آنالیز فنی چیست؟


getMedia('featured_image')->count() > 0 ? $equipment->getMedia('featured_image')->first()->findVariant('thumbnail')->getUrl() : -->

آنالیز SEM

آنالیز SEM یا میکروسکوپ الکترونی روبشی از اعضای خانواده میکروسکوپ های الکترونی است که جهت تصویربرداری از نمونه و تعیین ویژگی های سطحی و مورفولوژی آن استفاده می شود. در حقیقت در این روش ثبت تصویر توسط الکترون ها صورت گرفته که قدرت بزرگنمایی آن بسیار بیشتر از میکروسکوپ های نوری است و تا چند صد هزار برابر می توانند تصویربرداری کنند.

آنالیز SEM در مقایسه با آنالیز FESEM قدرت تفکیک و بزرگنمایی دستگاه SEM پایین تر است. ولی اگر اندازه ذرات بزرگتر از ۳۰۰ نانومتر است، می توان از SEM های معمولی استفاده کرد. دستگاه SEM مهامکس مجهز به آشکارساز EDS است که می تواند در کنار تصویربرداری آنالیز تعیین میزان عناصر را نیز انجام بدهد. آنالیز EDS توانایی منحصر به فردی در تعیین برخی عناصر سبک مانند اکسیژن و کربن را در مقایسه با آنالیز های دیگر عنصری مانند آنالیز XRF و ICP دارد.

شرایط خاص و نکات مهم آنالیز SEM

رعایت نکات زیر در ارسال نمونه آنالیز SEM ضروری است:
۱- این دستگاه برای ذرات با ابعاد تقریبی ۳۰۰ نانو به بالا مناسب میباشد.
۲- نمونه های پودری باید دارای حداقل وزن ۱۰ میلی گرم باشند.
۳-نمونه های توده ای باید دارای ابعاد تقریبی ۱ سانتی متر در ۱ سانتی متر باشد و نمونه های با ابعاد بیشتر هزینه پوشش طلای بیشتر اخذ میگردد.
۴- نمونه ها می بایستی کاملاً خشک باشند. نمونه های حاوی رطوبت و چربی پذیرش نمی گردد. برای چنین نمونه هایی می توانید از میکروسکوپ الکترونی روبشی محیطی (ESEM) استفاده نمایید.
۵- آماده سازی نمونه ها شامل پوشش دهی طلا می باشد. هرگونه آماده سازی دیگر بر عهده متقاضی است.
۶- جهت تصویربرداری از نمونه های نانوساختار بهتر است خدمات میکروسکوپ FESEM را انتخاب نمایید.
۶-انجام آنالیز EDS، مشخص نمودن عناصر تشکیل دهنده نمونه ضروری است.در صورتیکه تمایل به عدم مشاهده پیک طلا هستید، حتما در فرم اعلام شود. چون باید از نمونه بدون آماده سازی با هزینه جانبی استفاده شود.
۷- تعداد عکس های میکروسکوپی ۶ تا ۸ عکس می باشد.

مشخصات دستگاه های آماده برای ارائه خدمات آنالیز SEM

آنالیز SEM

حداکثر بزرگ نمایی 20000برابر

مقیاس 2 الی 5 میکرو متر

ذرات کوچکتر از 500 نانو متر در تصاویر این آنالیز رویت نخواهد شد .

مجهز به EDAX , MAP

قابلیت تصویر برداری از ماکرومولکولها و ماکرو ساختارها

۱۸تا ۲۵روز کاری

هزینه به ازای هر نمونه ۱,۹۰۰,۰۰۰ ریال

getMedia('featured_image')->count() > 0 ? $equipment->getMedia('featured_image')->first()->findVariant('thumbnail')->getUrl() : -->

جزییات هزینه
ویژگی‌های دستگاه
  • رزولوشن: ۳nm at 30 kV
  • بررسی ساختارهای میکروسکوپی در بزرگنمایی بالا به روشهای B.S و SE
  • تعیین جنس و ضخامت انواع پوششها
  • تهبه آنالیز تصویری از سطح نمونه(X-Ray Image)
  • تهیه آنالیز خطی(Line Scan) (عدم استفاده)
  • تنها عنصر سنگین تر از آلومینیوم قابل شناسایی می باشند عناصر غیر قابل شناسایی عبارتند از: H-He-Li-Be-B-C-N-O-F-Ne-Na-Mg-Al

( QUANTA 200) SEM

هزینه به ازای 30 دقیقه انجام آنالیز مبلغ 575000 هزار تومان می باشد .

بررسی توسط کارشناس

هزینه به ازای هر نمونه ۵,۷۵۰,۰۰۰ ریال

getMedia('featured_image')->count() > 0 ? $equipment->getMedia('featured_image')->first()->findVariant('thumbnail')->getUrl() : -->

جزییات هزینه
ویژگی‌های دستگاه

مشخصات دستگاه SEM

مدل دستگاه : QUANTA 200

بزرگنمایی: 20x – 1.000.000x

مشخصات دستگاه ایدکس Silicon Drift Detector, 129ev

درباره آنالیز

آنالیز SEM

آنالیز SEM : میکروسکوپ الکترونی روبشی آنالیز SEM

آنالیز SEM یکی از خدمات آنالیز بسیار پر کاربرد در خانواده روش های میکروسکوپی می باشد. مهمترین کاربرد آنالیز SEM بررسی و مطالعه مورفولوژی و سطح مواد می باشد. دلیل اصلی ابداع میکروسکوپ SEM قدرت تفکیک کم میکروسکوپ های نوری به دلیل طول موج بالای نور مرئی مورد استفاده در آنها بود. قدرت تفکیک کم باعث می شود جزییات ریز و نانومتری قابل مشاهده نباشد. در حقیقت در این روش یک تصویر سه بعدی از نمونه بدست می آید. در آنالیز SEM، نمونه تحت بمباران الکترون ها قرار گرفته و سپس برای تشکیل تصویر، سیگنال های الکترونی از هر نقطه روی نمونه توسط آشکارساز جمع آوری می شوند تا تصویری متناظر با هر نقطه بر روی صفحه نمایش تولید کنند. برای درک آشکارسازی سیگنال ها، آشنایی با انواع سیگنال های الکترونی که در میکروسکوپ الکترونی روبشی ایجاد می شوند، ضروری است: الکترون های برگشتی و الکترون های ثانویه.

زمانی که الکترون های پر انرژی به نمونه برخورد می کنند، تفرق کشسان یا غیر کشسان تولید می کنند. تفرق کشسان این است که انرژی جنبشی الکترون ها در اثر برخورد با اتم های نمونه تغییرات بسیار کمی می کند. تفرق کشسان موجب تولید الکترون های برگشتی می شود. در حین تفرق غیر کشسان، الکترون برخورد کننده انرژی جنبشی را به الکترونی در اتم نمونه منتقل می کند. در صورتی که انرژی داده شده به الکترون ها از انرژی پیوندی تراز آنالیز فنی چیست؟ انرژی بیشتر باشد، الکترون تراز انرژی خود را ترک می کند و تبدیل به الکترون ثانویه می شود. برای درک بهتر این امر در شکل زیر هر دو الکترون به صورت شماتیک نشان داده شده است.

هر دو نوع الکترون های ثانویه و برگشتی به عنوان منبع سیگنال برای تشکیل تصویر استفاده می شوند. اگر چه الکترون های ثانویه و برگشتی که با آشکارساز جمع آوری می شوند، از مکان های متفاوتی از نمونه خارج می شوند. در کنار الکترون های ثانویه و برگشتی، پرتوهای ایکس مشخصه و الکترون های اوژه نیز در برهمکنش تولید می شوند که برای تفسیر شیمیایی مفید هستند. الکترون های ثانویه تنها می توانند از حجمی نزدیک سطح نمونه با عمق ۵ الی ۵۰ نانومتر خارج شوند. الکترون های برگشتی به دلیل انرژی بالاتر از عمق بیشتری از منطقه برهمکنش خارج می شوند. منطقه برهمکنش که به صورت گلابی شکل است، و نوع سیگنال های خروجی در شکل زیر نشان داده شده است.

