سرمایه گذاری اهرمی


سرمایه گذاری اهرمی

نسبت‌های اهرمی که به آن‌ها نسبت‌های سرمایه‌گذاری هم گفته می‌شود، منعکس‌کننده توانایی شرکت در انجام تعهدات بلندمدت و میان‌مدت خود است ومیزان منابع مالی شرکت برای تسویه بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام را بررسی می‌کند.

در حقیقت تحلیل‌گران برای بررسی توان بازپرداخت بدهی‌های شرکت در زمان سررسیدشان، از این نسبت‌ها استفاده می‌کنند. این نسبت‌ها میزان تأمین مالی شرکت را از منابع خارجی(از محل بدهی)، نشان می‌دهد. از آن جمله می‌توان به وجوهی که توسط سهام‌داران تأمین می‌شود یا وجوهی که از طریق وام به دست می‌آید، اشاره کرد. همچنین با استفاده از نسبت‌ها می‌توان فهمید که شرکت برای پرداخت بدهی‌های خود به تأمین مالی اضافی می‌پردازد یا تلاش می‌کند سررسید بدهی‌ها را تمدید نماید.

اهمیت نسبت‌های اهرمی

ازآنجاکه نسبت‌های اهرمی به بررسی نحوه تأمین بدهی‌ها و ارزیابی توان پاسخگویی شرکت به این بدهی‌ها می‌پردازد، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هستند. ازجمله عواملی که سبب توجه تحلیل‌گران به این گروه از نسبت‌ها شده است، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

_ با توجه به اینکه این نسبت‌ها میزان سرمایه‌ای که توسط سهام‌داران تأمین‌شده را مورد ارزیابی قرار می‌دهد، ازنظر اعتباردهندگان به شرکت، حائز اهمیت است.

_ ازآنجاکه این نسبت‌ها کافی بودن درآمد شرکت(فروش) را برای پوشش هزینه‌های بدهی ازجمله هزینه بهره و سایر هزینه‌های ثابت مالی ، بررسی می‌کند موردتوجه سهام‌داران اصلی است.

_ درصورتی‌که شرکت سرمایه‌گذاری‌های مطلوبی از محل بدهی‌های خود و بازده این سرمایه‌گذاری‌ها از هزینه بهره شرکت بیشتر باشد، می‌توان گفت فعالیت‌های شرکت سبب افزایش ثروت سهامداران شده است.

_ با بررسی ساختار سرمایه شرکت و تعیین میزان بدهی آن، می‌توان گفت در زمان رکود یا رشد اقتصادی وضعیت سودآوری شرکت چگونه است. به‌عنوان مثال شرکتی که بدهی کمتری در ساختار سرمایه دارد، در زمان رکود زیان کمتر و در زمان رونق نیز سود کمتری سرمایه گذاری اهرمی خواهد داشت.

کارایی بازار سرمایه با صندوق‌های اهرمی افزایش می‌یابد

مدیرعامل بورس تهران گفت: صندوق‌های اهرمی در کنار سایر ابزار‌ها مانند سرمایه گذاری اهرمی آپشن‌ها می‌توانند به افزایش کارایی بازارسرمایه، خصوصا به کارایی تخصیصی کمک موثری کنند.

به گزارش مجله خبری نگار، محمود گودرزی در مراسم معرفی نخستین صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی در کشور که عصر دیروز (یکشنبه) در شرکت بورس تهران برگزار شد، راه اندازی این صندوق را یک قدم روبه جلو برای توسعه ابزار‌های مالی بازار سرمایه و خصوصیات صندوق‌های ابزاری را دارای دو ویژگی خوب عنوان کرد و افزود: کارگزاران در دوران رونق و رکودی که در بازار سرمایه وجود دارد سخت گیری‌های خودشان را دارند. شرکت‌های کارگزاری در عمل برای دادن اعتبار معیار می‌گذارند و لزوما تمام کسانیکه می‌خواهند از اعتبار در بازار سرمایه استفاده کنند موفق نمی‌شوند. به نظر می‌رسد که جریان کانالیزه کردن پول به سمت بازار سرمایه گره گشا باشد، چراکه سرمایه گذاری نیاز به اعتبار دارد.

