اصل تحقق درآمد


47 – اصل شناسایی درآمد (The revenue recognition principle)

مبنایی برای ثبت درآمد که به حسابداران می‌گوید در چه زمان و به چه مبلغ درآمد را ثبت کنند. اصل تحقق درآمد، زمان شناسایی درآمد و ثبت آن در حسابها و صورتهای مالی را تعیین می نماید. طبق این اصل، درآمد زمانی شناسایی می‌گردد که دو شرط زیر برقرار باشد: مبادله یا داد و ستدی صورت گرفته باشد. فرایند کسب سود، کامل شده باشد.

اصل تحقق درآمد، زمان شناسایی درآمد و ثبت آن در حسابها و صورتهای مالی را تعیین می نماید. طبق این اصل، درآمد زمانی شناسایی می‌گردد که دو شرط زیر برقرار باشد:

 • مبادله یا داد و ستدی صورت گرفته باشد.
 • فرایند کسب سود، کامل شده باشد.

تکمیل فرایند کسب سود شامل تکمیل فروش یا انجام خدمت، انتقال مالکیت از فروشنده به خریدار، دریافت وجه نقد یا اطمینان از دریافت وجه نقد در آینده است.

اصل شناسایی یا تحقق درآمد، درآمد ناشی از فروش کالا باید در زمان فروش و مطابق « روش فروش» شناسایی گردد. زیرا در تاریخ فروش، فرایند کسب سود، کامل می‌گردد.

طبق اصل تحقق درآمد، درآمد ناشی از خدمات بر اساس میزان انجام خدمات شناسایی می‌گردد. زیرا میزان انجام خدمات، مبنایی جهت تشخیص تکمیل فرایند کسب سود است.


مطابق اصل تحقق درآمد، مبالغ پیش دریافت مشتریان نباید به عنوان درآمد دوره محسوب گردد. زیرا فرایند کسب سود در مورد این مبادله هنوز تکمیل نشده است.

اصل تحقق درآمد در حسابداری

اصل تحقق درآمد در حسابداری

اصل تحقق درآمد در حسابداری حول محور تعیین زمان وقوع درآمدها می چرخد که به عنوان اصل تشخیص درآمد نیز شناخته می شود. مفهوم اصل تحقق این است که درآمد زمانی تحقق می یابد که کالا و خدمات تولید شده توسط یک کسب و کار به مشتری منتقل شود، چه به صورت نقدی، چه به عنوان دارایی، و یا به عنوان وعده پرداخت نقدی یا دارایی های دیگر در آینده. و یک شرکت به طور منطقی مطمئن است که پرداختی مشابه آن از مشتری دریافت می شود.

به طور کلی از مفهوم اصل تحقق درآمد زمانی استفاده می شود که کالاهای اساسی تحویل داده شوند، یا ریسک و پاداش ها منتقل شوند، یا درآمد حاصل شود. صرف نظر از این که مبلغ دریافت شده است یا خیر؟ یعنی سود باید هنگام انتقال کالا یا انتقال ریسک و پاداش درآمد تحقق یابد.

اصل تشخیص درآمد

اصل تحقق درآمد به، به رسمیت شناختن درآمد مربوط می شود، در مشاغل خدماتی مانند: تجارت املاک، درآمد بر اساس روش تکمیل درصد تشخیص داده می شود. بنابراین در صورت ارائه خدمات، درآمد براساس مرحله تکمیل خدمات مشخص شده در قرارداد شناسایی می شود. هرگونه دریافتی از مشتری مازاد بر یا کمتر از درآمدی که مطابق با مرحله تکمیل شناسایی شده است، به عنوان درآمد پیش پرداخت یا درآمد تعهدی در صورت لزوم حساب می شود.

** اصل تحقق درآمد با دریافت وجه نقد ارتباط ندارد، یعنی درآمد باید تحقق یابد، یا درآمد باید شناسایی شود. حتی اگر پول نقد دریافت نشده باشد.

به عنوان مثال، اگر پیش پرداخت دریافت شود، اما کالا منتقل نشود، درآمد قابل تشخیص نیست، و فقط هنگام تحویل کالا درآمد قابل تشخیص است.

بنابراین در صورت فروش کالا، درآمد باید زمانی تشخیص داده شود که فروشنده خطرات و پاداش های مربوط به مالکیت کالا را به خریدار منتقل کند. به طور کلی این امر زمانی اتفاق می افتد که کالا در واقع به خریدار منتقل می شود. در مواردی که کالا با شرایط اعتباری فروخته می شود، درآمد همراه با مطالبات مربوطه شناسایی می شود که متعاقباً با دریافت مبلغ معوق از مشتری تسویه می شود.