کنتراست تصاویر SEM چگونه تشکیل می شود؟ کنتراست نقشه سطحی در میکروسکوپ الکترونی روبشی به تغییر انرژی سیگنال خارج شده از سطح به دلیل ویژگی های هندسی متفاوت سطح نمونه، گفته می شود. تصویر SEM با کنتراست نقشه سطحی اغلب سیمای سه بعدی سطح نمونه را نشان می دهد. کنتراست نقشه سطحی به دلیل اینکه الکترون های سیگنال از دو اثر ناشی می شوند، رخ می دهند: اثر خط سیر و اثر تعداد الکترون. اثر خط سیر از تغییر در چگونگی جهت گیری سطح نمونه نسبت به آشکارساز ناشی می شود. الکترون های منتشر شده از سطح نمونه که روبروی آشکارساز باشند، به وفور جمع آوری می شوند و مکان های متناظر در تصویر روشن خواهند شد. الکترون های ساطع شده از سطوحی که روبروی آشکارساز نباشند، به دشواری به آشکارساز می رسند و بنابراین مکان های متناظر در تصویر تیره خواهند شد. زمانی که پرتوی الکترونی با زوایه به سطح برخورد می کند، بعضی از نقاط سطح نمونه مانند لبه ذره ها، الکترون های بیشتری ساطع می کنند. در نتیجه این مناطق در تصویر روشن تر ظاهر خواهند شد. اگر چه هر دو نوع الکترون های ثانویه و برگشتی در کنتراست نقشه سطحی سهیم هستند اما الکترون های ثانونیه سیگنال های اولیه برای تشکیل کنتراست نقشه سطحی هستند. تنها الکترون های برگشتی با خط سیرهایی بر روی مسیر مستقیم به سمت آشکارساز در تشکیل کنتراست نقشه سطحی سهیم هستند. نمونه ای از تصویر آنالیز SEM با استفاده از الکترون های ثانویه در شکل زیر نشان داده شده است.

مزیت دیگری که روش SEM دارد این است که برخلاف نور که طول موج ثابتی دارد، طول موج الکترون ها با تغییر شتاب و سرعت آنها قابل تغییر است به این مفهوم که اپراتور بر حسب نوع نمونه و ویژگی های آن می تواند با تغییر شتاب الکترون، قدرت تفکیک های متفاوتی را برای دستیابی به جزییات بیشتر ایجاد کند. در دستگاه SEM، از یک تفنگ الکترونی برای تولید الکترون استفاده می شود. در SEM معمولی، الکترون ها در تفنگ الکترونی گسیل حرارتی (Thermal emission) تولید می شوند. در این نوع تفنگ الکترونی از یک سیم داغ تنگستنی به عنوان منبع تولید الکترون استفاده می‌شود. زمانی که فلزات تا دمای بالایی داغ می‌شوند از خود الکترون ساطع می‌کنند. در تفنگ الکترونی مورد استفاده در این میکروسکوپ الکترونی، الکترون‌های خارج شده از فیلامان (سیم نازک) تنگستنی با استفاده از میدان الکترونی جمع آوری می‌شود و با میدان الکتریکی دیگری به آن شتاب داده می‌شود تا سرعت الکترون‌ها افزایش یابد.

از آنجاییکه سرعت الکترون ها طبق رابطه دوبروی نسبت عکس با طول موج آنها دارد، شتاب دهی به الکترون ها منجر به کاهش طول موج و همانطور که قبلا توضیح کاهش طول موج باعث بهبود قدرت تقکیک میکروسکوپ و مشاهده جزییات بیشتر در نمونه می شود. در آزمون SEM بیم الکترونی پس از تشکیل در تفنگ الکترونی، از لنزهای مختلف عبور می کنند و در نهایت به نمونه برخورد می کنند. در اثر این برخورد و انرژی که منتفل می شود، سیگنال هایی به شکل الکترون و امواج الکترومغناطیس از داخل ماده گسیل می شود که مبنای تشکیل تصویر و اطلاعات مختلفی است که در آنالیز SEM قابل استخراج می باشد. بر خلاف میکروسکوپ نوری که جنس عدسی ها شیشه ای است و وظیفه آنها بزرگنمایی می باشد، جنس عدسی ها در میکروسکوپ SEM، سیم پیچ های الکترومغناطیسی است و وظیفه آن نتظیم باریکه الکترونی روی سطح نمونه می باشد. معمولا دو سری عدسی های متمرکز کننده و شیئی در میکروسکوپ های الکترونی استفاده می شود. میکروسکوپ های الکترونی عموما در خلا کار می کنند و وظیفه تشکیل خلا به عهده پمپ های خلا روتاری و نفوذی هست که به سیستم میکروسکوپ متصل هستند.

علاوه بر تصویربرداری، قابلیت دیگر SEM، آنالیز عنصری می باشد. با استفاده از این قابلیت می توان عناصر موجود در نمونه را به صورت نقطه ای، خطی و ناحیه ای شناسایی کرد. مبنای شناسایی عناصر امواج ایکس مشخصه ای است که از داخل ماده گسیل می شود. امواج ایکس مشخصه به دلیل برخورد الکترون ها با نمونه و ایجاد حفره در نمونه، ایجاد می شوند. جای خالی الکترونها، با الکترون هایی از ترازهای بالاتر پر می شوند و تفاوت انرژی ترازهای مختلف، بصورت امواج آنالیز فنی چیست؟ ایکس مشخصه گسیل می شود. از آنجایی که فاصله بین ترازهای انرژی در عناصر مختلف منحصر به فرد می باشد، با اندازه گیری انرژی امواج می توان عناصر را شناسایی کرد. به طور کلی آنالیز SEM نسبت به میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی، قدرت تفکیک کمتری دارد. دلیل این امر گسترده تر بودن سطحی که الکترون از آن خارج می‌شودنسبت به میکروسکوپ‌های الکترونی است که از مکانیزم گسیل میدانی استفاده می‌کنند، است. اما بطور کلی قدرت بزرگ‌نمایی و قدرت تفکیک یک میکروسکوپ الکترونی به عوامل مختلفی مانند مهارت اپراتور، کیفیت لنز‌ها، نوع نمونه و نرم افزار دستگاه وابسته است. معمولا آزمون SEM برای نمونه ها و ذراتی که از ابعاد حدود ۴۰ نانومتر بزرگتر هستند، بسیار مناسب است.

نمونه هایی که برای تصویر برداری در آنالیز SEM استفاده می شوند می بایست رسانای جریان الکتریکی باشند. برای نمونه هایی که رسانا نیستند، معمولا یک لایه از مواد رسانا (معمولا طلا) با استفاده از دستگاه اسپاترینگ (کند و پاش یونی) پوشش داده می شوند. در صورتی که نمونه رسانا نباشد، بیم الکترونی فرودی روی نمونه تجمع پیدا می کند. از آنجایی که بارهای هم نام به یکدیگر نیروی دافعه وارد می کنند، تجمع الکترون ها روی سطح نمونه باعث انحراف بیم الکترونی فرودی در اثر نیروی الگترومغناطیسی دافعه بین الکترون ها می شود. مرحله دیگر در آماده سازی نمونه های SEM، صاف و صیقلی کردن سطح آن به منظور تصویربرداری با کیفیت بهتر می باشد. این کار با استفاده از سمباده های مختلف انجام می شود.

در ادامه مشخصات دستگاه SEM مورد استفاده در سامانه مهامکس ذکر شده است. این میکروسکوپ هرچند از تفنگ گسیل حرارتی استفاده می‌کند ولی بخاطر کیفیت ساخت خوب و مهارت اپراتور، توانایی تصویر برداری خوبی دارد. ضمن اینکه مجهز به میز کار (صفحه‌ای که نمونه‌های روی آن قرار می‌گیرند) با ۵ درجه آزادی (در سه راستا قابلیت حرکت و در دو راستا قابلیت چرخش دارد) است. ضمن اینکه این دستگاه مجهر به آشکارساز EDS می باشد که قابلیت آنالیز عنصری را علاوه بر تصویربرداری فراهم می کند.

تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی (Technical Analysis) چیست؟

Technical-Analysis

تحلیل تکنیکال چارچوبی است که در آن تریدرها تغییرات قیمت‌ها را مطالعه می‌کنند.

تئوری پشت تحلیل تکنیکال این است یک تریدر می تواند با مشاهده و بررسی حرکات پیشین قیمت، شرایط معاملاتی فعلی و حرکات قیمتی بالقوه را تشخیص دهد.

مصداق اصلی برای استفاده از تحلیل فنی این است که، به لحاظ نظری، تمامی اطلاعات بازار در قیمت منعکس می‌شود.

اگر قیمت، تمامی اطلاعات موجود در بازار را منعکس کند، آن گاه تنها چیزی که فرد واقعاً برای انجام دادوستد به آن نیاز دارد، آنالیز فنی چیست؟ اقدام در خصوص قیمت‌ها است.

