تعریف استراتژی خروج


بخش دوم مقاله ایچیموکو که اختصاص داره به استراتژی معاملاتی در ایچیموکو پیشرفته رو می‌خوام با یک مثال از طبیعت شروع کنم. طبیعت و مخلوقات خدا همواره می‌تونن الهام‌بخش ما باشن.

انتخاب استراتژی‌های مناسب برای تأمین مالی نوآوری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی

در راستای بهبود بهره‌وری، رقابت‌پذیری و حمایت از تأمین مالی بخش خصوصی، این پژوهش به دنبال انتخاب استراتژی‌های مناسب صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه و خصوصی به عنوان یکی از نهادهای مالی نوین در تأمین مالی شرکت‌های خصوصی با حجم منابع تحت مدیریت قابل توجه در ایران است. در این پژوهش با تمرکز بر مراحل مختلف چرخه عمر این صندوق‌ها شامل چهار مرحله تجهیز منابع، سرمایه‌گذاری، مدیریت و نظارت و خروج، استراتژی‌های مختلف صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی شامل صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه، رشدی، تملک اهرمی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری در شرکت‌های درمانده بررسی شده است. در این راستا با مطالعه و بررسی پیشینه پژوهش و هم‌چنین نمونه‌های موجود، ابتدا استراتژی‌های رایج در هر مرحله از چرخه عمر این صندوق‌ها تعریف و سوالات پرسشنامه با استفاده از روش دلفی طراحی شده است و در نهایت در قالب پرسشنامه ساختاریافته مورد نظرخواهی از خبرگان قرار گرفته است. پس از تجزیه و تحلیل داده‌ها از طریق آزمون‌های آماری، استراتژی‌های مناسب با شرایط حاکم بر این نهاد مالی نوپا در کشور طی مراحل چهارگانه چرخه عمر شامل تجهیز منابع، سرمایه‌گذاری، مدیریت و نظارت و خروج صندوق‌ها تبیین شده است.

کلیدواژه‌ها

 • صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی
 • صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه
 • استراتژی تجهیز منابع
 • استراتژی سرمایه‌گذاری
 • استراتژی مدیریت و نظارت
 • استراتژی خروج

20.1001.1.23225386.1400.10.1.6.1

موضوعات

 • نوآوری، اقتصاد و خلق ثروت

عنوان مقاله [English]

Selecting the appropriate strategies for innovation financing in private equity funds

نویسندگان [English]

 • Mohammad Hashem Botshekan 1
 • Mohammad Mahdi Bahrololoum 2
 • Ghazal Alborzian 3

1 Associate Professor-Finance and Banking Department-Management and Accounting Faculty-Allameh Tabatabaee University-Tehran-Iran

2 Assistant Professor- Finance and Banking Department,-Management and Accounting Faculty- Allameh Tabatabaei University-Tehran-Iran

3 Postgraduate of Master of Finance-Finance and Banking Department- Management and Accounting Faculty-Allameh Tabatabaei university- Tehran-Iran

In order to improve productivity, competitiveness and support the financing of the private sector, this study seeks to select appropriate strategies of venture capital and private equity funds as one of the new financial institutions in financing private companies with a significant amount of resources under management in Iran. In this research, focusing on the various stages of the life cycle of these funds, including four stages of fundraising, investing, managing and monitoring and exit, various strategies of private equity funds including venture capital funds, growth equity funds, leverage buyout funds and distressed funds have been examined. In this regard, by studying the background of the research as well as available samples, first, the common strategies at each stage of the life cycle of these funds are defined and the questions of the questionnaire are designed using the Delphi method and finally considered by the experts in the form of a structured questionnaire. After analyzing the data through statistical tests, appropriate strategies with the ruling conditions of this fledgling financial institution in the country during the four stages of the life cycle, including fundraising, investing, managing and monitoring and exit explained.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Private Equity Fund
 • Venture capital fund
 • Fundraising stage
 • Investing stage
 • Managing and Monitoring stage
 • Exit stage

مراجع

کریمی صدر، محمدرضا. بنیادی نائینی، علی.، 1395. انتخاب سبد حوزه های کسب و کاری برای یک صندوق سرمایه گذاری خطرپذیر ایرانی. نشریه مدیریت نوآوری، 5 (3)، 142-117، در دسترس:44423 html http://www.nowavari.ir/article_

نقی زاده، رضا. هاجری، مهدی. بساوند، ساجده.، 1397. شناسایی ابعاد و علل کاهش رضایت شرکت‌های دانش‌بنیان در همکاری با صندوق‌های مالی از نگاه مجریان و سیاستگذاران: مطالعه موردی صندوق نوآوری و شکوفایی. نشریه مدیریت نوآوری، 7(2)، 120-9، در دسترس:

Anker, N. C. J. Johansen, J. S., 2015. Exit Strategies by Private Equity Firms in the Nordic Region. Master thesis in Financial Economics. Norweg: Norwegian School of Economics

Baker, H.K. Filbeck, G. Kiyaaz, H., 2015. Private Equity, Opportunities and Risks. New York, USA: Oxford University Press.