یک سوال بسیار مهم این است: سود واقعاً چه زمانی به دست می آید؟

اصل تحقق درآمد در حسابداری یکی از ارکان حسابداری مدرن است که پاسخ روشنی به این سوال ارائه می دهد.

این اصل بیان می کند که سود زمانی تحقق می یابد که کالا به خریدار منتقل شود. علاوه بر این، درآمد باید هنگام فروش کالا یا ارائه خدمات، اعم از دریافت وجه نقد یا عدم آن، شناسایی شود.

همچنین باید انتظار معقول وجود داشته باشد که درآمد در حال حاضر یا در آینده محقق شود. نکته ای که باید به آن توجه داشت این است که درآمد صرفاً هنگام دریافت سفارش به دست نمی آید و همچنین برای تشخیص درآمد نباید تا پرداخت نقدی منتظر ماند.

به طور مشابه، زمانی که کالا خریداری می شود یا خدمات دریافت می شود، هزینه پرداخت می شود یا خیر؟ بله، پس باید هزینه ها تشخیص داده شود.

** طبق اصل تحقق درآمد، درآمدها شناسایی نمی شوند مگر اینکه تحقق پیدا کنند و نقطه ای که در آن درآمدها تحقق می یابد، شرایطی است.

به عنوان مثال، درآمد زمانی تحقق می یابد که کالا به مشتریان تحویل داده شود، نه زمانی که قرارداد تحویل کالا منعقد شود.

مثال هایی اصل تحقق درآمد برای اصل تحقق درآمد

اصل تحقق درآمد به این مفهوم است که درآمد تنها زمانی قابل تشخیص است که کالاها یا خدمات اساسی مرتبط با درآمد به ترتیب تحویل یا ارائه شوند. بهترین راه برای درک اصل تحقق، مثالهای زیر است:

پیش اصل تحقق درآمد پرداخت کالا

یک مشتری مبلغ 1000 دلار پیش پرداخت برای محصول سفارشی طراحی می کند. فروشنده تا زمانی که کار روی محصول کامل نباشد متوجه درآمد 1000 دلاری نمی شود. در نتیجه، 1000 دلار در ابتدا به عنوان بدهی ثبت می شود (در حساب درآمد غیرمستقیم)، که پس از ارسال محصول به درآمد منتقل می شود.

پیش پرداخت خدمات

یک مشتری مبلغ 6000 دلار پیش پرداخت برای یک سال کامل پشتیبانی نرم افزاری پرداخت می کند. ارائه دهنده نرم افزار تا زمانی که کار روی محصول را انجام ندهد، متوجه 6000 دلار درآمد نمی شود. این می تواند به عنوان گذشت زمان تعریف شود، بنابراین ارائه دهنده نرم افزار می تواند، در ابتدا کل 6000 دلار را به عنوان بدهی (در حساب درآمد ناپخته) ثبت کند و سپس 500 دلار از آن را در ماه به درآمد منتقل کند.

پرداخت های با تاخیر

یک فروشنده کالا را به صورت اعتباری برای مشتری ارسال می کند و مبلغ 2000 دلار را برای مشتری محاسبه می کند. فروشنده کل 2000 دلار را به محض اتمام حمل متوجه شده است، زیرا هیچ فعالیت درآمد اضافی برای تکمیل وجود ندارد. تأخیر در پرداخت یک موضوع تأمین مالی است که ارتباطی با تحقق درآمدها ندارد.

تحویل های متعدد

یک فروشنده قرارداد فروش منعقد می کند که بر اساس آن یک هواپیما را به یک شرکت هواپیمایی می فروشد، بعلاوه یک سال تعمیر و نگهداری موتور و آموزش اولیه خلبان، که قیمت 25 میلیون دلار است.

در این مورد، فروشنده باید قیمت را بین سه جزء فروش تخصیص دهد و با تکمیل هر یک از آنها درآمد کسب می کند. بنابراین، احتمالاً تمام درآمد مربوط به هواپیما را هنگام تحویل دریافت می کند، در حالی که تحقق اجزای آموزش و تعمیر و نگهداری تا زمانی که به دست می آید به تأخیر می افتد.

به طور کلی اصل تحقق درآمد اغلب زمانی نقض می شود که شرکتی بخواهد سرعت شناسایی درآمدها را افزایش دهد. بنابراین درآمدها قبل از تکمیل کلیه فعالیتهای مربوط به درآمدها، در دفاتر ثبت می شود.