زیربنای تحلیل تکنیکال

آیا این مثل قدیمی را شنیده‌اید «تاریخ تکرار می‌شود؟»

معامله گران تکنیکال عموماً معتقدند که ” همه چیز داخل نمودارهاست!

price chart 360x360 1

اگر سطح قیمتی در گذشته به عنوان سطح حمایت یا مقاومت کلیدی نگاه داشته شده باشد، معامله‌گران همچنان آن را زیر نظر خواهند گرفت و تریدرهای خود را حول این سطح قیمت قدیمی پایه‌گذاری می‌کنند.

تحلیل‌گران تکنیکال به دنبال الگوهای مشابهی هستند که در گذشته شکل گرفته است، و این عقیده را در خصوص معامله به وجود می‌آورد که بر این باور است که قیمت دقیقاً به همان صورت که قبلاً تغییر کرده، تغییر خواهد کرد.

خوب! چگونه می‌توان “حرکات قیمتی در گذشته را مطالعه کرد”؟

در دنیای معامله‌گری، هنگامی که فردی بگوید تحلیل تکنیکال، اولین چیزی که به ذهن خطور می‌کند، نمودار یا چارت است. تحلیلگران تکنیکال برای آن از نمودارها استفاده می‌کنند که ساده‌ترین راه برای تجسم داده‌های قدیمی‌تر است.

تحلیلگران تکنیکال نمودارها را زندگی می‌کنند، می‌خورند و نفس می‌کشند به همین دلیل است که آنها را اغلب چارتیست می‌نامند.

می‌توانید به داده‌های قدیمی نگاه کنید تا به شما کمک کند روندها و الگوهایی را شناسایی کنید که می‌تواند در یافتن فرصت‌های عالی ترید شما را یاری کند.

علاوه بر این که تمامی تریدرها به تحلیل‌های فنی موجود اتکا می‌کنند، این الگوهای قیمت و نشانه‌های شاخص تمایل به خود-تکمیل کننده بودن دارند.

هرچه معامله‌گران بیشتر و بیشتر به دنبال سطوح معین قیمت و الگوها در نمودارها می‌گردند، احتمال آن که این الگوها خود را در بازارها آشکار کنند، بیشتر می‌شود.

تحلیل تکنیکال یک واقعیت ثابت نیست

با این حال باید بدانید که تحلیل تکنیکال بسیار وابسته به ذهنیت تحلیلگر دارد.

صرف اینکه علی و میترا دقیقاً هردو به یک نمودار یا اندیکاتور نگاه می‌کنند، به معنای این نیست که آنها ایده مشابهی راجع به اینکه قیمت ممکن است به کجا برسد، در ذهن خود خواهند داشت.

نکته مهم این است که شما مفاهیم را تحت عنوان تحلیل تکنیکال درک می‌کنید، بنابراین هرگاه کسی شروع به صحبت در مورد فیبوناچی، باند بولینگر یا نقاط پیوت کند، خون دماغ نخواهید کرد.

kindergarten nosebleed

احتمالاً با خود فکر می‌کنید، “خدای من، این افراد بسیار زرنگ هستند. چه کلمات عجیبی “فیبوناچی” و “بولینگر”. من هرگز نمی‌توانم این مطالب را یاد بگیرم! ”

زیاد نگران نباشید.

بعد از اتمام آموزش در مدرسه فارکس سایت ما، شما هم به همان اندازه زرنگ خواهید شد.

آنالیز فنی شکست سنگین ستاره کشنتی ایران برابر کشتی گیر آمریکایی/ علیرضا حیدری: تیلور با سر و گردن حسن یزدانی را گول زد!

دلیل شکست حسن یزدانی پرسش روز ورزش ماست. پرسشی که احتمالا یکی از بهترین ها آنالیز فنی چیست؟ برای پاسخ به آن علیرضا حیدری باشد. قهرمان پیشین جهان و المپیک که سال ها کشتی هایش با کورتانیدزه نماد مسابقات کشتی برای کشتی دوستان دنیا و البته علاقمندان ایرانی بود.

مسابقاتی که البته بیشترش طعم گس شکستش سهم قهرمان ایرانی می شد. علیرضا حیدری که سابقه حضور در سمت نایب رئیس فدراسیون کشتی و سرمربی تیم ملی را هم تجربه کرده است ، حالا به آنالیز دلایل شکست قهرمان نامی ایران ، ماجرای قهر مجدد محمد بنا پرداخته و نظراتش را خیلی صریح بیان کرده است.

او که البته سینما را تجربه کرده است در این گفت و گو درباره سریال یاغی ، سریال خبرساز این روزها هم حرف زده . اگرچه سریال را کامل ندیده اما بر اساس تصاویری از سریال که در شبکه های اجتماعی دیده اعتقاد دارد نمایش علی شادمان در دوبنده یک کشتی گیر توانسته است برای مخاطبان ایجاد جذابیت کند.

علیرضا-حیدری-5

این روزها بحث‌های زیادی برای باخت حسن یزدانی مقابل تیلور هست، شا خودتان در دورانی که کشتی می‌گرفتید رقیب مستقیم داشتید، فکر می کنید مهم‌ترین عامل این شکست چه بود و چرا این رقابت مثل همیشه پایاپای نبود؟

استراتژی حسن یزدانی اشتباه بود. حسن یزدانی کشتی‌گیر هجومی است، باید دفاع هم بکند که در قالب حمله هوای خودش را داشته باشد، اما وقتی در قابل دفاعی می اید انگار اصلا دیگر کشتی را بلد نیست. وقتی این شکلی می شود قرار نیست ما ببریم. وقتی حمله کنی و امتیاز بگیری برنده می‌شوی ولی وقتی در لاک دفاعی هستی امتیاز نمی‌گیری. اگر کسی زرنگ تر باشد شاید بتواند. این تکنیک دفاعی برای او اشتباه بود. حسن اگر زودتر حمله می کرد، شرایط عوض می‌شد. تکنیک تیلور این بود که سر و گردن را به حسن می‌داد بعد پایش را می‌گرفت.

سال قبل وقتی حسن برنده شد خیلی گفتند تکنیک درست این است که زیر کتف تیلور بزند چون او خیلی قوی است.

سال قبل حسن می‌رفت پایین زیر کتف می‌زد و تیلور اذیت می‌شد. امسال می‌آمد پایین، سر و گردن را می‌داد به حسن، یک تکان می‌داد و پای حسن را خاک می‌کرد.

خب امسال آقای دبیر می‌گفتند کشتی یعنی این که ما زیر بگیریم، انگار که ما در این یک سال فکر می‌کردیم تیلور باز هم با همان سبک می‌آید، اما اساسن سسیتم کشتی را تغییر داده بود.

نه، حسن که این بار اصلا نتوانست پا بگیرد.

خب علیرضا دبیر می گوید کشتی ما با پا است و چون پا نگرفتیم باختیم.

این موضوع دیگری است. موضوع این است که کشتی حسن یزدانی با تیلور قابل مقایسه با بقیه کشتی ها نیست. این کشتی، کشتی رکوردی است و نمی‌توان خطر و ریسک کرد. اصلا نمی‌شود راحت کشتی گرفت، در این مدل کشتی‌ها هم خودت و هم حریفت به ناچار بخشی از کشتی را نمی‌گیرید. در این مدل کشتی هر دوطرف منتظر این هستند که یک جا واکنشی رفتار کنند و امتیاز بگیرند یا اینکه یک طرف عجله کند که این اتفاق هم زیاد می‌افتد. پا گرفتن و این ها برای بقیه کشتی هاست، موضوع این است که حسن یزدانی توسط حریف تحلیل شده بود و ما با سبک پارسال آمدیم. موضوع این بودکه ما این بار با شرایط دیگری مواجه شدیم. ممکن است مربی های ما برای این ماجرا، سال های بعد نسخه ای بپیچند یا برایش مشورت بگیرند ولی ما وسط این کشتی شک شدیم و در این کشتی راهی به جایی نمی‌بردیم. خود تیلور عمدا سر و گردن را به حسن می داد، از آن پایین یک چپ و راست می کرد و خاک می کرد. اصلا ماجرایی پیش آمد که قابل جمع کردن نبود.