Camp, J.J., 2002. Venture Capital Due Diligence: A Guide to Making Smart Investment Choices and Increasing Your Portfolio Returns. NewYork, USA: John Wiley & Sons, Inc.

Cardis, J. Kirschner, S. Rickelson, S. Kirschner, J. Richelson, H., 2001. Venture Capital: The Definitive Guide for Entrepreneurs, Investors and Practitioners. New York, USA: John Wiley & Sons, Inc.

Caselli, S. Negri, G., 2021. Private Equity and Venture Capital in Europe, Markets, Techniques, and Deals. 3rd ed. Oxford, UK: Elsevier Inc.

Cendrowski, H. Petro, L.W. Martin, J.P. Wadecki, A.A., 2012. Private Equity, History, Governance, and Operations. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.

Cornelius, P., 2011. International Investments in Private Equity, International Investments in Private Equity. Burlington, USA: Elsevier Inc.

Cumming, D., 2010. PRIVATE EQUITY, Fund Types, Risks and Returns, and Regulation. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.

Demaria, C. Pedergnana, M. He, R. Rissi, R. Debrand, S,. 2021. Asset Allocation and Private Markets. West Sussex, UK: John Wiley & Sons, Ltd.

Demaria, C., 2020. Introduction to Private Equit, Debt and Real assets. West Sussex, UK: John Wiley & Sons, Ltd.

Gadiesh, O. MacArthur, H., 2008. Lessons from Private Equit Any Company Can Use. USA: Bain & Company, Inc.

Gejadze, M. Giot, P. Schwienbacher, A., 2017. Private Equity Fundraising and Firm Specialization. The quarterly Review of economics and Finance, (64), pp. 259-274.

Gompers , P. Lerner , J., 1996 . The use of covenants: An empirical analysis of venture partnership agreements. Journal of Law and Economics , (39).

Hudson, M., 2014. Funds: Private Equity, Hedge and all core Structures. West Sussex, UK: John Wiley & Sons Ltd.

John, S. Zhang, M., 2016. Private equity exits in emerging markets. Journal of emerging markets review, (29), pp.133-153.

Lerner, J. Leamon, A. Hardymon, F,. 2012. Venture Capital, Private Equity, and the Financing of Entrepreneurship: The Power Of Active Investing. West Sussex, UK: John Wiley & Sons, Ltd.

Rigamonti, D. Cefis, E. Meoli, M. Vismara, S., 2016. The Effects of the Specialization of Private Equity Firms on their Exit Strategy. Journal of Business Finance & Accounting, 9-10(43), pp 1420-1443

Soloma, A., 2015. IPO in private equity finance: evidence from Poland. journal of Social and Behavioral Science, 213, pp. 358-363.

Stowell, D. P., 2018. Investment Banks, Hedge Funds, and Private Equity. 3rd ed. Oxford, UK: Elsevier Inc.

Tripathi, P. 2012. Leveraged buyout analysis. Journal of Law and Conflict Resolution, 4(6), pp. 85-93.

Zeisberger, C. Prahl, M. White, B., 2017. Mastering Private Equity: Transformation via Venture Capital, Minority Investment & Buyouts. West Sussex, UK: John Wiley & Sons, Ltd.

استراتژی جدید شرکت فولاد مبارکه چیست؟ / مبارکه سهامدار عمده شرکت های خرد می شود

شرکت فولاد مبارکه قصد دارد با خرید بخشی از سهام شرکت های فولادی و معدنی دیگر تمرکز بیشتری بر سهام‌های موجود در بورس داشته باشد و البته از نظر توسعه عرضی هم این شرکت قصد دارد در بخش های مرتبط با تامین مواد اولیه و انرژی هم ورود کند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج، به تازگی محمدیاسر طیب‌ نیا، مدیرعامل فولاد مبارکه اصفهان گفته «فولاد مبارکه برای افزایش کمی تولید فولاد، تنها نباید به فکر احداث و ایجاد واحد جدید برای تولید باشد و می تواند ترکیب سهام‌داران فولاد مبارکه را تغییر دهد»، این استراتژی به این معناست که فولاد مبارکه با در اختیار گرفتن سهام شرکت های تولیدکننده ای فولاد نیاز حلقه های پایین دستی این مجتمع را تامین کند.

از طرف دیگر این رویکرد به دلیل اتفاق افتاده که مبارکه در چشم بلندمدت خود حضور پررنگ تر در بازارهای بین المللی را در اولویت قرار داده است، به طوری که برای سال 1450 استراتژی شرکت این است که بتواند در تراز شرکت‌هایی همچون پوسکو عمل کند و در واقع از غالب یک شرکت تولید کننده فولاد تبدیل به یک شرکت سازنده کارخانه فولاد هم شود. از همین رو طبق تعریفی که مدیریت جدید شرکت تعریف کرده شاید نیاز به مشارکت دیگر بخش‌ها برای حوزه‌های استراتژیک و سودآور وجود داشته باشد به همین دلیل سبد سهام‌داری و سرمایه‌گذاری به منابع مالی اضافه خواهد شد و استراتژی بلندمدت و کارآمد جدیدی اجرا خواهد شد.