مثال هایی بیشتر در خصوص تشخیص درآمد در حسابداری

A: مثال شماره 1

شخصی در تاریخ 23-03-2020؛ مبلغ20.000 دلار به عنوان پیش پرداخت در برابر کالاهایی که قرار است در 02/04/2020 به مبلغ 30،000 دلار خریداری شود دریافت کرد. تحویل کالا در تاریخ 05-04-2020 است. زمانی که گفته می شود درآمد طبق اصل تحقق درآمد محقق می شود، را بیان کنید؟

راه حل: طبق اصل تحقق درآمد، در مورد کالاها، درآمد تنها زمانی قابل تشخیص است که ریسک و پاداش مربوط به دارایی اساسی منتقل شود. در مواردی که گفته می شود هنگام تحویل کالا، ریسک و پاداش منتقل می شود یا فروشنده مسئولیت کالا را در صورت آسیب دیدن یا خراب شدن در محل خریدار پذیرفته است.

در مورد فوق، کالا در تاریخ 05/04/2020 تحویل داده می شود و درآمد در تاریخ 05-04-2020 محقق می شود. بنابراین فروش باید در 20/04/2020 ثبت شود و نه در 23-3-2020. بنابراین اصل تحقق درآمد با دریافت مبلغ سروکار ندارد.

B: مثال شماره 2

شخصی کامیون را به نمایندگی انحصاری خود می فروشد و قراردادی را برای تحویل کامیون به مشتریان به همراه تعمیر و نگهداری به مدت یک سال منعقد می کند. بیان کنید که چگونه درآمد باید طبق اصل به رسمیت شناخته شود؟

راه حل: طبق اصل به رسمیت شناختن، در مورد کالاها، درآمد باید زمانی شناسایی شود که تمام ریسک و پاداش های مربوط به دارایی اصلی منتقل شود.

در مورد فوق، فروش کامیون مربوط به فروش کالا است و قرارداد نگهداری خدمات مستمری است که باید به مدت یک سال به مشتری ارائه شود.

بنابراین با توجه به اصل تشخیص درآمد کامیون ها هنگام انتقال ریسک و پاداش های مربوط به کامیون، یا تحویل کامیون، شناسایی می شود.

در مورد قرارداد تعمیر و نگهداری، درآمد باید بر اساس درصد تکمیل به رسمیت شناخته شود، یعنی از مجموع کامیون های فروخته شده، فقط کامیون هایی که دوره گارانتی آنها به پایان رسیده است باید شناخته شود. به این معنی که قرارداد خدمات منقضی شده است.

C: مثال شماره 3

شرکتی در آوریل سفارش دریافت می کند، کالا را در ماه مه ارسال می کند و در ماه ژوئن مبلغی را دریافت می کند. در این حالت، طبق اصل تحقق درآمد، درآمد در ماه مه (یعنی زمانی که انتقال انجام شد، صرف نظر از اینکه سفارش در ماه آوریل دریافت شد و پول نقد در ماه ژوئن دریافت شد) به دست می آید.

D: مثال شماره 4

به عنوان مثال دیگر، در نظر بگیرید که آقای الف کالایی به ارزش 2000 دلار به آقای ب می فروشد. وی تأیید می کند که کالا پس از 15 روز منتقل می شود. با دریافت کالا ، آقای B پس از 10 روز پرداخت را انجام می دهد.

در این مثال، با توجه به اصل تحقق درآمد حسابداری، فروش هنگام انتقال کالا از آقای A به آقای B در نظر گرفته می شود.

E: مثال شماره 5

شخصی نمایندگی فروش خودرو است. سفارشات را از مشتریان در قبال 20٪ پیش پرداخت دریافت می کند. فرد خودروها را در مدت 30 روز به مشتریان مربوطه تحویل می دهد که 80 درصد باقی مانده قیمت لیست را دریافت می کند.

مطابق اصل تحقق درآمد، شخصی که نماینده فروش خودرو است تا زمانی که خودروها به مشتریان مربوطه تحویل داده نشوند، هیچ درآمدی را تشخیص نمی دهد. زیرا این نقطه زمانی است که خطرات و پاداش های ناشی از مالکیت خودروها به خریداران منتقل می شود.

اهمیت

استفاده از اصل تحقق تضمین می کند که عملکرد گزارش شده یک واحد تجاری، همانطور که از صورت سود و زیان مشهود است، منعکس کننده­ ی میزان واقعی درآمد حاصل از یک دوره، به جای جریانات نقدی ایجاد شده در یک دوره است. که در غیر این صورت می تواند از صورت جریان نقد اندازه گیری شود. همچنین به رسمیت شناختن درآمد بر اساس وجه نقد، ممکن است مبنای ثابتی برای ارزیابی عملکرد یک شرکت در چندین دوره حسابداری به دلیل نوسانات احتمالی جریانات نقدی نباشد.

