بازار هدف نا محدود


صندوق هاي سرمايه گزاري

اين صندوق­‌ها مانند صندوق‌­هاي معمولي هستند ولي مانند يک سهم در بازار سرمايه معامله و قيمت­ آن در نتيجه عرضه و تقاضا مشخص مي‌­شود. در واقع بر خلاف صندوق‌­هاي سرمايه­‌گذاري مشترک که فقط در پايان روز و پس از محاسبه NAV مي­توان آن‌ها را خريد و فروش نمود، اين صندو‌ق­ها را مي‌توان مانند سهام در طول روز معامله کرد. اين صندوقها داراي سبدي از اوراق بهادارند که بر اساس يکي از شاخص‌­هاي معين بازار جمع‌­آوري شده است. صندوق‌هاي قابل معامله تفاوت‌هايي با ساير صندوق‌ها دارند.

 1. از تمام دفاتر کارگزاري‌ها و سامانه برخط معاملات قابل معامله هستند،
 2. ارزش خالص دارايي‌هاي آن به لحظه محاسبه و به اطلاع سرمايه‌گذاران مي‌رسد،
 3. سرمايه‌گذاري در ETF و خروج از آن بسيار آسان است،

علاوه بر دسترسي آسان به صندوق‌هاي قابل معامله، وجود بازاگردان جهت اطمينان از نقدشوندگي واحدهاي صندوق، نظارت سازمان بورس، متولي و حسابرس جهت صيانت از منافع سرمايه‌گذاران و اعلام لحظه‌اي NAV ، مدت فعاليت نامحدود اين صندوق‌ها نيز از مزيت‌هاي اين صندوق است.

صندوق سرمايه‌گذاري با درآمد ثابت؛

اين نوع صندوقها حداقل 90 % از دارايي‌هاي خود را در اوراق مشارکت، سپرده بانکي، گواهي سپرده بانکي و ساير اوراق بهادار با درآمد ثابت سرمايه‌گذاري مي‌نمايند. باقيمانده دارايي‌هاي صندوق نيز به اختيار مدير صندوق (تا سقف 10 %) در بورس سرمايه‌گذاري مي‌شود.يک صندوق سرمايه‌گذاري با درآمد ثابت مناسب براي افرادي است که ريسک پذيري پاييني دارند. چرا که بيشتر سرمايه آن در دارايي‌هاي با درآمد ثابت سرمايه‌گذاري شده است. اين صندوق‌ها در دوره هاي از قبل معين شده(مثلا ماهانه، ? ماه يکبار و يا 6 ماه يکبار) به سرمايه‌گذاران خود سود پرداخت مي‌کنند. قابليت نقد شوندگي آن‌ها نيز بالاست. يعني شما به راحتي مي‌توانيد واحدهاي صندوق خود را به پول نقد تبديل کنيد. در نهايت اينکه اين صندوق‌ها معمولا بازدهي بيشتري نسبت به بانک دارند.پس براي افراد کم ريسک که پول خود را در بانک نگهداري مي‌کنند يک گزينه جذاب به شمار مي روند .

صندوق سرمايه‌گذاري نيکوکاري؛

يکي از انواع صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري، صندوق سرمايه‌گذاري نيکوکاري مي‌باشد. اين صندوقها با هدف استفاده از منابع مالي در راستاي اهداف انسان ‌دوستانه صورت مي‌پذيرد. از اين طريق مي‌توان با ايجاد يک جريان نقدينگي مداوم به پيشبرد اهداف نيکوکارانه دست يافت. تنها تفاوت اين نوع از صندوق با ديگر صندوق‌ها در داشتن رکن مدير اجرا مي‌باشد که مسئوليت صرف منافع در راستاي هزينه‌هاي پيش‌بيني شده در اميدنامه صندوق را بر عهده دارد. در اين نوع صندوق سه نوع مشارکت و سرمايه‌گذاري براي افراد نيکوکار در نظر گرفته شده است:

 1. فرد نيکوکار اصل پول و منافع حاصل از آن را به صندوق جهت تحقق اهداف نيکوکارانه مي‌بخشد،
 2. اصل پول متعلق به فرد نيکوکار بوده و منافع حاصل از آن به صندوق جهت تحقق هدف مزبور تعلق مي‌گيرد (نيکوکار در هر زمان ميتواند اصل پول خود را از صندوق برداشت نمايد).
 3. اصل پول تا 30 درصد منافع حاصله متعلق به نيکوکار و مابقي به مدير اجراي صندوق در جهت تحقق امر نيکوکارانه تعلق مي‌گيرد.

