تجزیه و تحلیل مالی چیست؟


تجزیه و تحلیل عملکرد مالی بانک‌های خصوصی کشور

بانک‌ها برای ربودن گوی سبقت از یکدیگر برای افزایش سهم بازار و سودآوری، به‌­دنبال استفاده از انواع روش‌های بهبود عملکرد برای جذب مشتریان بیشتر هستند زیرا یکی از مهم‌ترین مسائل مورد توجه، کسب سود و بازده می‌باشد، لذا ارزیابی عملکرد بانک‌ها در درجه اول برای سرمایه‌گذاران، درجه دوم برای سپرده‌گذاران و در نهایت برای مدیران بانک‌ها، اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده است. این پژوهش، عوامل مؤثر بر سودآوری را در بانک­‌های خصوصی کشور در دوره زمانی 1385 -1392 بررسی می‌کند و نیز بیان می‌دارد که مدیران بانک‌ها با توجه به کدام عوامل مالی می‌توانند بازده بانک را افزایش دهند.
پژوهش حاضر از نوع تحقیقات همبستگی است که با استفاده از تجزیه‌ و تحلیل اطلاعات تاریخی انجام ‌شده است. در این تحقیق، با توجه به سه متغیر مستقل (اندازه بانک، کارایی عملیاتی، مدیریت دارایی‌ها)، شش فرضیه تدوین شد که تمام این شش فرضیه بر وجود رابطه معنی‌دار بین متغیرهای مستقل و معیارهای سودآوری (خالص درآمدهای بهره‌ای و بازده دارایی‌های بانک) تأکید دارند. همچنین برای آزمون فرضیه‌های پژوهش، رگرسیون خطی چندمتغیره با استفاده از داده‌های پانل صورت پذیرفته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Financial Performance Analysis of Iranian Private Banks

نویسندگان [English]

 • Mohsen Khoshtinat 1
 • Mohammad Taghi Taghavifard 2
 • Noshin Nobari 3

1 Associate Professor, Khatam University

2 Associate Professor, Allameh Tabatabaei University

3 M.A. in Financial Management

چکیده [English]

Today, banks are looking for performance improvement methods to surpass their competitors to increase market share and profitability. Since one of the most important issues and concerns for the banks are profits and returns, they use a variety of methods to attract more customers. Base on this reason, performance evaluation of banks is very crucial and important not only for their investors and depositors, also for their managers. This study examines the factors affecting the profitability of Iranian private banks in the period of 2006 to 2014 and focuses on the financial factors to increase the efficiency by the bank managers.
The study is a correlational research and was conducted using analysis of historical data. In this study, according to 3 independent variables (size of the bank, operating efficiency, asset management), 6 hypotheses were formulated. The results show that there exists a significant relationship between the independent variables and profitability criteria (net interest income and return on assets of the banks). To تجزیه و تحلیل مالی چیست؟ test the research hypotheses, multivariate linear regression and panel data analysis were utilized.

کلیدواژه‌ها [English]

 • performance
 • Bank
 • Asset Management
 • Efficiency
مراجع

1- احمدیان، اعظم (1392): ارزیابی شاخص‌های سلامت بانکی در بانک‌های ایران، پژوهشکده پولی و بانکی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

2- احمدیان، اعظم (1392): ارزیابی عملکرد بانک‌ها در سبد دارایی، بدهی و سود و زیان، تجزیه و تحلیل مالی چیست؟ پژوهشکده پولی و بانکی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

3- اسلامی، زهرا و همکاران (1390): ضرورت تدوین الگوی رتبه‌بندی بانک‌ها و ارائه مدل پیشنهادی، اداره تحقیقات و کنترل ریسک بانک سپه.

4- بانک مرکزی ج.ا.ا (1382): بخشنامه شماره مب /1966، مدیریت کل نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری- اداره مطالعات و مقررات بانکی.

5- باقری، حسن (1385): عوامل تأثیرگذار بر سودآوری بانک‌های تجاری (مطالعه موردی بانک رفاه)، تحقیقات مالی، شماره 21 (ص ص 26-3).

6- بیضایی، سیدحسن (1380): ارزیابی عملکرد بانک‌های صادرات استان‌ها از طریق شاخص‌های مالی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری، مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران.

7- رستمی، محمدرضا و دیگران (1390): ارزیابی عملکرد مالی بانک‌های پذیرفته ‌شده در بورس اوراق بهادار، مجله حسابداری مدیریت، شماره هشتم.

9- سمیع، هیبت­اله (1384): بررسی تأثیر تغییرات ساختار سرمایه بر سودآوری بانک تجارت، پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری، مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران.

10- عباس‌قلی­‌پور، محسن (خرداد 1389): عوامل مؤثر بر بهبود عملکرد بانک‌ها، بانک و اقتصاد شماره 106 (ص ص 35- 24).

11- عبدالحسینی، نسترن (1389): عوامل تأثیرگذار بر عملکرد بانک‌ها، پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری، مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران.

12- محرابی، لیلا (1392): مدیریت دارایی و بدهی در بانک‌های اسلامی، پژوهشکده پولی و بانکی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

14- مردانی، فاطمه (1390): بررسی رابطه ساختار بازار و سودآوری بانک‌های دولتی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران.

15- وفادار، عباس (1377): نسبت‌های مالی و تجزیه ‌و تحلیل صورت‌های مالی بانک‌ها، مجله حسابدار، شماره 125(ص ص 3-13).

1. Aburime, U.T. (2009): Impact of political Affiliation on Bank profitability in Nigeria, African journal of Accounting, Economics, Finance and Banking Research, 4 (4), 61- 75.

2- Ahmad A.A. (2011): Financial performance evaluation of some selected Jordanian commercial banks, International research journal of finance and economics, Issue 68.

