استراتژی Hedging


استراتژی Hedging

Hitungan "Dikutip oleh" ini termasuk dalam kutipan yang ada pada artikel berikut di Scholar. Kutipan yang ditandai dengan * mungkin berbeda dengan artikel dalam profil.

Tambahkan pengarang bersama Pengarang bersama

Ikuti

Dikutip oleh

SemuaSejak 2017
Kutipan10099
indeks-h33
indeks-i1022

Pengarang bersama

fariborz jolai School of Industrial Engineering, College of Engineering, University of tehran Email yang diverifikasi di ut.ac.ir

Ali Bozorgi-Amiri Associate Professor, School of Industrial Engineering, College of Engineering, University of Tehran Email yang diverifikasi di ut.ac.ir

Ali Mehrabi Assistant Professor at Management Department, Shahid-Chamran University, Iran Email yang diverifikasi di scu.ac.ir

Seyed Mojtaba Sajadi Coventry University . University of Tehran Email yang diverifikasi di coventry.ac.uk

Mostafa Mazinani University of Tehran, PhD in Industrial Engineering Email yang diverifikasi di ut.ac.ir

استراتژیهای هج کردن یا پوشش ریسک در فارکس (Hedging)

بهعبارتدیگر استراتژی در این نگرش، عبارت از نوعی کار آگاهانه و یا مجموعه ای از رهنمودهاست که برای مقابله با وضعیت و یا رخدادی خاص در آینده، پیش بینی می شود. وقتي زمينه فعاليت يك بخش با ساير اجزاي شركت تناسب نداشته باشد. بنابراین در استفاده از مدل بازاریابی STP هنگام بخش بندی بازار هدف، بسته به نوع محصولات یا خدماتتان مراحل زندگی مخاطبین را نیز در نظر بگیرید. • یک راهبرد ضعیف بازاریابی را میتوان با کمک عملکرد یا تاکتیکهای بازاریابی خوب جبران کرد. یعنی اگر میزان زیادی از سهام شرکتهای بزرگ در سبد موجود باشد، در مقایسه با شرایطی که پرتفوی فقط از سهام شرکتهای کوچک تشکیل شده است، کمریسکتر است. در این صورت است که میتوان میزان ریسک و نتایج نامطلوب ناشی از عدمقطعیت موجود را کم کرد و منجر به پیشرفت کسب و کار شد.

تاریخ به ما میآموزد که ما دارای ظرفیتی هستیم که به شدت دستِ کم گرفته شده است؛ ظرفیتی بزرگ برای خلق صنایع جدید و بازآفرینی صنایع موجود. هر یک از این ده مکتب دارای یک جنبه فکر منحصربهفرد (بر اساس پارادایم اصلی از فرایند شکل گیری استراتژی) هستند. بهعبارتدیگر طرفداران این نگرش، شکل گیری استراتژی را فرایند مشخص، قابل پیش بینی و توأم با تدابیر تحلیلی و علت و معلولی می پندارند. به این صورت است که شخصی پیشنهاد فروش تعداد مشخصی از واحدهای خود را دارد و این پیشنهاد خود را با قیمت مشخص ارائه می دهد. براساس اين ديدگاه فرايند شکلگيري و ايجاد استراتژي بيشتر مبتني بر خلاقيت و ديد فرد است تا فرايندي مبتني بر گامهاي مشخص و از قبل طرحريزي شده گروهي از دانشمندان مانند پورتر، آنسوف و اندروز معتقدند که فرايند ايجاد و شکلگيري استراتژي فرايندي منطقي و عقلايي است که ميتوان از قبل آنرا طرحريزي نمود.

گروهي از متفکران مانند مينتزبرگ، اوهما و استيسي معتقدند که استراتژي امري شهودي است و فرايند شکلگيري آن يک هنر است. بطور کلي سه خط فکري در زمينه استراتژي و نحوه شکلگيري آن وجود دارد. شما انتخاب می­ کنید که یک جفت ارز را بخرید یا بفروشید و گاو نر یا خرس شوید؛ با این وجود معامله گرانی هستند که میتوانند با تجزیه ­و تحلیل رفتار گاوها و خرس ­ها معامله کنند. «مدیریت ریسک یکپارچه» (Integrated Risk Management | IRM) مجموعهای از شیوهها و فرآیندهایی است که توسط یک تیمِ آشنا با ریسک و فناوریهای توانمند، پشتیبانی میشوند. سیگنال خرید ضعیف: ایجاد یک تقاطع صعودی پایینتر از ابر کومو یک سیگنال خرید ضعیف را صادر میکند. این محدوده، اطلاعاتی را در زمینه قدرت رفتار قیمت فراهم میکند و روند صعودی را وقتی که در بالای قیمتهای بازار حرکت میکند، تایید مینماید و برعکس، وقتی که در زیر قیمتها حرکت میکند نیز روند نزولی را تایید میکند.

اگر قیمت سهم روند صعودی داشته باشد، سنکوی A بالاتر از سنکوی B قرار خواهد گرفت. از مدلهاي پورتفوليو مي توان براي تدوين استراتژي واحدهاي تجاري استراتژيك (SBU) نظير مدل ماتريس گروه مشاور بوستون (BCG) مدل ماتريس جنرال الكتريك (GE) و غيره بهره گرفت. اما مهم ترين عاملي كه به اين مكتب شهرت جهاني بخشيد كار مديريت گروه مدرسه بازرگاني هاروارد بود كه با انتشار كتابي تحت عنوان سياست هاي بازرگاني: متن و موردها (قضيه ها) در سال 1965 ميلادي توسط اندروز و چند نويسنده ديگر در دانشگاه هاروارد انجام شد.