مدیرعامل بورس تهران ۹۶ درصد کل سهامداران حقیقی را دارای سرمایه زیر ۵۰ میلیون تومان اعلام کرد و اظهار داشت: حدود ۱۰ میلیون و پانصد هزار نفر که ۹۶ درصد سهامداران حقیقی بازار سرمایه را تشکیل می‌دهند، پرتفو‌های کمتر از ۵۰ میلیون تومان دارند. در بین این افراد سرمایه گذارانی مایل به ریسک می‌باشند و با این میزان پرتفوی ممکن است کارگزاران به راحتی به آن‌ها اعتبار ندهند.

وی ادامه داد: به سرمایه گذاری اهرمی نظر می‌رسد جذابیت این صندوق ها، به خصوص بخش صندوق ممتاز که به صورت قابل معامله در بازار هست، بتواند یک بخش از نیاز با اهمیت بازار را پاسخگو باشد و در تامین نقدینگی مورد نیاز برای حمایت از بازار گام موثری را بردارد.

گودرزی ویژگی دوم و جذاب این صندوق‌ها را بحث محاسبه nav دانست و گفت: سرمایه گذارانی که می‌خواهند در بازار بدون ریسک بازدهی سرمایه گذاری اهرمی کسب کنند، می‌توانند با کف و سقفی که توسط این صندوق‌ها در خصوص بازده تضمین داده اند، سرمایه گذاری کنند. به این ترتیب سرمایه گذاری اهرمی این صندوق‌ها به طور موثری می‌توانند بخشی از منابع بازار پول را به سمت بازارسهام سوق دهند.

مدیرعامل بورس تهران تصریح کرد: اداره کردن این صندوق‌ها بسیار حائزاهمیت است، زیرا مدیرانی که در تخصیص سهام یا" آی پی اس" که برای صندوق، طبق امید نامه تدارک دیده شده است می‌تواند در موفقیت این صندوق‌ها بسیار اثر گذار باشند.

تصویب اساسنامه صندوق‌های سرمایه‌گذاری اهرمی

رضا نوحی، رییس اداره امور صندوق‌های سرمایه‌گذاری سازمان بورس گفت: مقررات مربوط به این نوع از صندوق‌های سرمایه‌گذاری طوری تدوین‌شده است که صندوق ملزم به رعایت نصاب صندوق‌های سهامی است.

رضا نوحی، رییس اداره امور صندوق‌های سرمایه‌گذاری سازمان بورس گفت: مقررات مربوط به این نوع از صندوق‌های سرمایه‌گذاری سرمایه گذاری اهرمی طوری تدوین‌شده است که صندوق ملزم به رعایت نصاب صندوق‌های سهامی است. در این صندوق‌ها عمده پرتفوی صندوق را سرمایه‌گذاری در سهام سرمایه گذاری اهرمی و حق تقدم سهام تشکیل خواهد داد؛ همچنین مدیریت پرتفوی صندوق به شکل فعال بوده و مدیر صندوق می‌تواند بر اساس نصاب تعریف‌شده، نسبت به سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام اقدام کند.

نوحی، این صندوق‌ها را دارای واحدهای ممتاز و عادی عنوان کرد و افزود: واحدهای عادی صندوق دارای کف بازدهی بوده و از طرف دیگر برای آنها سقف بازدهی در نظر گرفته‌شده است. تأمین حداقل بازدهی تعیین‌شده برای دارندگان واحدهای عادی در شرایطی که بازدهی صندوق کمتر از نرخ مذکور باشد، از محل واحدهای ممتاز انجام می‌شود و چنانچه بازدهی صندوق بیش از حداکثر نرخ بازدهی تعیین‌شده برای واحدهای عادی باشد، مازاد بازدهی واحدهای عادی نسبت به سقف تعیین‌شده به واحدهای ممتاز تعلق می‌گیرد. بازدهی مذکور به شکل روزانه موردمحاسبه قرارگرفته و باید اعلام شود. وی توضیح داد: در این صندوق‌ها برای ورود و خروج متقاضیان سرمایه‌گذاری در واحدهای عادی از سازوکار مبتنی بر صدور و ابطال استفاده می‌شود و ورود و خروج متقاضیان سرمایه‌گذاری در واحدهای ممتاز از طریق معاملات واحدهای ممتاز در بورس انجام می‌شود؛ به عبارتی این نخستین نوع صندوق سرمایه‌گذاری خواهد بود که هم‌زمان از هر دو سازوکار صدور و ابطال و بورس‌ها جهت سرمایه‌گذاری و انتقال مالکیت واحدهای سرمایه‌گذاری بهره می‌گیرد.