صندوق سرمايه‌گذاري در سهام؛

اين نوع از صندوق ها حداقل 70% از دارايي‌هاي خود را در سهام سرمايه‌گذاري مي کنند.30% باقيمانده نيز به اختيار مدير صندوق در سهام، اوراق مشارکت، سپرده بانکي و يا ساير اوراق بهادار با درآمد ثابت سرمايه‌گذاري مي شود. اين کار باعث مي‌شود که ريسک اين نوع صندوق‌ها نسبت به صندوق‌هاي با درآمد ثابت بيشتر شود. به دليل اينکه بخش زيادي از دارايي‌هاي اين نوع صندوق در بورس سرمايه‌گذاري مي شود، در نتيجه اين نوع از صندوق‌ها حداقل سود تضمين شده ندارند. اين صندوق ها بيشتر مناسب افرادي هستند که قصد سرمايه‌گذاري در بورس را دارند، اما فرصت و يا اطلاعات کافي براي اين کار را ندارند. با سرمايه‌گذاري در اين نوع صندوق‌ها سرمايه شما توسط يک تيم تحليلي با مديريت حرفه‌اي و آشنا به مسائل مالي و سرمايه‌گذاري، در بورس سرمايه‌گذاري مي شود. اما از طرف ديگر اين قابليت را دارند که نسبت به صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري با درآمد ثابت، بازدهي بيشتري را نصيب سرمايه‌گذاران کنند. مثلا در مواقعي که وضعيت بورس مناسب است، ميزان بازدهي و سودآوري اين صندوق ها نسبت به صندوق هاي با درآمد ثابت قابل مقايسه نيست.

صندوق سرمايه گذاري مختلط؛

اين نوع از صندوق‌ها حداکثر 60% از دارايي خود را در سهام سرمايه‌گذاري مي‌کنند . حداقل 40% از دارايي صندوق نيز در اوراق با درآمد ثابت مثل اوراق مشارکت و سپرده هاي بانکي سرمايه‌گذاري مي‌شود. که اين درصد بين اوراق و سهام قابل تغيير مي‌باشد. به صورت کلي مي‌توان گفت اين نوع از صندوق هاي سرمايه‌گذاري از منظر سطح ريسک بين ? نوع صندوق با درآمد ثابت و صندوق سرمايه‌گذاري در سهام قرار مي‌گيرند. سرمايه‌گذاري در اين نوع از صندوق‌ها به افراد با سطح ريسک متوسط توصيه مي‌شود. اين صندوق ها نيز پتانسيل بازدهي بيشتر نسبت به صندوق‌هاي درآمد ثابت را دارند. ولي به دليل سرمايه‌گذاري بخشي از دارايي‌ها در سهام، حداقل سود تضمين شده ندارند .

صندوق سرمايه‌گذاري تنها در اوراق بهادار؛

اين نوع از صندوق‌ها حداکثر 60 درصد از دارايي‌هاي خود در گواهي سپرده و سپرده‌هاي بانکي سرمايه‌گذاري مي‌نمايند و باقيمانده وجوه خود را در انواع اوراق بهادار داراي مجوز انتشار از سازمان بورس، منتشره از طرف يک ناشر و يا تضمين شده توسط يک ضامن سرمايه‌گذاري مي‌نمايند. ريسک و بازدهي اين صندوق‌ها نيز همانند صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار مي‌باشد.

صندوق سرمايه‌گذاري جسورانه ( VC FUND

سرمايه‌گذاري جسورانه (Venture Capital) يک مدل سرمايه‌گذاري براي راه‌اندازي کسب و کارهاي نوپا و شرکت‌هاي کوچک با پتانسيل رشد بلندمدت است، در واقع اين نوع سرمايه‌گذاري منبع بسيار مهمي براي راه‌اندازي کسب‌و‌کارهايي است که کوچک‌تر از آن هستند که بتوان دسترسي مناسب به بازار سرمايه يا بانک‌ها داشته باشند و عمدتا از ريسک بالا و به‌تبع بازدهي مورد انتظار بالايي براي سرمايه‌گذار برخوردارند.

صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري جسورانه در واقع صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري هستند که پول سرمايه‌گذاراني که به دنبال داشتن سهام در کسب و کارهاي نوپا (استارت آپ‌ها) و کسب و کارهاي کوچک و متوسط هستند و پتانسيل رشد بالايي دارند را با ايجاد پرتفوي مديريت مي کنند. اين نوع از سرمايه‌گذاري ها سرمايه‌گذاري هايي با بازده و ريسک بالا محسوب مي شوند.

سرمايه گذاري جسورانه يا خطرپذير (venture capital) نوعي از تامين مالي براي سهام شرکت (equity financing) است که به کارآفرينان و شرکت‌هاي کوچک توانايي کسب و تامين منابع مالي را مي دهد. صندوق هاي سرمايه گذاري جسورانه ابزار سرمايه‌گذاري براي سهام شرکت ها بصورت خصوصي هستند که به دنبال سرمايه‌گذاري در بنگاه هايي هستند که بازده و سوددهي بالايي دارند و البته به واسطه ماهيت فعاليت و نوآوري که انجام مي دهند، ريسک سرمايه گذاري بالايي نيز دارند. اين صندوق ها و سرمايه گذاري روي سهام شرکت ها بر مبناي اندازه،‌ دارايي و سطح و مرحله توسعه محصول شرکت انجام مي شود.

صندوق هاي سرمايه گذاري جسورانه از اين حيث از صندوق هاي سرمايه گذاري مشترک متفاوتند که بر روي انواع خاصي از سرمايه گذاري که روي محصولات و شرکت هاي نوپا است،‌ تمرکز دارند. تمامي بنگاه هايي که سرمايه گذاري جسورانه دريافت مي کنند، پتانسيل رشد بالايي داشته، ريسکي هستند و بازار هدف نا محدود افق سرمايه گذاري بلند مدتي دارند. اين صندوق ها معمولا نقش فعالي در اين سرمايه گذاري و شرکت نوپا دارند و معمولا در هيئت مديره کرسي در اختيار داشته و مشاوره مي دهند.

معمولا اين صندوق ها روي چندين کسب و کار نوپا و مخاطره پذير سرمايه گذاري کرده به اين اميد که حداقل يکي از آنها رشد و سوددهي/بازده بالايي داشته باشد که در مجموع و به طور متوازن بازده صندوق سرمايه گذاري جسورانه/مخاطره پذير متوسط يا بالا باشد .

صندوق سرمايه‌گذاري پروژه ؛

صندوق سرمايه‌گذاري پروژه ابزاري براي تأمين مالي از طريق سرمايه يا حقوق صاحبان سهام ( Equity ) است که با اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار تأسيس شده و به جمع‌آوري سرمايه از عموم و تخصيص آن به سرمايه‌گذاري در ساخت و تکميل پروژه معين اشاره شده در اميدنامه و طرح توجيهي صندوق، مي‌پردازد. در اين نوع صندوق‌ها سرمايه‌گذاران مستقيماً در منافع حاصل از اجراي پروژه سهيم مي‌شوند. هر صندوق پروژه مختص يک پروژه بوده و موضوع صندوق ساخت و تکميل پروژه و سپس پايان يافتن فعاليت صندوق و تقسيم عوايد حاصل از اجراي پروژه با توجه به ساختار پيش‌بيني شده در طرح توجيهي صندوق است.

افزايش سرمايه سريع‌تر و آسان‌تر، عدم لغو پروژه به دليل کمبود منابع مالي، امکان تأمين مالي بلند مدت، معافيت مالياتي در خريد و فروش واحدها تا زمان بهره‌برداري، وجود بازارگردان و نقدشوندگي واحدها، اطمينان از خرج‌کرد آورده نقدي سرمايه‌گذاران در ساخت پروژه و اطلاع‌رساني دقيق و به‌موقع از وضعيت مالي و فيزيکي پروژه دلايلي است که باعث مي‌شود صاحبان پروژه‌ها از صندوق پروژه استفاده کنند و سرمايه‌گذاران ترغيب شوند تا در پرتفوي سرمايه‌گذاري خود، واحدهاي سرمايه‌گذاري اين صندوق‌ها رو داشته باشند.