اين گروه تلاش ميکنند تا به تلفيق ديدگاههاي خلاق و ابتکاري و نيز ديدگاههاي تحليلي و کمي دست زنند. به عبارت دیگر طرفداران این نگرش معتقد به اعمال تدابیر غیررسمی، اقتضایی و خلقالساعه می باشند. این نگرش معتقد به طراحی رسمی و پیش بینی تدابیر تحلیلی برای تحقق هدف های بلندمدت است. در نگرش توصیفی تأکید بر اقدام بهموقع و منطبق با شرایط جاری و تقریباً اعمال تدابیر غیررسمی و خلقالساعه است. به منظور نشان دادن کاربستپذیری چارچوب پیشنهادی، استراتژی های منابع انسانی در یکی از شرکت های مرتبط با صنعت نفت ایران تدوین شدند. در استراتژی حمله همهجانبه، همه توان و تمرکز شما صرف این میشود که سهم بازارِ یکی از رقبای خود را -که به احتمال زیادی همان رهبر بازار در صنعت مورد نظر است- تصاحب کنید.

تمرکز مدیریت استراتژیک منابع انسانی، ارائه الگویی از استراتژی ها در حوزه منابع انسانی است که سازمان را قادر سازد به اهداف استراتژیک خود دست یابد. مكتب برنامه ريزي همزمان با مكتب طراحي مطرح شد و مهمترين معرف اين مكتب جديد كتاب استراتژي سازمان اثر ايگورانسوف چاپ هاروارد در سال 1965 ميلادي مي باشد. در این مقاله قصد داریم به بررسی کامل استراتژی محتوا در اینستاگرام بپردازیم تا بتوانید کسبوکارتان را با استفاده از اینستاگرام رونق دهید. اقیانوس آبی کامل هیچ رقیبی ندارد. به مدیران باشگاههای ورزشی توصیه می شود با بهره گیری نوعي ساختار سازماني چابك براي تغيير راهبردهاي اصلي اقدام به استفاده از استراتژی های چهارگانه اقیانوس آبی شامل استراتژی های افزایش، کاهش، حذف و خلق برای باشگاهها نمایند.

هم اكنون صدها مدل براي مكتب برنامه ريزي وجود دارد و همه آنها به نوعي به مدل ابتدايي ارتباط پيدا مي كنند و نيز همه آنها به بررسي چهار عامل نقاط قوت و ضعف سازمان و فرصت ها و تهديدات محيطي مي پردازند و مفاهيم مورد نظر را به بخش هاي مختلف تقسيم كرده و هر بخش را با چك ليست ها و تكنيك هاي متعدد تكميل مي نمايند و سپس توجهات خاصي را براي اهداف سازمان مطرح مي نمايند و بخصوص در تدوين بودجه و برنامه ريزي توليد در استراتژی Hedging ابتدا و انتها، نكات قابل توجهي را مطرح و بررسي مينمايند. عدم توجه به این بخش میتواند روند بیهودهای از فعالیتها را به همراه داشته باشد.

این نقشه دو بعد دارد: چرخه تجربه خریدار (BEC) و شاخصههای سودمندی. مینتزبرگ معتقد است که این نگرش دربرگیرنده سه مکتب فکری طراحی، برنامهریزی و موقعیت یابی است، لذا عمده تعاریف در این نگرش استراتژی را به عنوان طرح، برنامه و یا نقشه در نظر می گیرد. استراتژی اقیانوس آبی نتیجه دو دهه تحقیق و مطالعه بر روی بیش از ۱۵۰ حرکت استراتژیک دنیا در بیش از ۳۰ صنعت متفاوت در طی ۱۰۰ سال گذشته است، اقیانوس آبی رویکرد بکارگیری همزمان از دو نوع استراتژی تمایز و استراتژی کاهش هزینه میباشد. بر روی کاغذ مشخص کنید که چه محصولی قرار است به مشتریان معرفی کنید و یا اطلاعاتی در مورد آن به کاربران بدهید. ادعاهاي ديگر اين مكاتب غيرممكن بودن تعريف و تبيين دقيق و مشخص استراتژي براي آينده است.

به طور کاملا واضح، نوع بیزینس خود را مشخص کنید. این نوع فروشنده ها که اسکلپر نامیده می شوند ، می توانند در طی یک روز تا 100 معامله را باز یا بسته کنند. برای باز کردن پوزیشن باید مکدی و پارابولیک سار همدیگر را تایید کنند. کنت اندروز تعریف طولانی از استراتژی را در کتاب خود با عنوان «مفهوم استراتژی شرکت» ارائه میدهد: «استراتژی شرکت الگویی از تصمیمات است که در آن آرمانها، مقاصد و اهداف و همچنین اصول و رویههای خود را تعیین میکند، سیاستها و مسیرهای اصلی را برای دستیابی به آن اهداف شناسایی میکند.