5746142

نخودی هم دوباره به باروز باخت تا با ۱۴ باخت از نسل ‌های مختلف ما مقابل این کشتی‌گیر که سن و سال دار هم شده، برد این کشتی‌گیر دست نیافتنی شود، به نظر شما راز این موفقیت برای باروز چیست؟

وقتی بخواهید یک ساختمان را خراب کنید باید پایه‌هایش را خراب کنید. باروز وقتی با ما کشتی می گیرد احساس امنیت می‌کند و این اشتباه است. من به این که فن ها را چگونه می‌زند کاری ندارم. اگر سخت تر از این بود اصلا باروز نمی‌آمد. کسانی که مقابل باروز اند باید حمله کنند. ما باید به او هجوم بیاوریم. نهایت این است که پای کشتی‌گیر را می‌گیرد، بیشتر از این چیزی نیست. باید حمله کنیم و تلاش کنیم زمین نخوریم، اگر زمین نخوریم یک کاری می توانیم بکنیم. شاخصه مهم کشتی گیر این است که لحظه اول زمین نخورد و بعد یک کاری بکند. ولی واقعیت این است که باروز کار سختی برای گرفتن پای کشتی گیر ما نداشت. این را در حسن یزدانی هم دیدیم، وقتی پایش گرفته می‌شد مقاومتی نداشت. وقتی پایت را می‌گیرند باید مقاومت کنی و اجازه کار را ندهی. این ها باید برای المپیک برطرف شود.

برای المپیک این بحث هست که بین کامران قاسم‌پور و حسن یزدانی یکی را انتخاب کنیم و این رقابت بین این دو کشتی‌گیر ایجاد شود، نظر شما چیست؟

خب دو تا مدال بهتر از یک مدال است، مثلا اگر من بودم می‌ذاشتم حسن یزدانی کشتی‌اش را بگیرد. ولی خب ممکن است چیز دیگری مورد تصمیم گیری قرار بگیرد. اگر من رئیس فدراسیون بودم، دو تا مدال، چه نقره چه برنز را ترجیح می‌دادم.

یعنی وزن ها را تغیر می دادید که به هم نخورند؟

بله، این یک تصمیم استراتژیک است اما برای خود ورزشکار این جاه طلبی که به وزنی برود که یک قهرمان بزرگ آنجاست، یک ریسک قشنگ است. خود من در دوران کشتی ام همین کار را کردم. از نظر مدالی شاید این تصمیم برای تیم خوب نیست اما از نظر جاه طلبی ورزشکار ، این تفاوت دارد. اگر این دو نفر به هم بخورند اتفاق دیگری می‌افتد. دیگر احساس امنیت نمی‌کنند و باعث می‌شود هر آنالیز فنی چیست؟ دو رشد کنند. این احساس امنیت نکردن و با هم کشتی گرفتن بسیار مثبت است.

یعنی این ترس برای بازیکنان خوب است؟

بله، اینکه ورزشکاران تصمیم بگیرند و فدراسیون هم بگذارد این ها در طول مدت قبل از مسابقات حساس با هم کشتی بگیرند، بد نیست، چون حسن هم رشد می‌کند هم قاسم پور قاسمپور به خاطر کشتی گرفتن با حسن بیشتر تمرین می‌کند و راحت‌تر و بهتر کشتی می گیرد. من فکر می‌کنم خیلی خوب است که این دو نفر در یک وزن کشتی بگیرند. حالا انتخاب هر چه بود موردی نیست.

خوب است در رقابت های لیگ و جام تختی این اتفاق بی‌افتد؟

حتما خوب است. باز از خودمان مثال بزنم. مثلا عباس جدیدی از کشتی‌گیر های خوب و به نام ایران بود، من ۸۵ تا بودم و مدال می گرفتم. منطقی این بود همان جا بمانم و وزن کم کنم ولی ترجیح دادم برای پیشرفت به وزن بالاتر بروم و ریسک مباره با او را پذیرفتم . تصمیم سختی بود اما انجامش دادم. ممکن است با تغیر وزن در مسابقات جهانی ببازیم ولی این مهم است که کشتی گیر شهامت چنین ریسکی را داشته باشد. باز می گویم برای کاروان دو تا مدال با هر رنگی خیلی بهتر از یک مدال است اما این درباره ورزشکار فرق دارد و باید با هم کشتی بگیرند. این فرم کشتی لذت بخش است ولی نسل جدید کمتر سراغ چنین کاری می رود. بچه ها فکر می کنند در وزن شان می مانند و سختی اش را تحمل می کنند و وزن کم می کنند اما همان جا مدال می گیرند و احتمالا برای مدال های شان در استان از پاداش ها و تشویق هایش استفاده می کنند. این اما کوتاه مدت است و روحیه کشتی گیر باید همراه با ریسک پذیری باشد برای کارهای بزرگ. داشتن این شجاعت عالی است. با هم کشتی گرفتن این دو نفر برای هر دو نفر و برای کشتی عالی است.

01651060

نتایج نه چندان خوب بچه های فرنگی و استفای دوباره آقای بنا بحث داغ این روز هاست، خیلی ها به خصوص بعد از مدال گرفتن علی ارسلان خارج از ایران، معتقد هستند دوران بنا تمام شده است و باید طرح نو داشت، خیلی ها هم این حرف ها را نامردی در حق بنایی می دانند که عمرش را برای کشتی گذاشته است. نظر شما چیست؟

یک حکایت قدیمی است که می گویند یک نقاش به دستور پادشاه ، یک نقاشی کشیده بود ، بعد از تمام شدن نقاشی ، پادشاه ۶ نقاش دیگر را صدا کرد و گفت درباره تابلو نظر بدهید. هر کدام ایرادی به گوشه ای از کار گرفتند و نقاش اصلی فقط سکوت کرد. حرف ها که تمام شد ۶ برگه خواست و گفت لطفا حالا همین هایی که گفتید را بکشید. این حکایت منتقدان با محمد بناست. کسی که ایراد ندارد مرده خوابیده در قبرستان است. کسی که کاری نمی‌کند اشتباه هم ندارد. کسی که خوابیده خطایی نمی کند. چون خوابیده است. محمد بنا کشتی کشتی فرنگی ما را از نو ساخته . این هایی که امروز از او انتقاد می کنند اصلا صلاحیت این کار را ندارند. بنا برای کشتی فرنگی ما خیلی زحمت کشیده. ولی نکته ای خب در این مسیر الان و همیشه اشکالاتی هم در کاربوده که باید برطرف شود. تاریکی ها باید برطرف شود. محمد بنا باید متوجه شود که باید کمک بگیرد.

بر اساس شناخت شما از محمد بنا این اتفاق می‌افتد؟

من با علیرضا دبیر صحبت کردم، گفتم با بنا صحبت کن. محمد بنا باید برنامه دهد. به اضافه این که کاری که همه می‌کنند را باید بکند. باید کمک بگیرد. ممکن است انتخاب دیگری داشته باشد ولی باید کمکش کرد. من بحث بدنسازی و شیوه تمریناتش را چون ندیدم ، قضاوت نمی‌کنم ولی حرفه‌ای‌ گری این است که بر کار او باید نظارت شود . او باید بپذیرد که نیاز دارد مکانیسم انتخابی را بپذیرد و برگزار کند. حالا ممکن است در نهایت دو تا انتخابش هم با انتخابی فرق داشته باشد اما پایبندی به انتخابی به نفع خودش هم هست و انگیزه ورزشکاران را هم بیشتر می کند. حیف است محمد بنا را کنار بگذاریم. من با بنا صحبت کردم، به بنا گفتم مثل برنجی که در مازندارن و گیلان در می‌آید، ریشه تو هم در کشتی است. این نظر من در مورد محمد بنا است. ریشه او برای کشتی است. مثل پرتقالی که در شمال در می‌آید و در تهران در نمی‌آید. محمد بنا برای جای دیگری نیست. حالا باید به این درخت رسیدگی شود، باید به آن آب داد. چیزهایی نیاز است که در مشارکت به دست می‌آید. این که بنا بعضی وقت ها کمک نمی‌گیرد اشکال کار است. کمک نگرفتن است که گاهی آسیب می‌زند. به نظر من محمد بنا از همه کسانی انتقادش می‌کنند بهتر است و باید باشد. ولی هم کمک بگیرد و هم کمک بخواهد. اگر کمک نگیرد کار خراب می شود.

جدای از تیم ملی کشتی ، یک بحث داغ داغ درباره کشتی ، سریال یاغی است. سریالی که موضوعش کشتی است. خیلی ها می گویند باعث افزایش علاقمندی به کشتی شده است.

نه من ندیدم. ولی تعریفش را زیاد شنیدم و شنیدم که از آن استقبال هم شده و درباره کشتی هایش هم زیاد حرف می زنند.

