شاخص نوسان VIX


[Biden’s] دولت به دنبال دریافت تنظیم مجدد بزرگ است. قرار نیست طبقه متوسطی باقی بماند.

VIX در حال نزول علائم نزولی بیشتر در سهام است

یک مجسمه خرس در خارج از بورس اوراق بهادار فرانکفورت ایستاده است ، که توسط Deutsche Boerse AG ، در Frankfurt ، آلمان اداره می شود ، جمعه ، 13 مارس 2020.

الکس کراوس | بلومبرگ | گتی ایماژ

جیم کرامر از CNBC روز سه شنبه به سرمایه گذاران توصیه کرد که با توجه به احتمال نزول بیشتر سهام ، مراقب نوسانات بازار باشند.

وی گفت ، شاخص نوسان CBOE یا VIX نشانه هایی از احتمال طولانی شدن شرایط فعلی تا ژوئن را نشان می دهد.

مجری "دیوانه پول" گفت: "نمودارها ، همانطور که مارک سباستین تفسیر کرده است ، نشان می دهد که ماه و نیم آینده می تواند زمان بسیار سختی برای بازار سهام باشد." "شما ممکن است فکر کنید که ما از جنگل خارج شده ایم ، اما میزان سنجش ترس چیز دیگری می گوید."

سباستین ، که OptionPit.com را تأسیس کرد و به RealMoney.com کمک می کند ، کارشناس معتبر نوسانات کرامر است. کرامر گفت ، سباستین با مقایسه حرکت در S&P 500 و VIX ، که به عنوان سنسور ترس شناخته می شود ، سناریویی را طراحی کرد که در آن تست بازار از هفته گذشته پایین است.

S&P 500 سه شنبه در 4,127.83،2 بسته شد ، تقریباً XNUMX٪ بیشتر از افت قیمت چهارشنبه گذشته.

S&P و VIX در جهت مخالف کار می کنند. کرامر گفت ، پس از رفتار "عادی" در سه ماهه اول ، زمانی که قیمت سهام بالاتر رفت در حالی که VIX به طور کلی روند نزولی داشت ، به نظر می رسد که روند تغییر می کند.

از اواسط آوریل ، VIX تقریباً 30٪ از کمترین میزان بسته شدن خود صعود کرده است. S&P 500 در مدت مشابه تقریباً 0.5 درصد افت کرده است.

کرامر گفت: "یک بازار مسطح با افزایش VIX دقیقاً همان چیزی است که شما در آغاز تورم نوسانات می بینید." "به گفته سباستین ، این زمانی است که VIX برای مدت زمان طولانی ، معمولاً 2 تا 6 هفته افزایش می یابد و بازار یک اصلاح واقعی شاخص نوسان VIX دارد."

عوامل موثر بر شاخص بی‌ثباتی در بورس اوراق بهادار تهران (مطالعه موردی: صنعت فلزات اساسی)

بازار سرمایه به خصوص بازار بورس و اوراق بهادار همانند سایر فعالیت‌های سرمایه‌گذاری دارای ریسک بوده و تحت تأثیر سرریز نوسانات و بی ثباتی‌ها از سایر بازارها می‌باشد. این أمر در مواجه با سایر متغیرهای کلان اقتصادی موجب ایجاد بی‌ثباتی در بازار بورس می‌گردد. در پژوهش حاضر با استفاده از روش‌ تلاطم شرطی، به بررسی عوامل موثر بر شاخص بی‌ثباتی در بخش صنعت فلزات اساسی بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شد. بدین منظور از داده‌های ماهانه فرودین ماه 1388 تا فروردین ماه 1399 استفاده شد. نتایج حاصل شاخص نوسان VIX از پژوهش حاضر بیانگر این است که، نوسانات در بخش صنعت توسط عواملی نظیر مناقشات سیاسی و مشکلات بین‌المللی ایران ایجاد شده و بر اثر نوسانات بازارهای موازی نظیر نفت، طلا و ارز تقویت می‌شوند. براساس نتایج حاصل از پژوهش‌، عوامل خارج از صنعت بورس به دلیل عدم توسعه‌یافتگی بازار بورس در ایران؛ تاثیر بیشتری از عوامل درون شرکتی در تلاطم و بی‌ثباتی بازار بورس دارند.از نقطه نظر تجزیه و تحلیل‌های انجام شده، مهمترین اثر و عامل ایجادکننده نوسانات، بخش تنش‌های سیاسی و روابط بین‌الملل در ایران می باشد که دارای اثرات غیرقابل کنترل بر بازارهای موازی در ایران می‌باشد و در نهایت اثر همه آنها در بازار بورس منعکس می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

 • شاخص بی ثباتی
 • بورس اوراق بهادار تهران
 • مدل های GARCH

عنوان مقاله [English]

The Factors Affecting on Instability Index in Tehran Stock Exchange (The Case: Base Metals Industry)

نویسندگان [English]

 • hassan hadipour 1
 • Seyyed Ali paytakhti oskooe 2
 • Yaghoub Alavi Matin 3
 • Kamaleddin Rahmani 4

1 Ph.D. Candidate, Department of Financial engineering, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran

2 Associate Professor, Department of Economics, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran

3 Assistant Professor, Department of Management, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran

4 Assistant Professor, Department of Management, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran

چکیده [English]