راهکار آن این است که با نگاه عمیق ببینید، برنامهریزی کنید و با آیندهنگری دست به اقدام بزنید. در این راستا، نخست 22 نفر از خبرگان حوزه منابع انسانی سازمان به شیوه نمونهگیری غیراحتمالی قضاوتی انتخاب شدند. آیا شما آماده و قادر به انجام پروژههای مورد نظر خود هستید، به ویژه اگر بخش بزرگی از سازمان شما به دورکاری مجبور شده باشد؟

مثلا افرادی که در تهیه تجهیزات دفتری و اداری فعالاند، ابزارهای ارتباطی و دورکاری با اینترنت را ارائه میدهند و یا خدمات تحویل درب منزل را راهبری میکنند. اگر قرار باشد شما در دنیای کسب و کار آینده حضور داشته باشید باید از امروز اقدام مرتبط با آن را آغاز کنید. میزنیم. اگر معاملات را صرفاً بر اساس این الگوهای نموداری انجام دهید (و جریان تحولات بازار را در نظر نگیرید)، شما در واقع با استراتژی Hedging اعتقاد به آنچه که فکر میکنید در آینده اتفاق خواهد افتاد، ترید میکنید. وصول به معاملات پرسود در فارکس مستلزم کنار هم قرار دادن عوامل متعددی برای تدوین یک استراتژی یونیک معاملاتی است که برای شما مناسب است. اگر چنین اتفاقی رخ ندهد حتی اگر چند سال به طول بیانجامد، رقبا میتوانند این مزیت را از شرکت بگیرند، اما کاهش مداوم در قیمتها در کنار رهبری هزینه میتواند تأثیری مخرب بر موقعیت محصول یا خدمت شرکت در بازار داشته باشد و از سودمندی این گزینه کم میشود.

نویسندگان این کتاب ۱۵۰ حرکت استراتژیک را در طول ۱۰۰ سال و در ۳۰ صنعت مختلف بررسی کردهاند. رویکردهای مختلف استراتژی از دید مینتزبرگ و مکاتب هر رویکرد بطور خلاصه در جدول 1 آمده است . بازار تبلیغات، بازاریابی و ارتباطات در دنیای امروزی بسیار گسترده شده است. ست گودین برای ارائه اطلاعات در این مورد، کتابی تحت عنوان بازاریابی اجازه ای (Permission Marketing) نوشته است.

بنابراین شما برای اجرای استراتژی در کلیه اهداف خودتان، نیازمند طرح چند سوال هستید که پاسخگویی به آنها، نه تنها در ابعاد بزرگ تجاری و اقتصادی، بلکه در ایجاد خط مشی درست زندگی هم چاره ساز است. زمانی که تصمیم میگیرید به صورت هدفمند حرکت کنید، آینده پدید میآید وگرنه، سپری شدن ساعتها و آمدن و رفتن روزها به معنای آینده نیست، بلکه امتداد دادن گذشته به روزهایی است که خواهد آمد. این استراتژی Hedging مسأله به سادگی بیان میدارد که تبليغات نه تنها یک برند را قوی می سازد بلکه بموازات آن، برای شرکت نیز سودآوری بهمراه دارد. اما Pullback در زمان کمتری انجام میشود و فرصتی است برای جاماندگان بازار. کريستنسن، آندروز، باور، هامرمش و پرتر در کتاب خط مشي هاروارد، 1982، ص162) ايجاد تطابق و تناسب شعار مکتب طراحي است.

استراتژی های معاملاتی فارکس

استراتژی معاملاتی می تواند در خرید و فروش یک جفت ارز، معامله گر را یاری کند. استراتژی های معاملاتی متعددی و جود دارد که می تواند مورد استفاده قرار گیرند، هر یک از این استراتژی ها به سطوح و اعماقی از تجزیه و تحلیل فاندامنتال و تکنیکال نیاز دارند.

همه استراتژی ها در طول تسلسل موجودیت می یابند و به طور مداوم وجود دارند، و دامنه ی این استراتژی ها شامل تریدهای چند دقیقه ایتا تریدهای روزانه و تجزیه و تحلیل طولانی مدت روند حرکت قیمت است.

انتخاب استراتژی معاملاتی برای فارکس

به عنوان یک معامله گر، می بایست بدانیم چه چیزی موجب نوسانات بازار می شود و می بایست قادر باشیم تا زمان های مناسب برای گرفتن پوزیشن را تشخیص دهیم.

استراتژی های معاملاتی می توانند شامل تحلیل تکنیکال، فاندامنتال یا ترکیبی از این دو باشند.

قبل از انتخاب یک استراتژی خاص بهتر ازست بدانید شما چه نوع معامله گری هستید. برای یافتن پاسخ جواب دادن به سوالات زیر می تواند کمک شایانی به شما کند.

  • چه قدر زمان می توانید در طول ۲۴ ساعت به ترید اختصاص دهید؟
  • روی کدام جفت ارز می خواهید تمرکز کنید؟
  • حجم معامله شما چقدر است؟
  • می خواهید در قامت لانگ کننده (long) در بازار ظاهر شوید یا شورت کننده (short)؟

استراتژی های زیر توسط معامله گران برای گرفتن پوزیشن و بستن آن ها با سود به کار گرفته می شوند. انتخاب استراتژی مناسب همبستگی زیادی با علایق، شخصیت و روان شناسیس هر فرد دارد. شما با فراشناخت تصمیم می گیرید که کدام استراتژی را برگزینید.

استراتژی اسکالپینگ(Scalping)

معامله گرانی که ترجیح می دهند پوزیشن های خود را به اندازه چند دقیقه باز نگه دارند یا به اصطلاح کوتاه مدت معامله کنند، یا سودهای متعددی از تحرکات قیمتی بگیرند این استراتژی می تواند کمک کننده باشد.