اصل تحقق درآمد

اصل تحقق درآمد چیست | اصل تحقق درآمد و هزینه | اصل شناخت درامد در حسابداری

همانطور که در مقاله اصول حسابداری گفتیم. اصول حسابداری مجموعه‌ای از قواعد و اصول کلی است که کلیه‌ حسابداران به‌ عنوان الگوی انجام کار، در تمام مراحل حسابداری، از آنها استفاده می‌کنند.

یکی از این اصول حسابداری، اصل تحقق درآمد است.

اصل تحقق درآمد چیست؟

اصل تحقق درآمد یا Revenue-Recognition Principle، یکی اصول حسابداری است که بر اساس آن، درآمد زمانی شناسایی می‌شود که کالا و خدمات به مشتری تحویل یا ارائه شده باشد. در اصلِ تحقق درآمد، زمان دریافت وجه نقد مهم نیست و فقط زمان اصل تحقق درآمد تحویل کالا یا ارائه خدمات مهم است. اصل تحقق درآمد، یکی از ارکان اصلی به کارگیری مبنای حسابداری تعهدی است.

اصل تحقق درآمد، زمان شناسایی درآمد و ثبت آن در حسابها و صورتهای مالی را تعیین می‌نماید. طبق این اصل، درآمد زمانی شناسایی می‌گردد که دو شرط زیر برقرار باشد: مبادله یا داد و ستدی صورت گرفته باشد. فرایند کسب سود(The Earning Process)، کامل شده باشد.

تکمیل فرایند کسب سود شامل تکمیل فروش یا انجام خدمت، انتقال مالکیت از فروشنده به خریدار، دریافت وجه نقد یا اطمینان از دریافت وجه نقد در آینده است.

طبق اصل تحقق درآمد، درآمد ناشی از فروش کالا باید در زمان فروش و مطابق «روش فروش» شناسایی گردد. زیرا در تاریخ فروش، فرایند کسب سود، کامل می‌گردد.اصل تحقق درآمد

طبق اصل تحقق درآمد، درآمد ناشی از خدمات بر اساس میزان انجام خدمات شناسایی می‌گردد. زیرا میزان انجام خدمات، مبنایی جهت تشخیص تکمیل فرایند کسب سود است.

مطابق اصل تحقق درآمد، مبالغ پیش دریافت مشتریان نباید به عنوان درآمد دوره محسوب گردد. زیرا فرایند کسب سود در مورد این مبادله هنوز تکمیل نشده‌است.

توضیح اصل تحقق

اصل تحقق راهنمایی می‌کند که درآمد هنگام تحویل کالا به خریدار شناسایی می‌شود. مطابق این مفهوم، درآمد باید هنگام فروش کالاها یا ارائه خدمات، چه پول دریافت شود یا نه، شناسایی شود. به همین ترتیب، وقتی کالاها خریداری می‌شوند یا خدمات دریافت می‌شوند، صرف نظر از اینکه پول نقد پرداخت کرده‌ایم یا خیر، باید هزینه شناسایی شود.

طبق این اصل، درآمد شناسایی نمی‌شود مگر اینکه محقق شود. زمان اصل تحقق درآمد تحقق درآمد بسته به شرایط، متفاوت خواهد بود.

به عنوان مثال، درآمد زمانی تحقق می‌یابد که کالا به مشتری تحویل داده می‌شود و نه وقتی که قرارداد تحویل کالا، منعقد می‌شود. باید از اصل تحقق درآمد در حال حاضر یا در آینده انتظار معقولی داشت، یعنی درآمد صرفاً با دریافت سفارش بدست نمی‌آید، یا برای شناخت درآمد نباید تا زمان دریافت پول صبر کرد.

اصل تحقق در استانداردهای حسابداری

در بند ۱۵ و ۲۱ استاندارد حسابداری شماره ۳ درآمد عملیاتی، به ترتیب برای شناسایی اصل تحقق درآمد فروش کالا و ارائه خدمات شرایطی در نظر گرفته که به صورت زیر است:

فروش‌ کالا

درآمد عملیاتی‌ حاصل‌ از فروش‌ کالا باید زمانی‌ شناسایی‌ شود که‌ کلیه‌ شرایط‌ زیر تحقق‌ یافته‌ باشد:

الف. واحد تجاری‌ مخاطرات‌ و مزایای‌ عمده‌ مالکیت‌ کالای‌ مورد معامله‌ را به‌ خریدار منتقل‌ کرده‌ باشد.

ب‌‌. واحد تجاری‌ هیچ‌ دخالت‌ مدیریتی‌ مستمر درحدی‌ که‌ معمولاً با مالکیت‌ همراه‌ است‌ یا کنترل‌ مؤثری‌ نسبت‌ به‌ کالای‌ فروش‌ رفته‌ اعمال‌ نکند.

