نام حق تقدم سهام منتشر می‌کند و حق استفاده و حضور در آن را ابتدا به سهامداران فعلی خود می‌دهد.

بعد از این که در مجمع این نوع افزایش سرمایه تصویب شد، فرمی برای سهامداران ارسال می‌شود به نام گواهی حق تقدم خرید سهام، که اطلاعات مربوط به افزایش سرمایه شرکت در این فرم آورده شده است. در صورتی که سهامدار تمایل داشته باشد که درصد مالکیت خود را در شرکت حفظ کند و در افزایش سرمایه شرکت کند، باید این فرم را در مهلتی که شرکت مشخص کرده است، تکمیل و ارسال کند.

تکمیل فرم، نشان دهنده این است که سهامدار تصمیم دارد حق تقدم خود را به سهم تبدیل کند و برای این کار باید به تعداد همان مقدار حق تقدم، مبلغ اسمی سهام را که در حال حاضر، در ایران معادل ۱۰۰۰ ریال است به حساب شرکت واریز کند. سهامدار موظف است در یک پروسه شصت روزه که به آن دوره پذیره‌نویسی می‌گویند این کار را انجام دهد.

بعد از پرداخت مبلغ و بعد از آن که افزایش سرمایه شرکت در سازمان بورس ثبت شد، حدودا چهار تا شش ماه طول می‌کشد تا حق تقدم به سهم تبدیل شود و به‌ صورت خودکار در پرتفوی سهامداران بنشیند.

نحوه فروش حق تقدم

نکته قابل ذکر این است که ممکن است برخی از سهامداران، نخواهند بعد از افزایش سرمایه از حق تقدم سهام خود استفاده کنند. این دسته از افراد می‌توانند حق تقدم در بورس خود را بفروشند. برای فروش، یک نماد حق تقدم در بازار برای آن شرکت تعریف می‌شود تا سهامداران شرکت بتوانند از طریق آن نماد، حق‌های خود را بفروشند. نماد حق تقدم، برای شرکت‌ها با اضافه شدن واژه «ح» به آخر نماد شرکت نامگذاری می‌شود؛ مانند سهم وملی، که نماد حق تقدمش «وملی ح» است.

نکته دیگر این که حق تقدم نیز مانند سهام عادی از طریق کارگزاری یا از طریق سیستم آنلاین خرید و فروش می‌شود.

دامنه نوسان برای خرید و فروش نماد حق تقدم دو افزایش سرمایه و حق تقدم افزایش سرمایه و حق تقدم برابر سهام عادی است و حتی یک نماد حق تقدم، در طول روز می‌تواند مثبت ۱۰ درصد و منفی ۱۰ در صد نوسان داشته باشد. در حالی که این دامنه نوسان برای سهام عادی ۱۰ درصد است.

حق تقدم استفاده‌ نشده چیست؟

در مواقعی که سهامدار نخواهد که با پرداخت مبلغ اسمی، حق تقدم خود را به سهم تبدیل کند و در مهلت مقرر شده نیز نماد حق تقدم سهام خود را نفروشد. در این حالت شرکت آگهی حراج حق تقدم‌های استفاده نشده را منتشر می‌کند و آن‌ها را برای سهامدارانش می‌فروشد. زمان معین برای این فروش یک ماه است.

برای خرید حق تقدم استفاده نشده، علاوه بر مبلغ خرید حق‌تقدم‌ها، لازم است مبلغ اسمی به ازای هر سهم را نیز در سامانه کارگزای خود واریز کنید، تا حق تقدم برای شما به سهم آن شرکت تبدیل شود.

توجه داشته باشید که هر فردی که سهام شرکت را در زمان برگزاری مجمع در اختیار دارد، مشمول تصمیمات مجمع می‌شود و حق تقدم سهام به او تعلق می‌گیرد. به طور کلی قیمت پایین خرید حق تقدم عرضه شده، از عواملی است که معامله‌گران آن را خریداری می‌کنند و این امر باعث جذب سرمایه بیشتر برای شرکت می‌شود.

جمع‌بندی

گفتیم که حق تقدم به دنبال افزایش سرمایه شرکت‌ها رخ می‌دهد. در پروسه افزایش سرمایه، برای سهامداران حقی در نظر گرفته می‌شود که بر اساس این حق، هر وقت شرکت سهام جدیدی برای فروش منتشر کرد، سهامداران فعلی در خرید این سهام جدید نسبت به سهامداران آینده اولویت دارند. این اولویت حق تقدم در بورس است و قابلیت خرید و فروش دارد.

source

منبع: با مشارکت سایت باشگاه بلاگ | ایرنا مسئولیتی در خصوص محتوای این خبر یا آگهی تبلیغاتی ندارداشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.