سریال در مورد قهرمانانی است که سوخته اند و وارد خلاف شدند. همان هایی که اول انقلاب زیاد داشتیم. آمار نشان می‌دهد این سریال باعث شده علاقه‌مندان به کشتی بیشتر شوند و رواج پیدا کند. این چند سال علاقمندی کودکان به کشتی خیلی کم شده بود اما می گویند این سریال و پخش مسابقات جهانی و قهرمان سازی از بچه های تیم ملی باعث شده دوباره تب کشتی داغ شود. به نظرتان این اتفاق ها به اوجگیری کشتی کمک می کند؟

قطعا به این کارها نیاز داریم. الان مدام می‌گویند چرا قهرمان نوجوان‌های ما فلان ستاره یا هنرپیشه خارجی هستند. خب ما کی ستاره ساختیم از بچه های خودمان. کی چیزی ساختیم که برای مردم جذاب باشد؟ هدف گذاری رسانه های ما چیز دیگری است ، بعد وقتی جامعه انتخاب اشتباه می‌کند می‌گویند چرا؟ مثلا می‌گویند چرا انتخاب بچه ما یک قهرمانی یا یک کسی در اروپا است؟ شما چه کار کردید که بچه این انتخاب را نکند؟ چه چیزی کاشتی که درو کنی؟ برنامه سازی ای نمی کنند، پولی هم بابت چیزی نمی دهند،جلو تبلیغات هم می گیرند. وظیفه رسانه است که برنامه سازی کند و ما چون مدیرانمان یا تنبل هستند، یا تعصب ندارند، یا خسیس هستند و نمی خواهند پول خرج کنند، برنامه هایی را می سازند که برایشان دیکته می کنند. یک دوربین می گذارند در استادیوم آزادی و همین. اگر واقعا می‌خواهی در فرهنگ جامعه تاثیر بگذاری باید کار کنی، فکر کنی و آمپر بسوزانی. این که این سریال آمده و طرفدار پیدا کرده و مردم هم می بینند ، می تواند به نفع کشتی شده باشد نمی توانم با قاطعیت بگویم چون، سریال را ندیدم. ولی این که مردم دوست دارند حتما خوب است. هدف‌گذاری باید درست باشد، نباید اغراق کنیم. باید تصویری باور پذیر و قابل باور به مردم بدهیم. مثلا در مورد تختی هم فیلم ساختند، تختی هم بسیار بزرگ است اما در نشان دادن او هم اغراق شده است. پوریای ولی را هم طوری بزرگ کردیم که باورش برای نوجوان ها سخت باشد. ما بعضی وقت ها اسطوره ها را آن قدر بزرگ می‌کنیم که بقیه را تحقیر می‌کنیم. این درست نیست . باید طوری بسازیم که باور پذیر باشد. امیدوارم در این سریال این اتفاق افتاده باشد.

بحث مان درباره نمایش خود کشتی توسط یک هنرپیشه جوان است که از آن استقبال هم شده. احتمالا بریده های این کشتی ها را در اینستاگرام و تلگرام دیدید؟

اینستاگرام که ندارم اما بعضی از تیزرهایش که فکر کنم تبلیغاتی هستند را دیدم. البته این ها خیلی کوتاه هستند ولی صحنه های کشتی اش را در همین حد دیدم.

می‌خواهم بدانم قسمت های مربوط به مسابقه کشتی از نظر شما خوب درآمده یا نه؟

از نظر فن و تاکتیک کشتی که خب قطعا وقتی من کشتی گیر می بینم ، با کشتی واقعی تفاوت دارد. چون هنرپیشه صحنه ها را چند هنرپیشه دارند اجرا می کنند و واقعا کشتی گرفتن برای شان سخت است، هنرپیشه ای که این صحنه ها را بازی می کند که کشتی گیر نیست. ولی برای مردم عادی قابل باور است. طوری ساخته شده که مردم آن را پذیرفتند . بعضی دیالوگ هایش بامزه و طبیعی و خوب باشد. این صحنه ها باید طوری باشد که مردم باورش کنند و حس کنند کشتی می بینند. قطعا من کشتی گیر وقتی می بینم نظرم فرق کند. همان طور که مثلا وقتی تام کروز هواپیمای f۱۴ را می‌راند از نظر یک خلبان تمام کارهایش درست به نظر نیاید یا ایراداتی بگیرد اما اگر برای مردم باورپذیر باشد یعنی موفق بوده است .از نظر من این کار برای عموم مردم و بخصوص بچه ها خوب است چون به کشتی علاقه‌مند می شوند. از نظر من فدراسیون کشتی باید یک بودجه هایی را برای ساخت این سریال ها در نظر بگیرد. بالاخره باید علاقه‌مندی ایجاد شود.

وزارت فرهنگ و ارشاد هم باید این کار را برای رشته هایی مثل فوتبال و تکواندو که اینجا پتانسیل رشد دارد انجام بدهد. باید قهرمان های مان را تبلیغ کنیم. موضوع این است که موضوعات سیاسی باعث شده تا مسئولان از پرداختن به قهرمان های ورزشی و تبلیغ شان بترسند. برای اینکه این بچه ها وقتی اسم در می کنند ، به شورای شهر و یا این طور فضاها می روند و رای می آورند که این خوشایند سیاسی ها نیست. برای همین سیاسی ها می گویند نباید این هارا بزرگ کرد. چون آنها را رد می کنند ، می گویند ورزشکار نباید سیاسی باشد. اسطوره سازی در ورزش درست است، اما بعضی ها خوششان نمی آید. در حالی که نمی گویند خودشان چه عملکردی داشتند که در وقت انتخاب مردم ورزشکاران را به آنها ترجیح می دهند. درستش این است که به یک ورزشکار اهمیت بدهی که در آن ورزش بماند ولی باید بررسی کرد که چرا یک ورزشکار به آن سمت سیاسی می رود و چرا مردم در مقابل سیاسیون ترجیح شان آن ورزشکار می شود.

تحلیل تکنیکال چیست؟

تحلیل تکنیکال چیست؟

اگر می خواهید تحلیل تکنیکال را یاد بگیرید اما نمی دانید از کجا شروع کنید، در جای درستی هستید. این مقاله از ابزار ترید برای شماست. به طور کلی برای تجزیه و تحلیل بازار سهام و تصمیم گیری سرمایه گذاری در راستای نتایج به دست آمده از دو روش استفاده می شود.

این دو روش « تحلیل فاندامنتال » و «تحلیل تکنیکال» نامیده می شوند.

این دو روش « تحلیل فاندامنتال » و «تحلیل تکنیکال» نامیده می شوند.

در محدوده تحلیل فاندامنتال، ارزش های جاری شرکت ها با بررسی ترازنامه های مالی تعیین می شود.

از سوی دیگر، در Technical analysis فرض می شود که قیمت سهام منعکس کننده تمام اطلاعات مورد نیاز کارگزاران سهام است، بنابراین تحلیل تکنیکال به جای صورت های مالی، به تجزیه و تحلیل آماری حرکت قیمت ها می پردازد.

تحلیل تکنیکال به زبان ساده

در نگاه اول، تحلیل تکنیکال ممکن است شما را بترساند، اما در واقع، به جرات می توان گفت که این روش از یک تحلیل ساده «عرضه-تقاضا» تشکیل شده است که برای درک روند قیمت استفاده می شود.

به عبارت دیگر، هدف از تحلیل فنی درک ویژگی های اساسی سهام نیست، بلکه نشان دادن شرایط بازار است که روند قیمت ها را تعیین می کند.

اگر مزایا و معایب Technical analysis را درک کنید، می توانید در بلندمدت به یک کارگزار یا سرمایه گذار بسیار بهتر بورس تبدیل شوید، وضعیت را با دقت بیشتری ارزیابی کنید و تصمیمات منطقی بگیرید.

تحلیل تکنیکال چگونه انجام می شود؟

تحلیل تکنیکال روشی است که مبتنی بر تحلیل آماری عناصر بازار مانند قیمت و حجم است.

تحلیلگران فنی ادعای تعیین ارزش ذاتی اوراق بهادار را ندارند. بلکه سعی می کنند با استفاده از عناصری مانند نمودارها و جداول، استنباط هایی انجام دهند که ما را قادر می سازد تصمیمات درستی برای سرمایه گذاری بگیریم.

انواع تحلیل تکنیکال

انواع مختلفی از Technical analysis وجود دارد.

برخی بر اساس نمودارها هستند، در حالی که برخی دیگر از عناصر مختلف مانند شاخص های فنی و نوسانگرها استفاده می کنند.

اما مهم نیست که او از چه ابزار سهام استفاده می کند، دو چیز برای یک تحلیلگر فنی ضروری است و تجزیه و تحلیل تکنیکال را از سایر روش ها متمایز می کند: داده های قیمت تاریخی و حجم. برخلاف تحلیلگران بنیادی، تحلیلگران تکنیکال به مسائلی مانند ارزش گذاری سهام اهمیت زیادی نمی دهند

انواع تحلیل تکنیکال

تنها عناصر مورد توجه تحلیلگران فنی، داده های تاریخی معاملات سهام و اطلاعاتی است که آنها را قادر می سازد تا حرکت های آتی قیمت را پیش بینی کنند.