صندوق سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار مبتني بر طلا؛

صندوق سرمايه گذاري طلا (Gold Funds) نيز يکي از انواع صندوق هاي سرمايه گذاري قابل معامله در بورس است که در بسياري از کشورهاي دنيا وجود دارد . هدف از تشکيل و راه اندازي صندوق هاي سرمايه گذاري طلا تشکيل يک پرتفوي از دارايي هاي مبتني بر طلا است. مزايا و فوايد تشکيل صندوق هاي سرمايه گذاري طلا به شرح زير هستند :

 • هدف از تشکيل و مزيت چنين پرتفوي کاهش ريسک مربوط به خريد و فروش طلا است که يک سرمايه گذار معمولي ممکن است متحمل شود .
 • دومين مزيت براي سرمايه گذاران خرد که شايد نتوانند يک شمش طلا بخرند،‌ مي توانند با مبلغ کمتري روي طلا سرمايه گذاري کنند، ضمن اينکه وجود پرتفوي در اين صندوق ها ريسک ضرر آنها را کاهش مي دهد .
 • سومين مزيت صندوق هاي سرمايه گذاري طلا کاهش ريسک و خطرات نوسانات ناشي از بي ثباتي سياسي، اقتصادي و جغرافيايي نيز از ديگر مزاياي اين صندوق هاي سرمايه گذاري مشترک طلاست .
 • چهارمين مزيت صندوق هاي طلا عدم نياز به نگهداري فيزيکي طلا و جواهرات است. بويژه اگر اين سرمايه گذاري ها روي طلا زياد باشد؛ براي مثال فرض کنيد که شما يک ميليارد روي طلا سرمايه گذاري کرديد، که نگهداري آن حداقل يک کيف کوچک نياز دارد ضمن اينکه مکاني امن نيز بايد براي نگهداري اين حجم ازطلا فراهم کنيد .

بسته به اينکه موسسان اين صندوق روي کدام يک از انواع دارايي هاي مرتبط با طلا سرمايه‌گذاري کرده باشند، بازده اين صندوق ها و ارزش اوراق اين صندوق ها متغير است .

مقاله کنفرانس
رتبه بندی چالش های توسعه محصول جدید در شرکت های دانش بنیان

چکیده:
توسعه محصولات جدید، چالشی مهم برای مدیران بسیاری از شرکت ها از جمله شرکت های دانش بنیان است. این شرکت ها به دلیل دانش محور بودن، مواجهه با پویایی های رقابتی بازار، تغییر در نیازها و خواسته های مشتریان، باید به چالش های موجود در فرآیند NDP توجه بیشتری نمایند. جامعه آماری این پژوهش شامل: مدیران، کارشناسان و اساتید فعال در شرکت های دانش بنیان می باشند. نمونه آماری با توجه به نامحدود بودن جامعه آماری با استفاده از فرمول مربوطه 100 نفر تخمین زده شد. بعد از بررسی گسترده در ادبیات موضوع، چالش های توسعه محصول جدید در شرکت های دانش بنیان شناسایی شدند و با استفاده از آزمون معنی داری T، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند و چالش های (توسعه مستمر فناوری های جدید، همکاری ضعیف شرکت های صنعتی با دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی، طراحی ضعیف محصول، تخمین نادرست بازار هدف، پیش بینی نادرست تقاضای بازار، درک نامناسب نیازها و خواسته های مشتریان، قیمت گذاری غیرواقعی و نامناسب در بازار، فشار زمانی تحمیلی بر شرکت برای ارایه محصول جدید، وجود رقابت پیچیده و متلاطم در بازارهای داخلی(محلی)، وجود رقابت پیچیده و متلاطم در بازارهای جهانی(فرامحلی)، کوتاه شدن چرخه حیات محصولات، وجود ریسک فنی در پروژه های توسعه محصول، وجود ریسک تجاری در پروژه های توسعه محصول، تحقیقات بازاریابی)تأیید گردید از این میان با استفاده از روش AHP، رتبه بندی صورت گرفت که متغیر تحقیقات بازاریابی به عنوان مهمترین چالش و تخمین نادرست بازار هدف به عنوان کم اهمیت ترین چالش شناخته شدند.