3- Khizer,A.Muhammad A.and Hafiz A (2011): Bank specific and Macroeconomic indicators of profitability-Empirical evidence from the commercial banks of Pakistan, international journal of business and social science,Vol.2.

4- Shah, syed Qasim, Rizwan Jan, (2014): Analysis of Financial performance of private Banks in Pakistan, Procedia- social and Behavioval sciences, 109, 1021- 1025.

5- Sidqui.M.A, and Shoaib, a (2011): Measuring performance through capital structure:Evidence from banking sector of Pakistan,African journal of business management,Vol.5(5),pp.1871-1879.

6- Tarawneh, M, (2006): A Comparison of financial performance in the banking sector: some evidence from Omani commercial banks, International Research Journal of Finance and Economics, vol.3, pp.101-112.

7- Wasiuzzaman, S. (2012): Profitability of Islamic banks in Malaysia. Journal of Islamic economics, banking and finance, Vol, 6.No, 4.

مبانی برنامه ریزی و تجزیه و تحلیل مالی برای استارتاپ ها

مبانی برنامه ریزی و تجزیه و تحلیل مالی برای استارتاپ ها

به زبان ساده، FP&A فرایند تعیین چگونگی دستیابی شرکت شما به چشم انداز، اهداف استراتژیک و اهداف کوتاه مدت است. در حالیکه حسابداری نگاه به گذشته دارد، FP&A نگاه به آینده است.
در دنیای استارتاپ ها، شما فقط با نگاه کردن به برخی از شرکت های بدون درآمد و ارزش گذاری بسیار زیاد- ارزش بسیاری از شرکت ها بر اساس درآمد آتی پیش بینی شده تعیین می شود- می توانید به اهمیت برنامه ریزی پی ببرید. به جرات می توان گفت مهم نیست اندازه شرکت شما چقدر است، شما باید با بودجه بندی، پیش بینی و تجزیه و تحلیل هایی که پشتوانه اکثر تصمیمات تجزیه و تحلیل مالی چیست؟ اجرایی هستند درگیر شوید.

بدست آوردن تبحر مالی برای یک شرکت کوچک و یا استارتاپ یک فرایند تدریجی است. در یک کسب و کار مخاطره پذیر، اجرای FP&A توسط بنیان گذاران و با کمک دستیاران خارج از شرکت مدیریت می شود. با رشد شرکت، کنترل کننده یا مدیر مالی معمولا مسئول FP&A می باشد. هرچه شرکت بزرگ تر شود، سرمایه گذاری بر روی یک تیم FP&A ارزشمندتر خواهد بود.
افزایش پیچیدگی های مالی، تعداد کارمندان، درآمد و جذب منابع خارجی محرک های تحول در زیرساخت های مالی در استارتاپ هستند. به صورت کلی، با جذب سرمایه گذاری های خطرپذیر، بیش از 30 نفر کارمند و/یا ایجاد درامد ثابت 5 تا 20 میلیون یورو باید رسما به فکر ایجاد یک واحد FP&A در شرکت خود باشید.
FP&A یک بخش کامل در مالی و حسابداری خواهد بود؛ چه به صورت مستقر در شرکت و چه به صورت برون سپاری. مدیر FP&A در تهییه گزارش های داخلی و خارجی، موارد مورد نیاز برای هیئت مدیره، تجزیه و تحلیل صورت های مالی ماهیانه و گزارش ها و تجزیه و تحلیل های موردی مالی برای سازمان کمک خواهد کرد.
در یک شرکت که به خوبی سازمان یافته، کنترل کننده حسابداری مالی و پرسنل بخش FP&A را مدیریت می کند و مسئول حسابداری مدیریت خواهد بود.

روند کار مدیر FP&A شامل موارد زیر است:

• ایجاد فرایند ها و سیستم ها بر اساس روند روزانه
• تجزیه و تحلیل مالی و پیش بینی جریان های نقدی کوتاه مدت
• تجزیه تحلیل جاری کنترل های داخلی
• ایجاد و تجزیه و تحلیل مدل های مالی و شبیه سازی آن ها
• پیش بینی سناریوهای احتمالی در مورد جریان نقدی و پیش بینی های مالی شرکت
• اجرای استراتژی های ماهیانه، فصلی و سالیانه رشد شرکت

به صورت کلی، مدیر FP&A بخشی از رویکرد شما در زمانی است که به دنبال سرمایه سهامی و قرضی(وام) هستید و یا کسب و کار خود برای سرمایه گذاران و وام دهندگان ارائه می دهید.

کاربرد تامین مالی نوین

کاربرد تامین مالی نوین

خبر بد در مورد FP&A این هست که این کار می تواند کسل کننده باشد. خبر خوب این هست که به سرعت هیجان انگیز می شود. حرفه ای های FP&A داستان سرایان ذاتی هستند. اعداد زبان آن ها هستند، آن ها با به هم وصل کردن نقاط چشم اندازی به آینده ایجاد می کنند چون ارزش ها را مشخص می کنند.
به بیانی دیگر، FP&A درباره پیش بینی است. به شما اطمینان می دهد که جواب پرسش هایی که برنامه ریزی ها و تجزیه و تحلیل ها را تبدیل به انتخاب ها و تصمیمات استراتژیک خواهید یافت. FP&A به سوالات استراتژیک پاسخ می دهد، از حسابداری صحیح اطمینان می یابد، سودآوری محصولات را تجزیه و تحلیل می کند و البته مشخص می کند کسب و کار شما چه مقدار و چه زمانی به پول نیاز دارد و تا چه زمانی باقی می ماند.
شرکت ها با هر اندازه ای می تواند از اقدامات FP&A منفعت ببرند، حتی اگر در ابتدا مجبور باشید آن ها را برون سپاری کنید. حرف F در FP&A خود گویاست؛ کارکرد تامین مالی(Finance) فقط بخشی از وظیفه گسترده شرکت در برنامه ریزی، جذب و مدیریت سرمایه برای پیشبرد بهینه کسب و کار است.
متخصصان مالی می توانند به بخش های مختلفی شرکت خدمات بدهند. در ادامه به بررسی برنامه ریزی مالی(P در FP&A) و تجزیه و تحلیل(A در FP&A) می پردازیم و نکات کلیدی آن را مورد توجه قرار می دهیم.