ج‌. مبلغ‌ درآمد عملیاتی‌ را بتوان‌ به‌ گونه‌ای‌ اصل تحقق درآمد اتکاپذیر اندازه‌گیری‌ کرد.

د‌. جریان‌ منافع‌ اقتصادی‌ مرتبط‌ با معامله‌ فروش‌ به‌ درون‌ واحد تجاری‌ محتمل‌ باشد، و ﻫ‌. مخارجی‌ را که‌ درارتباط‌ با کالای‌ فروش‌ رفته‌ تحمل‌ شده‌ یا خواهد شد بتوان‌ به‌ گونه‌ای‌ اتکاپذیر اندازه‌گیری‌ کرد.

هرگاه‌ ماحصل‌ معامله‌ای‌ را که‌ متضمن‌ ارائـه‌ خدمات‌ است‌ بتوان‌ به‌گونه‌ای‌ اتکاپذیر براورد کرد، درآمد عملیاتی‌ مربوط‌ باید با توجه‌ به‌ میزان‌ تکمیل‌ آن‌ معامله‌ شناسایی‌ شود. ماحصل‌ معامله‌، زمانی‌ به‌گونه‌ای‌ اتکاپذیر قابل‌ برآورد است‌ که‌ همه‌ شرایط‌ زیر احراز شده‌ باشد:

الف‌. جریان‌ منافع‌ اقتصادی‌ مرتبط‌ با معامله‌ به‌ درون‌ واحد تجاری‌ محتمل‌ باشد.

ب‌. مبلغ‌ درآمد عملیاتی‌ را بتوان‌ به‌ گونه‌ای‌ اتکاپذیر اندازه‌گیری‌ کر

ج‌‌. میزان‌ تکمیل‌ معامله‌ به‌ گونه‌ای‌ اتکاپذیر قابل‌ اندازه‌گیری‌ باشد، و

د‌. مخارجی‌ که‌ درارتباط‌ با ارائـه‌ خدمات‌ تحمل‌ شده‌ یا خواهد شد، به‌گونه‌ای‌ اتکاپذیر قابل‌ اندازه‌گیری‌ باشد.

اصول حسابداری چیست؟ 4 اصل پذیرفته شده در حسابداری

علاوه بر مفروضات محیطی در حسابداری، برای ثبت و گزارش گری مالی، به رهنمودها و دستور العمل های روشن‌تر و مشخص‌تری نیز نیاز می‌باشد. این دستور العمل ها که به اصول حسابداری، مرسوم می‌باشند در مقایسه با مفروضات حسابداری، بیشتر جنبه اجرایی و کاربردی دارند.

تعریف اصول حسابداری چیست؟ آموزش چهار اصل حسابداری به زبان ساده

چارچوب اولیه و زیربنایی حسابداری ابتدا بوسیله‌ی مفروضات شکل می‌گیرد و سپس بوسیله اصول حسابداری عملی می‌گردد. قوائد و راهنمایی‌های حاکم بر اندازه گیری، ثبت، طبقه بندی و گزارش نتایج معاملات و رویداد‌های دارای اثر مالی بر یک واحد اقتصادی را اصول حسابداری می‌گویند. اصول حسابداری است که، نحوه اندازه گیری و تعیین سود را تعیین و چگونگی وضعیت مالی یک موسسه را مشخص می‌کند. حالا که با تعریف اصول حسابداری آشنا شدید، باید در مورد چهار اصول اصلی حسابداری بدانید.

اصول اجرایی حسابداری

معرفی انواع اصول حسابداری+شناخت اصول پذیرفته شده حسابداری

اصول حسابداری عبارتند از: اصل بهای تمام شده، اصل تحقق درآمد، اصل تطابق و اصل افشای کامل در حسابداری که در مقاله اصول حسابداری چیست، به بررسی کامل آن می‌پردازیم. بعد از آشنایی با چهار اصل حسابداری، بهتر است برای درک بهتر و بیشتر مقاله انواع روشهای حسابداری را هم مطالعه کنید.

اما پیش از آن به شما پیشنهاد می کنیم، برای اینکه بهتر و بیشتر با اصول و مفاهیم مهم حسابداری آشنا شوید پادکست شماره 19 رادیو مالی که مرتبط با این موضوع است را بشونید.

مهمترین اصل حسابداری

معرفی اصل افشای کامل در حسابداری

اصل افشای کامل در حسابداری ایجاب می‌کند که رویدادها و وقایع مالی با اهمیت مربوط به واحد تجاری به طور مناسب و کامل، افشاء گردد. به طور کلی، ارائه هر گونه اطلاعات درباره رویدادها و وقایع مالی در متن صورت های مالی و یا ضمائم از طریق یادداشت های توضیحی همراه با گزارشات مالی که بتواند بطور معقول در تصمیم گیری آگاهانه استفاده کنندگان تاثیر گذار باشد را اصل افشا می‌گویند.

