ابزار برنامه‌ریزی


چارچوب 7S مکنزی، یک ابزار برنامه‌ریزی استراتژیک

تدوین استراتژی رقابتی اولین گام کسب‌وکارها برای ورود به بازی رقابتی است. در بلاگ‌های پیشین پیرامون تاریخچه تحول سیر تدوین استراتژی (استراتژی رقابتی مثابه جنگ و استراتژی رقابتی به مثابه عشق)، ابزارهای مورد استفاده در تدوین استراتژی (چارچوب SWOT، نیروهای رقابتی پورتر، ماتریس رشد-سهم بازار (BCG) و مدل PESTLE) و انواع مختلف آن (استراتژی اقیانوس آبی، استراتژی‌های فروش و قیمت‌گذاری) به طور مفصل صحبت کردیم. در این بلاگ قصد داریم به معرفی یکی دیگر از ابزارهای برنامه‌ریزی استراتژیک و بلندمدت بپردازیم که توسط سازمان‌ها برای کسب مزیت رقابتی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

چارچوب 7S مکنزی

چارچوب 7S مکنزی، یک ابزار برنامه‌ریزی استراتژیک است که به سازمان امکان می‌دهد مسیر حرکت به سمت اهداف موردنظر خود را طراحی نماید. تا پیش از معرفی این چارچوب، مدیران می‌بایستی پیرامون طراحی سازمان، میزان تمرکز بر ساختار و استراتژی و پاسخ به سوالاتی از قبیل اینکه چه کسی در سازمان مسئول چه کاری باشد، به چه کسی گزارش دهد و چه تعداد لایحه‌های مدیریتی می‌بایست مدنظر قرار بگیرد، تصمیم‌گیری می‌کردند. بدین ترتیب، بررسی هم‌زمان تمام این مسائل با رشد سازمان، به چالش بزرگی برای مدیران تبدیل شد. در دهه 1980، چارچوب مکنزی برای مواجه با تغییرات سازمانی، پیچیدگی‌های بحث ادغام و تملک سازمانی، تسهیل شرایط اجرای استراتژی جدید و درک نقاط ضعف و کاستی‌های یک سازمان توسط مکنزی (Mckinsey) معرفی شد.

المان‌های چارچوب 7S مکنزی

همان‌طور که از نام آن مشخص شد، چارچوب 7S مکنزی، شامل 7 المان اساسی است که با حرف لاتین S آغاز می‌شوند.

استراتژی (Strategy)

استراتژی، برنامه مشخص و کلان سازمان برای برد در بازی رقابتی و پیشی گرفتن از رقبا است. استراتژی، نحوه دستیابی به مزیت رقابتی را برای سازمان مشخص می‌کند.

ساختار (Structure)

چگونگی ساختاربندی منابع ( نیروی انسانی، منابع مالی، ماشین آلات و تجهیزات) در قالب تیم‌ها، گروه‌ها و دپارتمان‌های مختلف را مشخص می‌نماید.

سیستم (System)

فرایندها و فعالیت‌های روزانه‌ای که توسط افراد درون سازمان و ابزارهایی که مورد استفاده قرار می‌دهند، انجام می‌گیرد و در قالب سیستم‌های کلی تعریف می‌شود.

سبک و شیوه (Style)

سبک‌ و شیوه‌ای که سازمان اقدام به انجام فعالیت‌ها می‌کند و یا روابط غیر رسمی سازمان در قالب فرهنگ سازمانی تعریف می‌شوند.

کارکنان (Staff)

این المان، کارکنان سازمان و چگونگی رشد، توسعه و ارتقای آن‌ها در سازمان را مدنظر قرار می‌دهد.

مهارت‌ها (Skills)

این المان، مهارت کارکنان و مهارت کلی سازمان، به عبارتی قابلیت‌ها و توانمندی‌های اساسی یک سازمان را مشخص می‌کند. به بیان دیگر تعیین می‌کند که کدام فعالیت‌ها می‌بایستی توسط خود سازمان (یکپارچگی عمودی) انجام شده و کدام فعالیت‌ها می‌بایستی برون‌سپاری شوند.