رییس اداره امور صندوق‌های سرمایه‌گذاری افزود: با توجه به اینکه واحدهای ممتاز در این صندوق به عنوان پشتیبان صدور واحدهای عادی هستند، لذا قابل‌ابطال نبوده و صرفاً از طریق بازار قابل معامله است. از طرف دیگر به‌ منظور توسعه صندوق، صدور واحدهای ممتاز در طول دوره فعالیت صندوق سرمایه گذاری اهرمی به نام مدیر صندوق پیش‌بینی‌شده است. مطابق مقررات تدوینی، در طول دوره فعالیت صندوق، صدور واحدهای عادی تا ۲ برابر ارزش کل واحدهای ممتاز صادرشده امکان‌پذیر است.

نوحی در خصوص نحوه شکل‌گیری و ارکان صندوق اظهار داشت: مقررات مربوطه طوری تدوین‌شده است که صندوق حداقل تعداد ارکان را داشته باشد. ارکان این صندوق شامل مدیر صندوق، مدیر ثبت، متولی و حسابرس هستند. در این صندوق‌ها واحدهای ممتاز در دو نوع اول و دوم ارایه می‌شود. صرفاً دارندگان واحدهای ممتاز نوع اول دارای اختیار شرکت در مجامع ورای‌گیری بوده و در سایر موارد ویژگی‌های واحدهای ممتاز نوع اول و دوم مشابه یکدیگر است. واحدهای ممتاز غیرقابل‌ابطال بوده و در بورس قابل معامله هستند. این صندوق‌ها با پذیره‌نویسی واحدهای ممتاز به مبلغ حداقل 5.000 میلیارد ریال مجوز فعالیت دریافت می‌کنند و صدور واحدهای عادی صرفاً بعد از دریافت مجوز فعالیت امکان‌پذیر است. همانطور که در بالا اشاره شد، رییس اداره امور صندوق‌هایسرمایه‌گذاری سازمان بورس، بزرگ‌ترین مزیت این نوع صندوق‌ها را امکان سرمایه‌گذاری همزمان سرمایه‌گذاران ریسک گریز و ریسک‌پذیر در واحدهای این صندوق‌ها بیان کرد و گفت: براین اساس، اشخاص ریسک‌پذیرمی‌توانند سرمایه گذاری اهرمی نسبت به سرمایه‌گذاری در واحدهای ممتاز این صندوق اقدام کنند و اشخاص ریسک‌پذیر با سرمایه‌گذاری در واحدهای عادی این صندوق، حداقل بازدهی عنوان‌شده در امید نامه صندوق را به دست می‌آورند. وی تصریح کرد: محدوده بازدهی تعیین‌شده شامل، کف و سقف بازدهی بوده و در شرایطی که بازدهی صندوق کمتر از کف بازدهی اعلامی باشد، حداقل بازدهی اعلام‌شده برای دارندگان واحدهای عادی از محل واحدهای ممتاز این صندوق تأمین می‌شود؛ از سویی دیگر چنانچه بازدهی صندوق بیش از سقف بازدهی تعیین‌شده باشد، مازاد بازدهی ایجادشده از محل واحدهای عادی نسبت به سقف مذکور، به واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تعلق می‌گیرد. رضا نوحی تأکید کرد: سرمایه‌گذاری در واحدهای ممتاز این صندوق، این امکان را برای سرمایه‌گذاران یادشده فراهم می‌کند تا از منابع جمع‌آوری‌شده از محل واحدهای سرمایه‌گذاری عادی به عنوان اهرم استفاده کنند. به همین منظور هرگونه تغییرات در کلیات بازار سرمایه، اثر مضاعفی را بر بازدهی واحدهای ممتاز متصور می‌کند. رییس اداره امور صندوق‌های سرمایه‌گذاری اظهار کرد: با توجه به اینکه این صندوق از نوع صندوق‌های سهامی است، اشخاص حقوقی دارای مجوز سبد گردانی معتبر مجاز به ارایه تصدی سمت مدیریت صندوق بوده و پس از ابلاغ مقررات مربوطه می‌توانند نسبت به تاسیس صندوق فوق اقدام کنند. نوحی در ادامه اظهار کرد: با توجه به بازدهی قابل‌قبول سرمایه‌گذاری بلندمدت در بازار سرمایه، انتظار می‌رود با استقبال هر دو طیف سرمایه‌گذاران از سرمایه‌گذاری در این صندوق، شاهد پاسخگویی هم‌زمان به نیازهای سرمایه‌گذاران ریسک‌پذیر و ریسک‌گریز با استفاده از یک ابزار باشیم. وی خاطرنشان کرد: اساسنامه و امید نامه نمونه صندوق یادشده به مدت یک هفته در تارنمای سازمان جهت دریافت اظهارات فعالان بازار سرمایه قرار می‌گیرد و پس‌ازآن ابلاغ خواهد شد. اساسنامه، سرمایه گذاری اهرمی امید نامه و امید نامه (بدون پرداخت سود) مذکور از دسترسی ذیل قابل دریافت است. فعالان بازار سرمایه، می‌توانند نسبت به ارایه نظرات تخصصی خود از طریق ارسال مکاتبات به اداره امور صندوق‌های سرمایه‌گذاری در خصوص اساسنامه و امید نامه نمونه صندوق یادشده اقدام کنند.