استراتژی اسکالپینگ بر روی جمع آوری سودهای کم اما مکرر، همراه با محدود کردن ضررها تمرکز می کند.

این معاملات کوتاه فقط شامل چند پیپ حرکت در قیمت خواهد بود، اما همراه با اهرم بالا، معامله گر می تواند ضررها و سودهای قابل توجهی شناسایی کند.

این استراتژی معمولا برای کسانی مناسب است که می توانند به دوره های معاملاتی با حجم بالاتر اختصاص دهند و قابلیت دارند تا تمرکز خود را روی این معاملات سریع حفظ کنند. جفت ارزه با حجم و فراریت بالا گزینه های بهتری برای این دسته از معامله گران است، چرا که اسپرد کمتری را شامل می شوند و تریدر می تواند به سرعت پوزیشن بگیرد و از آن خارج شود.

باید توجه داشت که هنگام استفاده از استراتژی اسکالپ، اسلیپیج (slippage) می تواند تاثیر به سزایی در معامله داشته باشد، این تاثیر می تواند در شرایط عدم استفاده از ابزارهای مدیریا ریسک مثل حدضرر (stop loss) مخرب واقع شود.

استراتژی معامله روزانه (Day trading)

اگر انتخاب شما زمان کوتاه برای معامله است و از طرفی با معاملات سریع و متعدد استراتژی اسکالپینگ راحت نیستید، معامله روزانه می تواند گزینه ی مناسبی برای شما باشد. این استراتژی شامل یک معامله در روز می شود و شما از نرخ بهره شبانه (swap) برحذر خواهید شد. سود یا زیان شما به تحرک قیمتی یک جفت ارز در یک روز محدود می شود. این استراتژی مستلزم نظارت کافی بر روی معامله است، همچنین درک واضخ از چگونگی تاثیر اخبار اقتصادی بر جفت ارز مورد معامله جز ملزومات آن می باشد. با توجه به این استراتژی اخبار مهم می تواند پوزیشن شما را تحت تاثیر قرار دهد.

معاملات میان مدت (Swing)

برای معامله گرانی که سبک معاملاتی میان مدت را ترجیح می دهند، با این استراتژی می توانند احساس راحت تری داشته باشند. هدف معاملات میان مدت سودآوری از تغییرات قیمت با شناسایی پیوت های ماژور و مینور است.

این معاملات می تواند حداقل برای دو روز و حداکثر برای یک ماه به طول انجامد. تحرکات قیمت باید به دقت مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد تا مشخص شود که در کدام قیمت باید وارد معامله شود و کدام قیمت های می تواند ناحیه ی بهینه برای خروج معامله گر باشد. اخبارها، ثبات اقتصادی و فضای سیاسی می بایست مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد تا نشانه های حرکت های بعدی را بتوان با احتمال زیاد پیش بینی کرد.

این استراتژی برخلاف استراتژی اسکالپ محدود به جفت ارزها با اسپرد کم و فراریت زیاد نمی شود، از منظر گزینه های روی میز این استراتژی دایره گسترده ی جفت ارزها را شامل می شود.

اگر چه این استراتژی برخلاف استراتژی اسکالپ یا معاملات روزانه مستلزم مانیتور کردن لحظه به لحظه بازار نیست، اما ریسک های شبانه و گپ قیمتی می تواند سودآوری معاملات را تهدید کند.

معاملات پوزیشنی (Position trading)

بیشتر معامله گران صبور ممکن است معاملات پوزیشنی را انتخاب کنند که کمتر در خطر نوسان های کوتاه مدت بازار است و در عوض این استراتژی بیشتر به معاملات بلند مدت متمرکز است و موقعیت را برای چنیدین هفته، ماه یا حتی سال حفظ می کند. هدف این استراتژی این است که ارزش سرمایه گذاری در افق طولانی مدت افزایش یابد.

الزامات این استراتژی شامل موارد زیر است:

  • تنظیم حدضررهای بزرگ برای اجتناب از (stop out) یا at risk قرار گرفتن equity
  • سرمایه ی کافی برای جلوگیری از کال مارجین شدن
  • آمادگی ذهنی و زود خارج نشدن از معامله، اگر در ابتدا قیمت برخلاف تحلیل شما حرکت کند
  • درک واضح و خوب از تحلیل بنیادی

این استراتژی برای کسانی مناسب است که نمی توانند به صورت مداوم هر روز، ساعاتی را به ترید اختصاص دهند اما درک کاملی از آنچه در بازار اتفاق می افتد، دارند.

استراتژی پوشش ریسک (Hedging)

این استراتژی حساب شما را در مقابل هیجانات بازار بیمه می کند. معامله گران می توانند با گرفتن دو پوزیشن، long کردن یک جفت ارز و short کردن همان جفت ارز ( می بایست توجه داشته باشید که بروکر شما دسترسی Direct Hedg یا هج مستقیم را به شما می دهد یا خیر) از هیجانات کوتاه مدت بازار در امان باشید. این کار شما را از قرار گرفتن احتمالی، در معرض خطر ضرر کردن (مادامی که قیمت حد ضرر شما را فعال نکند) مصون می دارد. توجه داشته باشید از لحظه ی هج کردن شما نه سود خواهید کرد و نه ضرر.