The capital market, especially the stock market, is as risky as any other investment activity and is affected by overflow fluctuations and instabilities from other markets. In the face of other macroeconomic variables, this causes instability in the stock market. In the present study, using conditional turbulence method, the factors affecting on instability index in basic metals industry sector of Tehran Stock Exchange was investigated and presented. For this purpose, monthly data from April 2009 to April 2020 were used. The results of the present study indicate that fluctuations in the industrial sector are caused by factors such as political conflicts and international problems in Iran and are strengthened by fluctuations in parallel markets such as oil, gold and currency. According to the results of the research, factors outside the stock market industry due to the underdevelopment of the stock market in Iran; From the point of view of the analyzes performed, the most important effect and factor causing fluctuations is the section of political tensions and international relations in Iran, which has effects. It is uncontrollable on parallel markets in Iran and ultimately the effect of all of them is reflected in the stock market.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Instability Index
 • Tehran Stock Exchange
 • GARCH Models
مراجع

ابطحی، سید یحیی، گلین کیامرادی، هاشم و نیک کار، بهزاد (1392). رابطه نوسانات قیمت طلا و بازدهی بازار بورس بهادار ایران. دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین.

ثقفی، علی و قنبریان، رضا. (1394). بررسی رابطه پویا بین قیمت نفت و شاخص های بازار سرمایه در ایران، فصلنامه تحقیقات مدلسازی، 20، 216-193.

دوراندیش، آرش، شریعت، الهام و ارزنده، ندا. (1393). بررسی اثر سرریز نوسانات نرخ ارز بر شاخص صنایع کشاورزی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار. نشریه اقتصاد و توسعه کشاورزی، 2، 184-177.

رضازاده، علی. (1395). تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر بی‌ثباتی بازدهی سهام بورس اوراق بهادارتهران: مشاهداتی بر پایه مدل GARCH-X. نظریه های کاربردی اقتصاد، 2، 121-136.

شهبازی، کیومرث، رضائی، ابراهیم و صالحی، یاور. (1392). تاثیر شوکهای قیمت نفت بر بازدهی سهام در بورس اوراق بهادار تهران: رهیافت SVAR. دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، 18، 125-136.

عبدالرحیمیان، محمدحسین، ترابی، تقی، صادقی شریف، سیدجلال و دارابی، رویا . (1397). ارایه الگوی رفتاری تصمیم گیری سرمایه گذاران حقیقی در بورس اوراق بهادار تهران. دانش سرمایه‌گذاری، 26، 129-113.

کمیجانی، اکبر و ابراهیمی، سجاد. (1392)، اثر نوسان‌های نرخ ارز بر رشد بهره وری در کشورهای در حال توسعه با لحاظ سطح توسعه مالی. مطالعات اقتصادی کاربردی، 6، 27-1.

مصلح شیرازی، علی نقی، موسوی حقیقی، محمدهاشم و پشوتنی زاده، هومن. (1397). شبیه سازی الگوی تغییرات نرخ ارز و قیمت طلا بر عملکرد بورس اوراق بهادار تهران با رویکرد پویایی شناسی سیستمی. دانش سرمایه گذاری، 25، 38-17.

نیکومرام، هاشم، پورزمانی، زهرا و دهقان، عبدالمجید. (1393). سرایت پذیری تلاطم در بازار سرمایه ایران. دانش سرمایه گذاری، 11، 179-199.

Abdolrahimian, H. M., Torabi, T., & Sadeghisharif, S. J., & Darabi, R. (2018). Behavioral Decision Making Pattern for Individual Investors In Tehran Stock Exchange. Journal of Investment Knowledge, 26, 113-130, (In Persian).

Aboura, S., & Chevallier, J. (2015). Volatility Returns with Vengeance: Financial Markets vs. Commodities. Research in International Business and Finance, 33, 334-354.

Abtahi, S. Y., Galin Kiamoradi, H., Nikcar, B. (2014). The relationship between gold price fluctuations and the return of Iranian stock market. The Second National Conference on Modern Management Sciences, (In Persian).

Asgharian, H., Christiansen, C., & Hou, A. J. (2015). Effects of macroeconomic uncertainty on the stock and bond markets. Finance Research Letters, 13, 10-16.

Ayusuk, A., شاخص نوسان VIX & Sriboonchitta, S. (2016). Copula Based Volatility Models and Extreme Value Theory for Portfolio Simulation with an Application to Asian Stock Markets. Causal Inference in Econometrics, 279-293.

Basher, S. A., & Sadorsky, P. (2017). Hedging emerging market stock prices with oil, gold, VIX, and bonds: A comparison between DCC, ADCC and GO-GARCH. Energy Economics, 54, 235-247.

Brodsky, D. (1980). The composible measure of economic instability. Oxford-bullten of Economics and Statistics, 142, 370-375.

Caferraa, R., & Vidal-Tomás, D. (2021). Who raised from the abyss? A comparison between cryptocurrency and stock market dynamics during the COVID-19 pandemic. Finance Research Letters.

Derakhshan, M. (2014). Econometrics: Single Equations with Classical Assumptions. Tehran: Samt Publication, (In Persian).