در همی راستا در جلسه کمیته عالی تحول شرکت فولاد مبارکه هم با تأکید بر ضرورت تسریع در اجرای پروژه‌های جاری فولاد مبارکه بر افزایش بهره‌وری و تاب‌آوری و همچنین ایجاد توازن در زنجیره تولید تاکید شده است. به همین دلیل برای دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده شرکت فولاد مبارکه قصد دارد با خرید بخشی از سهام شرکت های فولادی و معدنی دیگر تمرکز بیشتری بر سهام‌های موجود در بورس داشته باشد و البته از نظر توسعه عرضی هم این شرکت قصد دارد در بخش های مرتبط با تامین مواد اولیه و انرژی هم ورود کند، زیرا در سال های گذشته این بخش از صنعت کشور با نوسانات زیادی روبرو بوده است به همین دلیل اگر فولاد مبارکه سهم شرکت ها و نیروگاه مرتبط با تولید انرژی را اختیار کند جای تعجبی ندارد.

شرکت فولاد مبارکه در گزارش های اخیر خود نشان داده عملکرد خوبی در تولید نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته است، به طوری که در آبان ماه این شرکت توانسته حدود 12 هزار میلیارد تومان درآمد از محل فروش محصولات خود کسب کند که نسبت به میانگین ماهانه 8 ماه اخیر بیشتر است و همچنین نسبت به میزان تولید سال گذشته هم بیشتر است، به همین دلیل می توان ادعا کرد این شرکت توانسته تمام برنامه های از پیش تعیین شده ای خود را اجرا کند.

حال با توجه به اینکه کشور در مقطع کنونی با مشکل کمبود انرژی مواجه است مجتمع فولاد استراتژی هایی را برای شرایط سخت پیش بینی کرده و به طوری که هم اکنون فولاد مبارکه دارای 6 میلیون لیتر موجودی گازوییل در مخازن خود است که برای 6 روز قطعی برق پاسخگو است . هرچند متاسفانه وزارت نفت تنها 18 درصد مخازن را پر کرده و در این کار تاخیر داشته است، از طرفی تامین گاز مبارکه از 10 به 8 میلیون مترمکعب در روز کاهش یافته در ادامه به 4 میلیون مترمکعب کاهش می یابد!

فولاد مبارکه دارای 1 ماه ذخیره آهن اسفنجی و 1 ماه ذخیره اسلب است. به همین دلیل با فرض محدودیت شدید برق و گاز، تولید ورق گرم و ورق سرد حداقل تا بهمن ماه ادامه یافته و در ادامه این شرکت احتمالا اقدام به خرید اسلب از فولاد هرمزگان یا خوزستان می کند تا تداوم تولید محصولات خود را تا فروردین 1401 تضمین کند . به همین دلیل آسیبی به تولید محصولات پایین دست شرکت نخواهد رسید.

براساس شرایط اقتصادی کشور و نیاز به تامین فولاد برای اجرای پروژه های عمرانی و حتی ساخت و سازی نقش فولاد مبارکه در کشور بسیار پررنگ است، به همین دلیل در سیاست های کلان صنعتی کشور مسئله ای عبور از بحران انرژی باید با جدیت بیشتری دنبال شود تا نوسانات این بخش تاثیری در فعالیت شرکت های مادری همچون فولاد مبارکه نداشته باشد و از طرف دیگر چشم انداز کشور در بخش فولاد افزایش تولید و صادرات است که این مساله محقق نمی شود مگر اینکه بسترهای لازم برای تولید فراهم شود و از در کنار آن بازارسازی و نیازسنجی شود تا در این مسیر درآمد ارزی بیشتری عاید کشور شود و البته نباید فراموش کرد که این ارزش افزوده حاصل از فراوری است که می تواند بیشترین اشتغال و درآمدزایی را برای کشور به همراه داشته باشد به همین دلیل همراهی با مجتمع های بزرگی همچون فولاد مبارکه می تواند در دستیابی به این هدف کارساز باشد.

وین ریت در فارکس | Win rate چیست و چرا اهمیت دارد؟

در دنیای معامله‌گران، اصطلاحات زیادی به کار برده می‌شود و نیاز است تا شما به عنوان یک معامله‌گر تمام این اصطلاحات را بشناسید.

آشنا نبودن با این مفاهیم ممکن است باعث ضررهای بزرگی شود.

برای مثال اگر شما با مفهوم وین ریت آشنایی نداشته باشید، علاوه بر این که سودهای شما کوتاه مدت خواهد بود، بلکه ممکن است در دراز مدت دچار ضرر شوید.

در این مطلب از سایت ایران بروکر می‌خواهیم مفهوم win rate که یکی از اصطلاحات مهم دنیای معامله‌گریست را به شما آموزش دهیم.