با هج کردن می توانید از روندی که بازار طی می کند مطلع شوید و بدون استرس و ترس تصمیم بگیرید که موقعیت خود را ببندید و با قیمت بهتر وارد شوید یا به تحلیل گذشته ی خود پایبند بمانید. عملی شدن این استراتژی تا حد زیادی به میزان سرمایه ی شما بستگی دارد تا بتواند هر دو پوزیشن را پوشش دهد.

این استراتژی بیشتر برای معامله گران بلند مدت مفید است، زمانی که پیش بینی می کنند در مدتی کوتاه روند برخلاف تحلیل آن ها حرکت خواهد کرد، اما پس از آن معکوس خواهد شد، می توانند ضررهای کوتاه مدت را محدود کنند.

پرایس اکشن(Price action)

برای معامله فارکس، بدون بررسی عوامل خارجی مانند اخبار اقتصادی یا اندیکاتورها، می توانید از استراتژی پرایس اکشن استفاده کنید. این استراتژی شامل بررسی کندل ها و استفاده از آن ها برای شناسایی فرصت های بالقوه معاملات فقط بر اساس تحرکات قیمت است.

به طور کلی این استراتژی نباید به تنهایی مورد استفاده قرار گیرد، بلکه با استراتژی های دیگر مانند استراتژی میان مدت (swing) یا معاملات روزانه (day trading) ترکیب شود تا معامله گر بتواند حرکت بعدی قیمت را پیش بینی کند. استفاده از استراتژی پرایس اکشن بدین معنی است که به جای منتظر ماندن برای انتشار عوامل خارجی یا اخبار باشید، نتایج واقعی را مشاهده کنید. یکی از نکات بسیار مهم برای استفاده کنندگان این استراتژی ذهنی بودن آن است، برای مثال اگر یک معامله گر یک روند صعودی برای قیمت متصور شود، دیگری با مشاهده همان نمودار ممکن است یک چرخش احتمالی برای آن جفت ارز در یک بازه زمانی پیش بینی کند.

خلاصه

مطمئنا، وقتی صحبت از استراتژی های معاملاتی فارکس می شود، هیچ استراتژی هر بار و به صورت صد در صد موفق نخواهد بود. اما این استراتژی ها همراه با رویکرد معقول در مدیریت ریسک، می توانند به برجسته سازی فرصت های معاملاتی در طیف گسترده ای از بازارهای مالی کمک کنند. استراتژی انتخابی شما بیشتر از هر چیزی به علایق، شخصیت و روانشناسیتان بستگی خواهد داشت. برای مثال استراتژی اسکالپ برای جفت ارزهای پر نوسان مناسب می باشد و علاقه به دور بودن از هیجانات مارکت، استراتژی معاملات میان مدت و معاملات پوزیشنی را می طلبد.

Forex Hedging چیست و چگونه در نوسانات از آن استفاده کنم؟

مصون سازی به معنای گرفتن موقعیت برای جبران خطر نوسانات قیمت در آینده بازار معاملاتی را hedging می نامند .

این کار در بین معامله گران مالی بسیار معمول است که شرکت ها به طور منظم ،

به عنوان بخشی منظم از تجارت انجام می دهند.

شرکت ها اغلب ناخواسته در معرض ارزش ارزهای خارجی و قیمت مواد اولیه قرار می گیرند.

در نتیجه ، آنها با انجام معاملات مالی به دنبال کاهش یا حذف خطرات ناشی از این مواجهه هات هستند.

در واقع ، بازارهای مالی عمدتا فقط برای این نوع معاملات ایجاد شده اند –

جایی که یک طرف ریسک را برای طرف دیگر تخلیه می کند. به عنوان مثال:

ممکن است یک شرکت هواپیمایی در معرض هزینه سوخت جت قرار گیرد ، که به نوبه خود با قیمت نفت خام ارتباط دارد.

یک شرکت چند ملیتی ایالات متحده با ارزهای مختلف درآمد کسب خواهد کرد ،

اما درآمد خود را گزارش می دهد و سود سهام را به دلار آمریکا پرداخت می کند.

شرکت ها برای جبران خطرات تجاری ناشی از این مواجهه های ناخواسته ، در بازارهای مختلف در برابر نوسانات از خود محافظت می کنند.

به عنوان مثال: این شرکت هواپیمایی ممکن است با خرید قراردادهای آتی در نفت خام تصمیم بگیرد که حراج کند.

این امر می تواند از شرکت در برابر خطر افزایش هزینه های ناشی از افزایش قیمت نفت محافظت کند.

موارد بیشتری نیز وجود دارد:

نفت خام در سطح بین المللی با دلار آمریکا قیمت گذاری می شود

وقتی قراردادهای آتی به پایان رسید ، این شرکت تحویل فیزیکی نفت را انجام داده و به دلار آمریکا پرداخت می کند

اگر ما در مورد یک شرکت غیرآمریکایی صحبت می کنیم ، این موضوع یک ریسک ارزی دارد

بنابراین ، احتمال زیادی وجود دارد که این شرکت تصمیم بگیرد ریسک خود را در ارز خارجی نیز حفظ کند.

برای این کار ، این شرکت ارز رایج خود را برای خرید دلار آمریکا می فروشد

و بدین ترتیب میزان مواجهه با دلار خود را از موقعیت نفت خام پوشش می دهد.

هرچند فقط شرکت ها نیستند که در پوشش پردازی فارکس شرکت می کنند.

به استراتژی Hedging عنوان یک فرد ، ممکن است در موقعیتی قرار بگیرید که ممکن است پوشش جذاب ارز خارجی یک گزینه جذاب باشد.