Diebold, F. X., & Yilmaz, K. (2012). Better to Give than to Receive: Predictive Directional Measurement of Volatility Spillovers. International Journal of Forecasting, 28, 58-66.

Dourandish, A., Shariat, E., & Arzandeh, N. (2014). The Study of Volatility Spillover Effects of The Exchange Rate on Agricultural Industry Index Listed on The Stock Exchange. Journal of agricultural economics and development, 28, 177-184, (In Persian).

Ehouman, Y. A. (2020). Volatility transmission between oil prices and banks’ stock prices as a new source of instability: Lessons from the United States experience. Economic Modelling, 91, 198-217.

Elbannan, M. A. (شاخص نوسان VIX 2017). Stock market liquidity, family ownership, and capital structure choices in an emerging country. Emerging Markets Review, 33, 201-231.

Fasanya. O. Akindea, A. (2019). Volatility transmission in the Nigerian financial market. The Journal of Finance and Data Science, 5, 99-115.

Ganbarian, R., & Saghafi, A. (2015). The Dynamic Relationship between the Oil Price and the Capital Market Indices in Iranian Economy. The Journal of Economic Modeling Research, 20, 193-216, (In Persian).

Komijani, A.& Ebrahimi, S., (2013). Effect of Exchange Rate Volatility on Producivity Growth in Developing Countries While Considering Their Financial Development Levels. Journal of Applise Economics Studies in IRAN, 6, 1-27, (شاخص نوسان VIX In Persian).

Mosleh Shirazi, A. N., Moosavihaghighi, M. H., Pashootanizadeh, H. (2018). Simulation of Model Changes by Exchange Rates and Gold Price on the Tehran Stock Exchange Performance with System Dynamics Approach. Journal of Investment Knowledge, 25, 17-38, (In Persian).

Nikoomaram, H., Pourzamani, Z., & Dehghan, A. M. (2014). Spillover Effect on the on Contest Markets For Capital Market. Journal of Investment Knowledge, 11, 179-199, (In Persian).

Philips, P. C. B., Wu, Y., & Yu, J. (2011). Explosive Behavior in the 1990s NASDAQ: When did Exuberance Escalate Asset Values?. International Economic Review, 52, 201-226.

Rezazadeh, A. (2016). The Impact of Macroeconomic Variables on Tehran Stock Market Returns Volatility: GARCH-X Approach. Applied Theories of Economics, 2,121-136, (In Persian).

Shahbazi, K., Rezaei, E., & Salehi, Y. (2014). The Impact of Oil Price Shocks on the Stock Returns of Tehran Stock Exchange (TSE). Financial Knowledge of Securiies Analysis, 18, 125-136, (In Persian).

Subayyal, M., & Shah, A. (2011). The Co Integration between Exchange Rates and Stock Prices in Highly Volatile Markets: Evidence from Pakistan. Middle Eastern Finance and Economics, 15, 156-163.

Touil, M., & Mamoghli, Ch. (2020). Institutional environment and determinants of adjustment speed to the target capital structure in the MENA region. Borsa Istanbul Review, 16, 1-23.

Zhou, X., Zhang, J., & Zhang, Z. (2021). How does news flow affect cross-market volatility spillovers? Evidence from China’s stock index futures and spot markets. International Review of Economics & Finance, 73, 196-213.

کمرنگ شدن نوسانات بازار؛ شاخص‌های آنچین درباره آینده قیمت بیت کوین چه می‌گویند؟

در روز گذشته شاهد حرکت تعیین کننده‌ای از سمت بیت کوین به بالا یا پایین 30،000 دلار نبودیم و به نظر می‌رسد اگرچه احساسات معامله‌گران همچنان نزولی است، قیمت رمزارز اصلی بازار در حال تثبیت است.

به گزارش کوین دسک، همزمان با روند خنثی بیت کوین، برخی از آلت کوین‌ها عملکرد خوبی را از خود به جا نگذاشتند که نشان می‌دهد در حال حاضر تمایل کمی برای ریسک در میان معامله‌گران کوتاه‌مدت وجود دارد. به عنوان مثال، توکن MANA دیسنترالند در 24 ساعت گذشته در مقایسه با عملکرد تثبیتی بیت کوین، 3٪ کاهش یافت. البته برخی آلت کوین‌ها مانند لایت کوین نیز رشد کردند.

بازار سهام هم در روز گذشته روند مشخصی نداشت و برخی از شاخص‌ها با کاهش و برخی با افزایش مواجه شدند. در همین حال، شاخص نوساناتِ بورس قراردادهای آپشن شیکاگو (VIX) که معیار محبوبی برای تحلیل انتظار بازار در مورد شدت نوسانات (Volatility) است و بر اساس قراردادهای آپشن مبتنی بر شاخص S&P 500 عمل می‌کند، برای چهارمین روز متوالی کاهش یافت.

از دید تکنیکال، به نظر می‌رسد بازارهای جهانی سهام در شرایط فروش بیش از حد قرار دارند و این می‌تواند محرکی برای خریداران کوتاه‌مدت در طول هفته آتی باشد. در مورد بیت کوین نیز تا زمانی که محدوده 30٬000 دلاری حفظ شود، شاهد وضعیت مشابهی خواهیم بود. بر اساس داده‌ها قیمت لحظه‌ای بیت کوین در زمان نگارش خبر 30٬022 دلار است.