تحلیل تکنیکال اساسا بر اساس سه فرض مختلف است:

  1. بازار از ترکیبی از عناصر مختلف تشکیل شده است.
  2. حرکات قیمت در روندهای خاصی رخ می دهد.
  3. اگر بورس باشد تاریخ همیشه تکرار می شود.

الف- بازار از ترکیبی از عناصر مختلف تشکیل شده است.

تحلیل تکنیکال اغلب به این دلیل است که فقط تغییرات قیمت را در نظر می گیرد و عوامل اساسی را در نظر نمی گیرد.

البته استدلال مخالف ما که به «فرضیه بازار مؤثر» معروف است در پاسخ به این ادعاها است. طبق فرضیه مورد بحث، قیمت سهام یک شرکت منعکس کننده همه عواملی است که قبلا بر آن شرکت تاثیر می گذارد یا ممکن است در آینده بر آن تأثیر بگذارد، حتی «عوامل اساسی».

بنابراین، قیمت سهام جامع ترین داده ای است که به ما امکان می دهد آینده را ببینیم.

تحلیلگران فنی استدلال می کنند که قیمت سهام به وضوح منعکس کننده بسیاری از عوامل، از ویژگی های بنیادی یک شرکت گرفته تا وضعیت عمومی بازار است.

البته در نتیجه چنین رویکردی، همانطور که قبلا نیز اشاره کردیم، هر یک از عوامل مؤثر بر بازارها به صورت جداگانه بررسی نمی‌شوند، بلکه دیدگاهی کلی‌تر و مکمل‌تر اتخاذ می‌شود.تمرکز اصلی بر روی تجزیه و تحلیل دقیق حرکات قیمت است که به گفته تحلیلگران فنی برای بررسی قیمت ها به منظور آشکارسازی واضح وضعیت عرضه و تقاضای سهام بسیار ضروری است.

ب ـ تغییرات قیمت در روندهای خاصی رخ می دهد.

به گفته تحلیلگران فنی، قیمت‌ها در کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت با روندهای خاصی در نوسان هستند. به عبارت دیگر، قیمت یک سهم، بالا و پایین نمی شود; بلکه قیمت سهام با توجه به روندهای خاصی که از گذشته تاکنون ادامه داشته است تغییر می کند. بیشتر استراتژی های فنی بازار سهام که امروزه به طور گسترده مورد استفاده قرار می گیرند نیز بر این فرض استوار هستند.

ج ـ از طرفی تاریخ همیشه تکرار می شود.

تحلیلگران فنی تقریبا موافق هستند که تاریخ تکرار می شود.

روانشناسی بازار چیزی است که با نگاه کردن به احساساتی مانند ترس، هیجان و عجله که در نتیجه رویدادهای مختلف به وجود می آیند، به راحتی می توانیم حدس بزنیم.

تحلیل تکنیکال اساسا بر اساس سه فرض مختلف است:

تحلیلگران فنی با استفاده از نمودارهای مختلف، حرکات بازار ناشی از این احساسات را مطالعه می کنند.

اگرچه بیشتر اشکال تحلیل تکنیکال بیش از 100 سال است که مورد استفاده قرار می‌گیرند، اما همچنان مهم هستند زیرا به دقت حرکت‌های مکرر قیمت را در دوره‌های مختلف تاریخ نشان می‌دهند.

Technical analysis فقط برای بازارهای سهام و سهام استفاده نمی شود.

وقتی صحبت از تحلیل تکنیکال می شود، همه به انجام Technical analysis در بورس فکر می کنند، اما تحلیل تکنیکال روشی است که می توان از آن برای بررسی انواع اوراق بهادار با داده های تاریخی استفاده کرد.

به عبارت دیگر با این روش می توان سهام، آتی، معاملات کالایی، درآمد ثابت، ارز و یا بسیاری از اوراق بهادار دیگر را تحلیل کرد.

در طول مقاله خود به طور کلی درباره سهام آنالیز فنی چیست؟ بحث کرده ایم، اما گمراه نشوید زیرا همانطور که گفتیم می توانید با خیالی آسوده از تحلیل تکنیکال برای سایر اوراق بهادار استفاده کنید.

در واقع، می‌توان گفت که Technical analysis در مناطقی که تغییرات کوتاه‌مدت قیمت در آنها برجسته می‌شود، مانند معاملات کالا و بازارهای فارکس، بسیار مفیدتر است.

ابزارهایی وجود دارند که می توانند به معامله گران هنگام انجام Technical analysis کمک کنند.

با استفاده از این ابزار، معامله گران می توانند جهت قیمت و سطوح معاملاتی احتمالی را در نمودار ابزار مربوطه پیش بینی کنند.

انواع مختلفی از Technical analysis وجود دارد.

به طور خاص، تحلیل روند، نقش اساسی در تعیین جهت کوتاه، میان مدت و بلندمدت قیمت دارد.

سرمایه گذارانی که Technical analysis را انجام می دهند باید نوسانات، سررسید، حجم معاملات و وضعیت کلی بازار را نیز در نظر بگیرند.

بنابراین، تحلیل تکنیکال به تنهایی برای تصمیم گیری سرمایه گذاری کافی نیست و استفاده از آن همراه با تحلیل فاندامنتال در جهت اتخاذ تصمیم سرمایه گذاری سالم تری حائز اهمیت است.

سوالات متداول

تحلیل تکنیکال چیست؟

از روش‌های تحلیل قیمت در انواع بازارهای مالی از جمله بازار ارز دیجیتال می باشد. بر خلاف تحلیل فاندامنتال که بر اساس اخبار، رسانه‌ها و افراد تأثیرگذار صورت می پذیرد، در تحلیل تکنیکال، قیمت بیت کوین با استفاده از شاخص‌های ریاضی و تفسیر نمودارها صورت می پذیرد.

آیا با تحلیل تکنیکال میتوانیم قیمت بیت کوین را پیش‌بینی کنیم؟

بله، تحلیل تکنیکال یکی از ابزارهای مهم برای تحلیل ارز دیجیتال بیت کوین است که معامله‌گران با استفاده از آن می‌توانند سطوح عرضه و تقاضا را شناسایی نمایند.

تحلیل رقبا در سئو | چرا باید سئو سایت رقبای خود را آنالیز کنیم؟

ممکن است شما در یک بازه زمانی با یک کلیدواژه در صفحه اول گوگل باشید، اما در سئو هیچ چیز دائمی نیست! هر روز سایت‌های جدیدی در حوزه کسب و کار شما منتشر می‌شوند و با همان کلمات کلیدی سایت خود را بهینه‌سازی می‌کنند. سایت‌های قبلی هم به طور مستمر در حال بهینه‌سازی هستند و ممکن است با همان کلیدواژه اصلی شما رشد کنند. پس باید به طور مستمر برای حفظ این رتبه تلاش کنید و علاوه بر اجرای اصول و قواعد سئو، لازم است رفتار و فعالیت‌های رقبای خود را هم پایش کنید و از نتایج آن در فعالیت‌های آتی خود استفاده کنید. تحلیل و بررسی رقبا در سئو همان ابزاری است که این اطلاعات کلیدی را در اختیار شما قرار می‌دهد و موفقیت شما را تضمین می‌کند.

تحلیل و بررسی رقبا

تحلیل رقبا در سئو چیست؟

تصور کنید که در یک شهر بزرگ یک فروشگاه دارید، اما شما صاحب تنها فروشگاه شهر نیستید و رقبایی دارید. پس از مدتی متوجه می‌شوید که مردم برای خرید به فروشگاه شما نمی‌آیند و از فروشگاه رقیب بیشتر خرید می‌کنند. در این صورت اولین اقدام شما چیست؟ بدون شک یکی از اقداماتی که در این شرایط انجام می‌دهید، این است که به فروشگاه رقیبتان بروید و ببینید چرا مردم او را به شما ترجیح می‌دهند. نوع اجناس، دکور، خدمات پس از فروش و همه چیز را مشاهده و بررسی می‌کنید تا بدانید ایراد کار شما در کجا است. در این صورت کاری که شما انجام داده‌اید، تحلیل و بررسی رقبا است.