وین ریت

آشنایی با win rate

به طور کلی وین ریت به ما نشان می‌دهد که چند درصد از معاملات ما، به حد سود برخورد می‌کند.

مثلاً زمانی که گفته می‌شود وین ریت فلان استراتژی برابر با 60 درصد است، یعنی به طور میانگین، از هر 100 معامله‌ای که با این استراتژی انجام می‌شود، 60 تای آن به حد سود خورده و 40 تای آن به حد ضرر.

نرخ برد را می‌توان از دو منظر بررسی کرد.

win rate یک معامله یا وین ریت یک استراتژی

شاید تیتر این عنوان کمی شما را سردرگم کند اما نگران نباشید در پایان این مقاله شما به طور کامل تمام این مفاهیم را درک خواهید کرد پس تا پایان مطلب ما را همراهی کنید.

زمانی که شما یک استراتژی به خصوص را انتخاب می‌کنید، اولین موردی که باید در نظر بگیرید، نرخ برد آن است.

برای مثال فرض کنید استراتژی شما طوری تنظیم شده است که در انتهای یک روند، خلاف جهت روند به شما سیگنال می‌دهد.

زمانی که شما خلاف جهت یک روند وارد معامله می‌شوید، احتمال این که معاملهٔ شما با ضرر مواجه شود بیشتر از این است که با سود بسته شود; مگر این که این استراتژی نقاط مطمئنی را پیدا کند.

در واقع وین ریت یک استراتژی به ماهیت نقطهٔ ورود شما بستگی دارد که آیا در جهت روند است ویا در خلاف جهت.

وین ریت

برای مثال فرض کنید در گذشتهٔ بازار جست و جو کرده‌ایم و 100 موقعیت معاملاتی که از نظر این استراتژی نقطه مناسبی برای ورود هستند پیدا کرده‌ایم.

حال اگر از این 100 معامله، تعداد 70 تای آن با سود بسته شود، می‌توان نتیجه گرفت که در هر موقعیت معاملاتی‌ای که این استراتژی به ما سیگنال می‌دهد، احتمال این که معامله با حد سود ما برخورد کند، 70 درصد است.

دلیل این که ما بحث وین ریت یک معامله و وین ریت کلی معاملات را از هم جدا کرده‌ایم این است که ممکن است شما در یک ژورنال معاملاتی از چندین نوع مختلف استراتژی استفاده کرده باشید.

در ادامه به توضیح مفصل این موضوع می‌پردازیم.

win rate کلی معاملات

اگر مدتی مشغول به ترید های روزانه و یا حتی در تایم‌های بالاتر شده باشید و حداقل 50 معامله انجام داده باشید، وقت آن رسیده که یک ارزیابی کلی برروی معاملات خود انجام دهید.

برای بررسی معاملات خود، مهم‌ترین فاکتورهایی که باید بررسی کنید، win rate و ریسک به ریوارد است.

در مورد ریسک به ریوارد در مقاله‌ای جداگانه مفصل توضیح خواهیم داد اما به طور خلاصه، ریسک به ریوارد همان نسبت بزرگی ضررهای شما نسبت به سودهایتان است.

” معامله‌گرهای حرفه‌ای همیشه با دست پر، وارد مارکت می‌شوند”

این جمله یعنی تریدرهای حرفه‌ای همواره برای موقعیت‌های مختلف در بازار، از قبل برنامه ریزی داشته و خود را برای این حالت از بازار، آماده کرده‌اند.

درواقع یعنی از استراتژی‌های مختلفی استفاده می‌کنند.

شما هم اگر به عنوان یک تریدر مشغول به کار شده‌اید حتماً باید ژورنال خود را بررسی کنید تا متوجه شوید که برآیند کلی استراتژی‌های شما به چه صورت بوده است.

وین ریت

در چنین شرایطی وین ریت کلی معاملات، به کمک شما می‌آید.

شما با بررسی وین ریت کلی معاملات خود، می‌توانید ببینید که به طور مثال در 50 معاملهٔ اخیر خود، چند درصد از معاملات شما ضرر ده و چند درصد سود ده بوده است.

توجه کنید که اگر میزان ریسک به ریوارد شما، یک به یک است بهتر است که معاملات شما حداقل دارای وین ریت 60 درصد باشد.

همچنین اگر این درصد به زیر 50 درصد برسد، شما ضرر ده خواهید بود و باید استراتژی خود را اصلاح کنید.

حال اگر ریسک به ریوارد شما، حداقل یک به دو باشد، یعنی برای مثال اگر در هر معامله 10 دلار ریسک می‌کنید، سود شما حداقل 20 دلار باشد، وین ریت شما، می‌تواند تا 40 درصد نیز کاهش یابد.

یعنی در چنین شرایطی اگر وین ریت شما 40 درصد باشد هم سودده خواهید بود.

به همین ترتیب هرچقدر که میزان ریسک به ریوارد شما بیشتر می‌شود، درصدهای کمتر win rate نیز مورد قبول می‌تواند باشد.

کلاهبرداری در فارکس از طریق win rate!