ارزش‌های مشترک (Shared Value)

ارزش‌های اصلی سازمان که تمامی جنبه‌های سازمان را مدنظر قرار می‌دهد، در این المان تعریف می‌شوند. این ارزش‌ها شامل هنجارها و استانداردهایی است که رفتار کارکنان و اقدامات سازمان را هدایت کرده و می‌بایست اساس هر سازمان واقع شوند.

چارچوب مکنزی

گام‌های اجرای چارچوب مکنزی

استفاده از مدل مکنزی و اجرای آن فرایندی زمان‌بر است و کلیه بخش‌های سازمان را در بر می‌گیرد. مهم‌ترین گام‌های اجرای آن عبارتند از:

موقعیت کنونی را مشخص نمایید

در این مرحله می‌بایست مشخص کنید سازمان شما در چه نقطه‌ای قرار دارد؟ نقاط قوت و ضعف سازمان کدام است؟ چه عواملی منجر به عقب نگه داشتن سازمان و جلوگیری از پیشرفت آن می‌شوند؟ به عبارت دیگر در هر یک از 7 حوزه مشخص شده یعنی (استراتژی، ساختار، سیستم و …) موقعیت کنونی خود را مشخص کنید. تهیه چک لیست که مهم‌ترین سوالات در هر 7 حوزه را در بردارد، در این مرحله بسیار کمک کننده است.

موقعیت مطلوب را تعیین کنید

در گام دوم، می‌بایست مشخص کنید که می‌خواهید سازمان شما به کدام نقطه برسد و هنگامی‌که به آن برسد، احتمالا دارای چه ساختار و طراحی سازمانی خواهد بود؟ اگر بدانید که به کجا می‌خواهید بروید، هر یک از 7 حوزه مدل مکنزی، ایجاد برنامه رسیدن به موقعیت دلخواه را برای شما آسان‌تر می‌کنند.

اقدامات موردنیاز برای رسیدن به نقطه دلخواه را مشخص کنید

جزئیات برنامه برای ایجاد تغییر در هر یک از حوزه‌های مدل مکنزی در این مرحله مشخص می‌شود.

برنامه تدوین شده را اجرا نمایید

در این گام برنامه طراحی شده به اجرا در می‌آید. از آنجایی که اعمال تغییرات برای موفقیت سازمان ضروری است، بسیار حائز اهمیت است که افراد درستی را برای اجرای برنامه به کار بگیرید.

فعالیت‌ها و اقدامات را به صورت دوره‌ای مرور و بررسی کنید

حوزه‌های مطرح شده ایستا نیستند. عدم قطعیت و پیچیدگی، شاخصه‌های اصلی محیط رقابتی امروزی هستند. از آنجایی که تغییر یک المان بر سایر المان‌ها نیز اثرگذار است، مرور پیوسته و مستمر موقعیت و اتخاذ اقدامات اصلاحی بسیار حائز اهمیت می‌باشد.

نکات تکمیلی

  • همان‌طور که اشاره شد، تمامی المان‌های موجود در ابزار برنامه‌ریزی مدل مکنزی به یکدیگر وابسته هستند. بدین معنا که تغییر در یک حوزه، منجر به تغییر وضعیت حوزه‌های دیگر خواهد شد.
  • هیچ نوع سلسله مراتبی در المان‌های مدل وجود ندارد. به ابزار برنامه‌ریزی عبارت دیگر تمامی المان‌ها از اهمیت یکسانی برخوردارند.
  • اجزای مدل مکنزی به دو دسته اصلی سخت (Hard) و نرم (Soft) تقسیم می‌شوند. عناصر سخت به راحتی قابل مدیریت بوده و ابزار برنامه‌ریزی به سادگی دچار تغییر و تاثیرپذیری می‌شوند. عناصر نرم از فرهنگ سازمانی تاثیر می‌گیرند. استراتژی، ساختار و سیستم‌ها در گروه المان‌های سخت و سبک و شیوه، کارکنان، مهارت‌ها و ارزش‌های مشترک در گروه المان‌های نرم قرار می‌گیرند.
  • موقعیت ارزش‌های مشترک (Shared Values) در مرکز شاخص‌های مدل مکنزی مشخص می‌کند که ارزش‌های سازمان برای تمام المان‌ها، در محوریت قرار دارند.