افزایش زیان تحقق یافته هولدرها

فشار فروش هفته گذشته باعث افزایش زیان تحقق یافته میان هولدرهای بیت کوین شد. نمودار زیر، زیان تحقق یافته را نسبت به ارزش بازار تحقق یافته نشان می‌دهد که به بالاترین سطوح خود از ماه می (اردیبهشت) سال گذشته و فشار فروش آن زمان رسیده است. معمولا در آغاز یا پایان یک بازار نزولی، مشابه سال‌های 2018 و 2019، شاهد جهش در «زیان تحقق یافته نسبی (Relative Realized Loss)» هستیم.

نمودار زیان تحقق یافته نسبی (زیان تحقق یافته تقسیم بر ارزش بازار تحقق یافته) – این نمودار در ابتدا و انتهای بازار خرسی 2018، مارچ 2020، می 2021 و چند روز گذشته، جهش داشت؛ منبع: گلس‌نود

به گفته گلس‌نود، زیان زمانی رخ می‌دهد که قیمت بازار از میانگین هزینه‌ای که برای خرید یک واحد بیت کوین انجام و در بلاکچین ثبت شده است پایین‌تر برود.

قیمت تحقق یافته نیز با تقسیم مجموع هزینه پرداخت‌ شده برای کوین‌ها در زمان آخرین جابجایی آنها بر عرضه در گردش محاسبه می‌شود. در حال حاضر، قیمت تحقق یافته بیت کوین حدود 23٬000 تا 24٬000 دلار است که سطوح حمایتی مهمی برای این رمزارز محسوب می‌شوند. با این حال، در چرخه‌های نزولی قبلی، بیت کوین پیش از اینکه خریداران دوباره شروع به انباشت کنند، حدود 100 روز پایین‌تر از قیمت تحقق یافته خود معامله شده است.

در حال حاضر داده‌های ثبت شده در بلاکچین خرید قوی در محدوده 30٬000 دلاری را نشان می‌دهند. با این حال، شاخص‌های طولانی‌مدت نشان می‌دهند موج جدید خریدها ممکن است تا زمانی که چرخه نزولی به پایان خود برسد، کوتاه‌مدت باشند. به عنوان مثال، شاخص MVRV که نسبت ارزش بازار به ارزش واقعی را نشان می‌دهد و اساسا معیاری برای تعیین ارزش منصفانه بیت کوین است و هنوز به پایین‌ترین سطح خود که معمولا در پایان یک بازار نزولی رخ می‌دهد نرسیده شاخص نوسان VIX است.

شاخص زیان تحقق یافته نسبی (Relative Realized Loss) با جهشی مواجه شده است که معمولا در ابتدا یا انتهای بازار خرسی دیده می‌شود. همچنین شاخص ارزش بازار به ارزش تحقق یافته (MVRV) نشان می‌دهد بازار هنوز به کف قیمت نرسیده است.

اختیار معامله های مناسب برای معامله در شش مرحله را انتخاب کنید

اختیار معامله ها را می‌توان برای اجرای طیف گسترده‌ای از استراتژی‌های معاملاتی، از خرید و فروش ساده تا اسپردهای پیچیده با نام‌هایی مانند پروانه‌ها و کندورها استفاده کرد. علاوه بر این، اختیارها در طیف گسترده ای از سهام، ارزها، کالاها، صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس و قراردادهای شاخص نوسان VIX آتی در دسترس هستند.

اغلب ده ها قیمت اعمال و تاریخ انقضا برای هر دارایی در دسترس است(در بازارهای خارجی)، که می تواند برای تازه کارهای اختیار ،چالشی ایجاد کند بدلیل انبوهی از انتخاب های موجود و شناسایی اختیار مناسب برای معامله را دشوار می کند.

 • معاملات اختیار‌ها می‌تواند پیچیده باشد، به‌ویژه از آنجایی که چندین اختیار مختلف می‌توانند در یک زمینه وجود داشته باشند، با چندین اعمال و تاریخ انقضا.
 • بنابراین یافتن اختیار مناسب متناسب با استراتژی معاملاتی شما برای به حداکثر رساندن موفقیت در بازار ضروری است.
 • شش مرحله اساسی برای ارزیابی و شناسایی اختیار مناسب وجود دارد که با هدف سرمایه گذاری شروع می شود و با معامله به اوج می رسد.
 • هدف خود را مشخص کنید، ریسک / پاداش را ارزیابی کنید، نوسانات را در نظر بگیرید، رویدادها را پیش بینی کنید، یک استراتژی برنامه ریزی کنید و پارامترهای اختیار را بررسی کنید.