اصل افشا در حسابداری، به این معنا نیست که هر چیزی باید افشاء گردد، بلکه در افشاء اطلاعات، اولاً باید هزینه تهیه و افشاء و ثانیاً مربوط بودن آن، مورد توجه قرار گیرد. اصل افشا با اجتناب مالیاتی، رابطه متقابل دارد؛ به عبارتی هرچه کیفیت اطلاعات داخلی و کیفیت افشا بهتر باشد، اجتناب از مالیات هم بیشتر خواهد بود.

اصل بهای تمام شده در حسابداری+ مزایا و معایب اصل بهای تمام شده

طبق اصل بهای تمام شده، مبادلات حسابداری در تاریخ وقوع به بهای تمام شده در دفاتر ثبت می‌گردند. منظور از بهای تمام شده هر دارایی، ارزش مبادله نقدی آن تاریخ تحصیل است. بدهی‌ها نیز معادل وجه نقد جاری مبادله که به عنوان بدهی متقبل شده مورد اندازه گیری قرار گرفته و ثبت می‌شود.

چنانچه دارایی از طریق مبادلات غیر پولی در اصل تحقق درآمد اصل تحقق درآمد اختیار واحد تجاری قرار گیرد، ارزش متعارف دارایی تحصیل شده رایگان نیز، ارزش متعارف (منصفانه) دارایی مشابه در بازار در زمان انتقال مالکیت است.

به عبارتی ساده‌ترین پاسخ برای اصل بهای تمام شده تاریخی چیست، منعکس کردن دارایی‌ها به میزان بهای تمام شده تاریخی آن‌ها در ترازنامه پایان سال است و نه ارزش روز آن‌ها. در ادامه به معرفی مزایا و معایب اصل بهای تمام شده می‌پردازیم.

معایب اصل بهای تمام شده تاریخی

 1. تغییرات ارزش دارایی ها در طول سال های متمادی در نظر گرفته نمی شود.
 2. تغییرات ارزش پول در زمان مورد توجه قرار نمی گیرد.

مزایای روش بهای تمام شده تاریخی

 1. واقعی و قابل اتکا است.
 2. نشان دهنده ارزش متعارف دارایی در تاریخ تحصیل است.
 3. قابل رسیدگی و ردیابی است.

اصل بهای تمام شده در حسابداری

اصل تطابق هزینه ها با درآمد (اصل تطابق در حسابداری)

بر اساس اصل تطابق در حسابداری، هزینه‌های انجام شده جهت ایجاد درآمد، باید به حساب دوره ای که درآمد در آن تحصیل گردیده منظور گردد. به عبارت دیگر، سود هر دوره تفاوت بین درآمدهای تحصیل شده و هزینه‌های تحمیل شده برای کسب درآمد همان دوره است. در اصل تطابق هزینه ها با درآمد، بسیاری از هزینه‌های انجام شده در دوره جاری، بدلیل داشتن منافع آتی به عنوان دارایی در دفاتر و صورت های مالی ثبت و گزارش می‌شوند. در تعریف ساده‌تر برای اصل مقابله هزینه‌ها با درآمد‌ها، باید درآمد‌ها را در دوره‌ای که تحقق می‌یابند شناسایی کرده و هزینه‌های متحمل شده برای تحصیل آن درآمد‌ها را نیز، در همان دوره تحمل شناسایی کنیم.

مبانی شناخت هزینه عبارتند از:

 1. ارتباط مستقیم علت و معلولی بین درآمد و هزینه
 2. تخصیص منطقی و سیستماتیک
 3. شناخت بلا درنگ (تسریع در شناخت)
 4. هزینه بدون منافع جاری و آتی (زیان)

اصل تطابق هزینه ها با درآمد

ارتباط مستقیم علت و معلولی بین درآمد و هزینه در اصل مقابله

برخی هزینه ها ارتباط مستقیم علت و معلولی با درآمد شناسایی شده دوره مالی واحد انتفاعی دارند، از این رو به موازات تحقق درآمد، دارایی های مصرف شده به عنوان هزینه شناسایی می گردد.

مثال: حق بازاریابی نماینده فروش، هزینه بسته بندی، بهای تمام شده کالای فروش رفته، هزینه حمل و تحویل کالا.