اساسنامه «صندوق‌های سرمایه‌گذاری اهرمی» تصویب شد

رئیس اداره امور صندوق‌های سرمایه­‌گذاری سازمان بورس، از تدوین مقررات مربوط به صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی با امکان سرمایه‌گذاری همزمان سرمایه‌گذاران ریسک‌گریز و ریسک‌­پذیر خبر داد.

به گزارش تجارت‌نیوز، رضا نوحی گفت: مقررات مربوط به این نوع از صندوق‌­های سرمایه‌گذاری طوری تدوین شده است که صندوق ملزم به رعایت نصاب صندوق­‌های سهامی است. در این صندوق‌­ها عمده پرتفوی صندوق را سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام تشکیل خواهد داد؛ همچنین مدیریت پرتفوی صندوق به شکل فعال بوده و مدیر صندوق می‌تواند بر اساس نصاب تعریف شده، نسبت به سرمایه‌­گذاری در سهام و حق تقدم سهام اقدام کند.

وی این صندوق‌ها را دارای واحدهای ممتاز و عادی عنوان کرد و افزود: واحدهای عادی صندوق دارای کف بازدهی بوده و از طرف دیگر برای آن­ها سقف بازدهی در نظر گرفته شده است. تامین حداقل بازدهی تعیین شده برای دارندگان واحدهای عادی در شرایطی که بازدهی صندوق کمتر از نرخ مذکور باشد، از محل واحدهای ممتاز انجام می‌شود و چنانچه بازدهی صندوق بیش از حداکثر نرخ بازدهی تعیین شده برای واحدهای عادی باشد، مازاد بازدهی واحدهای عادی نسبت به سقف تعیین شده به واحدهای ممتاز تعلق می‌­گیرد. بازدهی مذکور به شکل روزانه مورد محاسبه قرار گرفته و باید اعلام شود.

رئیس اداره امور صندوق­‌های سرمایه‌­گذاری افزود: با توجه به اینکه واحدهای ممتاز در این صندوق به عنوان پشتیبان صدور واحدهای عادی هستند، لذا قابل ابطال نبوده و صرفا از طریق بازار قابل معامله است. از طرف دیگر به منظور توسعه صندوق، صدور واحدهای ممتاز در طول دوره فعالیت صندوق به نام مدیر صندوق پیش­‌بینی شده است. مطابق مقررات تدوینی، در طول دوره فعالیت صندوق، صدور واحدهای عادی تا دو برابر ارزش کل واحدهای ممتاز صادر شده امکان‌­پذیر است.