در سئو هم می‌توانید مشابه این کار را به روش‌های دیگر انجام بدهید. تحلیل و بررسی رقبا در سئو که در انگلیسی به آن SEO Competitor Analysis می‌گویند، عبارت است از تحقیق در مورد کلیدواژه‌ها، بک لینک‌ها، لینک‌های خروجی، محتوا و ساختار سایت و به طور کلی هر موضوع دیگری در مورد عملکرد سایت شرکت‌های رقیب. تحلیل رقبا در سئو یک تکنیک طلایی است که اطلاعات کاملی از فعالیت‌های رقبا در اختیار شما قرار می‌دهد؛ خواه این فعالیت‌ها اقدامات صحیح و پربازده باشد و خواه اشتباهاتی باشد که تکرار آنها به شما صدمه می‌زند. با تحلیل رقبا در سئو، شما تا حد زیادی در وقت، انرژی و منابع صرفه‌جویی می‌کنید، چون به جای این که به روش آزمون و خطا عمل کنید، از اشتباهات رقیبان درس می‌گیرید و از اقدامات مثبت آنها الگوبرداری می‌کنید.

چرا باید رقبای خود را در مراحل انجام سئو سایت تحلیل کنیم؟

به شناسایی رقبای شما کمک می‌کند

اولین اهمیت تحلیل رقبا در سئو این است که شما را قادر می‌سازد تا تشخیص دهید رقبای اصلی شما در بازار چه کسانی هستند. پس از شناسایی رقبا می‌توانید تجزیه و تحلیل بیشتری برای سنجش جایگاه آنها در بازار انجام دهید. با انجام این کار، شما باید هم رقبای تجاری و هم رقبای آنلاین را پیدا کنید.

به شناسایی سایت‌هایی که رقبا از آنها لینک می‌گیرند کمک می‌کند

تجزیه و تحلیل رقبا به شما کمک می‌کند سایت‌هایی را شناسایی کنید که رقبای شما به/از آنها پیوند دارند، اما شما نه. در نتیجه، می‌توانید با دریافت لینک از وب‌سایت‌هایی که قبلاً به رقبای شما لینک داده‌اند، یک شبکه قدرتمند بسازید. باید توجه داشته باشید که سایت‌هایی که به چندین رقیب لینک می‌دهند، ارزش بیشتری به سایت شما می‌بخشند. بنابراین، شما باید هم از طریق ارتباط با آنها و هم ایجاد پست مهمان به این سایت‌ها توجه ویژه‌ای داشته باشید.

کلمات کلیدی مناسب را شناسایی کنید

اگر متوجه شدید که کلمات کلیدی خاصی وجود دارند که برای رقبای شما رتبه بالایی دارند اما شما از آنها استفاده نمی‌کنید، توصیه می‌شود آنها را در سایت خود قرار دهید. برای رسیدن به این هدف می‌توانید از روش‌های مختلفی استفاده کنید، از جمله ایجاد پیوند با کلمات کلیدی و بازنویسی محتوای موجود برای گنجاندن کلمات کلیدی جدید.

 تحلیل رقبا در سئو

استراتژی بازاریابی دیجیتال شما را تقویت می‌کند

دیجیتال مارکتینگ فرآیند پیچیده‌ای است که شامل اقدامات و برنامه‌ریزی‌های زیادی است. در این فرآیند، شما نه تنها نیاز به انجام سئو دارید، بلکه کمپین‌های بازاریابی دیجیتال را نیز راه‌اندازی می‌کنید. نکته خوب این است که تجزیه و تحلیل رقبا، استراتژی بازاریابی دیجیتال شما را تقویت می‌کند؛ زیرا به ایجاد کمپین‌های پیچیده بر اساس داده‌های موجود کمک می‌کند.

شما را در جریان همه چیز نگه می‌دارد

در دیجیتال مارکتینگ هم مانند هر رقابت دیگری، دانش یک دارایی به شمار می‌رود. وقتی اطلاعاتی در مورد کارهایی که رقبای شما انجام می‌دهند دارید، در موقعیت بهتری برای برنامه‌ریزی استراتژی‌های خود قرار می‌گیرید. بنابراین، تجزیه و تحلیل رقبا به عنوان یک منبع اطلاعاتی معتبر عمل می‌کند که می‌تواند به شما در بهبود استراتژی‌های بازاریابی دیجیتال کمک کند.

در مورد برند خود اطلاعات جدیدی کسب می‌کنید

تجزیه و تحلیل رقبا به شما کمک می‌کند تا بدانید که آنالیز فنی چیست؟ دیگران در مورد برند شما چه فکری می‌کنند. از آنچه پیدا می‌کنید، می‌توانید در مورد کالاها و خدمات خود استفاده کنید تا افراد بیشتری را به شرکت خود جذب کنید. به این ترتیب، نه تنها کسب و کار خود را توسعه می‌دهید، بلکه سودآوری را نیز افزایش می‌دهید.

چگونه سئو سایت رقبای خود را تحلیل و بررسی کنیم؟

برای آنالیز رقبا در سئو باید طبق اصول و قواعدی عمل کنید تا به نتیجه مطلوب برسید. در ادامه مراحل و تکنیک‌های تحلیل رقبا در سئو را با هم مرور می‌کنیم:

گام اول: رقیبانتان را شناسایی کنید

رقبای شما فقط همان چند برند مطرحی نیستند که همه آنها را می‌شناسند! قطعاً شما بزرگ‌ترین برندهای حوزه فعالیت خودتان را می‌شناسید، اما رقبای شما فقط آنها نیستند. تعداد سایت‌هایی که برای حضور در صفحه اول گوگل باید با آنها رقابت کنید، بسیار بیشتر از چیزی است که تصور می‌کنید. در واقع برای شناسایی رقبا، نباید فقط حوزه فعالیت را در نظر بگیرید؛ هر کسب و کاری که از کلمات کلیدی مشابه شما استفاده می‌کند، رقیب شما است، حتی اگر حوزه فعالیت او با شما متفاوت باشد.

برای شناسایی رقبا می‌توانید به روش سنتی عمل کنید و با جستجوی کلیدواژه‌های مورد نظر در گوگل، لیستی از رقبایتان به دست بیاورید. اما توصیه می‌کنیم شناسایی رقبا را با استفاده از ابزارهای حرفه‌ای انجام دهید که در بخش پایانی مقاله معرفی می‌کنیم. اگر در چند حوزه مختلف تولید محتوا می‌کنید، لازم است برای هر گروه از کلیدواژه‌ها، یک لیست مجزا از رقیبانتان تهیه کنید.

گام دوم: کلیدواژه‌ها را ارزیابی کنید

در مرحله دوم لازم است قدرت رقبای خود را در کلیدواژه موردنظر بررسی کنید و به اصطلاح بدانید که سختی کلمه کلیدی چقدر است. اگر با یک رقیب قدرتمند سر و کار داشته باشید، ممکن است شانس بسیار کمی برای شکست دادن آن داشته باشید. در چنین شرایطی بهتر است از رقابت با آن سایت بر سر کلیدواژه موردنظر منصرف شوید و وقت و انرژی خود را در جای دیگری صرف کنید.
مواردی که باید در بررسی سختی کلیدواژه در نظر بگیرید، عبارتند از اعتبار دامنه، سن دامنه، بک لینک‌ها، رتبه جت سئو، ترافیک روزانه و میزان فعالیت در شبکه‌های اجتماعی. با بررسی این عوامل متوجه نقاط ضعف رقبا می‌شوید و می‌توانید با استفاده از آنها برنده رقابت باشید. مثلاً شکست دادن یک سایت قوی که رتبه سوم گوگل را در یک کلیدواژه دارد، سخت‌تر از شکست دادن یک سایت ضعیف است که در همان کلیدواژه، رتبه دوم گوگل را به دست آورده است.

گام سوم: کلیدواژه‌های جدید بسازید

در هر کسب و کاری، کلمات کلیدی وجود دارد که سایت‌های کمی در آن فعالیت می‌کنند. رقبای شما سایتشان را با کلیدواژه‌های رایج و قدیمی بهینه‌سازی کرده‌اند، پس این فرصت در اختیار شما است که از کیورد گپ استفاده کنید و در کلیدواژه‌های جدید با آنها رقابت کنید. مثلاً فرض کنید حوزه کسب و کار شما، فروش لوازم خانگی باشد. کلیدواژه‌هایی مثل خرید یخچال یا اجاق گاز، در این حوزه بسیار رایج و پرکاربرد هستند. اما در همین حوزه، تکنولوژی‌های جدیدی وارد بازار شده که بدون شک سایت‌های کمتری در حال بهینه‌سازی با کلیدواژه‌های آن هستند؛ مثلاٌ هواپز آنالیز فنی چیست؟ یا نوشابه ساز. با تمرکز کردن بر این کلیدواژه‌ها و بهینه‌سازی محتوای سایت بر اساس آنها، به سرعت به نتیجه دلخواه خواهید رسید. درواقع شما با استفاده از شکاف محتوایی، می‌توانید از نقطه ضعف رقبا برای پیشرفت خودتان استفاده کنید.