P در FP&A

حسابداران نتایج تاریخی را ثبت می کنند و بعد از آن متخصصان FP&A این اطلاعات را تجزیه و تحلیل می کنند و عملکرد تاریخی را شرح می دهند. سپس با استفاده از بینشی که از تجزیه و تحلیل مالی به دست آورده اند، نتایج آتی را پیش بینی می کنند.
هسته اصلی نقش FP&A در واقع متکی بر وجه برنامه ریزی آن است. زیرا تنها شامل پیش بینی چگونگی تغییرات تراز حساب ها نیست، بلکه شامل مشارکت در پیدا کردن راه حل برای پر کردن شکاف های تامین مالی نیز می باشد.

هدف برنامه زیری مالی مشخص کردن پتانسیل های کسب و کار و ارائه یک زمان بندی برای بقای مالی است. برنامه مالی پایه ارزیابی پروژه می باشد و بایستی نشانگر بهترین پیشبینی شما از نیازمندی های مالی باشد.

برای این که مطمئن شوید زنجیره ارزش، چرخه نقدینگی و سایر تجزیه و تحلیل مالی چیست؟ اصول اقتصادی در موقعیت های کسب و کار شما و استراتژی های کلی شرکت شما به درستی اجرا می شود، تلاش کنید به سوالات زیر پاسخ دهید:

• حاشیه سود ناخالص و عملیاتی شما چیست؟
• سود های بالقوه شما کدامند؟
• جریان سودآوری شما چقدر با دوام است؟
• چه متغیرهایی قیمت گذاری را شما را تعیین می کنند و سودآور هستند؟
• هزینه های ثابت، متغیر و نیمه متغیر شما کدامند؟
• چه دارایی هایی در حال حاضر و در آینده در کسب و کار شما استفاده می شوند؟
• نقطه سر به سر در برنامه تامین مالی پیشنهادی شما چند ماه است؟
• چند ماه تا رسیدن به جریان نقدی مثبت زمان نیاز است؟
• چه زمانی نقدینگی شما پایان می یابد؟
• آیا می توانید تغییرات چشمگیری در جریان نقدی خود در دوره رشد پیش بینی کنید؟

نکته مهم: همواره تمام تعهداتی که اعداد و ارقام شما را حمایت می کنند، بایگانی کنید؛ مانند تعهداتی که در زمان بندی بدهکاران، بستانکاران ایجاد می شود، شرایط پرداخت به فروشندگان، افزایش های برنامه ریزی شده در حقوق و مزایا، هر گونه افزایش پیش بینی شده در هزینه های عملیاتی، ویژگی های فصلی کسب و کار و سایر موارد.
همچنین در محیط های با رشد سریع، توسعه سازمانی یک عامل کلیدیست، بنابراین فراموش نکنید که تعهدات کارمندان را در نطر بگیرید. بیشتر کارمندان با پیچیدگی های بیشتری روبرو خواهند شد و به تامین مالی بیشتری نیز نیاز خواهند داشت.

به یاد داشته باشید که برای پیش بینی نیاز نقدینگی، همیشه از حسابداری نقدی به جای حسابداری تعهدی استفاده می شود. به این معنا که از تجزیه و تحلیل نقدی آنی مطالبات و صول های استفاده می شود.
و در پایان، شما باید جدول سرمایه خود را به نحوی به روزرسانی کنید که نشان دهنده سهام مالکانه و سرمایه گذاران برای جذب سرمایه خارجی با هدف تحول و رشد باشد.

A در FP&A

قسمت تجزیه و تحلیل FP&A درباره درک مباحث کمی و کیفی مالی کسب و کار شماست. گاهی اوقات مباحث مالی اصلا درباره پول نیست. این ها برخی سوالات پایه هستند که شما باید از خودتان بپرسید و تجزیه و تحلیل مالی می تواند به شما در پاسخ دادن به آن ها کمک کند:

• چه مقدار طول میکشد تا یک مشتری پیدا کنید که محصول شما را بخرد؟
• چه مقدار نقدینگی نیاز دارید تا به هدف بعدی خود برسید؟
• ما چه مقدار برای بازاریابی هزینه خواهیم کرد تا درآمدی که به دنبالش هستید را ایجاد کنید؟
• چه مقدار زمان نیاز هست تا چشم انداز خود را به مشتری واقعی تبدیل کنید؟

این ها فعالیت های اصلی هستند که تجزیه و تحلیل مالی را تشکیل می دهند و شما باید بدانید:

استانداردهای تجزیه و تحلیل: تجزیه و تحلیل ها باید 3 سال را پوشش دهند، شامل گزارش درآمد و ترازنامه سال جاری و گذشته و اگر ممکن بود پیش بینی سود و زیان سه سال آینده شامل پیش بینی های درآمد، ترازنامه و جدول سر به سر.

تجزیه و تحلیل نقدینگی: در سال های اول راه اندازی، معمولا مقدار درآمد هزینه های عملیاتی را پوشش نمی دهد و جریان ورودی نقدینگی با جریان خروجی آن در بازه های کوتاه مدت منطبق نیست. جزئیات مقدار و زمان بندی ورودی و خروجی جریان نقدی را مشخص کنید. زمان بندی و مقدار نیاز به تامین مالی اضافی را مشخص کنید و نقاط اوج نیاز به سرمایه در گردش را تعیین کنید.