اگر مدتی در بازار تریدینگ مشغول باشید، قطعاً افراد و یا سایت‌هایی را دیده‌اید که به ازای دریافت مبلغی به صورت ماهیانه و یا سالیانه، اشتراک کانال سیگنال دهی و یا ربات معامله‌گری خود را به شما می‌فروشند.

چنین افرادی معمولاً با جملاتی مثل وین ریت بالای 90 درصد و یا سوددهی ماهیانه فلان درصد شما را ترغیب به خرید اشتراک می‌کنند.

” اما حقهٔ اصلی آن‌ها در همین موضوع win rate است “

درست است که نرخ برد بالا شمارا به سوددهی می‌رساند اما به ازای چه مقدار ضرر؟

این‌گونه کانال‌ها و ربات‌ها یک نقطه‌ضعف بزرگ دارند و آن‌هم در حد ضرر آن‌هاست.

فرض کنید شما یک معاملهٔ خرید را بازکرده‌اید.

حد ضرر خود را 100 پیپ پایین‌تر از نقطه ورود خود قرار می‌دهید و حد سود خود را فقط 10 پیپ بالاتر از نقطه ورود.

در چنین حالتی اگر به ازای هر پیپ 1 دلار وارد سود یا ضرر شوید، آنگاه شما 100 دلار ریسک کرده‌اید تا فقط 10 دلار سود کنید.

در چنین معاملاتی وین ریت شما به‌شدت بالا خواهد رفت چراکه احتمال این‌که قیمت 10 پیپ حرکت کند، خیلی بیشتر از آن است که 100 پیپ حرکت کند بنابراین اکثر معاملات شما با سود بسته می‌شود.

اما اگر تنها یک معاملهٔ شما با حد ضرر برخورد کند، سود چندین معاملهٔ شمارا از بین خواهد برد.

البته توجه کنید که این کانال‌ها و ربات‌ها با روش‌هایی مثل مارتینگل کردن و افزایش حجم معامله در نقاط مختلف، سعی در بستن معامله بدون ضرر دارند.

اما توجه کنید که همین کار آن‌ها باعث کال‌مارجین شدن اکانت شما می‌شود.

اگر در مورد کال مارجین شدن نیاز به اطلاعات بیشتری دارید می‌توانید به این مقاله در سایت ما مراجعه کنید.

مشاهده وین ریت در متاتریدر

برای مشاهده تاریخچهٔ معاملات خود در نرم‌افزار متاتریدر و بررسی نرخ برد خود مراحل زیر را طی کنید:

ابتدا از قسمت Terminal وارد Account History شوید.

بر روی یکی از معاملات خود کلیک راست کرده و گزینه Custom period را انتخاب کنید.

وین ریت در متاتریدر

در این قسمت آن بازه زمانی که معاملات خود را در آن می‌خواهید بررسی کنید انتخاب کنید.

سپس روی OK کلیک کرده و مجدداً بر روی یکی از معاملات خود، کلیک راست کنید.

بر روی save as detailed Report کلیک کنید.

وین ریت

سپس آدرسی که می‌خواهید گزارش معاملات خود را در آن ذخیره کنید، انتخاب کرده و بر روی Save کلیک کنید.

سپس به‌صورت خودکار صفحه گزارش‌ها شما بازخواهد شد.

وین ریت در متاتریدر

در این صفحه می‌توانید ریز معاملات خود به‌ علاوهٔ آمارهای مهم آن را مشاهده کنید.

حال از قسمت Profit Trades (% of total) می‌توانید میزان وین ریت خود را مشاهده کنید.

دیپلمات پیشین آمریکا: استراتژی خروج از افغانستان بی‌نهایت ناموفق بود

یک دیپلمات پیشین آمریکا با اشاره به یک سالگی خروج نیرو‌های خارجی از افغانستان گفت با وجود ۲۰ سال حضور نظامی در این کشور، اما استراتژی خروج بی‌نهایت ناموفق بود.

به گزارش مجله خبری نگار، «ایرل آنتونی وین» معاون پیشین سفارت آمریکا در کابل طی نشستی با حضور مقامات پیشین افغانستان اظهار داشت با وجود ۲۰ سال حضور نظامی در این کشور، اما استراتژی خروج بی‌نهایت ناموفق بود.

وی با اشاره به توافق دوحه نیز گفت: «ما یک توافق بسیار بد با طالبان انجام دادیم. این توافق را بسیار ضعیف تطبیق کردیم».

این دیپلمات آمریکایی اظهار داشت با خروج نیرو‌های آمریکای از افغانستان همه دستاورد‌ها با خطر مواجه شدند.

ایرل آنتونی وین افزود آمریکا در یک وضعیت پیچیده افغانستان را ترک کرد و اکنون نیز اهرم فشار زیادی بر طالبان ندارد.تعریف استراتژی خروج

وی با اشاره به کمک‌های بشردوستانه به افغانستان گفت آمریکا در قبال این کشور مسئولیت دوامدار دارد.