گام چهارم: محتوای سایت رقیب را تحلیل کنید

وقتی در مورد آنالیز سایت رقبا صحبت می‌کنیم، منظورمان فقط مشخصات فنی سایت نیست؛ بلکه باید به محتوای سایت هم توجه داشته باشید. لازم است بدانید که رقبای شما با چه بسامدی اقدام به انتشار محتوا می‌کنند، چه استراتژی برای تولید و انتشار محتوا دارند، برای لینک‌دهی داخلی از چه سیاستی پیروی می‌کنند، در کدام یک از رسانه‌های اجتماعی بیشتر حضور دارند، در مورد هر کلیدواژه تا چه حد به جزئیات پرداخته‌اند و. ممکن است از بررسی یک مقاله در سایت رقیب، به این نتیجه برسید که می‌توانید به جزئیات بیشتری بپردازید که مخاطبان به دنبال آن هستند.

تحلیل سایت رقبا

گام پنجم: بک لینک‌ها را بررسی کنید

تولید محتوای باکیفیت و کاربرپسند و ایجاد شبکه‌ای از لینک‌های داخلی و خارجی که بک لینک‌ها را هم شامل می‌شود، مهم‌ترین معیارهایی هستند که گوگل در رتبه‌‌بندی سایت‌ها در نظر می‌گیرد. بنابراین یکی از مهم‌ترین اقداماتی که وبمستران باید انجام بدهند، این است که با شناسایی سایت‌های معتبر و دریافت بک لینک از آنها به روش‌های مختلف، اعتبار سایت خود را افزایش دهند. اما تدوین استراتژی لینک‌سازی بدون آنالیز سایت رقبا و یک لینک‌های آنها عملاً ممکن نیست.

چنانچه سایت‌های هدف را به درستی شناسایی نکنید، یک لینک‌سازی به جز هدر رفتن هزینه حاصلی برای شما ندارد. اما با تحلیل بک‌لینک سایت رقیب، می‌توانید سایت‌های هدف آنها را شناسایی کنید و از آنها برای دریافت بک لینک برای سایت خود استفاده کنید. با بررسی لینک‌های ورودی سایت‌های رقیب، درمی یابید که بک لینک‌ها را از چه سایت‌هایی و بر روی چه کلیدواژه‌هایی باید دریافت کنید تا رتبه شما در نتایج جستجوی گوگل ارتقا پیدا کند.

گام ششم: UX سایت را بررسی کنید

یکی دیگر از عواملی که گوگل در رتبه‌دهی به سایت‌ها به آن توجه می‌کند، تجربه کاربری است. مواردی که برای ایجاد یک تجربه کاربری بهتر لازم است بررسی کنید، عبارتند از سرعت لود سایت، ریسپانسیو یا واکنش‌گرا بودن، کاربرپسندی، ساختار ساده و. مثلاً برای افزایش سرعت بود سایت، باید عکس‌ها را بهینه‌سازی کنید. همچنین ساختار سایت باید به شکلی باشد که کاربر بدون گم کردن مسیر، بتواند بین صفحات مرور کند.

بررسی سایت رقبا در زمینه UX از دو لحاظ به شما کمک می‌کند: اول این که می‌توانید نقاط قوت آنها را پیدا کنید و سایت خودتان را در آن نقاط، تقویت کنید، و دوم این که اگر نقطه ضعفی پیدا کردید، سایت خودتان را در آن نقاط تقویت کنید. مثلاً اگر سایت رقیب محتوای آموزشی خوبی منتشر نمی‌کند، شما با انتشار محتوای آموزشی در حوزه فعالیت خودتان می‌توانید شانس زیادی برای سبقت گرفتن از آنها داشته باشید.

گام هفتم: از شبکه‌های اجتماعی غفلت نکنید

این روزها کسب و کارها بخش زیادی از فعالیت خود را به شبکه‌های اجتماعی اختصاص داده‌اند. شاید عجیب به نظر برسد، ولی سئوی سایت شما تا حد زیادی به نحوه فعالیتتان در شبکه‌های اجتماعی بستگی دارد. شبکه‌های اجتماعی ابزارهای قدرتمندی آنالیز فنی چیست؟ هستند که با استفاده از آنها می‌توانید یک ارتباط منسجم و قوی با مخاطبانتان برقرار کنید و نتیجه این ارتباط را در ترافیک سایت خود مشاهده کنید. با بررسی فعالیت رقبای خود در شبکه‌های اجتماعی درمی یابید که چه محتوایی بیشترین بازخورد را دریافت می‌کند و چه پلتفرم‌هایی برای فعالیت شما بهترین نتیجه را در پی دارند. همچنین از موارد نارضایتی کاربران رقبا هم مطلع خواهید شد که می‌تواند عامل مهمی برای رقابت باشد.

در شبکه‌های اجتماعی می‌توانید از موج‌های رسانه‌ای اطلاع پیدا کنید و از بازخورد آن، برای بالا بردن ترافیک و تعامل صفحه خود استفاده کنید. همچنین تولید محتوای آموزشی، پاسخگوی خیل عظیمی از مخاطبان خواهد بود که روزانه وقت زیادی را در شبکه‌های اجتماعی سپری می‌کنند و به دنبال پاسخی برای پرسش‌های خود هستند. برندسازی و ایجاد آگاهی از برند در بین کاربران فضای مجازی، یکی دیگر از مزایایی است که حضور در شبکه‌های اجتماعی برای شما به ارمغان می‌آورد.

گام هشتم: استراتژی تبلیغاتی رقبا را رصد کنید

حتی اگر به بهترین شکل در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی حضور داشته باشید، باز هم موفقیت شما تا حد زیادی به تبلیغات بستگی دارد و بنابراین اگر با تلاش زیاد باز هم از رقبا عقب مانده‌اید، بهتر است استراتژی تبلیغاتی آنها را بررسی کنید. در چنین شرایطی لازم است استراتژی تبلیغاتی رقبا را بررسی کنید تا بدانید از چه رسانه‌هایی برای انتشار محتوای تبلیغاتی خود استفاده می‌کنند. با این کار از نقاط ضعف رقبا هم مطلع خواهید شد و می‌توانید از مجموع این اطلاعات، برای تبیین استراتژی تبلیغاتی خود استفاده کنید. بررسی واکنش مخاطبان به تبلیغات رقبا اطلاعات بسیار مفیدی را در اختیار شما قرار می‌دهد.

معرفی ابزار آنالیز رقبای "جت سئو"

برای تحلیل و بررسی رقبا در سئو باید ابزار حرفه‌ای در اختیار داشته باشید، چون معیارهایی که در این تجزیه و تحلیل مورد بررسی قرار می‌گیرند، به صورت دستی قابل اندازه‌گیری نیستند. در بخش پایانی مقاله به معرفی ابزار جت سئو که یکی از بهترین ابزارهای تجزیه و تحلیل سایت رقبا است را معرفی می کنیم.

جت سئو یکی از ابزارهای فارسی زبانی است که کلیه خدمات سئو و تحلیل و بررسی سایت‌ها را در اختیار شما قرار می‌دهد. از جمله امکانات این نرم‌افزار می‌توان به ابزار تحقیق کلمات کلیدی، بررسی رقبا در سئو ، رهگیری رتبه کلمات کلیدی و بررسی خطاهای سایت اشاره کرد. با استفاده از این ابزار حرفه‌ای، می‌توانید ضمن اطلاع از مشکلات فنی، ساختاری و محتوایی سایت خود، در مورد سایت‌های رقیب هم اطلاعاتی به دست بیاورید و با آگاه شدن از نقاط ضعف و قوت آنها، استراتژی بازاریابی محتوایی خود را بهبود ببخشید.

تولید محتوا در بازاریابی دیجیتال نقش مهمی دارد، با این حال اگر این کار را درست انجام ندهید و نقشه راه نداشته باشید، موفق نخواهید شد. یکی از اقداماتی که در این زمینه باید انجام بدهید، آنالیز سایت رقبا است که به ابزار خاص خود نیاز دارد. در این مقاله مزایای تحلیل سئوی سایت رقبا و مراحل آن را به شما آموزش دادیم که امیدواریم مفید واقع شده باشد. همچنین جت سئو را به عنوان یکی از بهترین ابزارهای تحلیل رقبا به شما معرفی کردیم.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.