تجزیه و تحلیل نقدینگی

نمودار تقطه سربه سر: نموداری که سطح فروش و تولید ، زمانی که تمام هزینه ها از جمله هزینه های متغیر تولید را پوشش می دهد و تاکید دارد بر موقعیت هایی که افزایش هزینه می تواند مزیت ایجاد کند یا خیر

تحلیل حساسیت: استفاده از تحلیل حساسیت یک کار استاندارد هست. به عنوان مثال تاثیر 20% کاهش فروش نسبت به پیش بینی ها چه خواهد بود یا تاثیر 20% افزایش هزینه های تولید؛ و کدام یک مانع رسیدن به اهداف فروش یا سود خواهد بود
همچنین، مشخص کنید چگونه و در چه زمان هایی هزینه ها را گزارش خواهید کرد، چه کسی مسئول کنترل عوامل هزینه های متغیر خواهد بود و چه اقداماتی در مواقع انحراف بودجه انجام خواهید داد.
و در پایان، نتایج مهم را یادداشت کنید، شامل حداکثر نیاز و زمان بندی نقدینیگی مورد نیاز-ولی فقط این- مقدار نیاز به بدهی و ارزش سهام و این که هر بدهی چه قدر سریع میتواند بازپرداخت شود.

10 تا از بهترین قواعد FP&A برای به خاطر سپردن

1- یک برنامه خوب. فهم آسان و اجرای ساده برنامه ریزی مالی معمولا موفقیت یا شکست کسب و کار را مشخص می کند. یک برنامه ریزی خوب یک ابزار قدرتمند است. اول فرصت های اصلی کسب و کار و استراتژی رسیدن به آن را مشخص کنید. پس از آن نیازهای مالی در خصوص دارایی های مورد نیار و نیازهای اجرایی را بسنجید و در پایان جزئیات را مشخص کنید

2- همیشه موقعیت های کسب و کار به استراتژی های کسب و کار سمت و سو می دهد و در مقابل به نیازهای مالی، ساختار منابع و استراتژی های مالی جهت می دهد

3- در برنامه ریزی های مالی خلاقیت نقش بسیار مهمی دارد. به عنوان یک کارآفرین، شما باید خلاقانه به کسب و کار خود نگاه کنید و راه های جایگزین برای تامین مالی و اجرای آن در نظر بگیرید.

4- FP&A یک چرخه مداوم است و تا زمانی که شرکت تصمیم به تسلیم شدن نگرفته است، فرایند FP&A متوقف نخواهد شد. چرخه عمر مالی، سرمایه در دسترس در طی زمان برای شرکت های مختلف در مراحل مختلف توسعه را مشخص می کند

5-استراتژی مالی در نهایت با جایگزین های موجود مشخص می شود. پس این قاعده بدیهی است: در حالت ایده آل، پول جذب کنید وقتی به آن نیاز ندارید!
6- نقدینگی پادشاه است و جریان نقدی ملکه. بر اساس اهمیت چشمگیر نقدینگی در سلامت کلی یک استارتاپ و یا کسب و کار جدید، نقدینگی جریان خون یک کسب و کار جدید است. سو مدیریت نقدینگی یکی از مهم ترین دلایل تجزیه و تحلیل مالی چیست؟ ذکر شده برای مشکلات کسب و کارهاست.

7- ایجاد یک شبکه فکری از مشاوران مناسب، تسهیلگران و مربیان مهم ترین سلاح مخفی کارافرینان است، به آن دست پیدا کنید!

8- استفاده از منابع سایر افراد(OPR). این کار می تواند به سادگی هر شخص یا چیزی در اطراف شما باشد که می تواند به پیشبرد پروژه شما کمک کند. کنترل منابع به جای مالکیت آن ها، کلید استراتژی مدیرینت منابع بر اساس شعار”کم هم زیاد است” می باشد. راه اندازی کسب و کار با منابع شخصی تمام تکیه اش بر کم ترین مقدار ممکن برای آورده نقدی به کسب کار است.

9- اسناد و مدارک چیزی بیش از چند تا کاغذ حسابداری که در کامپیوتر می بینید نیست و می تواند مثل یک شمشیر دو لبه عمل کند. همان گونه که این اسناد منابع بسیار خوبی هستند، از سوی دیگر می توانند باعث شوند کارآفرینان به جای تصمیم گیری بر اساس واقعیت های کسب و کار بر اساس حساب و کتاب ها و زمانبندی ها تصمیم گیری کنند.

10- تجزیه و تحلیل مالی باید بر اساس یک درک درست از موقعیت های کسب و کار باشد در غیر این صورت دقیق نیستند. اگر فرصت های کسب و کار به درستی تعریف نشده باشند، بازی کردن با اعداد فقط باعث سرگرمی خواهد شد!

10 تا از بهترین قواعد FP&A برای به خاطر سپردن

جمع بندی- اجرای FP&A برای موفقیت هر کسب و کار حیاتی است

کارآفرینان در شرکت های با رشد سریع، خودشان را با تمرین مهارت های بازاریابی،مدیریت، مالی و برنامه ریزی از سایرین متمایز می کنند. اما در شرکت های نوظهور،عملیات مالی چیزی بیشتر از سند نویسی یا در نهایت برون سپاری کارهای حسابداری نیست و این باعث مشکلاتی مانند مدیریت واقعی نقدینگی می شود.
FP&A خودش یک منبع است و به سرعت با افزایش بهره وری در منابع و استفاده از سرمایه تبدیل به مزیت رقابتی می شود. پیش بینی درست یعنی پیش بینی درست از درآمدهای آتی و این یعنی تعیین استراتژی صحیح.
بنابراین، بنیانگذاران چه با مفاهیم و زبان مالی و حسابداری آشنا باشند و چه تیم برای این کار داشته باشند اما در مجموع اگر درک پایه از حسابداری، FP&A و مدیریت حسابداری نداشته باشند به مشکل بر خواهند خورد.
بدون شک یک بنیانگذار با درک کافی ازعملکرد مالی در موقعیت بهتری برای به موفقیت رساندن کسب و کار قرار خواهد داشت.