یافتن اختیار مناسب

ما با این فرض شروع می کنیم که شما قبلاً دارایی مالی – مانند سهام، کالا یا ETF – را شناسایی کرده اید که می خواهید با استفاده از اختیار ها معامله کنید. شما ممکن است با استفاده از یک غربالگر سهام، با استفاده از تجزیه و تحلیل خود یا با استفاده از تحقیقات شخص ثالث سهم پایه را انتخاب کرده باشید. صرف نظر از روش انتخاب، زمانی که دارایی پایه را برای معامله را شناسایی کردید، شش مرحله برای یافتن اختیار مناسب وجود دارد:

 1. هدف سرمایه گذاری خود را تدوین کنید
 2. بازده ریسک-پاداش خود را تعیین کنید.
 3. نوسانات را بررسی کنید.
 4. رویدادها را شناسایی کنید.
 5. یک استراتژی طراحی کنید.
 6. بررسی پارامترهای اختیار

این شش مرحله یک فرآیند فکری منطقی را دنبال می کند که انتخاب یک اختیار خاص را برای معامله آسان تر می کند. بیایید تجزیه و تحلیل کنیم که هر یک از این مراحل شامل چه مواردی است.

تعیین هدف معامله اختیار معامله

نقطه شروع هنگام انجام هر سرمایه گذاری، هدف سرمایه گذاری شما است و در معاملات اختیار تفاوتی ندارد.

با معامله اختیار به چه هدفی می خواهید برسید؟

آیا با دیدگاه صعودی یا نزولی بودن دارایی پایه می خواهید معامله کنید؟

یا به دلیل ریسک احتمالی نزول سهامی که در آن تعداد سهم قابل توجهی دارید، را می خواهید پوشش دهید؟

آیا برای کسب درآمد از فروش اختیار معامله را انجام می دهید؟

به عنوان مثال، آیا استراتژی بخشی از یک استراتژی برای تحت پوشش قرار دادن سهام موجودتان است یا در حال باز کردن موقعیت هایی هستید که می خواهید مالک سهم آن باشید؟

استفاده از اختیار‌ها برای ایجاد درآمد، رویکردی بسیار متفاوت در مقایسه با خرید اختیار‌ها برای سفته‌بازی یا پوشش ریسک است.

اولین قدم شما این است که هدف از معامله را تعیین کنید، زیرا پایه و اساس مراحل بعدی را تشکیل می دهد.

ریسک/پاداش

گام بعدی این است که میزان ریسک-بازدهی خود را تعیین کنید، که باید به تحمل ریسک یا تمایل شما به ریسک بستگی داشته باشد. اگر شما یک سرمایه گذار یا معامله گر محافظه کار هستید، ممکن است استراتژی های تهاجمی مانند فروش اختیار و یا خرید مقدار زیادی از اختیار های در زیان برای شما مناسب نباشد.

هر استراتژی اختیار دارای یک نمایه ریسک و بازدهی مشخص است، بنابراین مطمئن شوید که آن را به طور کامل درک کرده اید.

نوسان پذیری اختیار معامله را بررسی کنید

نوسانات ضمنی یکی از مهم ترین عوامل تعیین کننده قیمت یک اختیار است، بنابراین سطح نوسانات ضمنی اختیار های مورد نظر خود را به خوبی مطالعه کنید. سطح نوسانات ضمنی را با نوسانات تاریخی سهام و سطح نوسان در کلیت بازار مقایسه کنید، زیرا این یک عامل کلیدی در شناسایی استراتژی اختیار شما خواهد بود.

نوسانات ضمنی به شما این امکان را می دهد که بدانید آیا معامله گران دیگر انتظار دارند که سهام حرکت زیادی کند یا خیر.

نوسانات ضمنی بالا، پرمیوم را افزایش می دهد، و فروش یک اختیار را جذاب تر می کند، با این فرض که معامله گر فکر می کند نوسانات همچنان افزایش نمی یابد (که می تواند شانس اعمال اختیار را افزایش دهد).

نوسانات ضمنی کم به معنای پرمیوم کمتر اختیار است، که اگر معامله‌گر انتظار داشته باشد سهام پایه به اندازه کافی رشد کند تا ارزش اختیار‌ها افزایش یابد، برای خرید اختیار مناسب است.

شناسایی رویدادها مثل مجامع و اخبار

رویدادها را می توان به دو دسته کلی طبقه بندی کرد: با تاثیر بروی کل بازار و سهام خاص. رویدادهای سراسر بازار آنهایی هستند که بر کل بازارها تأثیر می گذارند، مانند اطلاعیه های فدرال رزرو و سیاست دولت و انتشار داده های اقتصادی. رویدادهای خاص سهام چیزهایی مانند گزارش درآمد، عرضه محصول و اسپین آف هستند.

یک رویداد می‌تواند قبل از وقوع واقعی، تأثیر قابل‌توجهی بر نوسانات ضمنی داشته باشد(پیش خور شده باشد)، و آن رویداد می‌تواند در صورت وقوع تأثیر زیادی بر قیمت سهام داشته باشد. بنابراین آیا می خواهید از افزایش نوسانات قبل از یک رویداد کلیدی استفاده کنید یا ترجیح می دهید در حاشیه منتظر بمانید تا اوضاع حل شود؟

شناسایی رویدادهایی که ممکن است بر دارایی پایه تاثیر بگذارد می تواند به شما در تصمیم گیری در مورد چارچوب زمانی و تاریخ انقضای مناسب برای معامله اختیارتان کمک کند.

یک استراتژی طراحی کنید

بر اساس تجزیه و تحلیل انجام شده در مراحل قبلی، اکنون هدف سرمایه گذاری، ریسک- بازده مورد نظر، سطح نوسانات ضمنی و تاریخی، و رویدادهای کلیدی که ممکن است بر دارایی پایه تاثیر بگذارد، می دانید. عبور از چهار مرحله شناسایی یک استراتژی اختیار خاص را بسیار آسان تر می کند.