مدل مکنزی تاثیرات هرگونه اعمال تغییر را در سازمان در مقیاس وسیع‌تری نشان می‌دهد. این ابزار به سازمان امکان می‌دهد بر مسائلی که منجر به رسیدن آن به نقطه مطلوب می‌شوند متمرکز شود و از طریق انسجام دپارتمان‌ها و فرایندها از رقبا پیشی بگیرد. با این حال، نحوه به کارگیری آن ممکن است برای تمام کسب‌وکارها ساده نباشد و در صورت عدم وجود الگوی درست و مناسب، به شکست منجر شود. علاوه بر آن، مدل مکنزی تنها بر فاکتورهای داخلی سازمان متمرکز بوده و عوامل خارجی را مدنظر قرار نمی‌دهد؛ به همین دلیل بررسی تمام جنبه‌های محیطی در هنگام به کارگیری آن ضروری است. شرکت تبلیغاتی مات، با ارائه طیف وسیعی از خدمات در حوزه بازاریابی و تبلیغات، کسب‌وکار شما را در تدوین و پیاده‌سازی استراتژی‌های رقابتی یاری ابزار برنامه‌ریزی می‌کند.

دفتر برنامه ریزی ۱۴۰۱

دفتر برنامه ریزی ۱۴۰۱

خب راه حل این مشکلات استفاده از یه دفتر برنامه‌ریزیه که کاملاً اصولی و علمی طراحی شده. یه همچین ابزاری بهتون کمک می‌کنه تا هدف‌گذاری کنین، پیشرفتتون رو ارزیابی کنید و اندازه بگیرید و به برنامه‌هاتون پایبند بمونید. چه بهتر که تو این مسیر یک کوچ توسعه فردی هم کنارتون باشه.

دفتر برنامه‌ریزی هلی تاک یه دفتر برنامه‌ریزی ساده نیست! این دفتر توسط یک کوچ توسعه فردی طراحی شده.

این دفتر شامل چه قسمتهایی هست؟

تقویم سال ۱۴۰۱ در یک نگاه

بخش هدف‌گذاری برای سال ۱۴۰۱ بر اساس تکنیک چرخ زندگی و هدفگذاری اسمارت

بخش برنامه‌ریزی ماهانه

بخش مدیریت مالی برای هر ۱۲ ماه

جدول پیگیری عادت‌ها برای هر ۱۲ ماه

بخش ارزیابی فصلی

بخش برنامه‌ریزی هفتگی و روزانه

بخش چالش برای هر ۱۲ ماه

بخش پیگیری کتاب و فیلم

بخش ارزیابی سال ۱۴۰۱

به همراه 2 برگ استیکر توسعه فردی

تعداد صفحات: 270 صفحه

دفتر برنامه‌ریزی هلی تاک چند دفتر برنامه‌ریزی در یک دفتره و به عنوان یه ابزار قوی نیاز شما رو به ابزارهای برنامه‌ریزی دیگه کاملاً برطرف می‌کنه. در ضمن تقویم میلادی و شمسی این دفتر اون رو به یک دفتر ویژه برای شروع یک سال خاص تبدیل کرده.

علاوه بر همه این‌ها شما به ۲۶۰ دقیقه آموزش صوتی برنامه‌ریزی و لایوهای سه ماهه هم دسترسی خواهید داشت که کمک می‌کنن مسیرتون رو گم نکنید.

اروپا فاقد توان برنامه‌ریزی بدون موافقت آمریکا است/ایالات متحده از برجام به عنوان ابزار تحریمی علیه ایران استفاده می‌کند

اروپا فاقد توان برنامه‌ریزی بدون موافقت آمریکا است/ایالات متحده از برجام به عنوان ابزار تحریمی علیه ایران استفاده می‌کند

تهران - ایرنا - کارشناس مسائل بین‌الملل گفت: آمریکایی‌ها مسئله برجام را نه به عنوان یک مسئله بلکه به عنوان مسیر و ابزار کنترلی برای ادامه فشارهای تحریمی و رسیدن به سایر ظرفیت‌های ایران نگاه می‌کنند.