Hedgingسازی چیست؟ نحوه استراتژی و نگهداری آن

حفاظت از راه های مختلف را می توان در فارکس انجام داد. شما می توانید تا حدی از سرمایه خود محافظت کنید ،

به عنوان یک راه برای عایق بندی در برابر برخی از تحرکات نامطلوب:می توان در معرض نوسانات آینده قرار بگیرید.

همچنین تعدادی ابزار وجود دارد که می تواند مورد استفاده قرار گیرد ، از جمله معاملات آتی یا گزینه ها.

سرمایه ای که شما از طریق پوشش ریسک ارزی خود می گیرید باید تأثیر منفی ضعف را در تجارت سهام شما استراتژی Hedging جبران کند.

در حقیقت ، این عارضه بالقوه وجود دارد که با تغییر ارزش سهام ، خطر ارز نوسان می کند.

در نتیجه ، با تغییر ارزش سهام ، لازم است مبلغ میزان حفظ شده را تغییر دهید.

حال اجازه دهید کسی را در نظر بگیریم که صرفاً یک معامله گر FX است .

Forex Hedge چگونه کار می کند؟

مصون سازی همه چیز در کاهش خطر شما برای محافظت در برابر حرکت ناخواسته قیمت است.

بدیهی است که ساده ترین راه برای کاهش خطر ، کاهش یا بستن موقعیت ها است.

اما ، ممکن است مواقعی پیش بیاید که فقط بخواهید قرار گرفتن در معرض خطر را به طور موقت یا جزئی کاهش دهید.

بسته به شرایط ، ممکن است یک hedge راحت تر از بسته شدن ساده باشد.

hedging با یک ربات چگونه انجام می شود؟

hedge سازی فارکس با ابزارهای معاملاتی خودکار یا روبات ها ، به دلایل مشخص می تواند برای برخی از معامله گران سودمند باشد.

پس از راه اندازی ، آنها کارهای زیادی را برای شما انجام می دهند.

یک ربات با تجربه بسیار بالا در فارکس حول ایده hedge سازی طراحی شده است ،

که مبتنی بر باز کردن موقعیت های مناسب خرید و فروش همزمان با تجزیه و تحلیل روند است.

این ها همگی به منظور محافظت از سرمایه خود در برابر حرکات و نوسانات ناگهانی و غیر منتظره بازار انجام می شود.

این ربات ها با هدف مثبت نگه داشتن میزان شناور شما این کار را انجام می دهند.

به خاطر داشته باشید که چندین موقعیت به طور هم زمان باز خواهید بود ،

بنابراین شما یا کارگزار خود می توانید مطمئن باشید که از قوانین FIFO پیروی می کنید .

چطور بهترین استراتژی معاملاتی فارکس را انتخاب کنیم؟

ترید کردن در بازار فارکس، سراسر درباره این است که کمتر ضرر کنیم و بیشتر سود ببریم. باید بگویم که به خاطر وجود استراتژی های معاملاتی فارکس به این مهم دست پیدا کرده ایم و باید قدردان این استراتژی ها باشیم. با استفاده از این استراتژی ها، یک معامله گر، مجموعه ای از قوانین را برای بهره گیری از آنها تدوین می کند.

اغلب اوقات معامله گران به استراتژی های معاملاتی که به طور کامل آزمایش نشده اند اعتماد می کنند و خود را برای شکست آماده می کنند. واقعیت این است که شما می توانید ساعت ها به جستجوی راه حل صحیح در سراسر اینترنت بپردازید - و هیچ استراتژی Hedging شانسی برای یافتن یک استراتژی خوب نخواهید داشت.

تنها راه حل این است که استراتژی های اصلی را خودتان امتحان کنید و ببینید واقعا چه چیزی کارساز است.

استراتژی ها و اهداف معاملات فارکس

قبل از بحث در مورد تنظیمات معاملات و استراتژی های احتمالی، ابتدا باید بدانیم که چرا هر شخصی در وهله اول تجارت فارکس را در نظر می گیرد. دو دلیل وجود دارد: پوشش ریسک یا فروش تامینی (Hedging) و سفته بازی (Speculation).

پوشش ریسک به شرکتهایی مرتبط می شود که از خود در برابر ضرر محافظت می کنند. آنها سود روزانه خود را از هر کشور خارجی (که درآمد خود را به ارز خارجی پرداخت کرده است) دریافت می کنند. سپس آنها منتظر نوسان ارز می مانند و آن را به کشور خود منتقل می کنند.

این عمل واقعاً مربوط به استراتژی های فارکس نیست.

از طرفی دیگر، سفته بازی پیش بینی حرکتی است که یک شرکت در یک شرایط خاص، ممکن است انجام دهد. اگر به درستی انجام شود، این پیش بینی ها نتایج معاملات را بسیار بهبود می بخشند.

سفته بازی در واقع همان چیزی است که در معاملات روزانه انجام می شود. با کمک استراتژی های مناسب می توانید در دنیای تجارت فارکس پیشرفت کرده و در نهایت استراتژی معاملاتی خود را ایجاد کرده و توسعه دهید. نکته منفی این است که این مسئله یک فرآیند زمان بر و دشوار است.

خبر خوب این است که استراتژی های از پیش ساخته شده ای برای آزمایش در دسترس شما قرار دارد. اگرچه بهتر است این کار را با ایمنی کامل انجام دهید مخصوصاً، اگر تازه وارد دنیای فارکس شده اید باید گاه و بیگاه تاکتیک های خود را تغییر دهید. این به شما این اجازه را می دهد که حاشیه سودی را که ممکن بود از دست بدهید، را ببینید.