فیلم آموزشی مفاهیم تجزیه و تحلیل مالی چیست؟ تجزیه و تحلیل مالی چیست؟ مدیریت سرمایه در فارکس توسط کمیل آزادیان

فیلم آموزشی مفاهیم مدیریت سرمایه در فارکس توسط کمیل آزادیان

مدیریت سرمایه چیست؟ مدیریت سرمایه دانش و مهارت سرمایه‌گذاری یا معامله در بازار‌های مالی با ریسک کنترل شده به منظور کسب حد اکثر بازدهی ، یا جلوگیری از هدر رفت اصل سرمایه است. استراتژی مدیریت‌ سرمایه‌ کاملا شخصی است اما اصولی دارد که رکن اصلی تما. بیشتر بدانید

فیلم آموزشی دستیار معامله گری اطلس (ATA)

فیلم آموزشی دستیار معامله گری اطلس (ATA)

امروزه یکی از دغدغه های اصلی معامله گران در تمامی بازار های مالی از دست دادن فرصت های کسب سود و احساس جا ماندن از بازار است. به همین دلیل است که معامله گری شغلی پر استرس محسوب شده و در بلند مدت معامله گران را دچار عوارضی همچون مشکلات جسمی و روحی. بیشتر بدانید

فیلم آموزشی ارزهای دیجیتال و بلاکچین توسط نیکا پورمند

فیلم آموزشی ارزهای دیجیتال و بلاکچین توسط نیکا پورمند

مقدمه ای بر ارزهای دیجیتال دنیای ارز دیجیتال و بلاکچین فقط مختص بازارهای مالی نمی‌شوند که دید و نگاهمان به آن فقط مالی و پولی باشد. دنیایی که در موردش در این مجموعه آموزشی صحبت می‌شود به زودی میتواند کیفیت زندگی و حتی ارتباط‌ هایمان رو چه از نظر. بیشتر بدانید

کتاب صوتی ۴۵ سال در وال استریت با ترجمه همایون فرزانه

کتاب صوتی 45 سال در وال استریت با ترجمه همایون فرزانه

مشخصات کتاب نویسنده: ویلیام دلبرت گن ترجمه و صداگذاری: همایون فرزانه نوع کتاب : زبان اصلی تعداد صفحه: ۱۴۸ سخن مترجم : ترجمه این کتاب اولین تجربه من برای ترجمه یک کتاب کامل بودش و امیداورم که استفاده بکنید و لذت ببرید همون طور که من استفاده کردم. بیشتر بدانید

فیلم آشنایی با مفاهیم بورس تهران توسط سعید نجفی

فیلم آشنایی با مفاهیم بورس تهران توسط سعید نجفی

در این مجموعه اموزشی به تشریح مفاهیم اصلی بورس تهران پرداخته شده. از آشنایی با بورس گرفته تا نحوه ثبت نام در سجام و اشنایی با افزایش سرمایه شرکت ها و هر آنچیزی که برای علاقه مندان بورس می تواند مفید واقع شود جلسه ۱ : مقدمه و تاریخچه بورس ۷ دقیقه. بیشتر بدانید

فیلم آموزشی تحلیل تکنیکال مقدماتی توسط محمد رضوانی

فیلم آموزشی تحلیل تکنیکال مقدماتی توسط محمد رضوانی

تحلیل کردن به چه معناست؟ بررسی بازار برای رسیدن به هدف مشخص را تحلیل می‌گویند. افراد فعال در بازارهای مالی هدفشان از تحلیل بازار کسب سود است، به بیان ساده تر معامله گران بازار را با استفاده از ابزاری که در اختیار دارند، بررسی می کنند و به نتیجه. بیشتر بدانید

فیلم آموزش ایچیموکو توسط محمد رسول اسفندیاری

فیلم آموزش ایچیموکو توسط محمد رسول اسفندیاری

چرا باید ایچیموکو را یاد بگیریم ؟ ایچیموکو یک سیستم کامل تحلیل‌گری میباشد که به صورت اندیکاتور بر روی چارت قابل مشاهده است و‌ به ساده ترین روش ممکن اطلاعات مفیدی از حرکات احتمالی قیمت در آینده را به ما میدهد و نویزهای چارت را برای ما فیلتر میکند. بیشتر بدانید

فیلم آموزشی استفاده از خطوط پیووت توسط علی نورانی

فیلم آموزشی استفاده از خطوط پیووت توسط علی نورانی

سطوح پیووت چیست؟ خطوط پیووت سطوحی هستند که از طریق محاسبات ریاضی بر روی داده های قبلی بدست می آیند و احتمال ایجاد حمایت ها و مقاومت های قیمتی روی این سطوح وجود دارد. این سطوح بر اساس داده های روزانه، هفتگی و ماهانه قابل محاسبه هستند. انواع سطوح. بیشتر بدانید