پیش از این اعضای جمهوری‌خواه کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا نیز خروج نظامیان این کشور از افغانستان را یک «شکست استراتژیک» اعلام کرده بودند.

استراتژی‌ معاملاتی ایچیموکو پیشرفته

استراتژی‌ معاملاتی در ایچیموکو پیشرفته

بخش دوم مقاله ایچیموکو که تعریف استراتژی خروج اختصاص داره به استراتژی معاملاتی در ایچیموکو پیشرفته رو می‌خوام با یک مثال از طبیعت شروع کنم. طبیعت و مخلوقات خدا همواره می‌تونن الهام‌بخش ما باشن.

تا حالا به زندگی یوزپلنگ دقت کردید؟! زمانی که یوزپلنگ قصد شکار داره، از یک استراتژی پیروی می‌کنه. اگر یوزپلنگ گله آهویی رو پیدا کنه، مدت‌ها صبر می‌کنه تا بتونه ضعیف‌ترین آهو رو پیدا کنه. دلیل این موضوع اینه که یوزپلنگ فقط میتونه فاصله کمی رو با سرعت بالا بدوه و اگر این فرصت از دست بره، برای شکار بعدی نیروی کمتری خواهد داشت.

معامله‌گری (متفاوت با مفهوم سرمایه‌گذاری) هم دقیقا به همین شکل هست! شما باید قبل از این که وارد یک معامله بشید، با صبر و حوصله به دنبال سهام مناسب بگردید. یعنی ابتدا باید یک تحلیلگر خوب باشید و بعد معامله کنید. اگر اول معامله کنید و تازه بعدش به فکر تحلیل کردن بیفتید، مثل این میمونه که با پولتون قمار کنید! زمانی که چند بار پشت هم در معاملاتتون شکست بخورید و ضرر کنید، اعتماد به نفستون کمتر میشه و ممکنه کلا بیخیال معامله‌گری بشید، در صورتی که اشکال کار جای دیگه بوده!

اگر با ایچیموکو راحت نیستی، بیخیالش شو!

نکته دیگه‌ای که دوست دارم در مقاله ایچیموکو پیشرفته در موردش حرف بزنم این هست که شما باید با ابزاری که در تحلیل تکنیکال ازش استفاده می‌کنید راحت باشید. حالا هر ابزاری که میخواد باشه! استفاده کردن از ابزارهای مختلف تحلیل تکنیکال نباید شما رو گیج کنه و براتون نامفهوم باشه! هر جا احساس کردید در کار کردن با یک ابزار مشکل دارید و هر چقدر زمان میذارید اون رو خوب متوجه نمیشید، بیخیالش بشید. حتی اگر ایچیموکو اونم ایچیموکو پیشرفته باشه!

توجه کنید که برای موفقیت در معاملات، شما ابتدا باید یک سیستم و برنامه معاملاتی از پیش تعیین شده داشته باشید. این برنامه باعث میشه که شما هیچ گونه تصمیمی رو در لحظه و از روی احساسات اتخاذ نکنید. فقط و فقط تحت هر شرایطی به اون برنامه عمل کنید و طبق اون خرید و فروش‌هاتون رو انجام بدید. بسیاری از افرادی که با رویای پولدار شدن وارد بازارهای مالی میشن، هیچ برنامه معاملاتی از پیش تعیین شده‌ای ندارن و فقط کورکورانه رفتار می‌کنن. اگر میخوای موفق بشی، تو نباید جزء اون‌ها باشی!

در مقاله ایچیموکو پیشرفته قرار هست که یک برنامه و استراتژی معاملاتی حول اندیکاتور ایچیموکو ایجاد کنیم …

البته پیش از شروع بحث در مورد استراتژی معاملاتی ایچیموکو ذکر چند نکته در مورد اجزای اندیکاتور ایچیموکو ضروری هست. پس توجه شما رو به این نکات مهم جلب می‌کنم:

نحوه قرار گرفتن اجزای ایچیموکو و کندل‌های قیمتی نسبت به هم چه معنایی دارند؟!

وضعیت قرار گرفتن قیمت و هر یک از اجزای اندیکاتور ایچیموکو معنا و مفهوم خاصی برای ما دارند. توجه کنید که تنکانسن شبیه به میانگین متحرک ۹ روزه، کیجون‌سن شبیه به میانگین متحرک ۲۶ روزه، سنکو A به عنوان میانگینی از تنکان‌سن و کیجون‌سن و سنکو B هم شبیه به میانگین متحرک بلند مدت ۵۲ روزه برای ما عمل می‌کنند.

در مقاله ایچیموکو پیشرفته به ساخت یک استراتژی معاملاتی حول اندیکاتور ایچیموکو خواهیم پرداخت.

وضعیت قیمت و هر یک از اجزای ایچیموکو را به این صورت می‌توان طبقه‌بندی کرد :

وضعیت قیمت و تنکان‌سن

 • اگر قیمت بالای تنکانس‌سن باشد، تنکان‌سن نقش حمایت کوتاه مدت را دارد و روند در کوتاه مدت صعودی است.
 • اگر قیمت پایین تنکانس‌سن باشد، تنکان‌سن نقش مقاومت کوتاه مدت را دارد و روند در کوتاه مدت نزولی است.