بهترین استراتژی معاملاتی فارکس چیست؟

در اینجا ما چند روش داریم که به شما کمک می کند تاکتیک های تان را سریعا تغییر داده و به سود برسید.

ما می خواهیم به شما یک مرور کلی از استراتژی هایی که سالهای طولانی استراتژی Hedging جواب داده اند، ارائه دهیم. بنابراین شما می توانید درباره استراتژیهایی که مورد علاقه تان می باشد، بیشتر تحقیق کنید. اینها استراتژی های معاملاتی فارکسی هستند که بسیاری از معامله گران اثبات کرده اند که آنها موثر و کارا هستند و جواب خودشان را پس داده اند.

استراتژی Bladerunner (دونده با پای تیغ دار)

این مناسب تمام تایم فریم ها و جفت ارزها است. در حال حاضر این استراتژی، یکی از استراتژی های معاملاتی موجود در بازار است. معامله با Bladerunner یک استراتژی بر اساس رفتار قیمت می باشد.

استراتژی پیوت فیبوناچی روزانه (Daily Fibonacci Pivot Trade)

این نوع معامله فقط از پیوت های (چرخش) روزانه استفاده می کند. ولی بهر حال می تواند به تایم فریم های بلند مدت تر هم افزایش پیدا کند. این نوع استراتژی، ترکیبی از فیبوناچی بازگشتی (Retracement) و افزایشی (Extension) است. ترید کردن با فیبوناچی می تواند هر تعداد پیوت (محل چرخش قیمت) را شکار کند.

استراتژی بازگشت های درون باندهای بولینگر (Bolly Band Bounce Trade)

این استراتژی برای بازارهای بدون روند و خنثی عالی می باشد. اگر از این استراتژی با کمک سیگنال های تاییدی دیگری استفاده کنید، واقعا کارکرد عالی از آن خواهید دید. اگر به استراتژی باندهای بولینگر علاقه مند هستید، این استراتژی واقعا ارزش امتحان کردن را دارد.

استراتژی روی هم افتادن فیبوناچی ها در فارکس (Forex Overlapping Fibonacci Trade)

این استراتژی مورد علاقه بساری از تریدر ها است. قابلیت اطمینان این استراتژی کمی پایین است اما اگر در تایید با سیگنال های مناسب دیگر استفاده شود، بسیار دقیق خواهد شد.

استراتژی معاملاتی حرکت به سمت بالا و توقف (Pop ‘n’ Stop)

تلاش برای تعقیب قیمت زمانیکه به سمت بالا حرکت می کند، به ندرت کارایی دارد مگر اینکه ترفند آن را بدانید. این استراتژی معاملاتی فارکس یک نکته ساده به شما می دهد تا بدانید که آیا قیمت همچنان قرار است به سمت بالا ادامه حرکت دهد و یا به سمت پایین ریزش داشته باشد.

( Pop ‘n’ Stop Trade: به این شکل کار می کند که قیمت از آن محدوده ای که استراتژی Hedging در آن گیر کرده، به سمت بالا بیرون می رود. آن وقت سطوح مقاومتی و مکث ها، قبل از شروع مجدد در مسیر شکست اولیه، متوقف می شوند

درست در لحظه توقف، تریدرها به دنبال سیگنالهایی از کندل استیک ها می گردند که ادامه حرکت را پیشنهاد بدهند. بیشتر تریدرها به سیگنالهای صعودی کندل استیک های ژاپنی تکیه می کنند و سفارشات buy-stop خودشان را در حالیکه حد ضررهایشان را گذاشته اند، 1 تا 2 واحد بالای سیگنالهای کندل استیک دیده شده، قرار می دهند.

نقطه مقابل این استراتژی هم Drop ‘n' Stop است که Breakouts یا شکست های قیمت به سمت پایین را ترید میکند. درست مثل Pop ‘n’ Stop این Drop ‘n' Stop هم، زمانیکه قیمت بعد از ریزش از یک منطقه بدون روند به سمت پایین متوقف می شود و قبل از حرکت در جهتی مشخص می ایستد، یک Drop ‘n' Stop رخ داده است).

استراتژی فراکتال های فارکس (Trading the Forex Fractal)

این بیشتر یک مفهوم است تا یک استراتژی، اما اگر می خواهید بفهمید قیمت ها چه کاری انجام می دهند باید این را بدانید. این استراتژی به شما درسی در زمینه فاندامنتال ارائه می دهد که واقعاً به شما کمک می کند تا در فارکس موثرتر ترید کنید.

استراتژی های معاملات ارزی یک بازی آزمون و خطا است. شاید ارزش این را داشته باشد که استراتژی های لیست بالا را امتحان کنید تا ببینید آیا برای شما مفید است یا خیر.

با این حال ما به دو استراتژی دیگر نگاه خواهیم کرد که نسبت به آنهایی که جلوتر اشاره کردیم، متداول تر می باشند.

علاوه بر این کارایی آنها هم به اثبات رسیده است.

استراتژی اسکالپ کردن به طور خلاصه (Scalping)

بسیاری اسکالپ کردن استراتژی Hedging را خسته کننده و زمان بر می دانند. در واقع هر معامله گری نمی تواند در آن موفق بشود. ممکن است که اسکالپینگ در بین بهترین استراتژی های فارکسی، خسته کننده ترین به نظر برسد.