فیلم آموزشی بازار آتی کالای ایران توسط نیما کرامت و علیرضا شوشتری

فیلم آموزشی بازار آتی کالای ایران توسط نیما کرامت و علیرضا شوشتری

تاریخچه بازار آتی اولین معامله ی آتی به روش جدید تجزیه و تحلیل مالی چیست؟ در سال 1865 و در بورس شیکاگو،بر روی غلات انجام شد.در ایران نیز نخستین معاملات قرارداد آتی در بورس کالای ایران بر روی شمش طلای یک اونسی پذیرفته شد.اما با آغاز معاملات آتی سکه در آذر ماه سال 87،تقری. بیشتر بدانید

فیلم آموزشی پرایس اکشن سبک اسمارت مانی با حسین همتی

فیلم آموزشی پرایس اکشن سبک اسمارت مانی با حسین همتی

برای اولین بار در دنیای معامله گری این آقای ریچارد وایکاف بود که بر اساس اصول اقتصاد و اصول علوم اجتماعی پرایس اکشن را مطرح کرد. بعد از آن بود که این روش بسط و پیشروی پیدا کرد و تئوری های بیشتر و کامل تری به آن اضافه و تعریف شد. بیشتر بدانید

فیلم آموزشی امواج الیوت پیشرفته با رضا خوش اندام

فیلم آموزشی امواج الیوت پیشرفته با رضا خوش اندام

آیا الیوت به همین اکتفا کرد؟ نه ، الیوت علاوه بر جهت روند به رفتار امواج قیمت در طول روند توجه داشت به طوری که او تلاش کرد مکان های پراحتمال پایان و آغاز امواج را شناسایی و طبقه بندی کند. بیشتر بدانید

فیلم آموزشی موج شماری امواج الیوت توسط علی بهاری

فیلم آموزشی موج شماری امواج الیوت توسط علی بهاری

امواج بازیگر واژه ای عجیب که‌‌ ایام زیادی را به آن فکر کردم! به اینکه این امواج هستند که بازی می کنند و روند را می سازند یا این بازیگران هستند که امواج را می سازند و روند تشکیل می شود. بیشتر بدانید

سیستم معاملاتی، ابزار موفقیت یک معامله گر با محمود حسینی

سیستم معاملاتی، ابزار موفقیت یک معامله گر با محمود حسینی

نظم و انضباط همان ارتباطات قدرتمند بین اجرای سازنده سیستم معاملاتی هستند که بدون آن هیچ عنصری از سیستم با هم ارتباط نمی گیرند و نمی توانند با هم و در کنارهم کار کنند و موفقیت یک معامله گر را تضمین نمایند. بیشتر بدانید

فیلم آموزشی تحلیل تکنیکال توسط رضا خسروی

فیلم آموزشی تحلیل تکنیکال توسط رضا خسروی

این دوره تحلیل تکنیکال مقدماتی برای چه کسانی مناسب است؟ در این دوره فرض ما بر این بوده است که شما قرار است از صفر شروع کنید لذا مباحث طوری بیان شده است که حتی اگر شما هیچ چیزی از تحلیل تکنیکال ندانید بازهم بتوانید به راحتی این دوره را گذرانده و. بیشتر بدانید

فیلم آموزشی پرایس اکشن توسط مرتضی شاهیان

فیلم آموزشی پرایس اکشن توسط مرتضی شاهیان

هدف از این آموزش پرایس اکشن این آموزش در بستر بازار فارکس تهیه شده و همه مثال های این آموزش بر اساس همین مارکت پیاده سازی شده. هدفی که یک معامله گر خرد برای کار در بازار باید داشته باشد ، بعد از آموزش صحیح ، چیزی نیست جز اینکه باید به دنبال کسب. بیشتر بدانید

فیلم آموزشی فارکس و تحلیل تکنیکال توسط عرفان پاکدامن

فیلم آموزشی فارکس و تحلیل تکنیکال توسط عرفان پاکدامن

چرا تحلیل تکنیکال را در داخل مارکت فارکس آموزش دادیم ؟ فارکس بزرگ ترین بازار بین المللی دنیا هست که معامله گران خرد و کلان زیادی از سراسر دنیا داخل آن فعالیت می کنند و پیشینه این بازار بسیار بیشتر از بازار رمز ارز هاست و برای این که بتوانیم در د. بیشتر بدانید

تجزیه و تحلیل صورتهای مالی

یک مدیر مالی چکونه می‌تواند با تجزیه و تحلیل صورتهای مالی نحوه عملکرد مالی یک شرکت را بررسی کند و تشخیص دهد وضعیت یک شرکت چگونه میباشد.

1 پاسخ

با تجزیه و تحلیل صورت های مالی میتوان شناخت بهتری از وضعیت مالی یک تجزیه و تحلیل مالی چیست؟ مؤسسه بدست آورد.

منظور از تجزیه و تحلیل صورت های مالی فرآیند مرور و ارزیابی صورتحساب های مالی یک شرکت نظیر ترازنامه، صورت سود و زیان و صورتحساب جریانات نقدی و درک سلامتی شرکت و توانایی تصمیم‌گیری‌های مؤثرتر، تجزیه و تحلیل صورتهای مالی گفته می‌شود. صورتحساب های مالی داده‌های مالی را ثبت می‌کنند، اما این اطلاعات باید از طریق تجزیه و تحلیل صورتهای مالی مورد ارزیابی قرار گیرد تا برای سرمایه گذاران، سهامداران، مدیران و سایر طرف‌های معامله سودمند باشند.

برای تجزیه و تحلیل صورت های مالی می توان از سه تکنیک زیر استفاده کرد :

 • تجزیه و تحلیل افقی
 • تجزیه و تحلیل عمودی
 • تجزیه و تحلیل نسبت ها

تجزیه و تحلیل افقی :

تجزیه و تحلیل افقی که تحلیل روند نیز نامیده می‌شود، تکنیکی برای ارزیابی مجموعه‌ای از اطلاعات مالی در طی یک دوره‌‌ی زمانی است؛ به طوری که تغییرات هر مؤلفه به‌صورت جداگانه در بازه‌های زمانی مشخص نسبت به همان مؤلفه در زمان مبنا بررسی می‌شود. این تغییر ممکن است در قالب مبلغ یا درصد بیان شود.