به عنوان مثال، فرض کنید شما یک سرمایه گذار محافظه کار با سبد سهام قابل توجهی هستید و می خواهید قبل از اینکه شرکت ها گزارش درآمدهای سه ماهه خود را در چند ماه آینده گزارش دهند، درآمد عالی کسب کنید. بنابراین، می‌توانید یک استراتژی کاورد کال را انتخاب کنید، که شامل فروش اختیار خرید بر روی برخی یا همه سهام در سبد سهام شما است.

به عنوان مثال دیگر، اگر شما سرمایه‌گذار تهاجمی هستید که به خرید اختیار فروش علاقه دارد و متقاعد شده است که بازارها در عرض شش ماه به سمت نزول بزرگ پیش می‌روند، ممکن است تصمیم بگیرید که در شاخص‌های اصلی سهام بخرید.

بررسی پارامترها اختیار معامله

اکنون که استراتژی اختیار خاصی را که می‌خواهید پیاده‌سازی کنید شناسایی کرده‌اید، تنها چیزی که باقی می‌ماند این است که پارامترهای اختیار مانند تاریخ انقضا، قیمت‌های اعمال و دلتای اختیار را تعیین کنید. به عنوان مثال، ممکن است بخواهید اختیار خریدی با طولانی ترین انقضای ممکن اما با کمترین هزینه ممکن خریداری کنید، در این صورت ممکن است یک اختیار خرید در زیان مناسب باشد. برعکس، اگر می‌خواهید اختیار خریدی با دلتای بالا داشته باشید، ممکن است اختیار‌هایی را ترجیح دهید که در سود است.

انتخاب اختیار معامله

مثال هایی با استفاده از این مراحل

در اینجا دو مثال فرضی وجود دارد که در آن شش مرحله توسط انواع مختلف معامله‌گران استفاده می‌شود.

فرض کنید یک سرمایه‌گذار محافظه‌کار مالک ۱۰۰۰ سهام مک‌دونالدز (MCD) است و نگران احتمال کاهش ۵ درصدی سهام در چند ماه آینده است. سرمایه‌گذار نمی‌خواهد سهام را بفروشد اما می‌خواهد در برابر کاهش احتمالی محافظت شود:

هدف: ریسک نزولی پوشش ریسک در دارایی فعلی مک دونالد (۱۰۰۰ سهم). سهام (MCD) با قیمت ۱۶۱٫۴۸ دلار معامله می شود.

ریسک/پاداش: سرمایه‌گذار تا زمانی که ریسک کمی قابل اندازه‌گیری باشد اهمیتی نمی‌دهد، اما از پذیرش ریسک نامحدود بیزار است.

نوسانات: نوسانات ضمنی در اختیار های فروش ITM (قیمت اعتصابی ۱۶۵ دلار) برای فروش یک ماهه ۱۷٫۳۸ درصد و برای فروش سه ماهه ۱۶٫۴ درصد است. نوسانات بازار، همانطور که توسط شاخص نوسانات Cboe (VIX) اندازه گیری می شود، ۱۳٫۰۸٪ است.

رویدادها: سرمایه‌گذار خواهان پوششی است که گزارش درآمد مک‌دونالد را سپری کند. درآمدها در کمتر از دو ماه به دست می آیند، به این معنی که اختیار ها باید حدود سه ماه دیگر تمدید شوند.

استراتژی: خرید اختیار فروش ریسک کاهش سهام پایه را پوشش می دهد.

پارامترهای اختیار: قرارهای سه ماهه ۱۶۵ دلاری با قیمت ۷٫۱۵ دلار در دسترس هستند.

حال، فرض کنید یک معامله گر تهاجمی نسبت به چشم انداز بانک آمریکا (BAC) خوش بین است و ۱۰۰۰ دلار برای اجرای یک استراتژی معاملاتی اختیار دارد:

هدف: خرید اختیار های خرید با دید سفته بازانه در بانک آمریکا. این سهام با قیمت ۳۰٫۵۵ دلار معامله می شود.

ریسک/پاداش: سرمایه‌گذار بدش نمی‌آید که کل سرمایه‌گذاری ۱۰۰۰ دلاری را از دست بدهد، اما می‌خواهد تا حد امکان اختیار‌های بیشتری برای به حداکثر رساندن سود احتمالی داشته باشد.

نوسانات: نوسانات ضمنی در اختیار های تماس OTM (قیمت اعتصاب ۳۲ دلار) برای تماس های یک ماهه ۱۶٫۹ درصد و برای تماس های چهار ماهه ۲۰٫۰۴ درصد است. نوسانات بازار که توسط شاخص نوسانات CBOE (VIX) اندازه گیری شده است ۱۳٫۰۸٪ است.

رویدادها: هیچکدام، شرکت فقط درآمد داشته است، بنابراین چند ماه قبل از اعلام درآمد بعدی باقی خواهد ماند. سرمایه گذار در حال حاضر نگران سود نیست، اما معتقد است که بازار سهام طی چند ماه آینده رشد خواهد کرد و معتقد است که این سهم به ویژه عملکرد خوبی خواهد داشت.