ضرورت دنیای امروز ورود به کسب و کارهای آنلاین

امروزه طراحی وب سایت و ورود به دنیای آنلاین، برای داشتن یک کسب و کار موفق در دنیای پر از سرعت و رقابت و تکنولوژی یک ضرورت و نیاز است. رکن اصلی یک تجارت موفق، وب­سایت آن است. وب­ سایت ما می‌تواند به عنوان شعبه‌ی مرکزی در دنیای آنلاین معرف خدمات و محصولات و برند ما باشد و کمک شایانی برای توسعه کار ما باشد. بنابراین انتخاب درست و طراحی سایت حرفه ای درخور و مناسب شأن برند ما اهمیت زیادی دارد،در این مقاله شما را با ضرورت ورود به کسب و کارهای آنلاین آشنا خواهیم کرد.

برخی از دلایل ورود به دنیای آنلاین :

کسب و کار آنلاین - ورود به دنیای آنلاین

۱-ایجاد کسب­‌وکار آنلاین موجب دسترسی همیشگی و بدون تعطیلی کاربران به ما خواهد شد.

با طراحی سایت فروشگاهی مناسب و درخور کسب­‌وکار خود، می‌توانیم یک شعبه‌ی که در تمام ساعات شبانه و روز در حال فعالیت است از شرکت و فروشگاه خود ایجاد کنیم و به این صورت برای معرفی یا فروش خدمات خود قادر خواهیم بود همیشه و بدون در نظر گرفتن زمان و مکان و ایجاد محدودیت در دسترس تمامی کاربران خود باشیم.

۲-ایجاد کسب‌و کار آنلاین به معرفی بهتر و کامل­‌تر محصولات و خدمات ما کمک می‌کند.

با راه اندازی وبسایت برای کسب‌و کار خود می‌توانیم به راحتی تمامی خدمات و محصولات خود را با جزئیات کامل­‌تر و امکان مقایسه با محصولات مشابه بازار و اعلام تفاوت‌ها و مزیت‌های محصول و خدمات خود داشته باشیم تا علاوه بر معرفی کامل محصولات و خدمات خود، تصمیم گیری و خرید را برای مشتریان خود راحت­‌تر کنیم.

۳-بازاریابی بهتر و دست یافتن به مشتریان بالقوه از مزایای ایجاد کسب و کار آنلاین است.

با داشتن یک وبسایت مناسب به راحتی می‌توانیم با استفاده از تبلیغات هوشمندانه و متمرکز در دنیای آنلاین، برند و کسب و کار خود را معرفی کنیم و از استراتژی‌های نامحدود بازاریابی آنلاین استفاده کنیم و به این ترتیب با تبلیغات بر روی بازار هدف مشخص به مشتریان بالقوه خود دست یابیم.

۴-ورود به دنیای آنلاین موجب یک توسعه‌ی عظیم با سرمایه‌ی کم در کار ما خواهد شد.

با توجه به هزینه‌های سرسام‌ آور اجاره دفاتر و مغازه‌ها و حقوق نیروهای کار و دردسر‌های مدیریت، صرف هزینه‌ی طراحی، نگهداری و مدیریت یک سایت به مراتب بسیارکمتر از ایجاد شعبه‌ی فیزیکی از برند ما، بازار هدف نا محدود خواهد بود در حالی که داشتن یک وب‌سایت مناسب همانند یک دفتر مرکزی کسب وکار ما را بدون محدودیت‌های جعرافیای معرفی خواهد کرد. به یاد داشته باشیم که راه اندازی کسب­ وکار آنلاین و طراحی سایت ریسپانسیو برای بیزینس‌مان نه تنها هزینه نیست بلکه سرمایه گذاری هوشمندانه‌ای در راستای رونق کسب و کارمان خواهد بود.

۵-با ورود به دنیای آنلاین به رونق کسب و کار خود سرعت ببخشیم و در نهایت به فروش بیشتر برسیم.

با توجه به اینکه خریدها از فروشگاه‌های آنلاین خیلی سریع­‌تر و ساده‌تر صورت می‌گیرد، امروزه مشتریان پر مشغله‌ به دلیل وقت کم، خریدهای اینترنتی را به جای صرف زمان زیاد در ترافیک و آلودگی شهر و گشت و گذار در مغازه‌ها برای پیدا کردن محصول مورد نیاز خود، ترجیح می‌دهند و در صورتی که فروشگاه و شرکت ما هنوز سایتی برای فروش خدمات و محصولات به صورت آنلاین ندارد، تعداد زیادی از مشتریان خود را از دست می‌دهد.