وضعیت قیمت و کیجون‌سن

 • اگر قیمت بالای کیجون‌سن باشد، کیجون‌سن نقش حمایت بلند مدت را دارد و روند در بلند مدت صعودی است.
 • اگر قیمت پایین کیجون‌سن باشد، کیجون‌سن نقش مقاومت بلند مدت را دارد و روند در بلند مدت نزولی است.

وضعیت قیمت و ابر کومو

 • اگر قیمت بالای ابر کومو باشد، ابر کومو نقش حمایت را دارد و روند صعودی است.
 • اگر قیمت پایین ابر کومو باشد، ابر کومو نقش مقاومت را دارد و روند نزولی است.
 • ضعیف یا قوی بودن حمایت یا مقاومت ابر کومو بستگی به ضخامت ابر کومو دارد.
 • اگر قیمت در درون ابر کومو باشد روند خاصی وجود ندارد و توصیه این است که داخل ابر کومو معامله نکنیم.
 • اگر خودِ ابر کومو سبز رنگ (صعودی) باشد، روند صعودی است و اگر خودِ ابر کومو قرمز رنگ (نزولی) باشد روند نزولی است.

وضعیت قیمت و چیکو اسپن

 • اگر چیکو اسپن بالای قیمت باشد، روند صعودی است.
 • اگر چیکو اسپن پایین قیمت باشد، روند نزولی است.
 • اگر قیمت و چیکو اسپن نزدیک به هم باشند، نمی‌توان نظری داد. معیار نزدیک بودن هم حداکثر اختلاف ۵% با قیمت است.
 • توجه کنید که چیکو اسپن برعکس سایر اجزای ایچیموکو عمل می‌کند.

چطور از ایچیموکو پیشرفته استفاده کنیم؟!

به مثال زیر توجه کنید :

ایچیموکو پیشرفته - نحوه قرار گرفتن اجزای ایچموکو و قیمت نسبت به هم چه معنایی دارند؟!
 1. آخرین کندل (شمع) در پایین تنکان‌سن شکل گرفته پس روند کوتاه مدت نزولی بوده و تنکان‌سن نقش مقاومت کوتاه مدت را دارد.
 2. آخرین کندل (شمع) در پایین کیجون‌سن شکل گرفته پس روند بلند مدت نزولی بوده و کیجون‌سن نقش مقاومت بلند مدت را دارد.
 3. قیمت در بالای ابر کومو قرار گرفته است. پس از دیدگاه ابر کومو روند بلندمدت صعودی است و ابر کومو نقش حمایت را دارد.
 4. در محل نزدیک شدن قیمت به ابر کومو، ضخامت ابر کومو خیلی زیاد نیست، پس حمایت شکل گرفته در این منطقه خیلی قوی نیست. (در مقاله ایچیموکو مقدماتی گفتیم که هر چقدر ضخامت ابر کومو بیشتر باشد، سطح حمایت یا مقاومتی قوی‌تر خواهد بود.)
 5. ابر کومو سبز رنگ و صعودی است. پس روند بلند مدت نیز صعودی است.
 6. قیمت و چیکو اسپن به هم نزدیک هستند، لذا نمی‌توان نظر خاصی در این مورد داد.
 • اگر در روند صعودی قیمت نسبت به کیجون‌سن یا تنکان‌سن فاصله زیادی داشته باشد، نشان‌دهنده رفتار هیجانی خریداران بوده و بهتر است وارد معامله خرید نشویم.
 • اگر در روند نزولی قیمت نسبت به کیجون‌سن یا تنکان‌سن فاصله زیادی داشته باشد، نشان‌دهنده رفتار هیجانی فروشندگان بوده و بهتر است وارد معامله فروش نشویم.
 • معیار فاصله زیاد برای کیجون‌سن ۳۰% و برای تنکان‌سن ۲۰% است.

سیگنال خرید معتبر در استراتژی تعریف استراتژی خروج ایچیموکو پیشرفته

 1. قیمت باید بالای ابر کومو باشد.
 2. تنکانسن باید بالای کیجون‌سن باشد.
 3. هیج مانعی (اعم از ابر کومو و کندل‌های قیمتی) بر سر راه چیکواسپن نبوده و فضای مقابل آن کاملا باز باشد.
 4. کومو در حالت صعودی (سبز رنگ) قرار بگیرد.
 5. فاصله با مقاومت معتبر بعدی کم نباشد!
 6. قیمت فاصله زیادی با کیجون‌سن (حداکثر ۱۰% اختلاف) و تنکان‌سن (حداکثر ۵% اختلاف) نداشته باشد (پرهیز از معامله هیجانی)
 7. همه اجزاء ایچیموکو صعودی باشند.