به طور مثال در این روش میزان فروش را برای چند سال مقایسه و میزان رشد یا افت آن را بررسی می نمایند .

تجزیه و تحلیل عمودی :

تجزیه و تحلیل عمودی که همچنین تجزیه و تحلیل هم‌اندازه نیز نامیده می‌شود، تکنیکی است که هر قلم از صورت‌های مالی را در قالب درصدی از یک مبلغ مبنا بیان می‌کند. معمولا در ترازنامه مبلغ مبنا برابر با کل دارایی‌ها و در صورت سود و زیان مبلغ مبنا برابر با کل درآمد فروش است.

در این روش در بررسی ترازنامه هر یک از اقلام را بر کل دارایی ها تقسیم و در برسی سود و زیان هر یک از اقلام را بر فروش تقسیم می نماییم .

حاصل این تقسیم میزان هر یک از اقلام ترازنامه یا سود و زیان را نشان می دهد و می توان نسبت به میزان کمی هر یک قضاوت و اظهارنظر نمود .

تجزیه و تحلیل نسبت ها :

روابط دو یا چند رقم از یک صورت مالی را تجزیه و تحلیل نسبتهای مالی گویند که امروزه بطور گستردهای مورد استفاده قرار میگیرد .

نسبت های مالی در چهار دسته ذیل محاسبه می شوند :

نسبتهای نقدینگی :
این نسبتها به استفادهکنندگان کمک میکند که بنیه مالی شرکت را در پرداخت بدهیهای کوتاه مدت در سررسید ارزیابی کنند .

نسبت های نقدینگی به دو گروه تقسیم میشود :
1. نسبت جاری:
این نسبت که نسبت سرمایه درگردش نیز نامیده میشود از تقسیم دارائیهای جاری به بدهیهای جاری بدست میآید و به عنوان یک شاخص توانایی تادیه تعهدات کوتاهمدت از محل دارائیهای جاری بشمار میرود.

2. نسبت آنی (سریع) :
این نسبت از تقسیم دارائیهای سریع بر جمع بدهیها بدست میآید.

دارائیهای سریع شامل وجوه نقد و بانک، اوراق بهادار کوتاهمدت و حسابهای دریافتنی است .

اقلامی همچون موجودی کالا، پیش پرداختها در محاسبه این نسبت لحاظ نمیشود تا بستانکاران و اعتباردهندگان کوتاه مدت بهتر بتوانند نقدینگی واحد تجاری را در بازپرداخت بدهیها ارزیابی کنند.

حسابداری Accounting در مقابل مدیریت مالی Finance

حسابداری Accounting در مقابل مدیریت مالی Finance

ثبت گذشته در مقابل پیش بینی آینده

آنچه در این مقاله می خوانید
▫ مقایسه حسابداری در مقابل مدیریت مالی
▫ اهداف حسابداری در قیاس با مدیریت مالی
▫ شغل حسابداری در مقابل شغل مدیریت مالی

مقایسه حسابداری در مقابل مدیریت مالی

حسابداری Accounting بر ثبت و گزارش نحوه عملکرد یک واحد تجاری در گذشته متمرکز است، در حالی که مدیریت مالی Finance متمرکز بر تجزیه و تحلیل و پیش بینی عملکرد شرکت در آینده است. این مستند، حسابداری و مدیریت مالی را با جنبه های مختلف مقایسه خواهد کرد.


حسابداری Accounting

حسابداری مربوط به جمع آوری تمام داده های مالی برای یک نهاد، وارد کردن آن به دفتر کل و تولید گزارش های خلاصه از اتفاقهای گذشته می باشد.


شماره ۱: جمع آوری داده ها Collecting Data

حسابداران وظیفه جمع آوری همه داده های مالی را بر عهده دارند و این کار را می توانند با گردآوری رسیدها، فاکتورها و گزارش هایی که مربوط به همه درآمد و هزینه یک کسب و کار است، انجام دهند.

مثال : کلیه سفارشهای مشتری ، هزینه های پرداخت شده برای هر محصول، سوابق موجودی، گزارش حقوق و دستمزد و خرید سرمایه.


شماره ۲: مدیریت دفتر کل Managing the General Leger

سیستم محاسباتی مرکزی که اطلاعات جمع آوری شده را مدیریت می کند، دفتر کل نامیده می شود. این دفتر تمام سوابق معاملاتی که صورت می گیرند؛ چه معاملات بزرگ و چه کوچک، را نگهداری میکند. درنهایت؛ دفتر کل برای تولید صورت های مالی استفاده می شود.


شماره ۳: تولید گزارش Generating Reports

شکل اصلی گزارشی که حسابداران تهیه می کنند مجموعه ای از صورت های مالی تلفیقی است که شامل صورتحساب سود و زیان، ترازنامه و صورت جریان وجوه نقد است. علاوه بر آن ، تحلیل های موقت گزارش های مدیریتی نیز تولید می شوند.

در زیر مثالی از گزارش حسابداری آورده شده است: صورت درآمد یا سود و زیان .