در نهایت با کمک گرفتن از مشاوران طراحی سایت شرکت وب‌رمز، می‌توان گامی بزرگ در راستای بهبود و رونق کسب و کار خود برداشت.

بازار هدف نا محدود

کسب و کار شما می‌تواند رشد کند. درآمد شما می‌تواند چند برابر شود. فقط کافی است مسیر درست را بشناسید. کافی است بازار هدف نا محدود مشتریان خود را در زمان درست، مکان درست و به روش درست هدف قرار دهید. ما در این مسیر همراه شما هستیم.

همکار رسمی گوگل

در کشور ایران، از سال 94

برگزیده جشنواره وب و موبایل

در دو سال متوالی (97 و 98)

پیشخوان کتاب

معلومات خود را نامحدود افزایش دهید

اصطلاحات بازایبابی دیجیتال

آموزش تبلیغات گوگل

رپورتاژ آگهی : سئو + تبلیغات

جدیدترین دوره‌ ها

رشد شما با یادگیری آغاز می‌شود.

بانک اطلاعات بازارهای هدف بیمه‌ای

فروش بیمه عمر

ناگفته های جلسه فروش بیمه عمر

تکنیک های فروش به والدین کودکان

نقشه راه فروش بیمه عمر

نقشه راه کسب درآمد از بیمه عمر

تکنیک های فروش بیمه عمر به زنان خانه دار

مهندسی متقاعدسازی

خدمات ما

آمادهء رشد کسب و کارتان هستید؟

تبلیغات گوگل

دیده شوید، شناخته شوید، بفروشید

طراحی استراتژی دیجیتال

برنامۀ قدم به قدم تا موفقیت دیجیتال

تبلیغات گوگل

حضور در رتبه های اول گوگل

رپورتاژ خبری

تبلیغ موثر + سئوی قدرتمند

استراتژی سئو

نقشه راه و بهینه سازی

استراتژی محتوا

نقشه راز بازاریابی محتوا

آخرین مقالات استادیار

آموزش بیمه

چطور با مشتری ارتباط اولیه برقرار کنیم؟

10 کتاب مهم که هر نماینده بیمه باید بخواند!

روانشناسی مشتری

آموزش فروش بیمه عمر | چطور توجه مشتری رو به خودمون جلب کنیم؟

برقراری ارتباط موثر با مشتری

ارتباط‌سازی با مشتری بیمه عمر با 3 تکنیک قدرتمند.

تکنیک های فروش بیمه عمر | با این تورم بازنشستگی بیمه عمر هیچ ارزشی نداره!

نظرات برخی از مشتریان

اراده آهنین های آکادمی استادیار

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطر آنچنان که لازم است.لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ.

نام مشتری

نام مشتری

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطر آنچنان که لازم است.لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ.

نام مشتری

نام مشتری

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطر آنچنان که لازم است.لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ.

نام مشتری

نام مشتری

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطر آنچنان که لازم است.لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ.

بازاریابی صادرات کالا و راه‌های پیدا کردن مشتری خارجی برای صادرات

بازاریابی صادرات کالا و راه‌های پیدا کردن مشتری خارجی برای صادرات

بازاریابی صادرات کالا امروزه در عرصه تجارت بین‌الملل به مسئله‌ای تبدیل شده است که بسیاری از شرکت‌های تجاری برای راهیابی به بازارهای‌ جهانی نمی‌توانند آن را نادیده بگیرند.

تعداد زیادی از تجار و صاحبان مشاغل تمایل به صادرات دارند و سعی در ایجاد بازاری پر سود در سطح بین‌الملل برای محصولات و خدمات خود دارند . اما به راستی شما به عنوان صاحب کسب و کار چگونه می‌توانید وارد عرصه صادرات شوید و چگونه می‌توانید با شناخت بازارهای جهانی به نیازهای آن پاسخ بدهيد و موفق به ارائه و فروش خدمات و محصولات خود شوید؟ روش‌های بازاریابی صادرات کالا و نیازهای حقوقی و قراردادهای مورد نیاز صادرات را می‌شناسید؟ برای یافتن پاسخ این سوال‌ها مطالعه مطالب پیش رو را از دست ندهید .