استراتژی: خرید اختیار خریدهای در زیان برای سفته بازی.

پارامترهای اختیار: اختیارخرید های چهار ماهه ۳۲ دلاری در BAC با قیمت ۰٫۸۴ دلار در دسترس هستند و اختیار خرید های چهار ماهه ۳۳ دلاری با قیمت ۰٫۵۲ دلار ارائه می شوند.

از آنجایی که سرمایه‌گذار می‌خواهد تا حد امکان اختیار خرید های ارزان قیمت را خریداری کند، اختیار خرید های ۴ ماهه ۳۳ دلاری را انتخاب می‌کند. بدون احتساب کمیسیون، ۱۹ قرارداد یا ۰٫۵۲ دلار هر قرارداد، برای هزینه نقدی ۹۸۸ دلار

استراتژیست بازار انتظار دارد که بازار سهام از اینجا 50 درصد کاهش یابد، می گوید که “کلاس متوسطی باقی نخواهد ماند” – مالی بیت کوین نیوز

به دنبال اظهار نظر جنگ طلبانه جروم پاول در سمپوزیوم سالانه اقتصادی جکسون هول، ارزش شاخص های سهام، ارزهای دیجیتال و فلزات گرانبها به میزان قابل توجهی کاهش یافت. بیش از 240 میلیارد دلار از بازار کریپتو پاک شد و شاخص ترس و طمع رمزنگاری همچنان پایین می‌آید و به سمت «ترس شدید» می‌رود. علاوه بر این، تاد «بابا» هورویتز، استراتژیست ارشد در bubbatrading.com، توضیح می‌دهد که افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در طول رکود اقتصادی، بر آنچه که از طبقه متوسط ​​آمریکا باقی مانده است، ویران خواهد کرد.

سهام و کریپتو توسط اظهارات Hawkish رئیس فدرال رزرو وحشت زده شده است – بازارهای بیت کوین به نشان دادن همبستگی قوی با 3 معیار اصلی ادامه می دهند.

پس شاخص نوسان VIX از اینکه جروم پاول، رئیس فدرال رزرو توضیح داد که اصلاح اقتصاد آمریکا و نوسانات قیمت فعلی «مدتی زمان می برد»، رئیس بانک مرکزی گفت، سیاست سختگیرانه فدرال رزرو «مقداری درد» را احساس خواهد کرد. پس از اظهارات پاول در وایومینگ، وال استریت لرزید و در زنگ پایانی روز جمعه، هر سه شاخص اصلی (S&P 500، داو جونز، و نزدک کامپوزیت) بیش از 3 درصد سقوط کردند. نزدک با افت 3.94 درصدی بزرگترین بازنده روز جمعه بود زیرا بدترین زیان را از اواسط ژوئن به ثبت رساند.

شاخص S&P 500 با 3.37 درصد کاهش در روز به 4057.66 واحد رسید و داو جونز Industrial Average بیش از 1000 واحد یا تقریباً 3.03 درصد کاهش یافت. دو فلز گرانبهای برتر جهان، طلا (Au) و نقره (Au) برای شروع آخر هفته بین 1.13% (Au) تا 1.79% (Au) از دست دادند. پلاتین (Pt) 2.38٪ کاهش یافت و پالادیوم (Pd) 1.49٪ در برابر دلار آمریکا کاهش یافت.

بازارهای ارزهای دیجیتال نیز به خوبی با اظهارنظر رئیس فدرال رزرو برخورد نکردند زیرا اقتصاد کریپتو در روز جمعه 6 درصد کاهش یافت و بعد از ظهر شنبه (EST) 4 درصد دیگر سقوط کرد. در طول جلسات معاملاتی بعدازظهر شنبه (EST)، بیت کوین دارایی رمزنگاری پیشرو برای اولین بار از اواسط ژوئیه به زیر 20 هزار دلار در هر واحد منطقه سقوط کرد. در 19 آگوست، Bitcoin.com News گزارش داد که شاخص ترس و طمع کریپتو (CFGI) پس از افزایش رتبه CFGI تا 14 آگوست به 33 سقوط کرد.

امتیاز CFGI امروز حتی کمتر از 33 ثبت شده در 9 روز پیش است، زیرا امتیاز فعلی CFGI 28 یا “ترس” است. به طور مشابه، شاخص نوسانات Cboe (VIX) پس از سخنرانی ده دقیقه ای پاول، 3.78 واحد افزایش یافت. نوسانات نزدک نوسانات مشابه با نوسان سنج VIX را نشان داده است. تحقیقات نشان می دهد که بازارهای ارزهای دیجیتال و بیت کوین بیش از هر زمان دیگری با بازارهای سهام مرتبط هستند.

تحقیقات Arcane این ارتباط را در ماه می 2022 برجسته کرد، زمانی که محققان گفتند: “همبستگی بیت کوین با S&P 500 نیز به سمت بالا ادامه می یابد و در حال حاضر در 0.59 قرار دارد، همچنین نزدیک به بالاترین سطح تاریخ.” بیت کوین (BTC) 71 درصد کمتر از بالاترین رکورد تاریخ (ATH) چاپ شده در 10 نوامبر 2021 است و اتریوم (ETH) 69.6 درصد کاهش یافته است. در طی سه چرخه نزولی گذشته، BTC بیش از 80 درصد از ATH خود کاهش یافته است و ETH 90 درصد در برابر دلار آمریکا کاهش یافته است.