ابوالفضل ظهره‌وند در گفت‌وگو با خبرنگار سیاست خارجی ایرنا درباره طرح جدید اروپا برای توافق میان ایران و آمریکا گفت: آمریکایی‌ها در این ۱۱ ماه، که ۸ ماه مذاکره انجام شد و بیشتر از ۳ ماه است که مذاکرات متوقف شده است، ثابت کردند که اراده‌ای برای اینکه بخواهند مسئله خود را با ایران حل کنند، ندارند.

این کارشناس مسائل بین‌الملل افزود: آمریکایی‌ها به برجام نه به عنوان یک مسئله بلکه به عنوان مسیر و ابزار کنترلی برای ادامه فشارهای تحریمی و رسیدن به سایر ظرفیت‌های ایران نگاه می‌کنند.

ظهره‌وند بیان کرد: آمریکا به فعالیت‌های صلح آمیز هسته‌ای ایران نه به‌عنوان فعالیت قانونی و حقوقی از سوی ایران و اینکه عضو ان پی تی و آژانس هستیم بلکه آن را از زاویه مسئله خلع‌ سلاح نگاه می‌کنند. در حوزه موشک هم به همین شکل است. وقتی موضوعی در چارچوب خلع‌سلاح پیش می‌رود یعنی طرف مقابل نباید دارای این ظرفیت باشد و در نهایت باید خلع سلاح شود.

وی عنوان کرد: در گذشته هم در ژنو فعالیت‌های موشکی و هسته‌ای را در کمیته خلع سلاح بررسی می‌کردند و این برای قدرت‌ها و آمریکایی‌ها قاعده است و سازمان‌هایی از جمله آژانس را هم که در اختیار دارند نه برای کمک به کشورها که به این ظرفیت در مسیر صلح‌آمیز دست پیدا کنند بلکه اساسا برای خود به موضوعی به عنوان صلح‌آمیز و غیرصلح‌آمیز قائل نیستند.

ظهره‌وند افزود: به هر حال برجام توافقی بوده که صورت گرفته و جمهوری اسلامی ایران همواره اعلام کرده که به توافقات بین‌المللی پایبند است و این نکته مهمی است به این معنا که اگر جمهوری اسلامی ایران مذاکره می‌کند نه به این دلیل که از انگیزه‌ها و نیات آمریکایی‌ها اطلاعی ندارد بلکه به این دلیل است که دولت قبل توافق را امضا کرده است.

وی تصریح کرد: خوشبختانه ما فرصت خوبی پیدا کردیم زیرا خود آمریکایی‌ها که شکل دهنده قطعنامه ۲۲۳۱ و مسئله برجام بودند، برجام را توسط ترامپ نقض کردند. بنابراین اکنون همه تلاش آمریکایی‌ها این است که به برجام برگردند اما با حفظ همان نظام تحریمی که سال‌ها برای آن مهندسی کرده‌ و کمیته کارشناسی قوی را در خزانه‌داری آمریکا برای این منظور تشکیل داده‌اند.

سفیر اسبق ایران در افغانستان اظهار کرد: بنابراین اگر قرار است برجام با اختصاص مختصر امتیازی امضا شود به این معنا نیست که ایران به عنوان یک کشور عادی می‌تواند در چارچوب برجام فعالیت داشته باشد بلکه برجام پروژه کنترلی و خلع سلاحی است وقتی از این منظر به مساله نگاه می‌کنیم می‌بینیم که برجام ذاتاً خسارت محض بوده و برخلاف منافع ملی امضا و اجرا شده است و ما این فرصت را در اختیار داشتیم.