اصولا در تجارت بین الملل شناخت بازارهای بین المللی در موضوع صادرات بسیار حائز اهمیت است و دلیل این امر به این جهت است که همانطور که شما در داخل کشور برای ورود به بازار فروش و شناخت راه‌های نفوذ و ارائه محصولات به بازاریابی نیاز دارید در بحث صادرات نیز به بازاریابی صادرات کالا به شکلی اصولی و موفق نیازمند هستید .

 • 1) بازاریابی صادرات کالا چیست؟
 • 2) به عنوان یک صادرکننده چگونه بازاریابی صادرات کالا را انجام بدهم؟
 • 3) در مورد راه و روش‌های بازاریابی صادرات کالا برای پیدا کردن مشتریان خارجی چه اطلاعاتی دارید؟
 • 4) به راهنمایی بیشتر نیاز دارید؟

بازاریابی صادرات کالا چیست؟

بازاریابی در تعریفی ساده در واقع دربرگیرنده دانشی است که با آن بتوان به ایجاد، خلق و معرفی ارزش‌هایی پرداخت که منجر به سودآوری خواهد شد . بدین ترتیب با شناخت بازارهای موجود، ویژگی‌های محصولات و خدمات ارائه شده خودتان و با وجود تمایزهای یک محصول می‌توان در بازاریابی حاضر شد و موفق عمل کرد و در گونه موفق بازایابی آنچه حاصل می‌شود شناسایی نیازهای موجود و تامین آن ها است . در کنار شناخت قوانین و مقررات صادرات مهم‌ترین گام در ورود به صادرات بازاریابی است . در بازاریابی صادرات کالا باید بتوانید به شناخت‌ درست از وضعیت فعلی بازارهای خارجی برسید و راه‌های دستیابی و نفوذ به آن بازارها را با مذاکره و برقراری ارتباط با خریداران متوجه شوید .

آنچه در این زمینه کمک شایانی به شما می‌کند توجه و ارزیابی شما نسبت به قیمت سایر محصولات مشابه، بازار فروش، کیفیت آن ها می‌باشد . مشاوران حقوقی وینداد آماده پاسخگویی به سوالات شما هستند .

به عنوان یک صادرکننده چگونه بازاریابی صادرات کالا را انجام بدهم؟

در پاسخ به این سوال توجه شما را به نکاتی مهم جلب می‌کنیم .

۱ – سعی کنید نیازهای بازار هدف را به خوبی ارزیابی کنید:

در این مرحله با ارزیابی و شناخت نیازهای موجود در بازار هدف و پیش بینی و طراحی راهبردهای صادرات از جمله تصمیم گیری در مورد نوع محصولات و خدمات،قیمت و چگونگی توزیع آن ها به موفقیت بازاریابی صادراتی خود کمک کنید .

۲- توجه به این موارد را فراموش نکنید:

در نظر داشته باشید که در بازاریابی صادراتی این موضوعات یعنی بازار هدف، قیمت محصولات و خدمات، راه‌های توزیع محصولات باید معلوم و مشخص باشند .

 • بازار هدف را مشخص کنید .
 • به همسان سازی محصولات و خدمات خود با نیازهای مشتریان توجه کنید .
 • به طراحی روش‌های ترویج و برندسازی محصولات خود در بازار هدف و شناخته شدن آن بازار هدف نا محدود بازار هدف نا محدود در میان مشتریان فکر کنید .
 • رقابت با رقبای خود را جدی بگیرید .

۳- به ایجاد راه‌های ارتباطی مشتریان با شرکت‌تان فکر کنید!

به منظور جلب نظر بازار هدف و رونق ارائه خدمات و محصولات تان و کسب موفقیت هر چه بیشتر در راه بازاریابی صادرات کالا ، توجه تان را از موضوع نحوه ارتباط با مشتریان و بازاریابی با ابزار ارتباطی نوین از دست ندهید . در واقع با سرمايه گذاری قدرتمند شما در این زمینه میتوانید نظر مساعد خریداران و مشتریان را جلب کنید و آنان را تشویق به تامین خدمات و کالاهای مورد نیازشان از شرکت تان کنید .