استراتژیست بازار انتظار دارد شاهد کاهش 50 تا 60 درصدی مو در بازارهای سهام باشد.

در بدتر شدن اوضاع، تعدادی از استراتژیست ها، تحلیلگران و سرمایه گذاران بر این باورند که بازارهای جهانی فقط بدتر خواهند شد. تاد ‘بابا’ هورویتز، استراتژیست ارشد bubbatrading.com، طی مصاحبه اخیر با دیوید لین از کیتکو گفت که بازارهای سهام ممکن است 50 درصد دیگر از اینجا سقوط کنند. هورویتز پیش بینی خود را به افزایش نرخ های فدرال رزرو در بحبوحه چیزی که بسیاری معتقدند رکود است، نسبت داد.

هورویتز همچنین خاطرنشان کرد که حرکت های مالی ممکن است به تنظیم مجدد بزرگ (Great Reset) بحث برانگیز مرتبط باشد. ‘[The U.S. central bank is raising rates during a recession,” Horwitz said to Lin. “It’s never been done in history … There is a political agenda behind all of this stuff that’s going on, which is to try to create the Great Reset.” Horwitz further stressed:

[Biden’s] دولت به دنبال دریافت تنظیم مجدد بزرگ است. قرار نیست طبقه متوسطی باقی بماند.

هورویتز همچنین در مورد تفسیر پاول در سمپوزیوم جکسون هول در وایومینگ صحبت کرد. این استراتژیست بازار گفت:[Powell’s] اظهارات یک احمق است.» با تاکید بر اینکه در سمپوزیوم سال گذشته پاول اظهار داشت که تورم گذرا است.

“[Jerome Powell] هورویتز معتقد است که در تلاش است تا از آنچه قرار است اتفاق بیفتد، که تورم فوق العاده است، دور شود. صبر کنید تا قیمت نفت دوباره شروع به افزایش سرسام آور شود. فکر می کنید در آن صورت چه اتفاقی برای تورم خواهد افتاد؟ امسال با کمبود مواد غذایی مواجه خواهیم شد. این استراتژیست افزود: ما در بسیاری از کشورها شورش های غذایی خواهیم داشت.

تحلیلگر bubbatrading.com به این نتیجه رسید که سهام در حال آسیب خواهند بود، اما ممکن است هنوز مقداری ارزش فرصت طلبانه در بازارهای کالا وجود داشته باشد. به طور کلی، من انتظار دارم 50 تا 60 درصد کوتاهی مو در اینها ببینم [equities] هورویتز گفت. “اگر کسی به امور مالی خود نگاه کند، مطمئناً می تواند ببیند که زمان رکود است و مراقب هزینه های خود است.”

برچسب ها در این شاخص نوسان VIX داستان

همبستگی سهام بیت کوین، bubbatrading.com، CFGI، همبستگی، شاخص ترس و طمع رمزنگاری، دیوید لین، داو جونز، رئیس فدرال رزرو، فدرال رزرو، طلا، هورویتز، جکسون هول، سمپوزیوم اقتصادی جکسون هول، جروم پاول، نزداق، پالادیوم، پلاتین ، پاول، S&P 500، نقره، تاد «بابا» هورویتز، بانک مرکزی ایالات متحده، سنج نوسانات VIX

نظر شما در مورد سقوط اخیر بازار سهام و همبستگی کریپتو چیست؟ نظر شما در مورد نظر تاد ‘بابا’ هورویتز مبنی بر اینکه سهام 50 درصد کوتاهی مو خواهد داشت چیست؟ نظر خود را در مورد این موضوع در بخش نظرات زیر با ما در میان بگذارید.

جیمی ردمن رهبر اخبار در Bitcoin.com News و یک روزنامه نگار فناوری مالی است که در فلوریدا زندگی می کند. ردمن از سال 2011 عضو فعال جامعه ارزهای دیجیتال بوده است. او علاقه زیادی به بیت کوین، کد منبع باز و برنامه های غیرمتمرکز دارد. از سپتامبر 2015، ردمن بیش از 5700 مقاله برای Bitcoin.شاخص نوسان VIX شاخص نوسان VIX com News درباره پروتکل‌های مخربی که امروز در حال ظهور هستند، نوشته است.
اعتبار تصویر: Shutterstock، Pixabay، Wiki Commons

سلب مسئولیت: این مقاله صرفا جهت اطلاع رسانی است. این یک پیشنهاد مستقیم یا درخواست یک پیشنهاد برای خرید یا فروش، یا توصیه یا تأیید هر محصول، خدمات یا شرکتی نیست. Bitcoin.com مشاوره سرمایه گذاری، مالیاتی، حقوقی یا حسابداری ارائه نمی دهد. نه شرکت و نه نویسنده به طور مستقیم یا غیرمستقیم مسئولیتی در قبال هرگونه آسیب یا ضرر ناشی از یا ادعای ناشی از استفاده یا اتکا به هر گونه محتوا، کالا یا خدمات ذکر شده در این مقاله ندارند.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.