از طرفی دیگر اما این استراتژی واقعا جواب می دهد.

اگر به دنبال یک استراتژی قابل اعتماد در فارکس هستید این ممکن است ایمن ترین انتخاب شما باشد. به عنوان یک معامله گر روزانه یک یا دو بار در روز وارد بازار می شوید و همیشه از یک پوزیشن وارد پوزیشن دیگری می شوید و در حالتی ایده آل، شما به سود خواهید رسید.

اگر یک اسکالپر باهوش و دانا هستید، این روند معمولاً بسیار سریعتر است و انرژی بیشتری از شما می گیرد. به این شکل که روزانه چندین بار وارد بازار می شوید و از آن خارج می شوید. حاشیه سود شما ممکن است اندک به نظر برسد اما ثابت و همیشگی خواهد بود. هرچه بیشتر اسکالپ کنید، بیشتر سود خواهید کرد.

به عنوان مثال اگر جفت ارز یورو-دلار آمریکا را معامله کنید و قیمت هر یک از ارزها 20 پیپ افزایش یابد شما سودی کوچک، در ازای یک معامله بدست آورده اید. نتیجه معامله شما سود ناچیزی است اما همین سود، حاصل معامله ای در کمتر از 1 دقیقه می باشد. میزان و ثبات سود کلی شما، بستگی به تعهد و بازتاب شما دارد.

اگر اسکالپرها واقعا بخواهند در هنگام انتشار اخبار اقتصادی کسب سود کنند، باید منتظر مهمترین اخبار اقتصادی فارکس بمانند. اگر یک اسکالپر هستید باید زمان انتشار اخباری چون: تولید ناخاص داخلی (GDP)، نرخ بیکاری (Unemployment Rate) و نرخ تورم (Inflation Rates) را بدانید.

این عوامل می توانند بر استراتژی های معاملاتی شما تأثیر بگذارند به ویژه در بازار معاملات ارزی که در آن اسکالپینگ، می تواند سودآور باشد.

استراتژی معاملات پوزیسیونی (Positional Trading) – استراتژی معاملاتی با ثبات فارکس

اگر چه که اسکالپینگ مطمئناً معاملات ارزی را به شما آموزش می دهد ولی نیازمند زمان و تلاش زیادی می باشد. وقتی شما در حال اسکالپ کردن هستید، باید مدت طولانی جلوی کامپیوتر بنشینید. معاملات استراتژی Hedging پوزیسیونی یا پوزیشن تریدینگ یک روش جالب برای تجارت آنلاین فارکس است. گرچه ممکن است فقط چند ساعت در هفته طول بکشد اما می تواند سود بسیار گسترده ای را برای شما رقم بزند.

خوب حالا روش معاملات پوزیسیونی چگونه است؟

پوزیشین تریدینگ به معنای باز نگه داشتن پوزیشن های معاملاتی برای مدت زمان طولانی است در نتیجه، شما می توانید برخی از حرکات بزرگ بازار را شکار کنید. قاعده این بازی به این شکل است که شما باید از اهرم های (Leverage) بزرگ اجتناب کنید و از نزدیک مراقب نرخ های بهره (Swap) شبانه معامله تان باشید. (در فارکس به معاملاتی که بیشتر از یک روز باز باشند، نرخی به نام سواپ تعلق می گیرد).

گاهی وقتها این نرخهای سواپ بیشتر از سودی خواهند بود که قرار است نصیبتان شود.

با پوزیشن تریدینگ شما می توانید نه تنها استراتژی های معاملات فارکس بلکه مهارت های لازم برای موفقیت را بیاموزید. این استراتژی، روش خوبی برای دستیابی به سود بالا است اما همچنین می تواند احساسات شما را درگیر کند.

تریدرها ممکن است استرس ناشی از تأثیرپذیری سرمایه خود را از حرکت های کوتاه مدت بازار احساس کنند. اغلب اوقات معامله گران وقتی میبینند که پوزیشنشان تو ضرر است باید با خودشان برای نبستن معامله شان، بجنگند.

با پوزیشن تریدینگ شما باید وقت خودتان را به تجزیه و تحلیل بازار و پیش بینی حرکت های بالقوه بازار اختصاص دهید. با این حال تقریباً هیچ زمانی برای اجرای استراتژی معاملاتی شما صرف نمی شود.

خیلی ساده جفت ارزی را که بیشترین اطلاع از شرایطش را دارید، انتخاب کنید. حجمی که می خواهید با آن وارد معامله شوید را محاسبه کنید، ببینید سوآپ آن چقدر است یا چطور می توانید آن را سر به سر (Break even) کنید و بهترین زمان ورود به معامله را آنالیز کنید. و زمانیکه این لحظه فرا رسید، آن را انجام دهید.

آخرین نکات

استراتژی های فارکسی زیادی وجود دارند اما گفتن اینکه کدام یک از آنها بهترین است، سخت است. در نهایت هر تریدر باید خودش این تصمیم را بگیرد.

فارکس یک فرآیند آزمون و خطا است. برای داشتن شانس موفقیت، باید اقدام به عمل کنید و هر استراتژی را خودتان امتحان کنید. قبل از انتخاب بهترین استراتژی مناسب، استراتژی تان را عوض کنید و بطور مرتب آن را بهبود ببخشید.

به احتمال زیاد این همان استراتژی است که خودتان آن را درست کرده و توسعه داده اید.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.