تخصیص منطقی و سیستماتیک در اصل تطابق در حسابداری

چنانچه در مواردی انتفاع از یک دارایی بیش از یک دوره گزارشگری به طول انجامد، و ارتباط مستقیم و آشکار علت و معلولی بین رویداد هزینه و درآمد خاص وجود نداشته باشد و انقضای بخشی از بهای تمام شده دارایی ها در ایجاد درآمد در چند دوره نقش اساسی ایفا کند، در چنین شرایطی کل بهای تمام شده بین دوره های مالی که انتظار انتفاع از آن می رود، به روش منطقی، منظم و سیستماتیک سر شکن می‌شود. مثال: هزینه استهلاک دارایی های ثابت، هزینه بهری تسهیلات بلند مدت، هزینه اجاره، هزینه بیمه.

اصل تطابق درآمد و هزینه و شناخت بلا درنگ ( تسریع در شناخت)

چنانچه بین هزینه بطور عینی ارتباط مستقیم و آشکاری با درآمدی خاص، وجود نداشته باشد و مخارج مزبور نیز، در دوره جاری فاقد منافع آتی بوده و صرفاً منافع اقتصادی دوره جاری از آن قابل انتظار باشد، علاوه بر این، ارتباط بین هزینه با درآمد شناسایی شده مرتبط با یک دوره زمانی مشخص باشد، در چنین شرایطی کل مخارج متحمل شده را بلادرنگ به عنوان هرینه دوره شناسایی می‌کنیم. مثال: حقوق پرداختی به مدیران و کارکنان اداری، هزینه های ناشی از دعاوی حقوقی.

هزینه بدون منافع جاری و آتی (زیان) با اصل تطابق

هزینه‌ای که تعیین ارتباط آن به دوره یا دوره‌های مختلف غیر ممکن بوده و انتظار منافع جاری و آتی برای آن غیر قابل تصور می‌باشد. در چنین شرایطی، آن هزینه به عنوان زیان دوره جاری شناسایی و از درآمد دوره جاری کسر می‌گردد. مثال: جرایم پرداختی، خسارات وارده به دارایی ها در اثر حوادث غیر مترقبه. برای دریافت نکات مهم مالیاتی در خصوص اصل تطابق حسابداری، باید ماده 147 و 148 قانون مالیاتهای مستقیم را مطالعه کنید.

اصل تطابق در حسابداری

اصل تحقق درآمد، اصول اصلی حسابداری

قاعده کلی آن است که درآمد هنگامی که کسب می شود باید ثبت گردد و نه قبل از آن. قانون کلی برای شناخت درآمد، قابل اندازه گیری بودن، مربوط به و قابل اتکا بودن آن است. به عبارتی دیگر مطابق با اصل تحقق درامد، درآمد باید به محض تحقق شناسایی شود و نه در زمان دریافت وجه نقد.

بر اساس اصل درآمد، باید سه شرط زیر برای ثبت درآمد محقق شود:

 1. عملیات مربوط به تحصیل درآمد تکمیل شده باشد.
 2. مبلغ درآمد به طور معقول و مطمئن قابل اندازه گیری باشد.
 3. قابلیت وصول آن به طور معقول، مطمئن باشد.

اصل تحقق درامد

پنج روش شناسایی درآمد

روش فروش: درآمد در مقطع فروش ثبت می‌شود.

روش وصول: تنها هنگامی استفاده می‌شود که دریافت وجه نا مطمئن باشد. در این روش فروشنده برای ثبت درآمد باید منتظر دریافت وجه بماند. این روش محافظه کارانه‌ترین روش شناسایی درآمد به شمار می‌آید.

روش اقساطی: این روش نوعی وصول می‌باشد که برای فروش‌های اقساطی استفاده می‌شود. در این روش، سود ناویژه (بهای تمام شده کالای فروش رفته – درآمد فروش) به تدریج که وجوه نقد وصول می‌گردد، ثبت می‌شود.

روش تکمیل کار: برای کارها و خدماتی که سال‌ها به طول می‌انجامد می‌باشد و در مورد زمان ثبت درآمد، محافظه کارانه ترین شکل این است که کل درآمد در زمان تکمیل کار ثبت می‌شود.

روش درصد تکمیل کار (درصد پیشرفت کار): این روش نیز برای کارها و خدمات بلند مدت می‌باشد. بر اساس درآمد به تدریج که کار انجام می‌شود، شناسایی می‌گردد. به طوری که هر سال درصد تکمیل پروژه برآورد می‌گردد (مقایسه هزینه‌های انجام شده طی سال با کل هزینه‌های برآورده شده) و مطابق با آن درصد در آمد شناسایی می‌گردد. این روش زمانی مناسب است که درصد تکمیل کار در طور دوره قابل برآورده باشد. اگر می‌خواهید اطلاعات بیشتری در زمینه اصل ‌های حسابداری کسب کنید، به شما پیشنهاد می‌کنیم مقاله اصول و مفروضات حسابداری را مطالعه کنید.