در نمودار زیر که مربوط به نماد فاراک است، تمامی شرایط فوق (به جز مورد ۷ که سنکو B صعودی نیست) احراز شده‌اند. لذا می‌توان گفت که سیگنال خرید صادر شده است. هر چند که این سیگنال یک سیگنال ایده‌آل است. به این معنا که احتمال موفقیت در آن بسیار بالا بوده اما شرایط رخ دادن آن به سختی اتفاق میفتد.

ایچیموکو پیشرفته - سیگنال خرید معتبر در ایچیموکو

نحوه مشخص کردن حد ضرر در استراتژی ایچیموکو پیشرفته

حد ضرر در این روش را می‌توان به دو روش مشخص کرد.

 1. معادل ۴% کمتر از قیمت خرید (با احتساب کارمزد حدود ۵/۵%) را به عنوان حد ضرر در نظر بگیریم.
 2. اگر قیمت سطح تنکان‌سن در زیر کندل سیگنال خرید را شکست، حد ضرر فعال شده است.

ایچیموکو پیشرفته - نحوه مشخص کردن حد سود

نحوه مشخص کردن حد سود در استراتژی ایچیموکو پیشرفته

برای مشخص کردن حد سود یا تارگت قیمت هم به دو روش می‌توان اقدام کرد :

 1. اگر قیمت بیش از ۲۰% از تنکانسن فاصله گرفت، سیگنال فروش داده شده و باید از معامله خارج شویم.
 2. روش دوم استفاده از مقاومت‌های استاتیک به وجود آمده توسط ابر کو به خصوص سنکو B در گذشته است که در بخش پایانی مقاله “ایچیموکو مقدماتی ، نمودار تعادل در یک نگاه” به صورت مفصل توضیح داده شد.

بَک تست استراتژی ایچیموکو پیشرفته را فراموش نکنید!

در این روزها احتمالا سیستم‌ها و استراتژی‌های مختلفی توسط تعریف استراتژی خروج افراد مختلف به شما معرفی می‌شوند. در بازارهای صعودی معمولا افراد بر روی موفقیت‌های استراتژیشان تأکید می‌کنند. اما روش آزمایش یک استراتژی معاملاتی نگاه کردن به معاملات برنده نیست! برای بررسی عملکرد یک استراتژی شما باید معاملات منجر به ضرر را بررسی کنید. بسیاری از اوقات پیش آمده که طی چند روز تمام سود به دست آمده طی یک یا دو سال از دست رفته و اصل سرمایه نیز به خطر افتاده است!

برای این که بتوانیم میزان موفقیت استراتژی ایچیموکو پیشرفته یا هر استراتژی دیگری را بسنجیم، لازم است که مثلا در یک بازه ۵ ساله در گذشته سهام چند شرکت را بررسی کنیم. سیگنال‌های خرید را به همراه تاریخ آن‌ها یادداشت کنید. سپس بررسی کنید که پس از ورود به معامله، حد سود فعال شده است یا حد ضرر.

این کار را برای چند نماد انجام دهید و درصد سود و زیان هر معامله خود را یادداشت کنید. سپس بررسی کنید که در بازه ۵ ساله مذکور به صورت جداگانه (هر معامله) و مرکب چقدر سود یا زیان کسب کرده‌اید …

شما می‌توانید نتایج این تمرین را با ما و سایر عزیزان در بخش نظرات همین مقاله به اشتراک بگذارید … 😎😎

چکیده مطلب :

در این مقاله که با عنوان ایچیموکو پیشرفته ارائه شد، سعی کردیم تا علاوه بر مرور مباحث قبلی یک استراتژی معتبر و موثر را با هم یاد بگیریم. همان‌طور که قبلا هم بارها اشاره شد، سیستم ایچیموکو نه فقط به عنوان یک اندیکاتور، بلکه به عنوان یک سیستم معاملاتی کامل می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد. اگر علاقمند به مبحث ایچیموکو هستید، توصیه ما این است که دو مقاله “ایچیموکو مقدماتی، نمودار تعادل در یک نگاه” و “استراتژی‌ معاملاتی در ایچیموکو پیشرفته” را بارها و بارها مرور کنید و سعی کنید خودتان رفتار قیمت و اجزای ایچیموکو را با دقت بررسی نمایید.

لازم به ذکر است که این مقالات برگرفته از کتاب “معامله‌گری با ابرهای ایچیموکو” (Trading with Ichimoku Clouds) نوشته مانش پاتل (Manesh Patel) می‌باشد. این کتاب به عنوان یکی از منابع معتبر مطالعاتی در مورد سیستم ایچیموکو در سراسر جهان استفاده می‌شود. بیشتر تمرکز نویسنده در کتاب معامله‌گری با ابرهای ایچیموکو بر روی بازار فارکس بود، اما ما سعی کردیم که مطالب عنوان شده را به نوعی مطابق با معاملات بورس اوراق بهادار در ایران خدمت شما عزیزان ارائه کنیم.

قطعا تمام نظرات و سوالات شما در قسمت نظرات همین مقاله مطالعه شده و در صورت لزوم پاسخ داده خواهد شد …اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.