وی گفت: با توجه به اینکه این صندوق از نوع صندوق­‌های سهامی است، اشخاص حقوقی دارای مجوز سبدگردانی معتبر، مجاز به ارائه تصدی سمت مدیریت صندوق بوده و پس از ابلاغ مقررات مربوطه می‌توانند نسبت به تاسیس صندوق فوق اقدام کنند.

نوحی گفت: اساسنامه و امیدنامه نمونه صندوق یاد شده به مدت یک هفته در تارنمای سازمان جهت دریافت اظهارات فعالان بازار سرمایه قرار می‌گیرد و پس از آن ابلاغ خواهد شد.فعالان بازار سرمایه، می­ توانند نسبت به ارائه نظرات تخصصی خود از طریق ارسال مکاتبات به اداره امور صندوق‌های سرمایه‌گذاری در خصوص اساسنامه و امیدنامه نمونه صندوق یاد شده، اقدام کنند.

برای دریافت اساسنامه، امیدنامه و امیدنامه (بدون پرداخت سود) این صندوق کلیک کنید.

کارایی بازار سرمایه با صندوق های اهرمی افزایش می‌یابد

کارایی بازار سرمایه با صندوق های اهرمی افزایش می‌یابد

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، محمود گودرزی در مراسم معرفی نخستین صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی در کشور که عصر دیروز(یکشنبه) در شرکت بورس تهران برگزار شد، راه اندازی این صندوق را یک قدم روبه جلو برای توسعه ابزارهای مالی بازار سرمایه و خصوصیات صندوق های ابزاری را دارای دو ویژگی خوب عنوان کرد و افزود: کارگزاران در دوران رونق و رکودی که در بازار سرمایه وجود دارد سخت گیری های خودشان را دارند. شرکت های کارگزاری در عمل برای دادن اعتبار معیار می گذارند و لزوما تمام کسانیکه می خواهند از اعتبار در بازار سرمایه استفاده کنند موفق نمی شوند. به نظر می رسد که جریان کانالیزه کردن پول به سمت بازار سرمایه گره گشا باشد، چراکه سرمایه گذاری نیاز به اعتبار دارد.

مدیرعامل بورس تهران 96 درصد کل سهامداران حقیقی را دارای سرمایه زیر 50 میلیون تومان اعلام کرد و اظهار داشت: حدود 10میلیون و پانصد هزار نفر که 96 درصد سهامداران حقیقی بازار سرمایه را تشکیل می دهند، پرتفوهای کمتر از 50 میلیون تومان دارند. در بین این افراد سرمایه گذارانی مایل به ریسک می باشند و با این میزان پرتفوی ممکن است کارگزاران به راحتی به آنها اعتبار ندهند.

وی ادامه داد: به نظر می رسد جذابیت این صندوق ها، به خصوص بخش صندوق ممتاز که به صورت قابل معامله در بازار هست، بتواند یک بخش از نیاز با اهمیت بازار را پاسخگو باشد و در تامین نقدینگی مورد نیاز برای حمایت از بازار گام موثری را بردارد.

گودرزی ویژگی دوم و جذاب این صندوق ها را بحث محاسبه nav دانست و گفت: سرمایه گذارانی که می خواهند در بازار بدون ریسک بازدهی کسب کنند، می توانند با کف و سقفی که توسط این صندوق ها در خصوص بازده تضمین داده اند، سرمایه گذاری کنند. به این ترتیب این صندوق ها به طور موثری می توانند بخشی از منابع بازار پول را به سمت بازارسهام سوق دهند.

مدیرعامل بورس تهران تصریح کرد: اداره کردن این صندوق ها بسیار حائزاهمیت است، زیرا مدیرانی که در تخصیص سهام یا" آی پی اس" که برای صندوق، طبق امید نامه تدارک دیده شده است می تواند در موفقیت این صندوق ها بسیار اثر گذار باشند.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.