ظهره‌وند ادامه داد: نکته دیگر در این مسئله که ند پرایس هم در این خصوص موضع گیری و اعلام کرد این بود که آنچه را که آقای بورل به عنوان یک پیشنهاد برای توافق تنظیم کرده است را قبول داریم. البته جزئیات این پیشنهاد را اعلام نکرده‌اند اما مشخص است که مانور تبلیغاتی است که در افکار عمومی ما، این موضوع را شکل بدهند که آمریکایی‌ها آماده‌ امتیازدهی هستند و ایران است که زیر میز می‌زند و به همین دلیل عنوان می‌کنند که تصمیم با تهران است.

آمریکایی‌ها باید حسن‌نیت خود را نشان داده و تصمیم نهایی بگیرند

وی بیان کرد: در صورتی که اینگونه نیست و تصمیم با آمریکایی‌ها است و اگر می‌خواهند مسئله غرب و آمریکا با ایران را پایان یافته ببینند باید مسئله تحریم‌ها را کنار بگذارند و عنوان کنند که با امضای برجام مسائل خودمان را به صورت عادی درمی‌آوریم قطعا جمهوری اسلامی ایران هم این را می‌پذیرد.

کارشناس مسائل بین‌الملل عنوان کرد: اما اگر قرار است فشار تحریمی را بر ما حفظ کنند و بازی برجام را با بازگشت آمریکایی‌ها در زمین برجام دوباره ادامه دهند قطعا ایران این کار را انجام نمی‌دهد و به صلاح ایران هم نیست. ضمن اینکه شرایط زمانی و بین‌المللی هم کاملاً تغییر کرده است و نه ما ایران ۲۰۱۵ هستیم و نه آنها آمریکا ۲۰۱۵ هستند و معادلات فرق کرده است و دیگر زمینه‌ای برای برنامه‌ای که به‌دنبال آن هستند وجود ندارد و این کلیت کار است.

ظهره‌وند تصریح کرد: لذا معتقدم که این بازی جدیدی است که با هماهنگی جوزف بورل و اتحادیه اروپا شکل می‌گیرد اما حاضر نیستند دریابند که اروپا هم اروپای دیروز نیست و تا ۳-۴ ماه آینده مشکلات درون اتحادیه‌ای اروپا آغاز می‌شود بنابراین اگر ابزار برنامه‌ریزی ابزار برنامه‌ریزی می‌خواهند مسئله خود را حل کنند باید مسائل خود را با ایران به شکل ریشه‌ای حل کنند.

سفیر اسبق کشورمان در ایتالیا اظهار کرد: مسئله اوکراین فرصت خوبی بود و ذات آمریکایی‌ها را نشان داد که چگونه با توهم و برنامه برای روسیه و منطقه ما و جهان، ملت اوکراین را نابود کردند. ما این نابودی را فقط در عراق و لیبی شاهد نبودیم بلکه در اوکراین هم این فاجعه را آفریدند لذا ما با کشور فاجعه‌آفرین مواجه هستیم. ادبیات قدرت بهترین ابزار است ضمن اینکه ایران همواره آمادگی خود را برای مذاکره اعلام کرده است و مذاکره هدف و مسیر برای بیان همین موارد است.

ظهره‌وند خاطرنشان کرد: هر چقدر آنها می‌خواهند در مذاکرات غیرشفاف حرکت کنند اما تیم مذاکره‌کننده ما باید به‌طور شفاف به مردم اعلام کند که آنها اکنون چه پیشنهادی را مطرح می‌کنند و ما برای چه موضوعی می‌رویم و مذاکره می‌کنیم. این شفافیت به نفع حکومت و دولت است و موجب می‌شود بدنه اجتماعی پشت سر تیم مذاکره کننده و دولت قرار گیرد تا نتوانند موضوعاتی از جمله اینکه توپ در زمین ایران است و ایران زیر میز مذاکره ‌زده را مطرح کنند.