مجموعه AMAZON.COM
گزارش عملیات تلفیقی (بر حسب میلیون، بجز داده های مربوط به سهم)
پایان دوره مالی : ۳۱ دسامبر
۲۰۱۵۲۰۱۶۲۰۱۷
فروش خالص محصول ۷۹,۲۶۸ $۹۴,۶۶۵ $۱۱۸,۵۷۳ $
فروش خالص خدمات ۲۷,۷۳۸۴۱,۳۲۲۵۹,۲۹۳
فروش خالص کل ۱۰۷,۰۰۶۱۳۵,۹۸۷۱۱۷,۸۶۶
هزینه های اجرایی:
مخارج فروش ۷۱,۶۵۱۸۸,۲۶۵۱۱۱,۹۳۴
اجرا ۱۳,۴۱۰۱۷,۶۱۹۲۵,۲۴۹
بازاریابی ۵,۲۵۴۷,۲۳۳۱۰,۰۶۹
فناوری و محتوا ۱۲,۵۴۰۱۶,۰۸۵۲۲,۶۲۰
عمومی و اداری ۱,۷۴۷۲,۴۳۲۳,۶۷۴
سایر هزینه های عملیاتی خالص ۱۷۱۱۶۷۲۱۴
جمع هزینه های عملیاتی ۱۰۴,۷۷۳۱۳۱,۸۰۱۱۷۳,۷۶۰
درآمد عملیاتی ۲,۲۳۳۴,۱۸۶۴,۱۰۶
درآمد سود بانکی ۵۰۱۰۰۲۰۲
هزینه های مالی (۴۵۹)(۴۸۴)(۸۴۸)
خالص سایر درآمد (هزینه) ها (۲۵۶)۹۰۳۴۶
جمع درآمد (هزینه) های غیر عملیاتی (۶۶۵)(۲۹۴)(۳۰۰)
درآمد قبل از مالیات بر درآمد ۱,۵۶۸۳,۸۹۲۳,۸۰۶
پیش بینی برای مالیات بر درآمد (۹۵۰)(۱,۴۲۵)(۷۶۹)
فعالیت سرمایه گذاری به روش سهام خالص مالیات (۲۲)(۹۶)(۴)
درآمد خالص ۵۹۶ $۲,۳۷۱ $۳,۰۳۳ $
درآمد پایه به ازای هر سهم ۱.۲۸ $۵.۰۱ $۶.۳۲ $
سود تقلیل یافته هر سهم ۱.۲۵ $۴.۹۰ $۶.۱۵ $
سهام میانگین وزنی که در محاسبه سود هر سهم استفاده شده است:
پایه ۴۶۷۴۷۴۴۸۰
تقلیل یافته ۴۷۷۴۸۴۴۹۳


مدیریت مالی Finance

مدیریت مالی مربوط به تجزیه و تحلیل وضعیت مالی یک نهاد ، ارزیابی عملکرد گذشته آن و پیش بینی عملکرد این شرکت در آینده است.


شماره ۱: تجزیه و تحلیل موقعیت مالی Analyzing Financial Position

تحلیلگران زمان زیادی را صرف تجزیه و تحلیل وضعیت مالی یک شرکت می کنند ، که شامل ساختار سرمایه آن، هزینه سرمایه ، سرمایه در گردش، نقدینگی و شرایط مالی است.


شماره ۲: ارزیابی عملکرد گذشته Evaluating Past Performance

در حالی که حسابداران هستند که صورت های مالی را تهیه می کنند، تحلیلگران مالی کسانی هستند که زمان زیادی را صرف تجزیه و تحلیل آنها می کنند و به دنبال نگرشی در مورد عملکرد شرکت هستند.

این امر، شامل ارزیابی سودآوری، نرخ بازده، حاشیه رشد و بسیاری از انواع دیگر تجزیه و تحلیل صورت های تجزیه و تحلیل مالی چیست؟ مالی است.

شماره ۳: پیش بینی عملکرد آینده Forecasting Future Performance

این بزرگترین تفاوت حسابداری از مدیریت مالی است. تحلیلگران مالی زمان زیادی را از طریق مدل سازی در اکسل، صرف پیش بینی نحوه عملکرد یک شرکت در آینده می کنند. انواع مدل های مالی شامل مدل سه وجهی مالی استاندارد (یک مدل داینامیک ترکیبی از صورت سود و زیان و تراز آزمایشی و صورت جریان وجوه نقد)؛ ارزیابی صورت جریان وجوه نقد تنزیل داده شده (مدل DCF)، تجزیه و تحلیل سناریوها و معاملاتی مانند ادغام و تملیک است.

در زیر مثالی از یک مدل مالی تهیه شده توسط یک تحلیلگر ارائه شده است.

financeVsaccounting


اهداف حسابداری در قیاس با مدیریت مالی

اهداف متخصصان حسابداری و مدیریت مالی برخی نقاط اشتراک و برخی تفاوت های عمده دارند. در زیر لیستی از آنچه که هر حرفه در درجه اول به آن اهمیت می دهد وجود دارد.


حسابداری

 • دقت و قابلیت اطمینان
 • سابقه ای از تاریخ
 • پیروی از قوانین و اصول حسابداری
 • ارائه نتایج
 • تصویری از وضعیت مالی یک شرکت
 • اقلام تعهدی و اطلاعات مالی هموار


مدیریت مالی

 • دقت و قابلیت اطمینان
 • پیش بینی آینده
 • خنثی کردن قوانین حسابداری (در همه موارد)
 • ارائه نتایج
 • تحلیل و تفسیر وضعیت مالی یک شرکت
 • تمرکز بر جریان پول و ارزش اقتصادی


شغل حسابداری در مقابل شغل مدیریت مالی

هر دو، حسابداری و مدیریت مالی شغل های ارزشمند و هیجان انگیزی را ارائه می دهند. اینکه کدام یک بهتر است، تا حد زیادی به اهداف شخصی و نوع شخصیت شما بستگی دارد. در زیر برخی از شایع ترین کارها و فرصت های شغلی مربوط به هر حرفه ذکر شده است.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.