در نظر داشته باشید که این موضوع آنقدر اهمیت دارد که نحوه طراحی، چینش، ترکیب و ارائه اطلاعات از نحوه عملکردتان در ترغیب و جذب مشتریان به سمت تان اثر گذار خواهد بود .

۴- به فکر ترویج محصولات و خدمات خود و معرفی آن‌ها باشید.

با ترویج محصولات خود موقعیتی را فراهم می‌کنید تا مشتریان با سبک فعالیت شما و چگونگی آن آشنا شوند . در واقع در معرفی و ترویج فعالیت‌های خود روشی را انتخاب کنید که در آن ترکیبی از هزینه‌های معقول، مقرون به صرفه بودن، قابلیت دسترسی سهل و ساده در هر زمان و موقعیت وجود داشته باشد .

۵- از ایجاد بازار درخواست برای محصولات خود غافل نشوید!

یکی از عوامل مهم در دستیابی به موفقیت در بازاریابی صادرات کالا ، معرفی قوی خدمات و محصولات شما و از طرف دیگر جلب و درخواست از طرف مشتریان است . در واقع شما با شناسایی ظرفیت های موجود و درخواست های مشتریان خود می‌توانید به مواردی مهم پی ببرید از جمله این که آیا محصولات شما می‌توانند پاسخگوی نیازهای مشتریان باشند یا نه . در نظر داشته باشید که یک طرح و یک برنامه هدفمند در شناسایی مشتریان و ترغیب آن ها در خرید محصولات شما موفقیت کاری شما را چندین برابر می‌کند .

۶- جلب رضایت مشتری بسیار مهم است

چگونگی عملکرد شما، راهبردها و سیاست هایتان در ایجاد روابط موفق با مشتریان و جلب نظر آن ها کلیدی است .

۷- برخی از تغییرات به منظور ایجاد جاذبه بیشتر در بازارهای صادراتی مهم است

این تغییرات، تغییراتی است که مربوط به ظاهر کالاها، نحوه بسته‌بندی، علامت تجاری می‌باشد .

در صورتی که در راه صادرات کالایتان نیاز به قراردادهای حقوقی داشتید می‌توانید همین الان قراردادهای مربوط به صادرات کالا را از بانک قراردادهای وینداد دریافت نمایید.

در مورد راه و روش‌های بازاریابی صادرات کالا برای پیدا کردن مشتریان خارجی چه اطلاعاتی دارید؟

بازاریابی اینترنتی

امروزه توسعه و پیشرفت فناوری‌ها نوین در بسیاری از موضوعات نفوذ پیدا کرده است . در بازاریابی اینترنتی نیز با توسل به فضای بر خط می‌توان حجم گسترده ای از اطلاعات مهم در مورد معرفی محصولات و خدمات را ارائه کرد و مشتریان زیادی را جلب برند بازار هدف نا محدود تجاری خود کنید .

تبلیغات در بستر اینترنت

اینترنت فضای مناسبی جهت تبلیغ فعالیت‌ها و خدمات متمایز شما می‌باشد. این بستر جهت معرفی هر چه بهتر محصولات شما کارایی بالایی دارد و در واقع می‌توانید با راه اندازی و ایجاد وب سایت و درج آگهی تبلیغاتی در آگهی‌های اينترنتی به معرفی برند خود بپردازید .

رایزنان تجاری

رایزن در واقع فردی است که به واسطه حضور موثر و فعالی که در بازارهای هدف دارد اطلاعات زیادی در مورد اوضاع اقتصادی، روند فعالیت‌های رقبا و کالاهای رقیب در کشور مورد نظر برای بازایابی صادرات کالا دارد .

به راهنمایی بیشتر نیاز دارید؟

امروزه رونق قابل توجه صادرات برای بسیاری از فعالان تجاری، صاحبان کسب‌وکارها و شرکت‌ها مورد توجه قرار گرفته است و به نظر می‌آید چگونگی ورود به این عرصه،ساز و کارهای آن، شناسایی و نفوذ در بازارهای بین‌المللی و همچنین بازاریابی صادرات کالا بسیار کلیدی است . اگر شما نیاز به هرگونه راهنمایی و مشاوره بیشتر در این حوزه دارید با وینداد و مشاوره حقوقی ما در ارتباط باشید .اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.