وی درباره نتیجه مذاکرات لغو تحریم‌ها گفت: مذاکرات می‌تواند سال‌ها ادامه پیدا کند ما باید ببینیم که منافع ملی ما در فرجام برجام چگونه است. آمریکایی‌ها اگر نتوانند به مذاکرات جامع، نابود کردن ظرفیت‌ها و کنترل ما برسند، برجام صرفا هسته‌ای آنها را قانع نمی‌کند و موضوعی را هم که به عنوان غروب هسته‌ای مطرح می‌کنند کفایت نمی‌کند آنچه که در برجام است نقض حاکمیت و اراده ملی است یعنی ما تنها نیروگاه اراک، سانتریفیوژها، IR۶ , IR۸ را از دست نمی‌دهیم بلکه اراده ما را هم می‌گیرند.

کارشناس مسائل بین‌الملل افزود: این مساله بدتر از عهدنامه گلستان و ترکمانچای است زیرا ما در عهدنامه ترکمانچای بخشی از سرزمینمان را واگذار کردیم اما در باقی مانده آن اراده استراتژیک خود را حفظ کردیم. عقیده اینها این است که ایران از ۲۰۲۵ نباید بتواند غنی‌سازی و یا حرکتی داشته باشد و این نقض حاکمیت و اراده ملی است و برجام با چنین ماهیتی خطر امنیت ملی است.

ظهره‌وند ادامه داد: مگر ممکن است از بیرون برای کشوری ترسیم کنند که چگونه می‌تواند باشد، ادامه دهد و بقا داشته باشد. این موضوع پدیده بسیار خطرناکی است و متاسفانه در گذشته دولت قبل آن را پذیرفت و این دولت به هیچ عنوان نباید اجازه بدهد که برای بعد از ۲۰۲۵ هم برای ما خط مشی تعیین کنند که به عنوان مثال نمی‌توانید بازفرآوری هسته‌ای داشته باشید و به سمت غنی‌سازی ۶۰ درصد بروید زیرا تحولات تکنولوژیک زمانی اقتضا می‌کند که برای داشتن یک ساعت اتمی، غنی‌سازی در حد ۷۰ درصد داشته باشیم.

وی یادآور شد: آنها نمی‌توانند برای کشوری تعیین کنند که نمی‌تواند در فلان سطح و حوزه علمی حرکت داشته باشد و این یعنی نقض حاکمیت و اراده ملی که بدتر از عهدنامه ترکمنچای و گلستان است.

اروپایی‌ها فاقد اراده و توان برنامه‌ریزی بدون موافقت آمریکایی‌ها هستند

کارشناس مسائل بین‌الملل بیان کرد: اروپایی‌ها فاقد اراده و توان برنامه‌ریزی بدون موافقت آمریکایی‌ها هستند زیرا ما در اینستکس هم این موضوع را دیدیم و آزمون پس داده هستند. در موضوع اوکراین هم مشاهده می‌کنیم که اروپایی‌ها بعد از مردم اوکراین قربانی و تباه می‌شوند.

ظهره‌وند تصریح کرد: آنچه را که اروپایی‌ها بیان می‌کنند در واقع همان بحث آمریکایی‌ها و البته با کمی چرخش قلم است. معتقدم اتفاق ویژه‌ای نیفتاده است. در نهایت عنوان کنند ما آماده هستیم که پول خریدهایی ابزار برنامه‌ریزی را که در حوزه سوخت انجام می‌دهیم بیرون از محدودیت آمریکا به ایران بازگردانیم و چنین امتیازاتی که از نظر آنها امتیاز است اما شرایط ایران با گذشته بسیار تفاوت کرده و نیازی به دریافت چنین امتیازهایی ندارد.

برنامه‌ریزی با استفاده از ابزارهای نوین بعنوان یکی از مهمترین اهداف تخصصی سازمان نقشه برداری کشور در اولویت باشد

سرپرست سازمان نقشه برداری کشور در نشست تخصصی با حضور نمایندگان سازمان برنامه و بودجه کشور بیان کرد:«برنامه‌ریزی با استفاده از ابزارهای نوین بعنوان یکی از مهمترین اهداف تخصصی سازمان نقشه برداری کشور در اولویت باشد.»

plusresetminus

به گزارش روابط عمومی سازمان نقشه برداری کشور، نشست تخصصی با حضور سرپرست سازمان نقشه برداری کشور،نمایندگان سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استانی و مرکز پژوهش‌ها، توسعه و ابزار برنامه‌ریزی آینده نگری سازمان برنامه و بودجه کشور در راستای برنامه ریزی برای جانمایی یک میلیون مسکن در کشور روز یکشنبه 9 آبان 1400 در محل سازمان نقشه برداری کشور برگزار گردید.