اگر درباره اصول پذیرفته شده حسابداری سوالی دارید، از ما بپرسید!

در این مقاله درباره اصل های حسابداری و تعریف اصول حسابداری صحبت کردیم. اگر هنوز درباره چهار اصل حسابداری، اصل تحقق درامد، اصل بهای تمام شده، اصل تطابق و اصل افشا سوالی دارید در همین صفحه برای ما کامنت بگذارید. اگر به دنبال نرم افزار حسابداری، برای مدیریت بهتر عملیات‌های مالی و انجام اصول حسابداری هستید کافیست با سپیدار سیستم از طریق شماره ۰۲۱-۸۱۰۲۲۰۰۰ تماس بگیرید. همکاران ما در سپیدار سیستم، پاسخگوی تمام سوالات شما خواهند بود.

نرم افزار حسابداری شرکتی سپیدار همکاران سیستم، با چهار بسته‌‌ی تولیدی، خدماتی، بازرگانی و پیمانکاری، برای مدیریت چابک‌تر شرکت‌های کوچک طراحی شده است و متناسب با نیازهای این کسب‌وکارها، کاربری بسیار ساده‌ای دارد.

اصل تحقق درآمد

آزمون اول کمک متصدی تنظیمات اسناد مالی پایه یازدهم رشته حسابداری مالی

آزمون اول کمک متصدی تنظیمات اسناد مالی پایه یازدهم رشته حسابداری مالی

تیم مدیریت گاما

آزمون آنلاین فصل اول حسابداری تکمیلی سال یازدهم کار و دانش

آزمون آنلاین فصل اول حسابداری تکمیلی سال یازدهم کار و دانش

تیم مدیریت گاما

آزمون آنلاین حسابداری عمومی تکمیلی پایه یازدهم رشته حسابداری مالی کاردانش

آزمون آنلاین حسابداری عمومی تکمیلی پایه یازدهم رشته حسابداری مالی کاردانش…

تیم مدیریت گاما

آزمون تستی کمک متصدی تنظیمات اسناد مالی یازدهم | فصل 6 تا 10

آزمون تستی کمک متصدی تنظیمات اسناد مالی یازدهم | فصل 6 تا 10

آزمون تستی فصل اول کمک متصدی تنظیمات اسناد مالی یازدهم حسابداری | آبان 1400

آزمون تستی فصل اول کمک متصدی تنظیمات اسناد مالی یازدهم حسابداری | آبان 1400

جزوه آموزشی کمک متصدی تنظیمات اسناد مالی یازدهم حسابداری

جزوه آموزشی کمک متصدی تنظیمات اسناد مالی یازدهم حسابداری

ارزشیابی تکوینی کمک متصدی تنظیمات اسناد مالی یازدهم حسابداری مالی | فصول 4 تا 6: فروردین 1401

ارزشیابی تکوینی کمک متصدی تنظیمات اسناد مالی یازدهم حسابداری مالی | فصول 4 تا 6:…

آزمون تستی کمک متصدی تنظیمات اسناد مالی یازدهم | فصل 1 تا 5

آزمون تستی کمک متصدی تنظیمات اسناد مالی یازدهم | فصل 1 تا 5

آزمون تستی کمک متصدی تنظیمات اسناد مالی یازدهم | فصل 7: دارایی های ثابت

آزمون تستی کمک متصدی تنظیمات اسناد مالی یازدهم | فصل 7: دارایی های ثابت

یداله سالمی نوح

ارزشیابی تکوینی فصل 1 تا 4 کمک متصدی تنظیمات اسناد مالی پایه یازدهم هنرستان حضرت معصومه ترکمانچای

ارزشیابی تکوینی فصل 1 تا 4 کمک متصدی تنظیمات اسناد مالی پایه یازدهم هنرستان حضرت…

آزمون تستی کمک متصدی تنظیمات اسناد مالی یازدهم | فصل 3

آزمون تستی کمک متصدی تنظیمات اسناد مالی یازدهم | فصل 3

آزمون تستی فصل دوم کمک متصدی تنظیمات اسناد مالی یازدهم حسابداری | آذر 1400

آزمون تستی فصل دوم کمک متصدی تنظیمات اسناد مالی یازدهم حسابداری | آذر 1400

آزمون تستی نوبت دوم حسابدار عمومی تکمیلی یازدهم هنرستان|آمادگی خرداد1398-سری دوم+پاسخ

آزمون تستی نوبت دوم حسابدار عمومی تکمیلی یازدهم هنرستان|آمادگی خرداد1398-سری دوم+پاسخاشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.