در آغاز این نشست دکتر مدد مدیر کل سامانه ها و زیرساخت های اطلاعات مکانی سازمان نقشه برداری کشور، درباره مطالعات تطبیقی و ارائه شاخص های فیزیکی، اجتماعی، اقتصادی و . در حوزه GIS گزارش فنی ارائه نمود.

در ادامه شرکت کنندگان ضمن تقدیر از عملکرد تخصصی و ارزنده صورت گرفته از سوی سازمان نقشه برداری کشور اذعان داشتند ساخت 1 میلیون مسکن در کشور؛ از اهداف مهم کشور می باشد که از طرف دولت سیزدهم مورد توجه قرار گرفته است که ان شاالله سازمان برنامه و بودجه با همکاری سازمان نقشه برداری کشور و سایر دستگاه‌های اجرایی این هدف ملی را محقق می نماید.

در بخش دیگری از این نشست سکونت گاه‌ها، مدل های gis و سناریوهای مختلف به همراه وزن دهی شاخص‌ها با توجه ویژه به سند ملی آمایش سرزمین مورد بحث کارشناسی واقع شد.

در خاتمه دکتر جاویدانه ضمن تشکر از شرکت کنندگان اظهار داشت:« با توجه به مأموریت های ذاتی و تخصصی سازمان نقشه برداری کشور، برنامه ریزی با استفاده از ابزار های نوین مانند سامانه ها و زیر ساخت های اطلاعات مکانی (SDI) در اولویت عملکرد فنی این سازمان می باشد.»

دفترچه برنامه‌ریزی

دفترچه برنامه‌ریزی

سلام به همه شما دوستانم، ممنونم از اینکه این دفترچه رو دانلود کردید .
قراره با هم یه برنامه ریزی برای رسیدن به اهدافمون داشته باشیم. همه ما می دونیم که برای رسیدن به این اهداف
باید طبق یه برنامه خاص حرکت کنیم و بدون داشتن یه برنامه ریزی و چشم انداز ، قطعا از مسیر خارج میشیم و از رسیدن
به اون هدف دلسرد شده و رهاش می کنیم.
بهتون حق میدم و میدونم که این مسیر سخته ولی بهتون قول میدم همراهتون هستم و از تجربیات هم استفاده می کنیم.
پس یه دفترچه حدودا 50 صفحه ای بردارید و با من همراه باشید.

قبل از هرچیزی ازتون میخوام اول نشینید یه دور کل این مطلب رو بخونین بعد شروع کنین، لطفا از همین مرحله اول
شروع کنید به انجام دادن و یکی یکی جلو بریم.

من این دفترچه رو به پنج بخش تقسیم کردم:

1 -فهرستی از رویاها و آرزوها
2 -فهرست اهداف
3 -فهرست ارزش ها
4 -عمل و اجرا
5 -برنامه ریزی روزانه

مرحله اول: فهرست رویاها و آرزوها

بالای این صفحه بنویسید: “رویاها و آرزوهای من” و حتما تاریخی که اینو نوشتید یادداشت کنید.
حاال بیایم چند خط واسه خودمون بنویسیم: ” اگر من وقت، پول، استعداد، آگاهی و اعتماد به نفس زیادی
داشتم مایل بودم آنچه را که رویا و آرزوی من بود در لیست زیر بنویسم”
حاال یه لیست از رویاها وآرزوهاتون رو بنویسین. این آرزوها میتونه شغل، شرایط مالی، شخص، خانواده، دارایی،
تفریح، سالمت، مسافرت و … باشه. لطفا خودناباوری رو کنار بذارین و هرچی رو که میخواین بنویسین.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.